Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

FEEVA Disease Surveillance Network II Summit 20 iunie 2017 FMV Cluj-Napoca
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Tabere studențești

NOU! Au fost date publicității aspectele referitoare la taberele studențești 2017!

87-1204019239quhs

Lista studenților FMV -programul de tabere 2017

Rugăm să verificati documentele depuse în dosarul cu cererea dvs. Metodologia de punctare suplimentară se găsește pe site-ul USAMV CLuj-Napoca

Precizari metodologie- USAMV Cluj

Metodologie si repartizare locuri USAMV Cluj


 

08.06.2017 Întrunirea comisiei de selecție și selecția dosarelor

9.06.2017 Lista preliminară beneficiari tabere

13.06.2017 Comisia contestații

13.06.2017 Lista finala beneficiari tabere

21.06.2017 Repartizarea beneficiarilor pe serii (amfiteatrul A4)

 

COMISIA DE SELECȚIE

Conf Dr. Gudea Alexandru (prodecan)

Ing.Pop Diana (secretar facultate)

Stud. Ungur Andrei (ASMV Cluj Napoca)


 Pagina USAMV- Tabere