284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Licenta

  

Ghid redactare lucrare licență / Guidelines for the preparation of graduation thesis

Informations générales concernant la réalisation de la Thèse de licence

 


 

 
Formulare necesare pentru examenul de licență sesiunea iulie 2024
 
Forms required for the July 2024 Graduation Exam
 
Formulaires requis pour la session de juillet 2024 de l'examen de licence

 
ATENȚIE!!!
 
Conform legislației in vigoare (Ordin 3691_2024 și RU 41), finalizarea studiilor la programele de studiu din cadrul Facultății  Medicină veterinară se încheie cu examen de disertație, ca urmare lucrarea de finalizare studii se numește Lucrare de disertație. De asemenea,verificarea lucrărilor cu soft antiplagiat este obligatorie.
Lucrarea se va trimite pana cel târziu in data de 18.06.2024 (conform RU41) , in format electronic, la secretarii comisiilor de disertație (MV RO - șef lucr.dr. Ioana Chirilean, MV EN - șef lucr.dr. Gianluca D'Amico, MV FR - conf.dr. Cristian Magdas).
O comisie formată din Prodecanul didactic,secretarii comisiilor si responsabilii cu calitatea pe departamente, va analiza lucrările in ceea ce privește similitudinile cu soft-ul antiplagiat (art 2 RU 41). 
Comisia va transmite raportul de similitudini indrumatorului științific si studentului in format electronic. După primirea raportului, îndrumătorul științific înaintează in max 24 h secretarului comisiei si studentului avizul pozitiv/negativ in vederea înscrierii studentului la examen. Motivarea avizului negativ este obligatorie.
Înscrierea candidaților la examenul de finalizare studii se efectuează cu cel putin 10 zile înainte de începerea examenului, respectiv 28.06.2024.
 
ATTENTION!!!
 

According to current legislation (Ordinance 3691_2024 and RU 41), the completion of studies within the Faculty of Veterinary Medicine ends with a dissertation exam, as a result, the final paper is called Dissertation Paper. Moreover, an anti-plagiarism analysis using a special software is mandatory.

The paper will be sent by 18.06.2024 at the latest (according to RU41), in electronic format, to the secretaries of the dissertation committees (MV RO - Dr. Ioana Chirilean, MV EN - Dr. Gianluca D' Amico, MV FR - Dr. Cristian Magdas). A committee made up of the academic Vice-Dean, the secretaries of the committees and the departmental quality managers, will analyze the papers in terms of similarities with the anti-plagiarism software (art. 2 RU 41).

The commission will send the similarity report to the scientific supervisor and the student in electronic format. After receiving the report, the scientific supervisor forwards the positive/negative opinion to the secretary of the committee and the student within 24 hours, in order for the student to register for the exam. The negative opinion must be motivated accordingly.

Registration of candidates for the graduation exam must be done at least 10 days before the start of the exam, i.e. 28.06.2024.

 


 

Calendar licență - sesiunea iulie 2024

 

Facultatea

Domeniul de licență

Programul de studii

Data/ora/loc 

Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate

Data/ora/loc

Prezentarea şi susținerea lucrării de dizertație

Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară

8-9-10.07.2024 ora 8    

clinici FMV + teren

11,12.07.2024 / ora 8  

Amfit. Regina Maria, Amfit.Regele Ferdinand

Medicină veterinară (în limba engleză)

8-9.07.2024 ora 8    

clinici FMV + teren

10.07.2024 /ora 8/ Amfiteatrul Albastru 11.07.2024 /ora 8/ SU1                     

Medicină veterinară (în limba franceză)

9-10.07.2024 ora 8    

clinici FMV + teren

11-12.07.2024 ora 8                  

Amfiteatrul Albastru

 


 

Calendar licență - sesiunea februarie 2024

 

Program de studii Proba 1 – Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate Proba 2 – Susţinerea lucrării de licenţă
Medicină Veterinară (limba română)
14.02.2024  14.02.2024 
Medicină Veterinară (limba engleză-english)  14.02.2024 14.02.2024 
Medicină Veterinară (limba franceză-francais)  -