284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

popescu.silvana

popescu.silvanaPopescu Silvana

Lista lucrărilor publicate

 

 1. 1.Popescu Silvana, A.I.Baba (2000). Observaţii privind tumorile ţesutului mezenchimal la animale. Conferinţa Naţională de Oncologie Comparată, 25-27 mai, Sibiu, p.17.
 2. 2.Popescu Silvana, A.I.Baba (2000). Incidenţşi morfologia tumorilor mezenchimale la animale de companie. Al VIII-lea Congres de Medicină Veterinară, 17-20 oct., Băile Felix, vol.X, p.79.
 3. 3.Popescu Silvana, A.I.Baba (2000). Observaţii privind sarcoidul ecvin. Al VIII-lea Congres de Medicină Veterinară, 17-20 oct., Băile Felix, vol.X, p.92.
 4. 4.Popescu Silvana, A.I.Baba (2000). Tumorile ţesutului conjunctiv: studiu epidemiologic.“Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”, 26-27 oct., vol.XXVI, 156-171.
 5. 5.Drăghici C., Silvana Popescu, C. Borda (2001). Soluţii igienico-consrtuctive pentru sdăpost în microfermă de porci,  Simpozion “Actualităţi în creşrerea şi patologia animalelor domestice”, Vol. XXVI, Ed. Academic Press, Cluj-Napoca, 59-68.
 6. 6.Drăghici C., Silvana Popescu, C.Borda (2001). The Efficiency of Liquid Dejection Treatment inPig Farm. I. The Efficiency of Physico-Chemical Treatment. Bul. USAMV Cluj-Napoca, vol.55-56, 214.
 7. 7.Drăghici C., Silvana Popescu, C.Borda (2001). The Efficiency of Liquid Dejection Treatment in a Pig Farm. II. The Efficiency of Bacterial Treatment. Bul.USAMV Cluj-Napoca, vol.55-56, 215.
 8. 8.Popescu Silvana, A.I.Baba, C. Cătoi (2002). Date morfoclinice în saroidul ecvin. Al XXVIII-lea“Actualităţi în patologia şi creşterea animalelor domestice, 17-20 oct., Cluj-Napoca, 320-324.
 9. 9.Drăghici C., Popescu Silvana, Borda C., Kallay Zs. (2002). Densitatea şi calităţile aeromicroflorei din hale de pui broiler. Al XXVIII-lea simp. “Actualităţi în patologia şi creşterea animalelor domestice”, 17-20 oct., Cluj-Napoca, 555-560.
 10. 10.Draghici C., Silvana Popescu, C.Borda (2003). Poluting potential of semi-liquid dejections from a pig farm. Buletinul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Seria Medicină Veterinară, vol.60, 321.
 11. 11.Popescu Silvana, C. Borda, A.Barta (2004). Observation upon decontamination in broiler chicken farms. Buletinul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, vol 61, 281.
 12. 12.Popescu Silvana, C. Borda, E. Antal (2005). The estimation of the hygienic quality of the water consumed by animals in home farms, BuletinUniversity of agricultural sciences and veterinary medicine Cluj – Napoca, s. Veterinary Medicine, nr. 62, Ed. Academic Pres, Cluj-Napoca, 262-267.
 13. 13.Popescu Silvana, C.Borda, S.O. Miszti, (2005). The influence of microclimate factors over the health and production of porcine in an intensive growt and fattening farm, Buletinul USAMV, seria Medicină Veterinară, nr. 62, Ed. Academic Pres, Cluj-Napoca, 626.
 14. 14.Popescu Silvana, C. Borda, Eva Lazar (2007). The influence of microclimate on the health and production of swine, BuletinUniversity of agricultural sciences and veterinary medicine Cluj – Napoca, s. Veterinary Medicine, vol. 64, 572.
 15. 15.Popescu Silvana, C. Borda, Cristina Heghedus, Eva Lazar (2007). Dairy cows welfare assessment, BuletinUniversity of agricultural sciences and veterinary medicine Cluj – Napoca, s. Veterinary Medicine, vol. 64, 249.
 16. 16.Popescu Silvana, C. Borda, Eva Lazar, Cristina Hegedus (2008). Assessment of airborne microflora in shelters for dairy cows, Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj – Napoca, s. Veterinary Medicine, vol. 65, 199-203.
 17. 17.Popescu Silvana, C. Borda, Eva Lazar (2008). The degree of microbiological contamination of the dairy cow consumed water, Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj – Napoca, s. Veterinary Medicine, vol. 65, p. 491.
 18. 18.Popescu Silvana, Eva Lazar, C. Borda. (2008). The welfare assessment in Beclean stud farm's horses Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj – Napoca, s. Veterinary Medicine, vol. 65, p
 19. 19.Popescu Silvana, Cristin Borda, Eva-Andrea Lazar, Cristina Iuliana Hegedüs (2009). Assessment of dairy cow welfare in farms from Transylvania, 44th Croatian & 4th International Symposium on Agriculture, february 16 – 20, Opatija, Croatia, Proceedings, 752-756.
 20. 20.Popescu, S., Sandru, C.D., Hegedus, I.C, Spinu, M, Lazar, E, Ispas L (2009). Study of relationship between leg hygiene and lameness prevalence in dairy cow farms in Transylvania, Proceedings of the Second International Conference Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, 10 – 12 june 2009, Lozenec, Bulgaria, vol.1, 222-226.
 21. 21.Popescu S; Borda C; Hegedus I-C; Sandru C-D; Spinu M; Lazar E; (2009). Ammonia Concentrations in Dairy Cattle Houses with Tie Stalls in Transylvania, Proceedings of the XIV ISAH Congress 2009, International Society for Animal Hygiene, 19 - 23 July, Vechta, Germany,  vol .II, p.863-866, ISBN 978-80-7399-801-
 22. 22.Popescu S; Hegedus I-C; Borda C;C-D; Spinu M; Lazar E, (2009). Dairy Cow Welfare Assessment in Transylvanian Cattle Shelters Using Animal Needs Index, Proceedings of the XIV ISAH Congress, International Society for Animal Hygiene, 19 - 23 July, Vechta, Germany, vol I, p 469-472, ISBN 978-80-7399-800-4.
 23. 23.Popescu Silvana, C. Borda, Iuliana Cristina Hegedus, Carmen Dana Sandru,Spinu, Eva Lazar (2009). Dairy Cow Welfare Assessment in Extensive Breeding Systems, Lucrari stiintifice Medicina Veterinara, vol XLII(2), Timisoara, 64-70.
 24. 24.Popescu Silvana, C. Borda, Iuliana Cristina Hegedus, Eva Lazar (2009). The Welfareof Dairy Cows in Small Farms in North-Eastern Transylvania, In Proceedings Animal protection and Welfare, Brno, 2009, 22-23 september, vol B, 185-189.
 25. 25.Popescu Silvana, Cristin Borda, Iuliana Cristina Hegedus, Carmen Dana Sandru, Eva Lazar (2009). Evaluation of the Hygiene Level in Dairy Shelters with Tie-stalls, Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj – Napoca, s. Veterinary Medicine, vol. 66, 253-258.
 26. 26.Popescu Silvana, Cristin Borda, Iuliana Cristina Hegedus, Carmen Dana Sandru, Eva Lazar (2009). The Air Quality in Pig Growing and Fattening Shelters, Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj – Napoca, s. Veterinary Medicine, vol. 66,
 27. 27.Popescu Silvana, Cristin Borda, Spînu Marina, R. Stefan, Şandru Carmen Dana, Eva A. Lazar (2010). The assessment of hygiene in dairy cowsheds with tie-stalls in Transylvania. Simpozion FMV Iasi, Lucrari Stiintifice vol. 53 (12) Medicina Veterinara Partea IV, 1151- 1157. ISSN 1454-7406
 28. 28.Popescu Silvana, Cristin Borda, Iuliana C.Hegedus, R. Stefan, Eva A. Lazar (2010).  The level of microclimate parameters in dairy cattle barns with tie stalls. Simpozion FMV Iasi, Lucrari Stiintifice vol. 53 (12) Medicina Veterinara Partea IV, 1158 –1163. ISSN 1454-7406
 29. 29.Popescu S , R. Stefan, C. Borda, Eva A. Lazar, Şandru Carmen Dana, Spînu Marina (2010). The ammonia concentration in growing-finishing pig houses. Simpozion FMV Timisoara, Lucrari stiintifice Medicina Veterinara vol. XLIII (2), ISSN 5295 - 7406, 320-326.
 30. 30.Popescu Silvana, Eva A. Lazar, R. Stefan, C. Borda, Spînu Marina, Şandru Carmen Dana (2010). The welfare of horses un a Transylvanian farm. Simpozion FMV Timisoara, Lucrari stiintifice Medicina Veterinara vol. XLIII (2), ISSN 5295 - 7406, 327-334.
 31. 31.Popescu Silvana, Razvan Stefan, Eva-Andrea Diugan. Cristin Borda, Marina Spinu, Carmen Dana Sandru (2010). Relationship between Barn Hygiene and Lameness Prevalence in Thirty-Five Transylvanian Dairy Farms – Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj – Napoca, s. Veterinary Medicine, vol. 67 (1), 222-227
 32. 32.Popescu Silvana, Cristin Borda, Iuliana Cristina Hegedus, Razvan Stefan, Marina Spinu, Carmen Dana Sandru, Eva-Andrea Diugan (2010). Water Quality for Dairy Cows in Transylvanian Farms - Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj – Napoca, s. Veterinary Medicine, vol. 67 (1), 229-236.
 33. 33.Popescu Silvana, Cristin Borda, Razvan Stefan, Cristina Iuliana Hegedus, Eva Andrea Lazar (2010). The Assessment of the Quality of Water Offered to Animals in Rural Households and Farms. Animal Science and Biotechnologies, 2010, 43 (2) Timisoara FZB, 124-128.
 34. 34.Popescu Silvana, Cristin Borda, Cristina Iuliana Hegedus, Razvan Stefan, Eva Andrea Lazar (2010). The Microbiologic Quality of the Air in Broiler Houses - Animal Science and Biotechnologies, 2010, 43 (2) Timisoara FZB, 119-123.
 35. 35.Hegedus Cristina, Silvana Popescu, Cristin Borda, Anca Boaru, (2010).  Preliminary Studies on Dairy Cows' Welfare in Relation to Nutritional Quality of MiIk Obtained in Brasov, Mures, Satu Mare Shelters, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj – Napoca, s. Animal Science and Biotechnologies, 67(1-2)/2010 Print ISSN 1843-5262, 202-207.
 36. 36.Popescu Silvana, Cristin Borda, Carmen Dana Sandru, Razvan Stefan, Eva Lazar (2010). The welfare assessment of tied dairy cows in 52 small farms in north-eastern Transylvania using animal-based measurements. Slov Vet Res, 47 (3): 77-81 (IF=0,290).
 37. 37.Popescu Silvana, C. Borda, Cristina I. Hegedus, Marina Spinu, R. Stefan, Eva A. Diugan (2010). The Air Quality in Transylvanian Dairy Barns with Tie-stalls. ProEnvironment, 3: 395-399 (Thomson Reuters - Scientific - Master Journal List).
 38. 38.Popescu Silvana, Cristin Borda, Razvan Stefan, Marina Spinu, Carmen Dana Sandru, Eva Andrea Diugan (2010). The quality of the air in dairy barns with tie-stalls, In Proceedings Animal protection and Welfare, Brno, 2010, 21-22 september, p.197-201.
 39. 39.Popescu Silvana, C. Borda, Cristina I Hegedus, R. Stefan, Marina Spinu, Carmen D. Sandru, Eva A. Diugan (2010).
 40. 40.Popescu Silvana,. C. Borda, Cristina I Hegedus, R. Stefan, Marina Spinu, Carmen D. Sandru, Eva A. Diugan (2010). Assessment of dairy cow locomotion in farms from Brasov county. Scientific works, C series Veterinary Medicine, LV (1), Bucharest, 144-149.
 41. 41.Spînu M, Silvana Popescu, Carmen Dana Sandru, Mihaela Niculae, G.F.Brudască, Eva Andrea Lazar, Iulia Rindt, R.Stefan, G.Duca, D.Cadar (2010). Modulating potential of certain vegetal extracts on adaptive cell mediated immunity in intensively raised dairy cows, C series Veterinary Medicine, LVI (3-4), Bucharest, 406-410.
 42. 42.Sandru CD, Marina Spînu, Silvana Popescu, Mihaela Niculae, Eva Andrea Lazar, G.Duca (2010). Extensive raising system influences the-non specific immune reactivity in bovine. Scientific works, C series Veterinary Medicine, LVI (3-4), Bucharest 366-371.
 43. 43.Sandru CD, Marina Spînu, Silvana Popescu, G.F.Brudască, Mihaela Niculae, R.Stefan, Eva Andrea Lazar, G.Duca (2010). Changes of adaptive cell – mediated immunity following the in vitro vegetal extract treatment in extensively raised dairy cows , Scientific works, C series Veterinary Medicine, LVI (3-4), 372-376.
 44. 44.Spînu M, Carmen Dana Sandru, Silvana Popescu, Mihaela Niculae, Eva Andrea Lazar, D.Cadar, G.Duca (2010). Influence of the intensive husbandry on innate immunity in dairy cows, Scientific works, C series Veterinary Medicine, LVI (3-4), Bucharest 399-405.
 45. 45.Popescu Silvana, Cristin Borda, Dana C. Sandru, Cristina I. Hegedus (2010). The prevalence of loser cows in extensive breeding systems in Transylvania. Turk. J. Vet. Anim.34(6): 519-524. doi:10.3906/vet-0810-46  IF=0,342
 46. 46.Popescu Silvana, C. Borda, C. El Mahdy, E. Diugan (2011). Air Quality in Three Types of Layng Hen Houses. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, vol.68 (1), 398.
 47. 47.Popescu Silvana, E.A. Diugan (2011). Welfare assessment in working horses using animal linked parameters. Proceedings of the 3 International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, July 26-29, Nakhon Ratchasima, Thailand, vol III, p 635-639.
 48. 48.Popescu S., C. Borda, E. A. Diugan (2011). Microbiological air quality in tie-stall dairy barns and some factors that influence it. African Journal of Agricultural Research, 6(32): 6726-6734, DOI: 10.5897/AJAR11.1428, IF=0,263.
 49. 49.Popescu S., C. El Mahdy, E. Diugan, C. Borda, C.D. Sandru (2011). Welfare Assessment of Dairy Cows at Farms Level. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, s. Veterinary Medicine, 68 (1):295-302.
 50. 50.Popescu S., C. Borda, C.I. El Mahdy, E. A. Diugan, C. D. Sandru, M. Spinu, R. Stefan (2011). Survey on Ammonia Concentrations in Dairy Cattle Tie-Stall Barns. Scientific Papers, Animal Science and Biotechnologies, 44 (1):504-509.
 51. 51.Popescu S., C. Borda, C. I. El Mahdy, E. A. Diugan, C. D. Sandru, M. Spinu, R. Stefan (2011).  Airborne Microorganisms in Tie-stall Dairy Barns from Brasov County. Scientific Papers, Animal Science and Biotechnologies, 44 (1):510-513.
 52. 52.Popescu S., C. Borda, E.A. Diugan, I.C. El Mahdy, M. Spinu, C.D. Şandru, R.Ştefan (2011). Assessment of the airbone fungi in tiestall dairy barns. Lucrări ştiinţifice Medicină Veterinară Timişoara, XLIV (2):238-243.
 53. 53.Popescu S., C.Borda, I.C. El Mahdy, M. Spînu, C.D. Şandru, R. Ştefan, E.A. Diugan (2011). Dairy cow welfare assessment in Transylvania farms using animal needs index. Lucrări ştiinţifice Medicină Veterinară, Timişoara, XLIV (2):244-252.
 54. 54.Popescu S., M. Spînu, C. Borda, E.A. Diugan, C.D. Sandru, R. Ştefan (2011). Evaluation of total serum globulins of dairy cattle in different tie-stall farms. Lucrări Ştiinţifice Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară„ Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 54 (13), s. Medicină Veterinară, 215-220.
 55. 55.Popescu S., C. Borda, C.I. El Mahdy, M. Spînu, C.D. Sandru, R. Ştefan, E.A. Diugan (2011). Assessment of dairy cow locomotion in farms with tie-stall. Lucrări Ştiinţifice Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară „ Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 54 (13), s. Medicină Veterinară, 54 (13), 221-225.
 56. 56.El Mahdy C., S. Popescu, C. Borda, E.A. Diugan, Anca Boaru (2011). Studies on Nutritional Quality of Produced Milk from Dairy Cows Farms Maintained in Loose Housing Linked to the number of Somatic Cells.  Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, s. Animal Science and Biotechnologies, 68(1-2):13-19.
 57. 57.Ştefan Răzvan, E. Vinţeler, A. Marcu, G. Ţarălungă, S. Popescu, I. Bratu (2011). Structural Investigation of xFe2O3·(70-X)B2O3 ·15ZnO·15CaO Glasses by Infrared Spectroscopy and DFT Calculations. STUDIA UBB CHEMIA, LVI (1): 189-198. (IF=0.231).
 58. 58.Popescu S., C. Borda, R. Stefan, E.A. Diugan (2011). Welfare assessment in tie-stall dairy farms. Proceedings of the 3 International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, July 26-29, Nakhon Ratchasima, Thailand, vol III, p 57-61.
 59. 59.Popescu S., C.Borda, C.I. Hegedus, R. Ştefan, E.A. Diugan (2011). Ammonia concentration in Transylvanian dairy free-stalls barns. Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Proceedings of the Third International Conference Bulgaria, vol.1, p.159-163.
 60. 60.Popescu S, C. Borda, C.I. Hegedus, R. Ştefan, E.A. Diugan (2011). Airborne bacteria in free-stall dairy barns. XVth ISAH Congress, iuly 3-7, Vienna, Austria. Proceedings Volume II, International Society for Animal Hygiene, p.809-812.
 61. 61.Popescu S., E.A. Diugan, C.Borda, M. Spînu, C.D. Sandru (2011). Exercise effect on lameness prevalence in tied dary cows. XVth ISAH Congress, iuly 3-7, Vienna, Austria. Proceedings Volume III, International Society for Animal Hygiene, p.1089-1092.
 62. 62.Popescu S., C. Borda, C.I. Hegedus, E.A. Diugan, M. Spînu, C.D. Sandru, R. Ştefan (2011). Microbiologic water quality for dairy cows in rural households and farms from Transylvania, In Proceedings The 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture, feb 14-18, Opatija, Croatia, p. 876-879.