Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Deschiderea anului universitar 2020-2021........ 2. oct 2020  (detalii în curând!)

 

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
----------------------------------------
You can enroll in the FB group called "Promo USAMV 2020-2026", and the link https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about for more info about the student life in Cluj-Napoca, Veterinary Medicine!
--------------------------------------------
Vous pouvez vous inscrire sur le FB "Promo USAMV 2020-2026", et le lien est https://www.facebook.com/groups/299378201424593/about pour plus d'information sur la vie d'étudiant a la Faculté de Médecine Vétérinaire de Cluj-Napoca!

practica

 


Programarea stagiilor de practică pentru studenții anului I în ferma didactică Cojocna și biobază 2019-2020

Biobaza FMV/ Biobase

Biobase FMV (english and french section)

Ferma Cojocna/Cojocna Farm

raul.catana@usamvcluj.ro


  În atentia Studentilor FMV din anii IV, V, VI

Având în vedere faptul că pentru Dvs există obligativitatea efectuării gărzii în cadrul Spitalului de Urgența al FMV, orele efectuate în Serviciul de Gardă constituie ore de practică supervizată.

În cazul în care rotația studenților în cadrul Serviciului de Gardă nu asigură realizarea celor 90 de ore de practică (anul IV si V)  respectiv 48 ore (anul VI), diferența de ore poate fi completată fie prin ore suplimentare la Spitalul de Urgente fie în centrele de practică cu care FMV Cluj încheie convenții de practică.

Realizarea completă a stagiului de gărzi la Spitalul de Urgența este atesată de o caracterizare a activitatii Dvs întocmită de medicii Spitalului de Urgența și contrasemnată de directorul acestui serviciu. Acest act condiționează participarea Dvs la colocviul de practică cu supervizorii FMV Cluj precum și accesul într-un alt centru de practică pentru o eventuală completare a numărului de ore de practică supervizată.
Studenții care au acumulat absențe în cadrul programărilor făcute de Serviciul de Urgență nu vor fi primiți la examenul de practică de către supervizori și ca atare nu vor putea fi notați pentru această activitate.
În vederea evitării situațiilor neplăcute, vă rugăm să contactați personalul serviciului de Urgențe pentru remedierea situației
Rugăm contactați supervizorii dvs pentru alte detalii

Etape în derularea practicii studențești

 • studentul FMV își alege un cadru didactic din lista cadrelor supervizoare FMV (vezi lista)
 • studentul contactează cadrul didactic în vederea obținerii acceptului acestuie de includere pe lista studenților supervizați (fiecare cadru didactic are alocat un număr limitat de studenți)
 • odata acceptat ca și component al listei unui cadru didactic supervizor, acesta are obligația de a vă informa asupra următorilor pași care trebuie făcuți
 • studentul împreună cu supervizorul fac demersurile pentru stabilirea tutorelui/tutorilor de practică și încheierea convențiilor de practică cu aceștia (în unele cazuri tutorele și supervizorul pot fi una și aceeași persoană)-termen: finele sesiunii de vara (luna iunie ac.)
 • supervizorul este obligat ca în măsura posibilităților, să verifice la fața locului desfășurarea stagiului/stagiilor de practică
 • odată ce studentul acumulează numărul de ore de practică (de regulă 90, cu excepția anului I și VI) fie ca stagiu complet, fie ca fracții sub îndrumarea mai multor tutori, acesta are obligația de a informa supervizorul și de a se îngriji ca formularistica cerută tutorelui/tutorilor să fie prezentată supervizorului FMV
 • supervizorul FMV completează fișa de evaluare, verifică caietul de practică și formularele (formularele se păstrează la supervizor! ) tutorelui/tutorilor și stabilește nota pentru stagiul de practică a anului universitar în curs
 • supervizorul împreună cu studentul au obligația de a îndeplini aceste sarcini până la data de 30 august  a anului curent!
 • supervizorul informează Centrul de Practică FMV asupra finalizării stagiului studentului și completează pe formularul online de pe pagina de comunicare internă toate datele cerute în vederea prelucrării statistice (obligatoriu! această înregistrare constituie dovada îndeplinirii normei de practică din totalul orelor alocate cadrului didactic)
 • supervizorul FMV este obligat să înscrie în formularul online și nota obținută de student după efectuarea verificărilor și a evaluării
 • după finalizarea acestor etape, documentele se centralizează la nivelul Centrului de Practică FMV (dr. Cătană Raul)

 Regulamentul USAMV pentru Centrul de Practică RC 17

Procedura specifică de efectuare a practicii studențești pentru studenții FMV Cluj Napoca (update 2018)

Lista persoanelor având calitatea de supervizori ai activității de practică studențească/ Practice supervisors 2019-2020


În ederea facilitării contactului studenților cu ofertanții de practică, Centrul de Practică al FMV a întocmit o listă (al cărei conținut sperăm să crească permanent) cu medici care doresc să primească în stagii de practică studenți ai facultății noastre. Cei care nu cunosc sau nu reușesc să își găsească un tutore pot apela la această lista

Lista medici disponibili (tutori) pentru stagiu de practică (update 2018!)

această listă este în curs de completare, pe măsură ce medicii contactați își exprimă disponibilitatea preluării studenților în stagii de practică


Documente- soon to be updated!

2020-2021 Convenția de Practică (pentru student și tutorii de practică)- limba română

2020-2021 Practice convention (for students and tutors)- in english

2020-2021 Convention de pratique (pour etudiants et tuteurs)- en francais


 

Adeverința efectuare practică (pentru tutorii de practică)

(english) Certificate (to be issued by the practice tutor)

(francais) Attestation de la stage

 Fișa de evaluare a activității studentului pentru perioada de practică (pentru tutorii de practică)

 (english) Evaluation sheet of the students (to be filled by the practice tutor)

 (francais) Evaluation de l’étudiant (a remplir par le maître de stage)

 ----------------------------------------

Fișă de evaluare/notare finală a activității studentului pentru perioada de practică  (pentru supervizorii de practică)


 

 Sunt student FMV Cluj și am acumulat cele 90 de ore de practica...Cum procedez?

 0. convenția de practică e predată supervizorului FMV încă din luna iunie (așa este?)

1. am hartiile completate de către tutorele de practica? (adeverință+ feedback form tutore)

2. sunt atent(ă) ca acel caiet de practică să fie completat (cazuri, descrieri, etc)

2".nu strică ca odată cu activitățile marcate în caietul de practică să urmăresc și completarea unora dintre activitățile din caietul de abilități practice minimale (cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la completare)

3. caut supervizorul din facultate pe lista căruia m-am înscris (remember? daca nu, citiți mai jos și miscați-vă repede..până la sfârșitul lunii august ac.  trebuie să aveți nota la practică trecută în catalog, altfel vă treziți cu examen restant- vezi cămin, burse, etc)

4. îi prezint acestuia toate documentele de mai sus, avem o discuție pe marginea cazurilor, a ceea ce am făcut, etc (este posibil ca supervizorul să stabilească un orar sau intervale orare în care să aibă loc aceste întâlniri- este înțelept să îl contactați cât de repede pentru a nu avea neplăceri !)

Atenție!Studenții anilor IV,V,VI trebuie să își îndeplinească obligativitatea gărzilor în Urgență! Fără actele de la gardă nu se încheie situația!

5. caietul de practică vă este înapoiat (acesta trebuie să fie completat și anul viitor și constituie o dovadă a activității de practică de-a lungul a  mai multor ani de facultate)

6. eventual puteți să reamintiți supervizorului să nu uite să treacă notele în formularul online dedicat și- foarte important- să completeze fișa supervizorului care, împreună cu fișele de la tutori să ajungă la Centrul de Practică FMV (dr. Cătană Raul, dr Gudea Alexandru)

7. daca încă mai aveți nelămuriri, ne puteți contacta rapid la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.