284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Informații utile pentru studenții FMV

Studenții anului I sunt rugați să își creeze conturile de utilizator pentru platforma de e-learning a Facultății de Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Vă rugăm accesați http://elearning.fmv.usamvcluj.ro/, vă înregistrați ca utilizatori (de preferat cu ajutorul unui mail de google), urmând ca în zilele următoare să primiți instrucțiuni referitoare la înscrierea dvs pentru materiile anului I

Mult succes!


La începutul anului universitar, studenții sunt obligați să efectueze înscrierea în anul universitar.

Ca atare vă rugăm să completați fisa de înscriere pentru anul 2022-2023, semnată personal și predată Secretariatului FMV Cluj în cursul primei săptămâni de activitate școlară.


Structura anului academic 2022-2023

DOC630 page 001

DOC630 page 002


Programarea examenelor restante- sem II 2022-2023/Arrear and credited exams- II-nd semester 2022-2023


Programarea examenelor- sesiunea iarnă 2022-2023- linia română

Planification d'examen- hiver 2022-2023

Exam planning- winter session 2022-2023

 


 Programarea examenelor restante- sem I 2022-2023/Arrear and credited exams- I-st semester 2022-2023 (nov-dec 2022)


ANUNȚ

Studenții/masteranzii/doctoranzii interesați să-și deconteze 50% din valoarea abonamentului de călătorie emis de CTP Cluj Napoca vor completa o cerere
accesând următorul link


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG4wpT1nDScDdopVInfzCEGVAi
2Z_Ark62vGO7CLa8gKBimw/viewform


Decontarea acestor sume se va face pentru abonamentele de transport tip student cu 120 călătorii transport local emise începând cu data de 01.03.2021. Conform
OUG nr.168/18.02.2021 studenții înmatriculati la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 26 ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe
mijloacele de transport local în comun.

Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru acest tip de transport. Banii vor fi restituiți doar prin transfer bancar în contul
studentului/masterandului/ doctorantului .

Prorector cu activități sociale și studențești,                                                                         Șef Serviciu Social
Prof.dr. Leon Muntean                                                                                                            Humeniuc Paula

 

Platforma E-learning FMV Cluj-Napoca

Intranet

Ghidul studentului USAMV Cluj

 


Decontare abonamente călătorie CTP Cluj-Napoca


Atenție!

Conform Hotărârii Consiliului profesoral din data de 04.12.2012 ,se interzice accesul cu animale în spațiile didactice ale Facultății de Medicină Veterinară (săli de curs, laboratoare didactice și de cercetare, clinici,spital veterinar, biobază), altele decât birourile alocate personalului facultății, cu excepția animalelor din biobază și a animalelor aduse de către proprietari în vederea consultului medical sau a  tratamentului.
 
Rugăm studenții care solicită motivarea absențelor să completeze acest model de cerere

Ghidul de Întocmire a Lucrării de Licență
 
 

 
Anunț important referitor la examenele restante și creditate
Vă rugăm să citiți atent precizarea din Regulamentul specific USAMV referitor la examene.
 "Studenţii se pot prezenta la examen, inclusiv pentru mărirea notei, de maximum patru ori la fiecare disciplină ce figurează în actul adiţional la contractul de studiu pentru acel an universitar. Primele două examinări sunt gratuite iar următoarele sunt cu taxă. Neprezentarea la oricare dintre examenele programate pentru o disciplină care apare în contractul de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele patru posibilităţi avute la dispoziţie."
 

Regulament privind  Activitatea Profesională a Studenţilor-Carta USAMV Cluj

 

"Promovarea anului universitar este condiţionată de obţinerea a minimum 36 de credite.In cele 36 de credite se includ creditele aferente disciplinelor înscrise în contractul de studii pentru cele două semestre ale anului universitar respectiv. Se includ, de asemenea, creditele obţinute în avans şi reportate în anul respectiv. Nu se includ în cele 36 de credite, creditele aferente disciplinelor facultative şi nici cele aferente disciplinelor pentru care studentul a formulat opţiunea de reportare într-un semestru
următor, în condiţiile din prezentul Regulament. Numărul de credite restante cumulate pe parcursul tuturor anilor de studiu, cu care studentul poate promova în anul universitar următor, este de maxim 24 credite.
Pentru studenții Facultății de Medicină Veterinară creditele restante nu pot fi transferate mai mult de 2 ani universitari"

 
Totul începe cu un regulament.....
 
 


Nou! Cursuri de Pregatire Pedagogica- Modul de pregatire DPPD


Odată admiși ca studenți în FMV aveți o serie de drepturi dar și obligații! Le cunoașteți?

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților- RC 40 din Carta USAMV

Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului 2012

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenții din USAMV CN- RC 43 din Carta USAMV


Pentru informații despre Asociația Studenților din Facultatea de Medicină Veterinară Cluj accesați website-ul asociației  aici sau pagina de Facebook aici

Forum al studenților veterinari și nu numai...din Cluj și de peste tot...click aici

Vetonline.ro-  o revistă numai pentru veterinari - click aici

Mobilități  universitare? Programul ERASMUS? Ce sunt astea? aflați aici

 AMVAC (Asociația Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie) RoSAVA