Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Activitatea didactică continuă online! Detalii în secțiunea Orar!

We continue online! Details in Timetabling section

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Nou!
Activitățile didactice de curs continuă online. Vă rugăm verificați secțiunea Orar pentru programarea cursurilor pentru fiecare an! Our activity continues online. Please check the lecture timetabling on the "Timetable" section!

Burse studenți

Calendar acordare burse 2019 2020 sem II

Burse sem II 2019-2020

 


Documente necesare- burse sociale

Întalnirea cu reprezentanții anilor de studiu în vederea repartizării burselor va avea loc în data de 10.03, orele 12 la sala de ședințe de lângă decanatul FMV.

Rugăm șefii de ani să fie prezenți pentru desfășurarea în bune condiții a procedurii. Totodată vă rugăm să consultați în prealabil dosarele de burse sociale ale colegilor din anii dvs.!


Lista preliminară- beneficiari burse sem II 2019-2020

având în vedere suspendarea activității didactice, rugăm studenții să nu se deplaseze la secretariatul FMV ci să depună online eventualele contestații!

Formular contestație acordare burse (12,03-13.03 ora 15)

Lista constestațiilor depuse
Lista finală-beneficiari burse sem II 2019-2020 (16.03)


Rugăm studenții care îndeplinesc condițiile pentru bursa de performanță să depună actele la Secretariat în timp util!


Regulamentul privind acordarea burselor USAMV Cluj Napoca RC 43

Pagina principală Burse USAMV Cluj


 Comisia de burse a FMV Cluj

Conf.Dr. Gudea Alexandru- prodecan

ing.Pop Diana- secretar FMV Cluj

Hiruta Ana  - Președinte IVSA

- reprezentant studenți