284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Misiune si obiective

Facultatea de Medicină Veterinară Cluj Napoca (FMV) este o instituţie de învăţământ superior de stat, autonomă, cu personalitate juridică şi proprietară a propriului patrimoniu în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare, având atribuţii în domeniul învăţământului superior, al cercetării ştiinţifice şi alte activităţi în sprijinul acestora. În consecinţă, în acord cu Carta USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca are misiunea didactică, de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic, promovând excelenţa în domeniul învăţării, cercetării şi inovării pe toată durată vieţii.

Formarea de specialişti în Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (U.S.A.M.V–Cluj-Napoca), s-a desfăşurat pe linia bunelor tradiţii, asigurând formarea academică a specialiştilor în domeniu Medicină Veterinară şi promovarea învăţământului de licenţă, master, doctorat şi pregătire continuă.

Obiectivele generale ale specializării Medicină Veterinară constau în pregătirea absolvenţilor de liceu din România, CE şi Spaţiul Economic European sau ţări terţe, pentru a se forma ca:
- medici practicieni specializati în patologia animalelor mici şi a celor de rentă;
- epidemiologi, nutritionisti;
- specialişti în domeniul productiei animale, biotehnologii la animale;
- specialişti în controlul produselor de origine animală şi siguranţa alimentelor
- specialişti în domeniul productiei industriale de seruri, reagenţi pentru diagnostic, vaccinuri;
- specialişti în biotehnici aplicate la animale, producţia medicamentelor şi industria agroalimentara;
- specialişti în domeniul productiei de culturi selectionate pentru industria laptelui, industria cărnii şi a concentratelor alimentare,
- specialişti în administraţia locală, regională, naţională, CE etc;
- specialişti care îşi pot desfăşura activitatea în domeniul cercetării-dezvoltării din instituţii adecvate cu profile medical-veterinare.

În scopul continuării drumului către excelenţă în domeniul învăţământului şi al cercetării, pentru a-şi asigura o prezenţă tot mai activă în serviciul societăţii şi economiei, comunitatea academică din Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca va depune toate eforturile pentru:
• inovare şi calitate, atât în activitatea de învăţare/predare cât şi în cea de cercetare;
• o prezenţă activă în lumea academică naţională şi internaţională;
• dezvoltarea comunităţii, astfel încât să fie mereu apreciată ca unul dintre cele mai puternice centre de învăţământ superior şi de cercetare ale ţării, în domeniul medicinii veterinare.