284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Conducerea Departamentului II

 

Conducerea Departamentului II - Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

Director Department:

Prof. Univ. Dr. Dan Sorin Daniel

Consiliul Departamentului:

Director adjunct departament: Prof. Univ. Dr. Macri Adrian Maximilian

Responsabil educație: Prof. Univ. Dr. Pocol Cristina

Responsabil cercetare: Prof. Univ. Dr. Pusta Dana

Responsabil activități sociale și cu studenții: Lect. Dr. Gudea Nicoleta

Responsabil asigurarea calității și resurse umane: Conf. Dr. Szakacs Andrei

Administrator departament: Conf. Dr. Cîmpean Adrian