Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Internariat 2019! Detalii...Prezentare/Programe de studii/Internariat
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Burse studenți

Burse sem I 2019-2020

 calendar acordare burse sem I 2019 2020


Documente necesare- burse sociale

Întalnirea cu reprezentanții anilor de studiu în vederea repartizării burselor va avea loc în data de XX, orele XX la sala de ședințe de lângă decanatul FMV.

Rugăm șefii de ani să fie prezenți pentru desfășurarea în bune condiții a procedurii. Totodată vă rugăm să consultați în prealabil dosarele de burse sociale ale colegilor din anii dvs.!


Lista preliminară- beneficiari burse sem I 2019-2020

Lista constestațiilor depuse și răspuns

Lista finală-beneficiari burse sem I 2019-2020


Rugăm studenții care îndeplinesc condițiile pentru bursa de performanță să depună actele la Secretariat în timp util!


Regulamentul privind acordarea burselor USAMV Cluj Napoca RC 43

Pagina principală Burse USAMV Cluj


 Comisia de burse a FMV Cluj

Conf.Dr. Gudea Alexandru- prodecan

ing.Pop Diana- secretar FMV Cluj

Hiruta Ana  - Președinte ASMV

- reprezentant studenți