284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
Workshop Zeiss Digital Classroom 15 iunie 2022, ora 12,00 Sala Microscopie (clădirea Horticultură)

Conducerea Dep. Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

 

Conducerea Departamentului II - Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor


Director Departament: Conf dr. Adrian Macri

 Conf dr. Dan Sorin - Director adjunct

Consiliul Departamentului:

Prof dr. Pocol Cristina - Responsabil cu educația

Conf. dr. Cîmpean Adrian - Administratorul departamentului

Șef lucr. dr. Szakacs Andrei - Responsabil pentru asigurarea calității și resursa umană

Prof. Dr. Pusta Dana - Responsabil cu cercetarea

Lector dr. Gudea Nicoleta - Responsabil cu activitățile sociale și cu studenții