Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

   facultate aprobată EAEVE

          Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
1 octombrie 2021- "Student USAMV"- întâlnire online a tutorilor de an cu studenții
Detalii în secțiunea STUDENȚI/INFORMAȚII UTILE
1-st of October 2021- online meeting of the students with their year tutors. Please check out the details in the section STUDENTi/INFORMATII UTILE

Conducere Dep. Preclinic

Conducerea | Discipline

Conducerea Departamentului Preclinic


 

Director Department: Prof.Univ. Dr. Gal Adrian

Adjunct Director Departament: Prof.Univ.Dr. Răzvan Ştefan

Consiliul Departamentului:

Prof.Univ.Dr. Laurențiu Ognean – Responsabil educație

Conf.Univ.Dr.Stan Florin – Administrator departament

Sef lucr.Dr. Martonos Cristian – Responsabil asigurarea calității și resurse umane

Conf.Univ Dr. Rugină Dumitrița – Responsabil cercetare

Sef lucr Dr. Rus Vasile – Responsabil activități sociale și cu studenții