Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

   facultate aprobată EAEVE

          Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
----------------------------------------
--------------------------------------------

Informații utile pentru studenții FMV

Platforma E-learning FMV Cluj-Napoca

Intranet


Decontare abonamente călătorie CTP Cluj-Napoca


Planificarea examenelor-sesiunea septembrie 2021/Retakes- September 2021/Ratrappages Septembre 2021

Date de examen și linkuri/ Exam dates and links to exam rooms


  Planificarea examenelor- sesiunea iulie 2021

Exam planning- English section- July 2021

Exam planning- French section- July 2021

Date de examen și linkuri/ Exam dates and links to exam rooms


Planificarea examenelor creditate/restante 23.03-28.05 2021

Exam planning Retakes/Credited exams- English and French sections 23.03-28.05 2021

Date de examen și linkuri/ Exam dates and links to exam rooms


 

 Structura an univ 2020 2021 page 001

Structura an univ 2020 2021 page 002


Planificarea examenelor- sesiunea ianuarie 2021

Exam planning- English and French sections- January 2021

Date de examen și linkuri/ Exam dates and links to exam rooms


 În perioada 8-10 iunie 2020 va trebui să optați pentru materiile opționale și facultative pe care doriți să le studiați în cursul anului universitar următor. Vă rugăm consultați linkul de mai jos în vederea informării asupra ofertei de cursuri de acest tip.

Totodată vă atreagem atenția că opțiunile dumneavoastră vor fi ferme, în baza acestora întocmindu-se o serie de planificări ale cadrelor didactice FMV.

Mulțumim pentru seriozitatea dvs! 

Cursuri opționale și facultative 2020-2021 (informații)

Formular înscriere cursuri opționale și facultative


 Atenție!

Conform Hotărârii Consiliului profesoral din data de 04.12.2012 ,se interzice accesul cu animale în spațiile didactice ale Facultății de Medicină Veterinară (săli de curs, laboratoare didactice și de cercetare, clinici,spital veterinar, biobază), altele decât birourile alocate personalului facultății, cu excepția animalelor din biobază și a animalelor aduse de către proprietari în vederea consultului medical sau a  tratamentului.
 

La începutul anului universitar, studenții sunt obligați să efectueze înscrierea în anul universitar.
Ca atare vă rugăm să completați fisa de înscriere (fie olograf sau electronic), semnată personal și predată Secretariatului FMV Cluj în cursul primei săptămâni de activitate școlară.
Cerere motivare absențe
Rugăm studenții care solicită motivarea absențelor să completeze acest model de cerere

  În atenția studenților anilor I și II MV
 
Vă reamintim că puteți beneficia de acces la dulapurile-garderobă amplasate în holurile clădirii centrale a FMV.
Pentru aceasta vă rugăm să îl contactați prin intermediul șefilor de grupă pe dl tehn Pop Călin (Anatomie) pentru a demara procedura de înmânare a cheilor și desemnarea dulapurilor
Ghidul de Întocmire a Lucrării de Licență
 
 

 
Anunț important referitor la examenele restante și creditate
Vă rugăm să citiți atent precizarea din Regulamentul specific USAMV referitor la examene.
 "Studenţii se pot prezenta la examen, inclusiv pentru mărirea notei, de maximum patru ori la fiecare disciplină ce figurează în actul adiţional la contractul de studiu pentru acel an universitar. Primele două examinări sunt gratuite iar următoarele sunt cu taxă. Neprezentarea la oricare dintre examenele programate pentru o disciplină care apare în contractul de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele patru posibilităţi avute la dispoziţie."
 

Regulament privind  Activitatea Profesională a Studenţilor-Carta USAMV Cluj

 

"Promovarea anului universitar este condiţionată de obţinerea a minimum 36 de credite.In cele 36 de credite se includ creditele aferente disciplinelor înscrise în contractul de studii pentru cele două semestre ale anului universitar respectiv. Se includ, de asemenea, creditele obţinute în avans şi reportate în anul respectiv. Nu se includ în cele 36 de credite, creditele aferente disciplinelor facultative şi nici cele aferente disciplinelor pentru care studentul a formulat opţiunea de reportare într-un semestru
următor, în condiţiile din prezentul Regulament. Numărul de credite restante cumulate pe parcursul tuturor anilor de studiu, cu care studentul poate promova în anul universitar următor, este de maxim 24 credite.
Pentru studenții Facultății de Medicină Veterinară creditele restante nu pot fi transferate mai mult de 2 ani universitari"

 
Totul începe cu un regulament.....
 
 


Nou! Cursuri de Pregatire Pedagogica- Modul de pregatire DPPD


Odată admiși ca studenți în FMV aveți o serie de drepturi dar și obligații! Le cunoașteți?

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților- RC 40 din Carta USAMV

Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului 2012

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenții din USAMV CN- RC 43 din Carta USAMV


Pentru informații despre Asociația Studenților din Facultatea de Medicină Veterinară Cluj accesați website-ul asociației  aici sau pagina de Facebook aici

Forum al studenților veterinari și nu numai...din Cluj și de peste tot...click aici

Vetonline.ro-  o revistă numai pentru veterinari - click aici

Mobilități  universitare? Programul ERASMUS? Ce sunt astea? aflați aici

 AMVAC (Asociația Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie) RoSAVA