Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

   facultate aprobată EAEVE

          Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
1 octombrie 2021- "Student USAMV"- întâlnire online a tutorilor de an cu studenții
Detalii în secțiunea STUDENȚI/INFORMAȚII UTILE
1-st of October 2021- online meeting of the students with their year tutors. Please check out the details in the section STUDENTi/INFORMATII UTILE

Conducerea Dep. Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

 

Conducerea Departamentului II - Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor


Director Departament: Conf dr. Adrian Macri

 Conf dr. Dan Sorin - Director adjunct

Consiliul Departamentului:

Prof dr. Pocol Cristina - Responsabil cu educația

Conf. dr. Cîmpean Adrian - Administratorul departamentului

Șef lucr. dr. Szakacs Andrei - Responsabil pentru asigurarea calității și resursa umană

Prof. Dr. Pusta Dana - Responsabil cu cercetarea

Lector dr. Gudea Nicoleta - Responsabil cu activitățile sociale și cu studenții