284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Laboratoare și centre de cercetare

 

 

Metodologie de autoevaluare

a Laboratoarelor si Centrelor de cercetare

din USAMV  Cluj-Napoca

 

 

          INTRODUCERE

 

          Tinand seama de traditia scolii superioare romanesti si de rezultatele obtinute de cercetarea stiintifica din universitati, CNCSIS, a propus un model de autoevaluare a Centrelor de Cercetare Stiintifica in vederea identificarii de Centre de Excelenta Stiintifica.

          In vederea recunoasterii activitatilor de cercetare efectuate in cadrul unor laboratoare sau centre de cercetare, USAMV CN doreste autoevaluarea acestora in vederea recunoasterii prin hotarare de Senat.

 

          Centrele si Laboratoarele de Cercetare stiintifica pot functiona in cadrul departamentelor universitatii ca entitati  distincte pe langa facultati  sau in cadrul universitatii.

         

Autoevaluarea  Centrelor si Laboratoarelor de Cercetare are la baza o grila utilizata de CNCSIS pentru competitia organizata la nivelul national, si insusita de USAMV Cluj-Napoca. Centrele si Laboratoarele  care in urma autoevaluarii vor fi  recunoscute de Senatul USAMV Cluj-Napoca , vor constitui un cadru organizat pentru desfasurarea cercetarii in universitate si pentru viitoarele competitii nationale si internationale.

          Centrele si Laboratoarele de Cercetare validate vor putea participa la competitia nationala de recunoastere a Centrelor de Excelenta , intiata de catre CNCS. Rezultatele procesului de identificare, autoevaluare si recunoastere institutionala vor fi facute publice in materialele MECTS si vor fi postate pe site-ul universitatii ca si Laboratoare de cercetare si Centre de Cercetare ale USAMV Cluj-Napoca.

 

          ETAPA I. Autoevaluarea Centrelor de Cercetare, si a Laboratoarelor la nivel de Departament si/sau Facultate

 

          Seful de laborator sau Directorul Centrului  de cercetare completeaza chestionarul de autoevaluare, si depune Dosarul cu documentatia  spre aprobarea Departamentului si /sau Facultatii, dacă se considera constituite la nivel de Departament sau Facultate.

Centrele de cercetare constituite la nivel de universitate vor solicita viza Consiliului  de cercetare stiintifica a Senatului inainte de validarea lor  de catre  Senatul USAMV CN.

         

          CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

         

Laboratorul de cercetare  trebuie sa fie constituit din minim 4 membri permanenti, iar Centrul de cercetare  din  minim 10 membri permanenti (prin membru permanent se intelege orice cadru didactic si cercetator angajat cu carte de munca pe perioada nedeterminata ).

          Cifra membrilor permanenti trebuie completata cu un procent minim de 30% in care intra masteranzi, doctoranzi cu frecventa si personal de cercetare angajat pe perioada determinata, inclusiv postdoc.

          Laboratorul este definit pe un domeniu restrans de activitate.

          Laboratorul de cercetare deruleaza proiecte nationale si contracte de cercetare cu terti, la care membri laboratorului pot fi coordonatori, responsabili de proiect sau membri in echipa de cercetare.

          Laboratorul de cercetare acreditat are pagina proprie web.

          Centrul de cercetare este definit pe un domeniu clar delimitat (aceasta delimitare nu exclude interdisciplinaritatea, dar alaturarea unor domenii trebuie sa fie sustinuta de publicatii facute in comun si de contracte de cercetare implementate in comun).

          Centrul de cercetare deruleaza proiecte nationale sau internationale si contracte de cercetare cu terti, la care membri centrului sunt fie coordonatori, fie responsabili de proiect.

          Centrul are pagina web in limba romana si in limba engleza.

 

Seful Laboratorului de cercetare trebuie:

-       sa detină titlul de doctor in stiinta ;

-       sa fie cordonator, responsabil de proiect sau membru in echipa;

-       sa fi publicat min. 5 lucrari stiintifice in baza BDI, in ultimii 5 ani;

-       sa fie autor sau coautor la 2 carti de specialitate in edituri recunoscute CNCSIS;

-       sa dovedeasca participarea la minim 2 simpozioane internationale in ultimii 5 ani cu lucrari stiintifice;

         

 

Directorul Centrului de cercetare trebuie:

-       sa fie conducator de doctorat;

-       sa probeze capacitatea de atragere a surselor de finantare a cercetarii in calitate de coordonator sau responsabil de proiect;

-       să fi publicat minim 5 lucrari ISI ca autor principal (corespondent) in ultimii cinci ani , sau minim 2 brevete in cariera sau cel putin o carte de autor in edituri internationale;

-       să fi participat la minim 1 proiect international (inclusiv de educatie si formare) pentru a dovedi deschiderea catre lumea stiintifica, europeana sau mondiala;

Reguli generale

         

Autoevaluarea poate fi facuta de orice laborator sau  centru de cercetare, indiferent de data infiintarii, raportandu-se rezultatele stiintifice obtinute de fiecare membru al centrului in ultimii 5 ani.

Este obligatoriu ca membri centrului sa lucreze in acelasi domeniu de cercetare declarat sau in domenii inrudite, dovedite prin rezultate.

O persoana poate sa faca parte din echipa unui singur centru sau a unui singur laborator de cerceatre. Incalcarea acestei prevederi conduce la declasificarea centrelor care au beneficiat concomitent de CV-ul aceleiasi persoane;

Seful de laborator sau directorul Centrului de Cercetare nomina-lizeaza membrii care intra in componenta Laboratorului sau Centrului.

 

          Autoevaluarea trebuie facuta de catre fiecare membru al Laboratorului sau Centrului de Cercetare.

         

Punctajul total al Laboratorului sau Centrului de Cercetare rezulta din insumarea punctajelor membrilor permanenti al Laboratorului sau Centrului de Cercetare.

         

In tabel se gaseste raportul de autoevaluare a Laboratorului de cercetare/ Centrului de cercetare avand  criteriile primare si secundare pe baza carora se face autoevaluarea fiecarui membru al Laboratorului sau al Centrului de cercetare.

 

 

 

 

 

CRITERII DE EVALUARE SI

MODALITATEA DE CALCUL A PUNCTAJULUI

 

Denumire criterii

Modalitate de calcul a punctajului

 

4. Criterii primare de performanta

4.1. Articole, proceeding paper, review publicate in reviste cotate ISI

(10+30 xfactorul de impact al revistei) x coeficient de pondere al autorilor

4.2. Brevete de inventie

Numar de brevete OSIM x30 x coeficient de pondere al autorilor x 1 + Numar de brevete internationale x 30 x coeficient de pondere al autorilor x 4

4.3. Contracte de cercetare stiintifica

Numar de contracte

X20 ( valoare contract/80.0000) x 1 (daca directorul de proiect este membru al centrului si coordinator proiect) +

X20 x( valoare contract /80.000) x 0,5 ( daca directorul de proiect nu este membru al centrului si responsabil proiect sau persoana contact)

 

5. Criterii secundare de performanta

5.1. Articole publicate in reviste romanesti recunoscute de CNCSIS tip B+ si in reviste straine BDI acceptate de catre CNCSIS

Numar de articole

x5 x coeficientul de pondere al autorilor

5.2.Lucrari stiintifice publicate la conferinte internationale

Numar de lucrari

x5 x coeficientul de pondere al autorilor

 

6. Criterii calitative de performanta

6.1. Produse si tehnologii

Numar de produse aplicate x 2 x coeficientul de pondere al autorilor + Numarul de tehnologii aplicate x 2x coeficientul de pondere al autorilor

7. Prestigiul professional

7.1. Lucrari invitate la Conferinte internationale de prestigiu

Numar de lucrari x 20

7.2. Profesor invitat la universitati de prestigiu

Numar de invitatii x 20

7.3.Pozitii de conducere in organizatii internationale profesionale

Numar x 10

7.4.Citari si recenzii ale lucrarilor ISI

Numar citari/recenzii x10

7.5. Membru al Academiei Romane

Numar x 15

7.6. Conducatori de doctorat membri ai centrului

Numar x 10

7.7. Premii ale Academiei Romane obtinute la nivel national (nu cele acordate de filiala) si premii CNCSIS

Numar premii x 15

 

4.1. Coeficientul de pondere al autorilor = nr. autori membri ai centrului/nr. total de autori ai articolului

4.2. Coeficientul de pondere al autorilor = nr. autori membri ai centrului/nr. total de autori ai brevetului

5.1. Coeficientul de pondere al autorilor = nr. autori membri ai centrului/nr. total de autori ai articolului

5.2. Coeficientul de pondere al autorilor = nr. autori membri ai centrului/nr. total de autori ai lucrarii

6.1. Coeficientul de pondere al autorilor = nr. autori membri ai centrului /nr.total de autori ai produsului/tehnologiei

 

          ETAPA II - Etapa de validare, a centrelor de cercetare de catre CNCSIS, si urmatoarea etapa de evaluare in vederea recunoasterii centrelor de excelenta  se va efectua dupa o grila ce va fi elaborata ulterior de catre CNCS.

 

 

prorectorat - Cercetare