Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Examen primariat 2018-Colegiul Medicilor Veterinari din Romania- detalii în secțiunea Prezentare/Programe de studii/Primariat
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

camin

 


    Un nou sistem de completare a locurilor vacantate din cămin (eliberare prin decazare)

Prin acest sistem dorim să creștem transparența procedurilor de atribuire a acestor locuri. În momentul în care apar locuri disponibile în cămin, vă vom anunța prin intermediul acestei pagini. Pentru locul eliberat, studenții interesați sunt rugați să completeze un formular-cerere de atribuire a acestor locuri. Formularul este activ pentru o perioadă limitată (câteva zile) după care cererile sunt analizate de către Administrator și Consiliul Studențesc de Cămin, în legătură permanentă cu conducerea FMV. Atribuirea locului va fi făcută publică tot prin intermediul acestui site. Ulterior atribuirii, studentul este obligat să se prezinte la sediul Administrației căminului pentru completarea documentelor

Locuri disponibile:  7 baieți și  15 fete

Formular cerere loc

Cererile se depun online până la data de 10 iunie 2018

 Se vor analiza doar cererile depuse prin intermediul acestui formular!

Cazarea se face în data de                între orele                  la Administrația Căminului
Pentru cazare, studentii au nevoie de urmatoarele documente:

  • Adeverinta medicala pentru intrare in colectivitate

  • Copie dupa Carte de Identitate

  • Taxa de cazare ( intre 130- 200 lei , suma variabila in functie de Camin);

  • Adeverinta pentru copiii cadrelor didactice (au dreptul la cazare gratuită).


 

  Studenții sunt rugați să aibă asupra lor următoarele documente:

  •  copie Carte Identitate
  • copie Certificat de naștere
  • aviz epidemiologic (de la medicul de familie)
  • copie pagina 1 carnet de student (cu exceptia studenților anului I)

 În atenția studenților cazați în căminul VIII

 În vederea optimizării relațiilor dintre Administrație și locatarii căminului și în vederea unei mai bune comunicări a aspectelor ce intervin în viața de zi cu zi a dvs, s-a decis înființarea unei modalități de sesizare a problemelor ce apar în cămin prin intermediul acestei pagini de internet.

Ca atare, va fi inserat un formular online prin care fiecare locatar poate sesiza și atenționa atât Administratorul, Consiliul Studențesc de Cămin sau Conducerea facultății asupra situațiilor ivite care necesită rezolvare. Tipurile de sesizări sau reclamații vor fi divizate în mai multe categorii, corespunzătoare unuia sau altui serviciu care deservește căminul dvs. Vă rugăm ca aceste sesizări să fie făcute la modul cel mai serios posibil. Prin formularul de mai jos veți comunica felul problemei care, sperăm, să ajungă mai eficient la persoanele responsabile, crescând astfel gradul dvs de satisfacție în privința calității cazării în căminul VIII.

Toate sesizările trebuie să conțină datele dvs personale, cele de contact, camera în care sunteți cazați cât si problema pe care o sesizați. Daca problema dvs nu se încadrează în categoriile listate, vă rugăm să o semnalați la categoria "nu știu exact cui să mă adresez".

Fomular sesizări/reclamații


International students- accomodation

Request

Approoved list-2017-2018


Regulamentul specific

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti- RC 34 din Carta USAMV

Extrase din RC 34

"Art.14. În căminele studenţeşti se cazează studenţii de la buget care au domiciliul stabil în afara centrului universitar (peste 20 km), în această ordine de priorităţi:

a. studenţii şi masteranzii integralişti de la învăţământul bugetat (de stat), forma zi, prima facultate, în ordinea descrescatoare a mediilor (criteriile performanţei profesionale trebuie sa primeze),

b. studenţii români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din centre de plasament,

c. studenţii căsătoriţi, doctoranzii şi cei cu situaţie materială precară (cazuri sociale), cu respectarea art.15 alin.1 şi cu depunerea documentelor justificative.

d. studenţii cu rezultate în activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională.

e.Cetăţenii străini bursieri ai statului român aflaţi în ţara noastră (studenţi), inclusiv cetăţenii din anul pregătitor, sunt cazaţi în aceleaşi condiţii ca şi studenţii români."

.......................................................................................................................................................

"Art 16.

e.Cererile de cazare inregistrate de studenţi şi depusa la Decanatele facultăţii se aprobă de către comisia de cazare pe facultate în funcţie de următoarele criterii: situaţia la învăţătură pâna la data de 15 septembrie (dupa terminarea perioadei sesiunii de restanţe), activitatea şi realizările conexe (cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională), comportamentul social, situaţia materială, ţinând cont de unele situaţii speciale (îmbolnăviri grave, subite, deplasări în străinătate etc.).

f.Studentul care nu a depus cererea de cazare în termen sau nu se prezintă personal pentru a fi cazat în intervalul de timp stabilit de către Comisia de cazare, va putea fi cazat numai pe locurile de cazare ramase disponibile, neexistând obligaţia, din partea instituţiei, de a-l caza, chiar dacă îndeplineşte toate celelalte criterii cerute.

g.Studenţii care au datorii neachitate, din anii precedenţi, faţă de universitate nu vor putea fi cazaţi decât după ce fac dovada achitării acestora şi vor fi cazaţi numai în limita locurilor rămase neocupate.

h.Cererile studenţilor care au fost sancţionaţi în anul universitar precedent se discută separat de către comisia de cazare pe universitate, aceasta având posibilitatea să respingă aceste solicitări"


Consiliul studențesc de cămin

Presedinte- Mircea-Andrei Valeanu: 0756 339 912

Vicepresedinte- Radu Nicolae Vidrighin: 0743 370 152

Georgiana Petruse: 0749 904 360

Razvan Marinescu: 0723 179 991

Alex Mihai Butean: 0748 721 505

Mircea Cipou: 074 950 4411

Lucian Todirica: 0746 339 193


Prezentare cămin studențesc VIII Hașdeu

Localizare Google maps

Imagini


 Atenție! Încasarea regiei de cămin se face în perioada ultimelor 5 zile lucrătoare ale lunii,  între orele 9-15. Pentru cei care nu achită taxele în decursul acestei perioade se aplică penalizările prevăzute în Contractul de Închiriere.

Alte perioade de achitare a taxelor- în fiecare Marți, orele 9-15

Depășirea cu peste 30 zile a termenului de plată a taxelor poate duce la rezilierea contractului, evacuarea silită sau chiar acționare în justiție.

Vă rugăm consultați orarul încasărilor afișat la camera Administrației! 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Comisia de cazare Facultatea de Medicină Veterinară Cluj Napoca

 Gudea Alexandru- președinte comisie

Balea Nicolae - administrator cămin VIII

  Ungur Andrei- vicepreședinte ASMV

 Valeanu Andrei- președinte Consiliu Studențesc de Cămin (VIII)

Pop Diana- secretar FMV