Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Deschiderea anului universitar 2020-2021........ 2. oct 2020  (detalii în curând!)

 

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
----------------------------------------
You can enroll in the FB group called "Promo USAMV 2020-2026", and the link https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about for more info about the student life in Cluj-Napoca, Veterinary Medicine!
--------------------------------------------
Vous pouvez vous inscrire sur le FB "Promo USAMV 2020-2026", et le lien est https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about pour plus d'information sur la vie d'étudiant a la Faculté de Médecine Vétérinaire de Cluj-Napoca!

Burse studenți

Burse sem I 2020-2021

19.10.2020-02.11.2020, orele 14.00 – depunerea dosarelor cu documentele necesare acordării burselor la decanatele facultăților (se vor transmite online accesând urmatoarele link-urile: burse sociale, burse performanta sau burse medicale );

04.11.2020, orele 10.00 – afișarea listelor preliminare cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj – Napoca;

04.11.2020-06.11.2020, orele 10.00 – depunerea contestațiilor la decanatele facultăților;

 

Formular constestații burse sem I 2020-2012

 Răspunsuri contestații

09.11.2020, orele 14.00 – afișarea listelor finale cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj – Napoca;

10.11.2020-20.11.2020 – trimiterea extraselor de cont BCR la serviciul social din partea studenților care beneficiază de bursă (se vor transmite online accesând link-ul: extras cont)

Toate elementele referitoare la tipurile de burse, documentele necesare cât și formularistrica depusă online se pot accesa aici

 Sedința va avea loc online în data de 2.11.2020 cu începere la ora 13. Sunt invitați reprezentanții studenților


Lista preliminară beneficiari burse sem I 2020-2021

Lista finală beneficiari burse sem I 2020-2021


 

Calendar acordare burse 2019 2020 sem II

Burse sem II 2019-2020

 


Documente necesare- burse sociale

Întalnirea cu reprezentanții anilor de studiu în vederea repartizării burselor va avea loc în data de 10.03, orele 12 la sala de ședințe de lângă decanatul FMV.

Rugăm șefii de ani să fie prezenți pentru desfășurarea în bune condiții a procedurii. Totodată vă rugăm să consultați în prealabil dosarele de burse sociale ale colegilor din anii dvs.!


Lista preliminară- beneficiari burse sem II 2019-2020

având în vedere suspendarea activității didactice, rugăm studenții să nu se deplaseze la secretariatul FMV ci să depună online eventualele contestații!

Formular contestație acordare burse (12,03-13.03 ora 15)

Lista constestațiilor depuse
Lista finală-beneficiari burse sem II 2019-2020 (16.03)


Rugăm studenții care îndeplinesc condițiile pentru bursa de performanță să depună actele la Secretariat în timp util!


Regulamentul privind acordarea burselor USAMV Cluj Napoca RC 43

Pagina principală Burse USAMV Cluj


 Comisia de burse a FMV Cluj

Conf.Dr. Gudea Alexandru- prodecan

ing.Pop Diana- secretar FMV Cluj

Hiruta Ana  - Președinte IVSA

- reprezentant studenți