284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Discipline Departament II

Disciplinele Departamentului II - Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor


 

DEPARTAMENT II – PRODUCŢII ANIMALIERE ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ

Director departament - Prof. dr. Sorin Daniel DAN

DENUMIRE DISCIPLINĂ COORDONATOR DISCIPLINĂ CADRE DIDACTICE Personal Auxiliar
COMPETENŢE TRANSVERSALE Lector dr. Nicoleta GUDEA Lector dr. Nicoleta GUDEA
Lector dr. Tunde GIURGIUMAN
CONTROLUL SANITAR VETERINAR AL ALIMENTELOR Prof. dr. Sorin Daniel DAN Prof.dr. Sorin-Daniel DAN lab. Marinela Nedela
Conf.dr. Alexandra TĂBĂRAN lab.Beata Erika Vincze
Şef lucr.dr. Oana REGET
Asist.dr. Luciana RUS
ECONOMIE RURALĂ Prof. dr. Cristina POCOL Prof.dr. Cristina POCOL
GENETICĂ Prof.dr.Dana PUSTA Prof.dr.Dana PUSTA
Conf. dr. Ioana-Anamaria PAŞTIU
IGIENĂ ŞI BUNĂSTARE

Prof. dr. Silvana

POPESCU

Prof.dr.Silvana POPESCU lab. Adriana Clapa
Şef lucr.dr.Cristin BORDA
Conf.dr. Anamaria BLAGA PETREAN
NUTRIŢIE

Prof.dr. Adrian

MACRI

Prof.dr. Adrian-Maximilian MACRI lab. Mariana Dagău
Conf.dr. Andrei SZAKACS
Conf.dr.Sorana-Teodora DAINA
PRACTICĂ Asist.dr. Raul CĂTANĂ Asist.dr. Raul CĂTANĂ
ZOOTEHNIE

Conf.dr.Adrian

CÎMPEAN

Conf.dr.Adrian CÎMPEAN lab. Claudia Bagita
Conf.dr. Mihai Marian BORZAN
Şef lucr.dr. Alexandra CORDUNEANU
Asist.dr. Paul Andrei UNGUR
Asist.dr. Mircea COROIAN