284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

magdas cristian

Magdaș Cristian

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE magdas.cristian.poza


 • Cozma V., Cernea Cristina, Magdaş C. , 2000, Eficacitatea terapeutică a produsului Avico      Mensulene (Avico, Grecia) în eimerioza experimentală la puii de găină.      Lucr. şt. Iaşi, vol. 2(43) , 337-343
 • Cernea Cristina., Cozma V., Fiţ N., Magdaş      C., 2000, Evaluarea      acţiunii produsului Avico Suldrazin (Avico, Grecia) în eimerioza      experimentală la puii de găină. Rev Rom Parazitol Vol. X, 17-18.
 • Magdaş C.,      Şuteu E., Cozma V., Mircean Viorica, 2000, Cercetări epidemiologice în sarcocistoza intestinală la      câine. Al XXVI-lea Simpozion anual      “Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca,      178-184
 • 4.Magdaş C., Cozma V., Mureşan A., Mitsiadi      Maria, 2002, Reproducerea “in vitro” a ciclului evolutiv la capusa Dermacentor reticulatus (Fabricius      1794). Sci Parasitol 3(2):140-144
 • Mureşan A., Cozma V., Magdaş C., Gabor Ioana, 2002, Incidenta endoparazitozelor la      cainii comunitari din Cluj-Napoca, Sci Parasitol, 3(2)107-111
 • Magdaş C.,      V. Cozma, Laura Imre, 2003, Cercetari epizootologice in giardioza la      animale, Rev. Rom. de Parazitologie, 13(2):86-88
 • Cozma V., C.      Magdaş, C. Gherman, A. Muresan, D. Achelaritei, A. Mihalca, 2003,      Aspecte privind eficacitatea produsului Ivotan (Intervet) in atacul cu      capuse Ixodidae la ovine,      Lucrari stiintifice, Medicina Veterinara, volumul XXXVI, 240-244,      Timisoara
 • Cristina Cernea, C. Magdaş, A. Mureşan, D. Achelăriţei, V. Cozma, 2003, Valoarea      terapeutică a produsului Biomec 1%      (ivermectină) (Bioveta,      Cehia) în unele endo- şi ectoparazitoze la rumegătoare şi suine. Sci Parasitol 1-2, 116-121
 • Mitsiadi Maria, V. Cozma, C. Magdaş, 2003, Epidemiology of parasitic diseases in turkeys      bred in farms from Romania and Greece,      Buletinul USAMV-CN, 60:274-279
 • C. Magdaş, V. Cozma, Maria Mitsiadi, 2003,      Testarea in vitro a efectului      acaricid al unor molecule moderne      asupra căpuşei Dermanyssus gallinae.      Sci Parasitol 1-2, 152-161
 • Cristina Cernea, V. Cozma, C. Magdaş, M. Cernea, Anamaria Cioflanc, 2003, Cercetări      privind eficacitatea produsului Mondolar 10% (monensin) granulat(KRKA,      Slovenia) în eimerioza experimentală a puilor de găină. Sci Parasitol 1-2, 25-35
 • G. Popa, Isabel Fazendeiro, P. Serra, V. Cozma, A.      Mihalca, C. Magdaş, 2004,      Leishmanioza la câini în Portugalia: epidmiologie şi diagnostic. Rev Rom Parazitol      14(1):87-88
 • Mihalca, Marina Spânu, M. Lefkaditis, C. Orsi, C. Magdaş, V. Cozma, 2004,      Investigaţii paraclinice în toxocaroza intestinală la căţei. Rev Rom Parazitol      14(1):101-102
 • Magdaş, H. Baciu, A. Mureşan, 2004,      Studiu epidemiologic în infestaţia cu Dermanyssus      gallinae la păsări, în trei localităţi din Transilvania. Sci Parasitol      5(1-2):65-70
 • Mureşan A., V. Cozma, C. Cernea, C. Magdaş, D.Irimie, 2004,      Incidenţa endoparazitozelor diagnosticate în abator, la bubaline din      centrul Transilvaniei
 • Mureşan A., V. Cozma, Grigorela Mihalca, Cristina      Cernea, H. Baciu, C. Magdaş,      Adriana Titilincu, 2005, Experimental hydatidosis at lambs: study of      hematological, biochemical and imunological parameters. Buletinul USAMV, 62,      515-520
 • Magdaş C., Roxana Briciu, 2005, The      comparative efficacy of some synthetic acaricide and plant extracts      against Dermanyssus gallinae.      Buletinul USAMV, vol 62, 473-478
 • Magdaş C., F. Chirilă, N. Fiţ, Adriana Criste,      H. Baciu, 2006, Epidemiologic study of Dermanyssus      gallinae (Acari:Dermanyssidae)      infestation in birds, from three localities on Cluj area; Buletinul USAMV,      seria Medicină Veterinară, vol 63, 309-314
 • V. Cozma, C. Gherman, C. Magdaş, A. Mureşan, A. Mihalca, L. Monerat, 2006,      Efficacite de l’Ivotan (INTERVET) dans l’attaque des tiques Ixodidae et      des nematodes associees chez les moutons, dans le Nord-Ouest de Roumanie.      Medecine et maladies infectieuses, Rev. De la Societe de pathologie      infectieuse de langue francaise, vol 36, 177
 • Magdaş C., Paşcan Luminiţa, Cozma V.,      2005, Testarea eficacităţii albendazolului în endoparazitoze la fazani.      Rev Rom Paraz 15(1):47-50
 • Magdaş C., Cozma V., Briciu Roxana, 2007,      In vitro effect of some synthetic acaricides and plant extracts against Dermanyssus gallinae.The 21st      International conference of the World Association for the Advancement of      Veterinay Parasitology, 371, Ghent, Belgium
 • Mureşan A, Cozma V., Farkas A., Magdaş C., Şuteu E, 2007, Diagnosticul echinococozei la câine      prin detectarea coproantigenelor utilizând imunodifuzia dublă în gel de      agar. Rev Rom Paraz Vol VIII, 130
 • 23.Magdaş C.,      Boeru Marinela, Mureşan A., Şuteu E., 2007, Experimental infestation with Dermanyssus gallinae in chicken. Rev      Rom Paraz, vol VIII, 109
 • 24. Magdaş C.,      Hideg S., Cozma V., 2008, Epidemiology, diagnostic and therapy in      ectoparazitosis of buffaloes from Cluj county. Rev Rom Paraz, vol VIII,      134
 • 25. Mircean V., Mircean M., Titilincu Adriana, Magdaş C, 2008, Reports of an      outbreak of trombiculosis in Transilvania. Scientia Parasitologica,      9(2):90-96
 • 26. Magdaş C.,      2008, Studiu eppidemiologic în infestaţia cu Dermanyssus gallinae la păsări din trei localităţi ale      judeţului Cluj.Scientia Parasitologica, 9(2):97-102
 • 27. Magdaş C.,      Cernea M., Baciu H., 2009, Studiu privind eficacitatea unor molecule      acaricide de sinteză asupra căpuşei Dermanyssus      gallinae. Rev. Rom. Paraz., vol XIX, 57
 • 28. C. Magdaş, M. Cernea, H. Baciu, E. Şuteu, 2010, Acaricidal effect of eleven      essential oils against the poultry red mite Dermanyssus gallinae (Acari:      Dermanyssidae). Sci Parasitol 11(2):71-75
 • 29. Florina-Violeta Deac, Ana Maria Bolfa, C. Magdas, B. Sevastre, Silvia      Turc, R. Silaghi-Dumitrescu, 2010, Hemoglobin-based blood substitutes:      which hemoglobin to use? Rom. J.      Biochem., 47(2):135–141
 • 30.      Mircean V, Titilincu A, Mircean M , Magdaş      C, 2010, Malassezia pachydermatis infection in dogs: a      retrospective of its epidemiology, clinical and cytological results in      Cluj, Romania. Sci Parasitol 11(3):153-163
 • 31. Iovu A., Titilincu A., Gavrea R., Magdaş C., Cozma V., 2010,      Molecular investigations of goat abortions for the detection of Toxoplasma gondii and Neospora caninum, Goat-parasite      interactions: from knowledge to control (CAPARA), Second Edition Working      Groups Workshop & Management Committee Meeting, Abstract Book, 20-21
 • 32. Bejan A., Magdaş      C., Mircean V., Cozma V., 2010,       Experimental infection with Cryptosporidium      spp. in goat kids, Goat-parasite interactions: from knowledge to control      (CAPARA), Second Edition Working Groups Workshop & Management      Committee Meeting, Abstract Book, 18
 • 33. Bejan A., Iovu A., Mircean V., Magdaş C., Cozma V., 2010,      Epidemiological studies concerning cryptosporidiosis species in calves in      the center and northwest regions of Romania, International Journal of      Molecular Medicine, 26 (S), S71 (366)
 • 34. Gavrea R., Iovu A., Györke A., Magdaş C., Cozma V., 2010,      Seroprevalenţa neosporozei la bovine crescute în sistem intensiv în      nord-vestul României, Rev Rom Paraz, XX (S), 45
 • 35. Magdaş C.,      Spînu M., Györke A., Gavrea R., 2010, Efectul infestaţiei cu Dermanyssus gallinae asupra      producţiei de ouă şi a imunităţii la găini ouătoare, Rev Rom Paraz, XX      (S), 57
 • 36. Bejan A, Bolfa P, Magdaş C, Pop R, Mircean Viorica,      Cãtoi C, Taulescu M, Cozma V, 2011, Morphological, histopathological and immunofluorescence      characterization of Cryptosporidium parvum natural      infection in goat kids from Romania. Acta Veterinaria (Beograd),      61, 5-6, 609-619
 • 37. Mihalca A.D., Gherman C.M., Magdaş      C.¸ Dumitrache M.O., Györke A.,       Sandor A. D., Domşa C., Oltean M. , Mircean V., Mărcuţan D.I., D’Amico G., Păduraru A.O., Cozma V., 2012, Ixodes ricinus is the dominant questing tick in forest      habitats in Romania: the results from a countrywide dragging campaign, Exp      Appl Acarol, DOI 10.1007/s10493-012-9568-3
 • 38. Mihalca A. D., Dumitrache      M. O., Magdaş C., Gherman C. M., Domşa C., Mircean V., Ghira I. V., Pocora      V., Ionescu D. T., Sikó Barabási S., Cozma V., Sándor A. D., 2012, Synopsis      of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on host      associations and geographical distribution , Exp Appl Acarol, DOI      10.1007/s10493-012-9566-5