Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Examen primariat 2018-Colegiul Medicilor Veterinari din Romania- detalii în secțiunea Prezentare/Programe de studii/Primariat
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Burse studenți

Burse sem I 2018-2019


 

CALENDAR

de acordare a burselor pe semestrul I în anul universitar 2018/2019

 

04.10.2018-16.10.2018, orele 14.00 – depunerea dosarelor cu documentele necesare acordării burselor la decanatele facultăților;

16.10.2018 orele 14,00- întâlnirea cu reprezentanții anilor de studiu în vederea repartizării burselor pe categorii și an de studiu (zona decanat FMV/Sala de Consiliu)

17.10.2018 orele 10.00 - afișarea listelor preliminare cu studenții bursieri la decanate și pe site USAMV;

17.10.2018-19.10.2018, orele 10.00 – depunerea contestațiilor la decanatele facultăților;

Contestatii/răspuns

19.10.2018 orele 14.00 – afișarea listelor finale cu studenții bursieri la decanate și pe site USAMV

Prorector cu activități sociale și studențești,

Conf.dr. Leon Muntean          

                            


CALENDAR

de acordarea a burselor pe semestrul II,

an universitar 2017/2018

 

 26.02- 12.03.2018 ora 1300 – primirea Dosarelor pentru bursele sociale la decanatele facultăţilor;

 13.03.2018 ora 13 Decanat FMV – Intrunirea Comisiilor de burse pe facultate;

 14.03.2018 ora 900 – afişarea Listelor provizorii cu studenţii bursieri (decanate şi site USAMV);

 14.03 – 16.03.2018 ora 1000 – depunerea Contestaţiilor la decanatele facultăţilor;

 16.03.2018 – Intrunirea Comisiilor de burse pe facultate pentru soluționarea contestațiilor;

 17.03.2018 ora 900 - afişarea Listelor finale cu studenţii bursieri (decanate şi site USAMV);

Prorector social şi studenţesc

Conf dr. Leon MUNTEAN

 

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE!

Studenţii care nu au beneficiat de bursă în semestrul II al anului univ. 2017-2018, sunt rugaţi să depună la SERVICIUL SOCIAL (mansardă-camera 2), un extras de cont cu codul IBAN de la Banca BCR sau să transmită extrasul de cont scanat la adresa:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

până la data de 26.10.2018.

Pe extrasul de cont să fie menţionate:

Facultatea, Specializarea, Anul de studiu și Numărul de telefon.

! Înainte de a transmite extrasele de cont, vă rugăm să verificaţi la bancă dacă sunt active conturile.

În cazul în care constataţi că acestea s-au închis în mod automat, vă rugăm să solicitați la bancă redeschiderea contului vechi.

 

Vă mulţumim!

Șef Serviciu Social,

Paula Humeniuc


 

Important! Burse sem II 2017-2018
acte burse

Lista cererilor burse sociale


Burse private FMV Cluj

bursa CEVA page 001

bursa CEVA page 002


 ANUNŢ IMPORTANT!

    Studenţii care nu au beneficiat de burse în semestrul II al anului univ. 2016-2017, sunt rugaţi să depună la SERVICIUL SOCIAL (mansardă-camera 2), un extras de cont cu codul IBAN de la Banca BCR, sau să transmită extrasul de cont scanat  la adresa:

                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                          până la data de 17.11.2017.

       Pe extrasul de cont să fie menţionate:

Facultatea, Specializarea, Anul de studiu și Numărul     de telefon.

    ! Înainte de a transmite extrasele de cont, vă rugăm să verificaţi la bancă dacă sunt active conturile.

    În cazul în care constataţi că acestea s-au închis în mod automat, vă rugăm să solicitați la bancă redeschiderea contului vechi.

 Vă mulţumim!


 Important! Burse sem II 2017-2018
acte burse

acte necesare obtinerii diferitelor tipuri de burse (anexa 2)

cerere acordare bursa socială

 cerere acordare burse performanță, burse speciale, ajutor material


 Calendarul etapelor de acordare a burselor de performanta si a burselor sociale pentru anul universitar 2017-2018, semestrul I

 

intervalul de timp

PROCEDURA

1

 23.10-06.11 2017 depunere dosare pentru burse performanta si sociale (decanate)
  07.11-ora 14 Sedinta atribuire burse-Decanat FMV-sala sedinte*

2

07.11 ora 20 Liste provizorii studenti beneficiari

3

 08.11-10.11, ora 10 Contestaţii- decanate-registratura**

4

  10.11 ora 20

Liste finale studenţi bursieri

* la sedință sunt invitați reprezentanții studenților din fiecare an

**vă rugăm ca toate contestațiile să ne parvină după înregistrarea la Registratura USAMV și să conțină clar specificată motivarea și obiectul contestației!

 


Lista preliminară a beneficiarilor de burse FMV Cluj-Napoca- sem I 2017-2018

Lista contestațiilor depuse*

Lista finală a beneficiarilor de burse FMV Cluj-Napoca- sem I 2017-2018

 


  Conditiile de acordare a bursei sociale și a bursei de performanta

 Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studentii USAMV Cluj-Napoca RC 43

 http://www.usamvcluj.ro/files/carta/corectat/ultima/RC%2043.pdf

Rugăm studenții care îndeplinesc condițiile pentru bursa de performanță să depună actele la Secretariat în timp util!


Regulamentul privind acordarea burselor USAMV Cluj Napoca RC 43

Pagina principală Burse USAMV Cluj


 Comisia de burse a FMV Cluj

Șef lucr. Dr. Gudea Alexandru- prodecan

ing.Pop Diana- secretar FMV Cluj

Ungur Andrei - Președinte ASMV

Văleanu Andrei- reprezentant studenți