284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Conducere Dep.Clinic

Conducere Discipline

Conducerea Departamentului IV - Învăţământ clinic


Prof. Dr. Brudașcă Gheorghe Florinel - director departament
Prof. Dr. Cenariu Mihai - director adjunct departament


Conf. Dr. Magdas Cristian - responsabil educație 
Conf. Dr. Ciupe Simona - responsabil cu activităţile sociale şi cu studenţii
Șef lucr. Dr. Neagu Daniela - RACD
Șef lucr. Dr. Codea Răzvan - administratorul departamentului
Conf. Dr. Cerbu Constantin - responsabil cercetare