Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

FEEVA Disease Surveillance Network II Summit 20 iunie 2017 FMV Cluj-Napoca
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Burse studenți

ANUNŢ IMPORTANT

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

BURSIERI!

Stimaţi studenţi,

Vă rugăm să verificaţi dacă sunt active conturile comunicate Serviciului Social al U.S.A.M.V. Cluj-Napoca.

În cazul în care constataţi că acestea s-au închis în mod automat, vă rugăm să solicitați la bancă redeschiderea contului vechi.

Vă mulţumim!

 

Anunt burse aprilie 

Calendarul etapelor de acordare a burselor de performanta si a burselor sociale pentru anul universitar 2016-2017, semestrul II

 

nr.

intervalul de timp

PROCEDURA

1

 06.03-27.03 ora 10.00

Depunerea dosarelor

2

 27.03 ora 10

Sedinta facultate

3

 27.03 ora 20

Afisarea listelor preliminarii

4

 28.03-29.03

Contestații/Analiza contestații**

5

 29.03 ora 20.00

Afisarea listelor finale

* la sedință sunt invitați reprezentanții studenților din fiecare an

**vă rugăm ca toate contestațiile să ne parvină după înregistrarea la Registratura USAMV și să conțină clar specificată motivarea și obiectul contestației!

 


Lista preliminară a beneficiarilor de burse FMV Cluj-Napoca- sem II 2016-2017

Lista contestațiilor depuse*

Lista finală a beneficiarilor de burse FMV Cluj-Napoca- sem II 2016-2017

*răspunsul la contestațiile depuse de poate solicita la secretariatul FMV sau nominal prin email


Important! Burse sociale
Sem II 2016-2017

B U R S E    D E    A J U T O R   S O C I A L              28.02.2017
ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI:


Declaraţie de venit pe proprie răspundere (model la decanat) la baza căreia vor sta actele de mai jos, dupa caz:
1. Adeverinţe de salariat, cu venitul net pe ultimele 3 luni (noiembrie,decembrie 2016, ianuarie 2017) sau cupoane de pensie/ şomaj/ ajutor de şomaj, pe ultimele 3 luni (noiembrie,decembrie 2016, ianuarie 2017).
2. Adeverinţe de la fraţi/ surori care sunt la şcoala generală/ liceu/ facultate/zi. În cazul în care aceştia sunt preşcolari, aduceţi o copie a certificatului de naştere.
3. Copie a certificatului de deces al părintelui decedat (dacă este cazul). Pentru studenţii orfani de ambii părinţi sunt suficiente copiile după certificatele de deces pentru întocmirea dosarului.
4. Declaraţie dată în faţa notarului, în cazul în care unul sau ambii părinţi nu lucrează (casnici).
5. Sentinţa de divorţ în cazul părinţilor divorţaţi şi dovada primirii pensiei alimentare (unde este cazul).
6. Certificat de căsătorie (xerox) pentru părinţii recăsătoriţi (unde este cazul).
7. Adeverinţă de la primărie pentru studenţii din mediul rural, în care să se specifice dacă deţineţi sau nu teren agricol şi veniturile realizate/ sau nu în urma folosirii acestuia.
8. Adeverinţă (pentru ambii părinţi) de la administraţia financiară din care să rezulte veniturile realizate/ sau nu în urma altor activităţi pentru anul 2016/2017.
9. Adeverinţă că studentul provine de la Casa Copilului sau plasament familial (unde este cazul)
ANUNŢ IMPORTANT
 
ÎN CAZUL ÎN CARE VENITUL LUNAR ESTE ZERO ESTE NECESARĂ ANCHETĂ SOCIALĂ ELIBERATĂ DE PRIMĂRIE.
VENITUL MINIM PE ECONOMIE: 1065 LEI. (Venitul pe membru de familie nu trebuie să depăşească 1065 lei).
    Numai studenţii bugetaţi au dreptul de a primi burse sociale!

B U R S E    M E D I C A L E

Se acordă pentru următoarele boli:
TBC
diabet
boli maligne
sindromuri de malabsorbţie grave
insuficienţă renală cronică
astm bronşic
epilepsie
cardiopatii congenitale
hepatită cronică
glaucom
miopie gravă
boli imunologice
cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA
spondilită anchilozantă sau reumatism articular

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI:

1. Adeverinţă medicală eliberată de medicul specialist şi vizată de Cabinetul studenţesc (Cămin 7 Haşdeu).

 ATENŢIE!!! ÎN CONŢINUTUL ADEVERINŢEI MEDICALE SE VA PRECIZA CĂ A FOST ELIBERATĂ PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL . 

 Conditiile de acordare a bursei sociale și a bursei de performanta

 Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studentii USAMV Cluj-Napoca RC 43

 http://www.usamvcluj.ro/files/carta/corectat/ultima/RC%2043.pdf

Rugăm studenții care îndeplinesc condițiile pentru bursa de performanță să depună actele la Secretariat în timp util!Regulamentul privind acordarea burselor USAMV Cluj Napoca RC 43

Pagina principală Burse USAMV Cluj


 Comisia de burse a FMV Cluj

Șef lucr. Dr. Gudea Alexandru- prodecan

ing.Pop Diana- secretar FMV Cluj

Ungur Andrei - Președinte ASMV

Văleanu Andrei- reprezentant studenți