284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Burse studenți

Burse sem. II 2023-2024

Calendar și documente necesare


LISTA FINALĂ BENEFICIARI BURSE FMV AN UNIVERSITAR 2023/2024, SEMESTRUL I

LISTA PRELIMINARA BENEFICIARI BURSE FMV AN UNIVERSITAR 2023/2024, SEMESTRUL I

 


Burse sem II 2022-2023

pagina principala USAMV burse sem II

 

Liste preliminare beneficiari burse sem II 2022-2023  29.03.2023

 Rugăm studenții care depun contestație pentru burse să precizeze exact care este motivul contestației lor! Nu depuneți contestații generice prin care cereți reconsiderarea listei preliminare!

Lista preliminară este cu rol orietativ și poate suferi modificări în funcțiie de ajustările intervenite după contestații!

Urmăriți modificările survenite după răspunsurile la contestații!

Lista contestații și răspuns contestații

Lista finală beneficiari burse sem II 2022-2023 03.04.2023


Burse sem I 2022-2023

Calendar acordare burse Sem I An univ. 2022 20231024 1

 

Ședința de repartizare a burselor va avea loc în data de 25.10.2022, ora 9 la Decanatul Facultății.

Rugăm reprezentații anilor de studiu să studieze în prealabil cererile de burse social depuse la Secretariat. Pe cât posibil, prezența dvs la fața locului este recomandată!

Liste preliminare beneficiari burse sem I 2022-2023

Rugăm studenții care depun contestație pentru burse să precizeze exact care este motivul contestației lor! Nu depuneți contestații generice prin care cereți reconsiderarea listei preliminare!

Lista preliminară este cu rol orietativ și poate suferi modificări în funcțiie de ajustările intervenite după contestații!

Urmăriți modificările survenite după răspunsurile la contestații!

Lista constestații și răspuns contestații

Lista finală beneficiari burse sem I 2022-2023

 

Pagina principală USAMV burse- inclusiv documente necesare bursa socială

 

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE!

Studenţii care nu au beneficiat de bursă în semestrul II al anului univ. 2021-2022, sunt rugaţi să depună la SERVICIUL SOCIAL (mansardă-camera 2), un extras de cont cu codul IBAN de la Banca BCR sau să transmită extrasul de cont scanat la adresa:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
până la data: 09.11.2022.
Pe extrasul de cont să fie menţionate:
Facultatea, Specializarea, Anul de studiu și Numărul de telefon.
! Înainte de a transmite extrasele de cont, vă rugăm să verificaţi la bancă dacă conturile sunt active.
În cazul în care constataţi că acestea s-au închis în mod automat, vă rugăm să solicitați la bancă redeschiderea contului vechi.
Pentru deschiderea rapidă a contului BCR online puteți apela la numele de telefon: 0763/975202 – Anca
0762/388615 - Paula

Vă mulţumim!
Șef Serviciu Social,
Paula Humeniuc


 

Burse sem II 2021-2022

burse sem 2 2022

 

Ședința de repartizare a burselor va avea loc în data de 22.03.2022, ora 10.00 la Decanatul Facultății.

Rugăm reprezentații nilor de studiu să studieze în prealabil cererile de burse social depuse la Secretariat. Pe cât posibil, prezența dvs la fața locului este recomandată!

Liste preliminare beneficiari burse sem II 2021-2022

Lista constestații și răspuns contestații

Lista finală beneficiari burse sem II 2021-2022


 

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE!

Acte necesare pentru bursa socială

Cerere pentru acordarea burselor sociale

Declarație proprie răspundere

Cerere acordare burse de performanță

 

 

 


Rugăm studenții care îndeplinesc condițiile pentru bursa de performanță să depună actele la Secretariat în timp util!


Regulamentul privind acordarea burselor USAMV Cluj Napoca RC 43

Pagina principală Burse USAMV Cluj


 Comisia de burse a FMV Cluj

Conf.Dr. Gudea Alexandru- prodecan

ing.Pop Diana- secretar FMV Cluj

stud. Voica Andra

stud.