284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Practica

 facebook icon


Programarea stagiilor de practică pentru studenții anului I în ferma didactică Cojocna și biobază

Biobaza FMV

Biobase FMV (english and french section)

Ferma Cojocna/Cojocna Farm

raul.catana@usamvcluj.ro


În atentia Studentilor FMV din anii IV, V, VI

Având în vedere faptul că pentru Dvs există obligativitatea efectuării gărzii în cadrul Spitalului de Urgența al FMV, orele efectuate în Serviciul de Gardă constituie ore de practică supervizată.

Vă rugăm consultați noile cerințe ale Planului de Învățământ pentru anul dvs de studiu deoarece au apărut noi elemente legate de practica extramurală, intramurală și gărzi la Spitalul de Urgență! 

Studenții care au acumulat absențe în cadrul programărilor făcute de Serviciul de Urgență nu vor fi primiți la examenul de practică de către supervizori și ca atare nu vor putea fi notați pentru această activitate.
În vederea evitării situațiilor neplăcute, vă rugăm să contactați personalul serviciului de Urgențe pentru remedierea situației

Etape în derularea practicii studențești

 • studentul FMV își alege un cadru didactic din lista cadrelor supervizoare FMV (vezi lista)
 • studentul contactează cadrul didactic în vederea obținerii acceptului acestuie de includere pe lista studenților supervizați (fiecare cadru didactic are alocat un număr limitat de studenți)
 • odata acceptat ca și component al listei unui cadru didactic supervizor, acesta are obligația de a vă informa asupra următorilor pași care trebuie făcuți
 • studentul împreună cu supervizorul fac demersurile pentru stabilirea tutorelui/tutorilor de practică și încheierea convențiilor de practică cu aceștia (în unele cazuri tutorele și supervizorul pot fi una și aceeași persoană)-termen: finele sesiunii de vara (luna iunie ac.)
 • supervizorul este obligat ca în măsura posibilităților, să verifice la fața locului desfășurarea stagiului/stagiilor de practică
 • odată ce studentul acumulează numărul de ore de practică fie ca stagiu complet, fie ca fracții sub îndrumarea mai multor tutori, acesta are obligația de a informa supervizorul și de a se îngriji ca formularistica cerută tutorelui/tutorilor să fie prezentată supervizorului FMV
 • supervizorul FMV completează fișa de evaluare, verifică caietul de practică și formularele (formularele se păstrează la supervizor! ) tutorelui/tutorilor și stabilește nota pentru stagiul de practică a anului universitar în curs

 

 • studentul este obligat ca să întocmească și redacteze așa-numitul "Caiet de Practică" care trebuie să fie un jurnal zilnic al acrivităților desfășurate de către student în unitatea/unitățile la nivelul cărora a avut loc activitatea de practică
 • în plus, se recomandă insistent ca studentul să completeze și rubrici din "Caietul de Abilități Practice" pe măsură ce aceste activități au loc și pot fi certificate de către medicul veterinar sub îndrumarea căruia își desfășoară activitatea (click aici pentru instrucțiuni)

 

 • supervizorul împreună cu studentul au obligația de a îndeplini aceste sarcini până la data de 30 august  a anului curent!
 • supervizorul informează Centrul de Practică FMV asupra finalizării stagiului studentului și completează pe formularul online de pe pagina de comunicare internă toate datele cerute în vederea prelucrării statistice (obligatoriu! această înregistrare constituie dovada îndeplinirii normei de practică din totalul orelor alocate cadrului didactic)
 • supervizorul FMV este obligat să înscrie în formularul online și nota obținută de student după efectuarea verificărilor și a evaluării
 • după finalizarea acestor etape, documentele se centralizează la nivelul Centrului de Practică FMV (dr. Cătană Raul)

Regulations/Lists with FMV supervisors/Compartments that provide places for intramural practice

 Regulamentul USAMV pentru Centrul de Practică RC 17

Procedura specifică de efectuare a practicii studențești pentru studenții FMV Cluj Napoca (update 2018)

 

Lista persoanelor având calitatea de supervizori ai activității de practică studențească/ Practice supervisors 2023-2024

 


Documente/Documents

2023-2024 Convenția de Practică (pentru studenți și tutorii de practică)- limba română

2023-2024 Practice convention (for students and tutors)- in english

2023-2024 Convention de pratique (pour etudiants et tuteurs)- en francais


 Ro/En/Fr

Adeverința efectuare practică (pentru tutorii de practică)

(english) Certificate (to be issued by the practice tutor)

(francais) Attestation de la stage

 ---------------------------------------------

 Fișa de evaluare a activității studentului pentru perioada de practică (pentru tutorii de practică)

 (english) Student evaluation sheet (to be filled by the practice tutor)

 (francais) Evaluation de l’étudiant (a remplir par le maître de stage)

 ----------------------------------------

 


Practical info

 Sunt student FMV Cluj și am acumulat totalul de ore de practica (conform planului de învățământ aferent anului meu universitar)...Cum procedez?

0. convenția de practică e predată supervizorului FMV încă din luna iunie (așa este?)

1. am hartiile completate de către tutorele de practica? (adeverință+ feedback form tutore)

2. sunt atent(ă) ca acel caiet de practică să fie completat (cazuri, descrieri, etc)

2".nu strică ca odată cu activitățile marcate în caietul de practică să urmăresc și completarea unora dintre activitățile din caietul de abilități practice minimale (cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la completare)

3. caut supervizorul din facultate pe lista căruia m-am înscris (remember? daca nu, citiți mai jos și miscați-vă repede..până la sfârșitul lunii august ac.  trebuie să aveți nota la practică trecută în catalog, altfel vă treziți cu examen restant- vezi cămin, burse, etc)

4. îi prezint acestuia toate documentele de mai sus, avem o discuție pe marginea cazurilor, a ceea ce am făcut, etc (este posibil ca supervizorul să stabilească un orar sau intervale orare în care să aibă loc aceste întâlniri- este înțelept să îl contactați cât de repede pentru a nu avea neplăceri !)

Atenție!Studenții anilor IV,V,VI trebuie să își îndeplinească obligativitatea gărzilor în Urgență! Fără actele de la gardă nu se încheie situația!

5. caietul de practică vă este înapoiat (acesta trebuie să fie completat și anul viitor și constituie o dovadă a activității de practică de-a lungul a  mai multor ani de facultate)

6. eventual puteți să reamintiți supervizorului să nu uite să treacă notele în formularul online dedicat și- foarte important- să completeze fișa supervizorului care, împreună cu fișele de la tutori să ajungă la Centrul de Practică FMV (dr. Cătană Raul, dr Gudea Alexandru)

7. daca încă mai aveți nelămuriri, ne puteți contacta rapid la adresa raul.catanaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Links

Studenții FMV Cluj pot găsi informațiile detailate referitoare la tipurile de practică prevăzute în Planul de Învățământ al FMV Cluj-Napoca și pe pagina de e-learning (acces pe baza de parolă și user) sau pe pagina de Facebook a Centrului de Practică

 

facebook icon  moodle icon