Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Informații utile pentru studenții FMV

 Atenție!

Conform Hotărârii Consiliului profesoral din data de 04.12.2012 ,se interzice accesul cu animale în spațiile didactice ale Facultății de Medicină Veterinară (săli de curs, laboratoare didactice și de cercetare, clinici,spital veterinar, biobază), altele decât birourile alocate personalului facultății, cu excepția animalelor din biobază și a animalelor aduse de către proprietari în vederea consultului medical sau a  tratamentului.
 

La începutul anului universitar, studenții sunt obligați să efectueze înscrierea în anul universitar.
Ca atare vă rugăm să completați fisa de înscriere (fie olograf sau electronic), semnată personal și predată Secretariatului FMV Cluj în cursul primei săptămâni de activitate școlară.
Structura anului universitar 2017-2018
Programarea examenelor-sesiunea iarnă 2017-2018
Ghidul de Întocmire a Lucrării de Licență

Voluntariat- târguri și expoziții academice


Anunț important referitor la examenele restante și creditate
Vă rugăm să citiți atent precizarea din Regulamentul specific USAMV referitor la examene.
"Art.5.31. Studenţii se pot prezenta la examen, inclusiv pentru mărirea notei, de maximum patru ori la fiecare disciplină ce figurează în actul adiţional la contractul de studiu pentru acel an universitar. Primele două examinări sunt gratuite iar următoarele sunt cu taxă. Neprezentarea la oricare dintre examenele programate pentru o disciplină care apare în contractul de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele patru posibilităţi avute la dispoziţie."
 

Regulament privind  Activitatea Profesională a Studenţilor-Carta USAMV Cluj

iulie 2017

 "Art.6.18. Promovarea anului universitar este condiţionată de obţinerea a minimum 36 de credite şi un număr minim de 198 puncte (respectiv numărul de minimum 36 credite înmulţit cu nota medie de promovare 5,5) în anul de studiu respectiv. În cele 36 de credite se includ creditele aferente disciplinelor înscrise în contractul de studii pentru cele două semestre ale anului universitar respectiv, indiferent dacă aceste discipline sunt înscrise pentru prima dată în contractul de studii sau reprezintă discipline nepromovate în anul anterior. Se includ, de asemenea, creditele obţinute în avans şi reportate în anul respectiv. Nu se includ în cele 36 de credite, creditele aferente disciplinelor facultative şi nici cele aferente disciplinelor pentru care studentul a formulat opţiunea de reportare într-un semestru următor, în condiţiile din prezentul Regulament.Numărul de credite restante cumulate pe parcursul tuturor anilor de studii, cu care studentul poate promova în anul universitar următor, este de maxim 24 credite"


 
Totul începe cu un regulament.....
 

Nou! Cursuri de Pregatire Pedagogica- Modul de pregatire DPPD


Odată admiși ca studenți în FMV aveți o serie de drepturi dar și obligații! Le cunoașteți?

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților- RC 40 din Carta USAMV

Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului 2012

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenții din USAMV CN- RC 43 din Carta USAMV


Pentru informații despre Asociația Studenților din Facultatea de Medicină Veterinară Cluj accesați website-ul asociației  aici sau pagina de Facebook aici

Forum al studenților veterinari și nu numai...din Cluj și de peste tot...click aici

Vetonline.ro-  o revistă numai pentru veterinari - click aici

Mobilități  universitare? Programul ERASMUS? Ce sunt astea? aflați aici


Nou! Voluntariat la Serviciul de Urgențe al FMV Cluj!


 AMVAC (Asociația Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie) RoSAVA