Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

   facultate aprobată EAEVE

          Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
1 octombrie 2021- "Student USAMV"- întâlnire online a tutorilor de an cu studenții
Detalii în secțiunea STUDENȚI/INFORMAȚII UTILE
1-st of October 2021- online meeting of the students with their year tutors. Please check out the details in the section STUDENTi/INFORMATII UTILE

Conducere Dep.Clinic

Conducere Discipline

Conducerea Departamentului IV - Învăţământ clinic


Prof. Dr. Brudașcă Gheorghe Florinel - director departament
Conf. Dr. Cenariu Mihai - director adjunct departament


Conf. Dr. Magdas Cristian - responsabil cercetare
Conf. Dr. Ciupe Simona - responsabil educație
Șef lucr. Dr. Neagu Daniela - RACD
Șef lucr. Dr. Codea Răzvan - administratorul departamentului
Asist. Dr. Cerbu Constantin - responsabil cu activităţile sociale şi cu studenţii