284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Consiliul cercetarii stiintifice

 

Consiliul Cercetării Științifice 

Facultatea de Medicină Veterinară

 

Prof. Dr. Sanda Andrei

Prodecan FMV – Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Șef lucr. Dr. Pop Viorel

Responsabil cu Cercetarea – Departamentul 1

Prof. Univ. Dr. Pusta Dana

Responsabil cu Cercetarea – Departamentul 2

Prof. Dr. Sevastre Bogdan

Responsabil cu Cercetarea – Departamentul 3

Prof. Dr. Pall Emoke

Responsabil cu Cercetarea – Departamentul 4