Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

   facultate aprobată EAEVE

          Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
----------------------------------------
--------------------------------------------

Burse studenți

Burse sem II 2020-2021

Calendarul de acordare a burselor pe sem II 2021 page 001


Lista preliminară beneficiari burse sem II 2020-2021

Formular constestații burse sem II 2020-2012

Răspunsuri contestații

Lista finală beneficiari burse sem II 2020-2021

Toate elementele referitoare la tipurile de burse, documentele necesare cât și formularistrica depusă online se pot accesa aici

 Sedința va avea loc în data de 23.03.2020 cu începere la ora 14. Sunt invitați reprezentanții studenților


Burse sem I 2020-2021

19.10.2020-02.11.2020, orele 14.00 – depunerea dosarelor cu documentele necesare acordării burselor la decanatele facultăților (se vor transmite online accesând urmatoarele link-urile: burse sociale, burse performanta sau burse medicale );

04.11.2020, orele 10.00 – afișarea listelor preliminare cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj – Napoca;

04.11.2020-06.11.2020, orele 10.00 – depunerea contestațiilor la decanatele facultăților;

 

Formular constestații burse sem I 2020-2012

 Răspunsuri contestații

09.11.2020, orele 14.00 – afișarea listelor finale cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj – Napoca;

10.11.2020-20.11.2020 – trimiterea extraselor de cont BCR la serviciul social din partea studenților care beneficiază de bursă (se vor transmite online accesând link-ul: extras cont)

Toate elementele referitoare la tipurile de burse, documentele necesare cât și formularistrica depusă online se pot accesa aici

 Sedința va avea loc online în data de 2.11.2020 cu începere la ora 13. Sunt invitați reprezentanții studenților


Lista preliminară beneficiari burse sem I 2020-2021

Lista finală beneficiari burse sem I 2020-2021


Rugăm studenții care îndeplinesc condițiile pentru bursa de performanță să depună actele la Secretariat în timp util!


Regulamentul privind acordarea burselor USAMV Cluj Napoca RC 43

Pagina principală Burse USAMV Cluj


 Comisia de burse a FMV Cluj

Conf.Dr. Gudea Alexandru- prodecan

ing.Pop Diana- secretar FMV Cluj

Hiruta Ana  - Președinte IVSA

- reprezentant studenți