Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

FEEVA Disease Surveillance Network II Summit 20 iunie 2017 FMV Cluj-Napoca
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Conducere dep IV

Conducere Discipline

Conducerea Departamentului IV - Învăţământ clinic


 Director Departament: Prof. Dr. Ioan Groza

Adjunct Director Departament: Prof.Dr. Marina Spînu

Consiliul Departamentului:

Conf.Dr. Simona Ciupe - responsabil cu educaţia

Conf. Dr. Mihai Cenariu - responsabil pentru asigurarea calităţii şi resursa umană

Conf. Dr. Florin Beteg - administratorul departamentului

Şef lucr. Dr. Cristian Magdaş - responsabil cu activităţile sociale şi cu studenţii

Sef lucr. Dr. Mihaela Niculae - responsabil cu cercetarea