Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Internariat 2019! Detalii...Prezentare/Programe de studii/Internariat
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

caiet abilitati practice

Atenție!

Studenții sunt rugați să achiziționeze acest caiet prin intermediul șefilor de ani, respectiv șefii de grupe.

Caietul de abilități practice urmărește însușirea și efectuarea unui număr minim de manevre/manopere pe parcursul traiectului universitar și constituie un mijloc suplimentar al verificării efectuării acestor manevre. Este recomandată completarea activităților pe măsură ce acestea au loc in clinicile și laboratoarele FMV sau în afara acestora (în timpul practicii extramurale, de exemplu) cu respectarea indicațiilor din partea finală a caietului.

Caietul se va constitui într-un element obligatoriu la finalul studiilor universitare, verificarea acestuia precedând și condiționând acceptarea în vederea susținerii lucrării de diplomă.

Capture

 

Cum se completează caietul?

Presentation2