Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

   facultate aprobată EAEVE

          Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
----------------------------------------
You can enroll in the FB group called "Promo USAMV 2020-2026", and the link https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about for more info about the student life in Cluj-Napoca, Veterinary Medicine!
--------------------------------------------
Vous pouvez vous inscrire sur le FB "Promo USAMV 2020-2026", et le lien est https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about pour plus d'information sur la vie d'étudiant a la Faculté de Médecine Vétérinaire de Cluj-Napoca!

Tabere studențești

NOU! Au fost date publicității aspectele referitoare la taberele studențești 2021

 

87-1204019239quhs

 Metodologie tabere studențești 2021

Anexa 2 Repartizare locuri

Anexa 3, Anexa 4 Metodologie tabere

vvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

Lista studenților care au depus cereri

Lista beneficiari locuri de tabără

 

Întâlnire comisie de selecţie cu beneficiarii locurilor în tabere – 29-30 iulie 2021 – prezenţa obligatorie pentru toţi beneficiarii. Ȋn caz de neprezentare, beneficiarii trebuie să-şi desemneze un reprezentant. Neprezentarea personal a beneficiarului sau a unui reprezentant al acestuia atrage pierderea locului ȋn tabără. Întâlnirea va avea loc online.

Tabere-pagina USAMV

Număr locuri tabere FMV-8


Calendar tabere 2021

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE REPARTIZARE A LOCURILOR

ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI ÎN ANUL 2021


 • Depunerea cererilor on-line – 06 iulie – 11 iulie 2021
 • Analizarea cererilor depuse – 12-13 iulie 2021
 • Afişarea listei cu cereri – 13 iulie 2021
 • Afişarea componenței comisiilor de selecţie şi contestaţii a studenţilor beneficiari - 13 iulie 2021
 • Întâlnire comisii pe facultăţi pentru selecţia studenţilor şi întocmirea procesului verbal de selecţie cu studentii beneficiari - 14-16 iulie 2021
 • Afişarea listelor cu beneficiarii locurilor în tabără - 16 iulie 2021
 • Depunerea contestațiilor on-line pe adresa de e-mail a secretariatului facultății – 17 iulie 2021
 • Întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor - 20 iulie 2021
 • Întocmirea listelor finale cu beneficiari ai locurilor în tabără - 21 iulie 2021
 • ·Întâlnire comisie de selecţie cu beneficiarii locurilor în tabere – 29-30 iulie 2021 – prezenţa obligatorie pentru toţi beneficiarii. Ȋn caz de neprezentare, beneficiarii trebuie să-şi desemneze un reprezentant. Neprezentarea personal a beneficiarului sau a unui reprezentant al acestuia atrage pierderea locului ȋn tabără. Întâlnirea va avea loc online.
 • ·Afişarea listelor cu studenţii beneficiari ai taberelor, listele de rezervă, precum şi locaţiile şi perioadele de desfăşurare până la 2 august 2021
 • ·Centralizarea Borderourilor cu studenţii beneficiari pe Universitate – 4 august 2021.

 

Cerere locuri tabere 2021

Cererile se depun doar online!

-studenții sunt rugați să completeze acest formular în vederea înregistrării cererii pentru un loc în tabere 2021-


 

COMISIA DE SELECȚIE

Conf Dr. Gudea Alexandru (prodecan)

Ing.Pop Diana (secretar facultate)

Stud.


Pagina USAMV- Tabere