284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Discipline Departament I

Disciplinele Departamentului I Științe Preclinice


DEPARTAMENT I – ŞTIINŢE PRECLINICE - Director - Prof. dr. Adrian Florin GAL
DENUMIRE DISCIPLINĂ COORDONATOR DISCIPLINĂ CADRE DIDACTICE Personal Auxiliar
ANATOMIE      Prof.dr. Florin STAN

Prof.dr. Ionel PAPUC lab. Hosu Florin Ioan
Conf.dr. Alexandru-Ion GUDEA tehn. Oprea Vasile Marinel
Prof.dr. Florin-Gheorghe STAN
Șef lucr.dr.Ioana CHIRILEAN
Șef lucr.dr. Cristian MARTONOŞ
Asist.dr. Alexandra IRIMIE
BIOCHIMIE    Prof.dr. Adela PINTEA
  
Prof.dr. Adela PINTEA lab. Luminiţa Mureşan
Prof.dr. Sanda-Maria ANDREI
Conf.dr. Dumitriţa RUGINĂ
Asist. dr. Monica-Irina NAN
BIOLOGIE CELULARĂ, HISTOLOGIE, EMBRIOLOGIE Prof.dr. Adrian GAL   Prof.dr. Adrian-Florin GAL
Conf.dr. Vasile RUS
Asist.dr. Cătălina MATEI-LAȚIU
EDUCAŢIE FIZICĂ Şef lucr.dr. Horea-Dan ROTARU Şef lucr.dr. Horea-Dan ROTARU
FIZICĂ  Prof.dr. Răzvan ŞTEFAN Prof.dr. Răzvan ŞTEFAN
Şef lucr.dr. Viorel-Cornel POP
FIZIOLOGIE    Prof.dr. Laura-Cristina ŞTEFĂNUŢ Prof.dr. Laurenţ OGNEAN lab. Cristina Todoran
Prof.dr. Laura-Cristina ŞTEFĂNUŢ
Sef lucr.dr. Melania-Ioana CRIȘAN
Asist.dr. Octavia-Maria TAMAS-KRUMPE