284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Istoric

Învăţământul medical-veterinar din Transilvania a apărut cu peste 220 de ani în urmă, prin înfiinţarea în 1785 la Cluj a Institutului Medical Chirurgical în cadrul căruia a funcţionat din 1787 şi o catedră de Terapie Veterinară.

Piatra de temelie a Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a fost pusă însă doar în anul 1962, pe fundalul necesităţii unui învăţământ medical-veterinar la nivel naţional care să corespundă cerinţelor şi imperativelor solicitate de creşterea şi asigurarea sănătăţii animalelor domestice.

În momentul înfiinţării, facultatea a beneficiat de sprijinul unor dascăli care şi-au adus aportul esenţial la instituirea unui climat de lucru favorabil spiritului de competitivitate şi atingerii unor performanţe însemnate.

Facultatea de Medicină Veterinară funcţionează în structura actuală începând cu anul 1990, în temeiul H.G. 568/16.08.1995 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor aferente.

 

De la înfiinţarea sa, Facultatea de Medicină Veterinară a fost parte a Institutului Agronomic şi mai apoi a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Durata studiilor a fost iniţial de 5 ani, pentru ca din 1990 programa analitică să fie structurată pe 6 ani de studiu, absolvenţii primind după susţinerea examenului de licenţă titlul de doctor medic veterinar.

În peste 45 de ani de existenţă, Facultatea a instruit şi format peste 3200 de medici veterinari, din care peste 120 studenţi străini aparţinând altor ţări. Din anul universitar 2001-2002 s-a înfiinţat o nouă specializare, şi anume, cea de Biotehnologii medical veterinare, care pregăteşte biotehnologi, cu competenţe diverse în cercetarea şi învăţământul de profil biologic.

Ca specializare din aria curriculară naţională a învăţământului superior specializarea Medicină Veterinară se regăseşte ca domeniu fundamental de ştiinţe medicale.

Specializarea Medicină Veterinară din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinara Cluj-Napoca este structurată pe 4 catedre, fiecare catedră încadrând un număr de discipline.

Întregul proces de învăţământ al specializării “Medicină Veterinară” este coordonat, organizat şi condus la Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină Veterinară şi de Biroul Consiliului, din care fac parte decanul, prodecanul, secretarul ştiinţific şi şefii de catedre. La nivelul catedrelor activitatea este coordonată de către şefii de catedre, iar la nivelul disciplinelor de şefii de disciplină, care răspund de conţinutul programelor analitice, desfăşurarea activităţilor didactice şi practice, administrative etc.

Integrată ca obiectiv în misiunea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, viziunea noastră de ansamblu este aceea ca programele noastre de studii şi de cercetare ca întreg, să fie compatibile cu cele oferite în prezent de cele mai bune facultăţi cu acelaşi profil din ţară, UE sau din lume dar să includă şi elemente de originalitate.

Conducerea facultăţii a fost preocupată permanent de consolidarea managementului printr-o delimitare clară a atribuţiilor, competenţelor şi a responsabilităţilor diferitelor structuri şi funcţii de conducere.

S-a avut în vedere de asemenea implementarea şi menţinerea unui plan strategic pentru o perioadă de patru ani, urmărit ca realizări prin planuri operaţionale anuale integrate activităţii educaţionale şi proceselor suport - sociale, morale şi de cercetare, aliniate principiilor asigurării calităţii academice, sub aspectul separării funcţiilor academice de cele administrative