284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

caiet abilitati practice

Atenție!

Studenții sunt rugați să achiziționeze acest caiet prin intermediul șefilor de ani, respectiv șefii de grupe.

Caietul de abilități practice urmărește însușirea și efectuarea unui număr minim de manevre/manopere pe parcursul traiectului universitar și constituie un mijloc suplimentar al verificării efectuării acestor manevre.

Este recomandată completarea activităților pe măsură ce acestea au loc in clinicile și laboratoarele FMV sau în afara acestora (în timpul practicii extramurale, de exemplu) cu respectarea indicațiilor din partea finală a caietului.

Caietul se va constitui într-un element obligatoriu la finalul studiilor universitare, verificarea acestuia precedând și condiționând acceptarea în vederea susținerii lucrării de diplomă.

 

 

 

Cum se completează caietul?

Presentation2