Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Activitatea didactică continuă online! Detalii în secțiunea Orar!

We continue online! Details in Timetabling section

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Nou!
Activitățile didactice de curs continuă online. Vă rugăm verificați secțiunea Orar pentru programarea cursurilor pentru fiecare an! Structura anului universitar a fost actualizată!- detalii în secțiunea Informatii utile Our activity continues online. Please check the lecture timetabling on the "Timetable" section! The structure of the academic year has been updated! Check the details in the Informatii utile section!

caiet abilitati practice

Atenție!

Studenții sunt rugați să achiziționeze acest caiet prin intermediul șefilor de ani, respectiv șefii de grupe.

Caietul de abilități practice urmărește însușirea și efectuarea unui număr minim de manevre/manopere pe parcursul traiectului universitar și constituie un mijloc suplimentar al verificării efectuării acestor manevre. Este recomandată completarea activităților pe măsură ce acestea au loc in clinicile și laboratoarele FMV sau în afara acestora (în timpul practicii extramurale, de exemplu) cu respectarea indicațiilor din partea finală a caietului.

Caietul se va constitui într-un element obligatoriu la finalul studiilor universitare, verificarea acestuia precedând și condiționând acceptarea în vederea susținerii lucrării de diplomă.

Capture

 

Cum se completează caietul?

Presentation2