284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Consiliul facultăţii

Consiliul profesoral al Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Prof. Dr. Nicodim FIT

Decan

Prof. Dr. Sanda ANDREI

Prodecan

Conf. Dr. Cosmin PESTEAN

Prodecan

Prof.dr. Mihai CENARIU

Prodecan

Prof. Dr. Adrian GAL

Director Departamentul I

Prof. Dr. Sorin DAN

Director Departamentul II

Prof. Dr. Flaviu TĂBĂRAN

Director Departamentul III

Prof.dr. Călin GHERMAN

Director Departamentul IV

Conf.Dr. Alexandru GUDEA

Membru 

Prof.Dr. Laura ŞTEFĂNUŢ

Membru

Prof. Dr. Silvana POPESCU

Membru

Prof. Dr. Adrian MACRI

Membru

Conf. Dr. Mihai BORZAN

Membru

Prof. Dr. Mihai CERNEA

Membru

Prof. Dr. Bogdan SEVASTRE

Membru

Şef lucr. Dr. Raluca MARICA

Membru

Prof. Dr. Mircea MIRCEAN

Membru

Prof. Dr. Iancu MORAR

Membru

Prof. Dr. Iuliu SCURTU

Membru

Şef lucr. Dr. Andrei CODEA

Membru

Şef lucr. Dr.. Daniela NEAGU

Membru

Şef lucr. Dr. Adrian POTÂRNICHE

Membru

Iulia BERENDE

Student 

Florina PETCU

Student 

Bianca GÎSCĂ

Student

Antonia PORŢAN

Student 

Matilda LIPAN

Student 

Domenico VACCARO

Student

Hugo MANOUKIANS

Student

Blanche DUCAROUGE-MASSON

Student

Şef lucr. Dr. Cosmin MUREŞAN 

Reprezentant sindicat - invitat

Conf. Dr. Marian TAULESCU

prorector - invitat

Conf.Dr. Constantin CERBU

prodecan - invitat

Dr. Sorin CÎMPEAN

director Spital - invitat

Dr. Dan MANOLĂCHESCU 

Administrator şef FMV - invitat