Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

   facultate aprobată EAEVE

          Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
----------------------------------------
You can enroll in the FB group called "Promo USAMV 2020-2026", and the link https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about for more info about the student life in Cluj-Napoca, Veterinary Medicine!
--------------------------------------------
Vous pouvez vous inscrire sur le FB "Promo USAMV 2020-2026", et le lien est https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about pour plus d'information sur la vie d'étudiant a la Faculté de Médecine Vétérinaire de Cluj-Napoca!

Conducerea Dep. Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

 

Conducerea Departamentului II - Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor


Director Departament: Conf dr. Adrian Macri

 Conf dr. Dan Sorin - Director adjunct

Consiliul Departamentului:

Prof dr. Pocol Cristina - Responsabil cu educația

Conf. dr. Cîmpean Adrian - Administratorul departamentului

Șef lucr. dr. Szakacs Andrei - Responsabil pentru asigurarea calității și resursa umană

Prof. Dr. Pusta Dana - Responsabil cu cercetarea

Lector dr. Gudea Nicoleta - Responsabil cu activitățile sociale și cu studenții