Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

   facultate aprobată EAEVE

          Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
1 octombrie 2021- "Student USAMV"- întâlnire online a tutorilor de an cu studenții
Detalii în secțiunea STUDENȚI/INFORMAȚII UTILE
1-st of October 2021- online meeting of the students with their year tutors. Please check out the details in the section STUDENTi/INFORMATII UTILE

Burse studenți

Burse sem I 2021-2022

CALENDAR

de acordare a burselor pe semestrul I

în anul universitar 2021-2022

11.10.2021-25.10.2021, orele 14.00 – depunerea dosarelor cu documentele necesare acordării burselor la decanatele facultăților (se vor transmite online accesând link-urile: burse sociale ,                    burse medicale sau             burse performanta);

27.10.2021, orele 15.00 - afișarea listelor preliminare cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj - Napoca;

27.10.2021-29.10.2021, orele 10.00 – depunerea contestațiilor la decanatele facultăților;

01.11.2021, orele 16.00 – afișarea listelor finale cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj - Napoca;

02.11.2021-12.11.2021 – depunerea extraselor de cont BCR din partea studenților care beneficiază de bursă la biroul Serviciu Social (camera 2, Mansardă) sau se vor transmite online la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Notă!    Pentru bursele sociale lunile pentru care se va aduce adeverința de salariu sunt:

             Iulie 2021, August 2021 și Septembrie 2021.

                                        Prorector cu activități sociale și studențești,                                                                                               Sef Serviciu Social,                    

                    Prof. dr. Leon Muntean                                                                                                                  Humeniuc Paula      


 Lista studenților care au depus cerere pentru bursa de performanță 2021-2022

Întâlnirea pentru stabilirea listelor preliminare va avea loc în data de 26 octombrie la orele 10. Rugăm șefii de an să verifice documentele cu cererile de burse sociale înainte de această ședință!

Participarea la ședință se poate face și online la linkul următor, însă recomandam, pe cât posibil prezența reprezentanților în condițiile respectării regulilor de distanțare socială și protecție individuală


Lista preliminară bursieri sem 1 2021-2022

Formular contestații burse sem 1 2021-2022 (27 sept- 29 sept ora 10)

Liste final busieri sem 1 2021-2022 (1 nov)


 

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE!

Acte necesare pentru bursa socială

Cerere pentru acordarea burselor sociale

Declarație proprie răspundere

Cerere acordare burse de performanță

 

 

 

 

 


Rugăm studenții care îndeplinesc condițiile pentru bursa de performanță să depună actele la Secretariat în timp util!


Regulamentul privind acordarea burselor USAMV Cluj Napoca RC 43

Pagina principală Burse USAMV Cluj


 Comisia de burse a FMV Cluj

Conf.Dr. Gudea Alexandru- prodecan

ing.Pop Diana- secretar FMV Cluj

stud. Voica Andra

stud. Festeu Radu