Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

/>
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Burse studenți

 

Calendarul etapelor de acordare a burselor de performanta si a burselor sociale pentru anul universitar 2016-2017, semestrul I

 

nr.

intervalul de timp

PROCEDURA

1

18.10- 31.10-ora 10

Depunerea dosarelor

2

31.10-ora 10

Sedinta facultate

3

31.10-ora 18

Afisarea listelor preliminarii

4

1.11-2.11

Contestații/Analiza contestații

5

3.11

Afisarea listelor finale

* la sedință sunt invitați reprezentanții studenților din fiecare an


 Liste finale- burse sem I 2016-2017


 Conditiile de acordare a bursei sociale și a bursei de performanta

 Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studentii USAMV Cluj-Napoca RC 43

 http://www.usamvcluj.ro/files/carta/corectat/ultima/RC%2043.pdf

Rugăm studenții care îndeplinesc condițiile pentru bursa de performanță să depună actele la Secretariat în timp util!


 Important! Burse sociale

Acte necesare burse sociale și medicale

 

B U R S E D E A J U T O R S O C I A L 18.10.2016

 

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI:

 

Declaraţie de venit pe proprie răspundere (model la decanat) la baza căreia vor sta actele de mai jos, dupa caz:

 

 1. Adeverinţe de salariat, cu venitul net pe ultimele 3 luni (iulie,august,septembrie 2016) sau cupoane de pensie/ şomaj/ ajutor de şomaj, pe ultimele 3 luni (iulie,august,septembrie 2016).

 2. Adeverinţe de la fraţi/ surori care sunt la şcoala generală/ liceu/ facultate/zi. În cazul în care aceştia sunt preşcolari, aduceţi o copie a certificatului de naştere.

 3. Copie a certificatului de deces al părintelui decedat (dacă este cazul). Pentru studenţii orfani de ambii părinţi sunt suficiente copiile după certificatele de deces pentru întocmirea dosarului.

 4. Declaraţie dată în faţa notarului, în cazul în care unul sau ambii părinţi nu lucrează (casnici).

 5. Sentinţa de divorţ în cazul părinţilor divorţaţi şi dovada primirii pensiei alimentare (unde este cazul).

 6. Certificat de căsătorie (xerox) pentru părinţii recăsătoriţi (unde este cazul).

 7. Adeverinţă de la primărie pentru studenţii din mediul rural, în care să se specifice dacă deţineţi sau nu teren agricol şi veniturile realizate/ sau nu în urma folosirii acestuia.

 8. Adeverinţă (pentru ambii părinţi) de la administraţia financiară din care să rezulte veniturile realizate/ sau nu în urma altor activităţi pentru anul 2015/2016.

 9. Adeverinţă că studentul provine de la Casa Copilului sau plasament familial (unde este cazul)

 

ANUNŢ IMPORTANT

 

ÎN CAZUL ÎN CARE VENITUL LUNAR ESTE ZERO ESTE NECESARĂ ANCHETĂ SOCIALĂ ELIBERATĂ DE PRIMĂRIE.

 

VENITUL MINIM PE ECONOMIE: 925 LEI. (Venitul pe membru de familie nu trebuie să depăşească 925 lei).

 

B U R S E M E D I C A L E

 

 

 

Se acordă pentru următoarele boli:

 

 • TBC

 • diabet

 • boli maligne

 • sindromuri de malabsorbţie grave

 • insuficienţă renală cronică

 • astm bronşic

 • epilepsie

 • cardiopatii congenitale

 • hepatită cronică

 • glaucom

 • miopie gravă

 • boli imunologice

 • cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA

 • spondilită anchilozantă sau reumatism articular

 

 

 

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI:

 

 

 

 1. Adeverinţă medicală eliberată de medicul specialist şi vizată de Cabinetul studenţesc (Cămin 7 Haşdeu).

 

 

 

ATENŢIE!!! ÎN CONŢINUTUL ADEVERINŢEI MEDICALE SE VA PRECIZA CĂ A FOST ELIBERATĂ PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL .

 

 

 

 

 

 


 

 Lista studenților care au depus cereri pentru burse sociale (noiembrie 2015)

Regulamentul privind acordarea burselor USAMV Cluj Napoca RC 43

Pagina principală Burse USAMV Cluj


 Comisia de burse a FMV Cluj

Șef lucr. Dr. Gudea Alexandru- prodecan

ing.Pop Diana- secretar FMV Cluj

Ungur Andrei - Președinte ASMV

Văleanu Andrei- reprezentant studenți