284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Conducere Dep. Preclinic

Conducerea | Discipline

Conducerea Departamentului Preclinic


 

Director Department: Prof.Univ. Dr. Gal Adrian

Adjunct Director Departament: Prof.Univ.Dr. Răzvan Ştefan

Consiliul Departamentului:

Prof.Univ.Dr. Laurențiu Ognean – Responsabil educație

Prof.Univ.Dr.Stan Florin – Administrator departament

Sef lucr.Dr. Martonoș Cristian – Responsabil asigurarea calității și resurse umane

Conf.Univ Dr. Rugină Dumitrița – Responsabil cercetare

Sef lucr Dr. Rus Vasile – Responsabil activități sociale și cu studenții