284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Internariat

 

Centrul de Internariat FMV- Cluj-Napoca – pregătire postuniversitară

 

În anul 2012 Facultatea de Medicină Veterinară a inițiat primul program de internariat, ca suport pentru pregătirea continua și pregătirea specialiștilor recunoscuți internațional. Demersul a fost făcut de către Consiliului facultății, fiind aprobat de Consiliul de Administrație și Senatul universității, fiind primului program de acest tip din România. 

Experienţa acumulată pe parcursul a peste 10 ani de derulare a programului de internariat a avut multiple efecte benefice precum atragerea de cazuistică, de venituri, achiziţia de aparatură nouă, creşterea calităţii actului medical din facultate, implicit creşterea calităţii educaţiei veterinare. Acest lucru s-a realizat în conformitate cu legislația în vigoare la acea dată, respectiv Legea Educației Naționale 1/2011, EU Directive 2005/36/EC on the Recognition of Professional Qualifications; Guidelines, requirements and main indicators for stage one (Ia) and stage two (Ib) – ECOVE – EAEVE/FVE, Budapest 2012; European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT – EAEVE) și ulterior pe baza legii învățământului superior nr. 199/2023 și recomandărilor din Standard Operating Procedure, ESEVT Leipzig 2023.

Pe parcursul anilor pregătirile pe specializări în cadrul internariatului s-au diversificat astfel încât la ora actuală, în facultate, funcționează un număr de 14 programe.

 

Denumire internariat Coordonator Anul înființării
Internariat în Medicina de urgență și terapia intensivă veterinară Conf. Dr. Cosmin PEŞTEAN 2012
Internariat în Medicina ecvina Prof. Dr. Iancu MORAR 2013
Internariat în Creșterea și patologia rumegătoarelor Prof. Dr. Liviu BOGDAN 2016
Internariat în Anesteziologie și reanimare Conf. Dr. Cosmin PEŞTEAN 2017
Internariat în Medicina animalelor de laborator Prof. Dr. Bogdan SEVASTRE 2017
Internariat în Medicina şi chirurgia Noilor Animale de Companie (NAC) Șef lucr. Dr. Lucia BEL 2017
Internariat în Medicina internă a animalelor de companie Prof. Dr. Mircea MIRCEAN 2017
Internariat în Chirurgie veterinară Șef lucr. Dr. Lucia BEL 2018
Internariat în Anatomie patologică, diagnostic necropsic și medicină legală veterinară Conf. Dr. Marian TAULESCU 2018
Internariat în Reproducție veterinară Prof. Dr. Liviu BOGDAN 2018
Internariat în Patologie clinică Prof. Dr. Bogdan SEVASTRE 2021
Internariat în Medicină aviară Șef lucr. Dr. Adriana GYÖRKE  2022
Internariat în Radiologie și imagistica medicală Prof. Dr. Radu LĂCĂTUȘ 2022
Internariat în Boli infecțioase ale animalelor de companie: diagnostic, tratament și preveție Prof. Dr. Gheorghe Florinel BRUDAȘCĂ 2024