Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Internariat 2019! Detalii...Prezentare/Programe de studii/Internariat
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

Tabere studențești

NOU! Au fost date publicității aspectele referitoare la taberele studențești 2019

 

87-1204019239quhs

 

Lista studenților FMV care au depus cereri de tabere 2019

precizari metodologie/calendar 2019

Studenții beneficiari sunt rugați să aibă asupra lor actul de identitate. Studenții care nu se pot prezenta personal la repartizare sunt rugați să împuternicească o altă persoană. Neprezentarea sau lipsa reprezentării poate duce la pierderea locului!

 

număr locuri tabere/FMV-20

Rugăm să verificati documentele depuse în dosarul cu cererea dvs. Metodologia de punctare suplimentară se găsește pe site-ul USAMV CLuj-Napoca

 


 

COMISIA DE SELECȚIE

Conf Dr. Gudea Alexandru (prodecan)

Ing.Pop Diana (secretar facultate)

Stud. Hiruța Ana (IVSA Cluj Napoca)


Pagina USAMV- Tabere