Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Activitatea didactică continuă online! Detalii în secțiunea Orar!

We continue online! Details in Timetabling section

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Nou!
Activitățile didactice de curs continuă online. Vă rugăm verificați secțiunea Orar pentru programarea cursurilor pentru fiecare an! Our activity continues online. Please check the lecture timetabling on the "Timetable" section!

Tabere studențești

NOU! Au fost date publicității aspectele referitoare la taberele studențești 2019

 

87-1204019239quhs

 

Lista studenților FMV care au depus cereri de tabere 2019

precizari metodologie/calendar 2019

Studenții beneficiari sunt rugați să aibă asupra lor actul de identitate. Studenții care nu se pot prezenta personal la repartizare sunt rugați să împuternicească o altă persoană. Neprezentarea sau lipsa reprezentării poate duce la pierderea locului!

 

număr locuri tabere/FMV-20

Rugăm să verificati documentele depuse în dosarul cu cererea dvs. Metodologia de punctare suplimentară se găsește pe site-ul USAMV CLuj-Napoca

 


 

COMISIA DE SELECȚIE

Conf Dr. Gudea Alexandru (prodecan)

Ing.Pop Diana (secretar facultate)

Stud. Hiruța Ana (IVSA Cluj Napoca)


Pagina USAMV- Tabere