284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Departamente

Facultatea de Medicina Veterinară Cluj-Napoca este structurată pe 4 departamente, după cum urmează:

Departament I – Științe Preclinice

Fizica

Anatomie

Biochimie

Biologie celulara, histologie, embriologie

Fiziologie

Educaţie fizică

Departament II – Producţii animaliere şi siguranţă alimentară

Competențe transversale

Controlul sanitar veterinar al alimentelor

Economie rurală

Nutriţie

Genetică

Zootehnie

Igiena şi bunăstare

Practică

Departament III – Științe Clinice și Paraclinice

Microbiologie, Imunologie și Epidemiologie

Fiziopatologie

Farmacologie veterinară

Anatomie patologica

Chirurgie și ATI

Toxicologie

Departament IV – Științe Clinice

Medicală

Reproducție

Boli infecțioase

Parazitologie