284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

bogdan liviu

 


Lista publicațiilor


Carti

 1. Liviu Marian Bogdan - Terapia homeopată în afecţiuni ginecologice la animale, Editura Genesis Tipo, Cluj-Napoca, 123 pagini, 1998.

 2. Liviu Marian Bogdan - Biotehnici în reproducţia animalelor domestice, Editura AcademicPress, Cluj-Napoca, 194 pagini, 2000.

 3. Liviu Marian Bogdan - Reproducţie, Obstetrică, Terapie şi Însămânţări artificiale la animale, Editura Academic Press, Cluj-Napoca, 261 pagini, 2001.

 4. Groza Ioan, Morar Iancu,........ L. Bogdan - Andrologie Veterinară, Ed. Gryphon Braşov, 474 pagini, 2004.

 5. Morar Iancu,...... L. Bogdan - Manual practic de însămânţări artificiale la cabaline, 164 pagini, 2006.

 6. Groza Ioan.......L. Bogdan - Ginecologie, Andrologie şi Obstetrică Veterinară, Editura Academiei Române, Bucureşti, 492 pagini, 2006.

 7. Bogdan Liviu Marian, Groza Ioan - Obstetrică Veterinară, Editura AcademicPress, Cluj-Napoca, ISBN 973-744-164-5, 400 pagini, 2009.

 

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate

Lucrări indexate ISI

 1. LIVIU BOGDAN, IOAN GROZA, IANCU MORAR, SIMONA CIUPE, MIHAI CENARIU, ILEANA BOGDAN, SIDONIA BOGDAN, ANAMARIA PETREAN, ADRIAN DAVID (2009) – Therapeutic and immunomodulatory effects of two natural products on the puerperal endometritis of dairy cows, Journal of Food, Agriculture & Environment, ol. 7 (2), 189-192, FI=0.282.

 2. LIVIU BOGDAN, IOAN GROZA, SANDA ANDREI, ADELA PINTEA, SIMONA CIUPE, MIHAI CENARIU, ILEANA BOGDAN, IOAN PAŞCA, SIDONIA BOGDAN, ANAMARIA PETREAN, ADRIAN MACRI (2009) – Therapeutic and immunomodulatory effect of two complex homeopathic products used against chronic endometritis in Simmental cows, Journal of Food, Agriculture & Environment, ISSN 1459-0255, vol. 7 (2), 243-246, FI=0.282.

 3. IOAN PAŞCA, LIVIU ALEXANDRU MĂRGHITAŞ, IOAN GROZA, DANA PUSTA, ROMAN MORAR, TEOFIL OROIAN, ADRIAN CÎMPEAN, LIVIU BOGDAN, IANCU MORAR, DAN DEZMIREAN, MIHAI CENARIU, RAREŞ OROIAN (2009) – The importance of probiotics administration to sucking pigs, Journal of Food, Agriculture & Environment, vol. 7 (3,4), 132-138, FI = 0.282.

 4. IOAN PAŞCA, LIVIU A. MĂRGHITAŞ, IOAN GROZA, DANA L. PUSTA, ROMAN MORAR, TEOFIL E. OROIAN, DAN DEZMIREAN, LIVIU BOGDAN, ADRIAN MACRI, AND RAREŞ G. OROIAN (2009) - Cell morphological and biochemical studies of the sperm on a rainbow trout brood stock, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1972) – Aquaculture, Aquarium, Conservation&Legislation International Journal of the Bioflux Society – AACL Bioflux 2 (4), Printed version: ISSN 1844-8143, Online version: ISSN 1844-9166 p. 349 – 354. indexată ISI, fără factor de impact.

 5. MIHAI CENARIU, IOAN GROZA, PALL EMOKE, LIVIU BOGDAN, IANCU MORAR, SIMONA CIUPE, RAUL POP (2011) – Sexing of Bovine Embryos Using Polymerase Chain Reaction (PCR) and Fluorescent In Situ Hybridization (FISH), Romanian Biotechnological Letters Vol. 16. No. 2., pag. 6055-6061, FI = 0.1520.

 6. LǍCǍTUŞ R., PURDOIU R.C., BOGDAN L., BOGDAN S., JURCǍU R., PAPUC I. (2013) – Biochemical and hematologic changes related to administration of double doses of non-ionic contrast medium Iomeron 350 (iomeprol) in cats, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4): 214-216, FI= 0.5170.

 

 

Lucrări indexate B+

 

 1. BOITOR I.,GABOREANU M., MUNTEAN M., BOITOR M., GHITULESCU C., GROZA I., MOISE, D., VUCESCU S., BOGDAN L., MORAR I. (1991) - Cercetări privind stimularea potenţialului de autoapărare a uterului în perioada puerperală la vacă. Simpozion „Actualităţi în Biologia şi Patologia Reproducţiei”, Cluj-Napoca, vol. XVII, pag. 50-58.

 2. BOITOR I., GABOREANU M., MUNTEAN M., BOITOR M., GHITULESCU C., GROZA I., MOISE D., SCHLEZAK D., VUCESCU S., MORAR I., BOGDAN L., (1991) - Cercetări privind iatropatia uterină, una din cauzele repetării căldurilor la vacă. Simpozion „Actualităţi în Biologia şi Patologia Reproducţiei”, Cluj-Napoca, vol. XVII, pag. 31-40.

 3. BOITOR I., MUNTEAN M., GHITULESCU C., VUCESCU S., GROZA I., MOISE D., MICULA M., BOITOR M., MURESAN R., BOGDAN L., MORAR I. (1991) - Iodemia în corelaţie cu sănătatea, producţia şi reproducţia la vacă. Simpozion „Actualităţi în Biologia şi Patologia Reproducţiei”, Cluj-Napoca, vol. XVII, pag.135-150.

 4. BOITOR I., GROZA I., BOGDAN L. si col.(1992) - Probleme de actualitate în reglarea neuroendocrină a reproducţiei la animale. Simpozion Probleme de patologia animală, USAMV Timişoara.

 5. BOITOR I.,GROZA I.,BOGDAN L. si col.(1992) - Probleme de actualitate în reglarea neuroendocrină a reproducţiei la animale. Simpozion Probleme de patologia animală, USAMV Timişoara.

 6. BOITOR I.,BOGDAN L. (1993) - Efectul unor formule homeopate în chiştii ovarieni şi endometrite la vacă. Buletin USAMV CN, vol. 49, Tipo Agronomia Cluj. pag.191-195.

 7. BOGDAN L.,si col. (1993) - Cercetări privind efectele terapeutice ale unor produse homeopate în câteva tulburări de reproducţie la bovine. Simpozion Patologia animalelor domestice,Cluj-Napoca, pag. 82.

 8. BOITOR I.,MUNTEAN M.,GROZA I.,MOISE D.,BOGDAN L., MORAR I.,CRISAN S., GARCEAG A.,MIHALACHE O. (1993) -,Aspecte ecografice în fiziologia şi patologia reproducţiei la vacă şi iapă. Simpozion “Patologia Animalelor Domestice”,USAMV Cluj-Napoca, pag.83.

 9. GROZA I.,BOITOR I.,MOISE D.,BOGDAN L.,CRISAN S., GHIŢULESCU C. (1993) -Tehnici noi aplicate în recoltarea embrionilor la specia bovină. Simpozion Patologia animalelor domestice, Cluj-Napoca.

 10. GROZA I.,MOISE D.,BOGDAN L. (1993) - Tehnici noi în recoltarea embrionilor la specia ovină. Sesiunea de Comunicări Stiinţifice,FMV Cluj-Napoca.

 11. GROZA I., BOITOR I., MOISE D., BOGDAN L., SIMONA CIUPE (1993) – Diagnosticul de gestaţie la ovine prin tehnica ecografică. Simpozion Internaţional organizat de USAMV, Cluj – Napoca.

 12. GROZA I.,BOITOR I.,MUNTEAN M.,BOGDAN L.,CIUPE S. (1995) - Cercetări privind efectul prostaglandinelor Prostavet C şi Flavoliz R în unele stări ginecologice şi afecţiuni patologice la vacă. Simpozion Actualităţi în Patologia Animalelor Domestice Cluj-Napoca.

 13. BOITOR I.,BOGDAN L.,MORAR I. (1995) - Cercetări privind eficacitatea unui produs complex “MUCOSA C” în endometritele puerperale şi cronice la vacă. Simpozion Patologia animalelor domestice, Cluj-Napoca.

 14. BOGDAN L., GHITULESCU C.,MUNTEAN M.,GROZA I. (1995) – Cercetări privind eficacitatea unui produs complex “MUCOSA C” în endometrite puerperale şi cronice la vacă. Buletin USAMV-CN,vol. 49, pag. 553-558.

 15. MURESAN R.,GROZA I.,MOISE D.,MORAR I., BOGDAN L. (1996) - Importanţa probelor de sanitaţie în etiopatogenia mamitelor subclinice la vacă. Al XXII-lea Simpozion Actualităţi în Patologia Animalelor Domestice”,Cluj-Napoca,pag.319-320.

 16. MORAR I.,GROZA I.,BOGDAN L.,SONEA AL. (1996) - Sexual cycle cheching in the mare within reproduction season. Simpozion Actualităţi în Patologia Animalelor Domestice,Cluj-Napoca, pag. 208.

 17. GROZA I.,MORAR I.,MOISE D.,BOGDAN L.,COCU F. (1996) – Comparative investigations of the utilization of F2alfa prostaglandins in the therapy of some reproduction diseases in cow. Buletin USAMVCN ZMV, nr. 50, pag. 141-148.

 18. GROZA I.,MUNTEAN M.,MORAR I.,MOISE D.,BOGDAN L.,GHITULESCU C., MARIN N. (1996) - Cercetări comparative privind utilizarea prostaglandinelor F2alfa în terapia unor tulburări de reproducţie la vacă. Simpozion Actualităţi în Patologia Animalelor Domestice Cluj-Napoca, pag .354-359.

 19. GROZA I., BOITOR I., MUNTEAN M., BOGDAN L., SIMONA CIUPE (1996) – Cercetări privind efectul prostaglandinelor PROSTAVET C şi FLAVOLIZ R în unele stări ginecologice şi afecţiuni patologice la vacă. Al XXI-lea Simpozion Actualităţi în Patologia Animalelor Domestice, Cluj-Napoca.

 20. BOGDAN L., GROZA I., MUNTEAN M., MOISE D., MORAR I., SIMONA CIUPE (1996) – Cercetări privind eficacitatea unui produs homeopat complex MUCOSA C în endometrite la vacă, Buletin USAMV, Cluj – Napoca.

 21. MUNTEAN M.,GROZA I.,MOISE D.,MORAR I.,BOGDAN L., GHITULESCU C.,SCHLEZAK D.,MURESAN R. (1996) - Cercetări privind etiopatogenia şi unele aspecte de diagnostic în mamitele subclinice la vacă. Simpozion Patologia animalelor domestice, Cluj-Napoca, pag. 197.

 22. GROZA I.,MORAR I.,MUNTEAN M.,BOGDAN L.,MOISE D. (1996) - Echograph diagnosis of uterine infections in the bitch and in the queen. Simpozion Actualităţi în Patologia Animalelor Domestice”, Cluj-Napoca, pag. 204.

 23. GROZA I.,MOISE D.,BOGDAN L.,MORAR I.,SCHLEZAK D., GHITULESCU C. (1996) - Cercetări comparative ale efectului inducerii poliovulaţiei la bovine în funcţie de doza de PMSG utilizată. Simpozion Patologia animalelor domestice, Cluj-Napoca, pag. 203.

 24. GROZA I.,MORAR I.,MUNTEAN M.,BOGDAN L.,MOISE D. (1996) - Diagnosticul ecografic al infecţiilor uterine la căţea şi pisică. Simpozion Patologia animalelor domestice, Cluj-Napoca, pag.204.

 25. MORAR I.,GROZA I.,BOGDAN L.,SONEA A. (1996) - Controlul ciclului estral la iapă în sezonul de reproducţie. Simpozion Patologia animalelor domestice, Cluj-Napoca, pag. 208.

 26. BOGDAN L.,GROZA I.,MUNTEAN M.,MOISE D.,MORAR I. CIUPE S. (1996) – Cercetări privind eficacitatea produsului homeopat complex “OVARIUM C” în terapia chiştilor ovarieni la vacile de lapte. Buletin USAMV-ZMV Cluj, nr.50.

 27. GROZA I.,HARCEAGA L.,MOISE D.,BOGDAN L.,MORAR I., SOTOC O.,CRISAN S. (1996) - Cercetări privind fecundarea in vitro a ovulelor de vacă. Lucrări Stiinţifice Medicină Veterinară Timişoara ,vol.XXIX, pag. 271.

 28. MORAR I., GROZA I.,BOGDAN L. (1996) - Diagnosticul precoce al gestaţiei la iapă prin metoda ecografică. Lucrări Stiinţifice Medicină Veterinară Timişoara,vol. XXIX, pag. 284.

 29. GROZA I., MORAR I., BOGDAN L., CIUPE S. (1997) - Pregnancy diagnosis in goats by ultrasonics. Buletin USAMV CN ZMV, nr.51., pag. 127-138.

 30. MORAR I.,GROZA I.,MOISE D.,BOGDAN L. (1997) - Artificial Insemination in the Dog. A Practical Method.Simpozion Actualităţi în Patologia Animalelor Domestice,Cluj-Napoca, pag. 528.

 31. GROZA I.,MORAR I.,BOGDAN L.,POP V. (1997) - Diagnosticul de gestaţie prin ultrasonografie la capră. Simpozion Actualităţi în Patologia Animalelor Domestice Cluj-Napoca, pag. 510.

 32. BOGDAN L.,MUNTEAN M.,MORAR I.,MOISE D.,CIUPE S., PETRE A. (1997) -Diagnosis of subclinical mamites and attempts in prevent clinical mamites using a complex homeopath product “MUCOSA C”. Simpozion Actualităţi în Patologia Animalelor Domestice Cluj-Napoca, pag. 519.

 33. BOGDAN L.,GROZA I.,MUNTEAN M.,MOISE D.,MORAR I.,CIUPE S. (1997) -Untersuchungen zur wirkung des komplexen homoopathikums “MUCOSA COMPOSITUM “ bei endometritis des Rindes. Buletin USAMVCN-ZMV, nr.51, pag.105-112..

 34. BOGDAN L.,GROZA I.,MUNTEAN M.,MOISE D.,MORAR I.,CIUPE S. (1997) -Untersuchungen zur wirkung des komplexen homoopathikums “OVARIUM C” bei eierstockzysten der milchrindes. Bultein USAMVCN-ZMV nr.51, pag.99-105.

 35. GROZA I.,CIUPE S.,BOGDAN L. (1998) - Cercetări privind relaţia constatările examenului bacteriologic,manifestarea clinica si efectul tratamentului intrauterin în endometrite.Sesiunea Stiinţifică Iaşi.

 36. GROZA I.,BOGDAN L.,MUNTEAN M.,MORAR I.,CIUPE S.,POP V. (1998) -Profilaxia şi combaterea infecţiilor puerperale localizate la vacă prin aplicarea suspensiei NEO VAGINAL SPRAY.Al XXIV-lea Simpozion Cluj-Napoca, pag. 895-899.

 37. GROZA I.,MOISE D.,BOGDAN L.,MORAR I.,ACHIM N. (1998) - Cercetări privind controlul creşterii foliculare la vacă prin utilizarea Gonadestrinei Plus.Al XXIV-lea Simpozion Cluj-Napoca, pag. 901-906.

 38. MORAR I.,GROZA I,.BOGDAN L.,MOISE D.,CIUPE S. (1998) - Cercetări privind inseminarea artificială la iapă. Simpozion Actualităţi în Patologia Animalelor Domestice”,Cluj-Napoca, pag.885.

 39. MORAR I.,GROZA V.,BOGDAN L.,ACHIM N. (1998) – Cercetări privind rolul vitaminei E în controlul ovulaţiei la iapă. Sesiunea de Comunicări Iaşi

 40. GROZA I.,Simona CIUPE,MORAR I.,BOGDAN L.(1999) - Cercetări privind crioconservarea rapidă a embrionilor de vacă şi rata gestaţiei după inoculare. Al XXV-lea Simpozion Cluj-Napoca, pag.518.

 41. MUNTEAN M.,GROZA I.,MORAR I.,MOISE D.,BOGDAN L., CIUPE S. (1999) - Elaborarea unui program de profilaxie şi combatere a mamitelor subclinice la vaci. Sesiunea Stiinţifică Iaşi.

 42. GROZA I.,BOGDAN L.,CIUPE S.,ALEXANDRU I. (1999) - Researches concerning the control of follicular development increase by seric FSH dosing in cows . Anuarul USAMV Cluj

 43. BOGDAN L.,GROZA I.,MOISE D.,MORAR I.,POP V.,CIUPE S . (1999) - Recherches en ce qui concerne le role des vitamines dans le controle de l’ovulation de la vache.Anuarul USAMV Cluj-Napoca.

 44. MORAR I.,GROZA I.,BOGDAN L.,CIUPE S. (2000) - Plastic Surgery in Mare Perineum. Anuarul USAMV Cluj-Napoca.70.

 45. MORAR I.,GROZA I.,BOGDAN L.,CIUPE S. (2000) - Plastic Surgery in Mare Perineum. Simpozion FMV Timişoara.

 46. BOGDAN L.,GROZA I.,MORAR I.,CIUPE S. (2000) - Cercetări privind îmbunătăţirea fecundităţii prin terapie hormonală şi însămânţări artificiale la scroafe crescute şi exploatate în sistem gospodăresc.Simpozion FMV Iaşi.

 47. GROZA I. ,MORAR I.,BOGDAN L.,CIUPE S. (2000) - Diagnosticul şi tratamentul mamitelor clinice şi subclinice la vacă. Lucrarea a fost susţinută la Simpozionul organizat de FMV Iaşi 2000.

 48. BOGDAN L.,GROZA I, MORAR I.,CIUPE S. (2000) - Biotechinique de la synnchronisation des chaleurs et de l ‘insemination artificielle chez la truie, methodes d’elevage de la prolificite. Anuarul USAMV Cluj.

 49. BOGDAN L., GROZA I., MORAR I., SIMONA CIUPE, POP A., HOSU G., (2000) - Methodes of treatment and diagnosis of pyometra in bitch. Anuarul USAMV Cluj

 50. BOGDAN L., I. GROZA, D. MOISE, I. MORAR, V. POP (2000) - Traitement de l’hipotrophie ovarienne et des chaleurs anovulatoires chez la vache en utilisant un produit homeopathe complexe “OVARIUM C”. Anuarul USAMV Cluj-Napoca.

 51. BOGDAN L. (2001) - O nouă metodă de diagnostic şi tratament a mamitelor subclinice la vacile de lapte. Simpozion Iaşi.

 52. BOGDAN L. (2001) - Metode de tratament în lactaţia nervoasă la căţea. Simpozion Iaşi.

 53. BOGDAN L. (2001) - Noi metode de contracepţie la căţea în situaţii de monte nedorite. Simpozion Iaşi.

 54. BOGDAN L. (2001) - L’utilisation prophylactique de l’homeopathie chez la vache, pour la prevention des affections puerperales. Buletin USAMV Cluj-Napoca.

 55. BOGDAN L. (2001) - Qulques methodes de traitement homeopathique de troubles post partum chez la vache. Buletin USAMV Cluj-Napoca.

 56. BOGDAN L. (2001) - L’evaluation du traitement simultane avec supergestrone et reglandine chez les vaches laitieres qui presentent des kistes folliculaires luteaux. Buletin USAMV Cluj-Napoca.

 57. BOGDAN L. (2001) - Qulques remarques on ce qu concerne les modification morphopathologiques au niveau de l’uterus chez les chiennes avec piometre. Buletin USAMV Cluj-Napoca.

 58. GROZA I, , MORAR I., BOGDAN L., POP A.,TRENIŞAN T., SALENO DELIA. (2002) - Researches concerning postpuerperal steroidemy and its influence over the gestation rate in cows. Buletin USAMV 57-58 pag. 714-720.

 59. CIUPE S., MICLĂUŞ V., BOGDAN L., GROZA I., SALENO D., TRENIŞAN T. (2002) – Researches concerning the secondary efects of hormonal therapy in inducing of abortion in bitch. Lucrări ştiinţifice, Timişoara.

 60. GROZA I, BOGDAN L., MORAR I., POP A.,TRENIŞAN T., SALENO DELIA (2002) - Researches concerning the measuring of hipofizar gonadotrop hormons (FSH, LH) in stages of sexual cycle in cows. Buletin USAMV 57-58 pag. 705-713

 61. BOGDAN L., CIUPE S., GROZA I., SALENO D., IANCU M., POP R. (2002) – Researches concerning the induction of estrous in bitch. Lucrări ştiinţifice, Timişoara.

 62. Groza I, L. Bogdan, MORAR I., Simona Ciupe, C. Pestean, L. Mihaly (2003) – Researches concerning the proestrus and estrus blood level of gonadotrop hormones in cows. Buletinul USAMV nr 60 pag.219-223.

 63. Groza I, L. Bogdan, Simona Ciupe, MORAR I., Al. Pop, Anamaria Târgovet (2003) – The early diagnosis of clinical and subclinical mastitis in cows. Buletinul USAMV nr 60 pag.224-228 .

 64. GROZA I, L. BOGDAN, I. MORAR, SIMONA CIUPE, C. PESTEAN, L. MIHALY (2003) – Cercetari privind nivelul hormonilor gonadotropi in proestru si estru la vaca, 2nd International Symposium, Cluj-Napoca.

 65. GROZA I, L. BOGDAN, SIMONA CIUPE, I. MORAR, Al. POP, Anamaria TARGOVET (2003) – Diagnosticul precoce al mamitelor clinice si subclinice la vacă, 2nd International Symposium, Cluj-Napoca.

 66. Groza I, L. Bogdan, Simona Ciupe, MORAR I., Al. Pop, Anamaria Târgovet (2003)The early diagnosis of clinical and subclinical mastitis in cows. Buletinul USAMV nr 60 pag.224-228 .

 67. GROZA I., BOGDAN L., MORAR I., POP AL., TRENISAN T. (2004) - Cercetări privind crioconservarea embrionilor bovini. Simpozion organizat de F.M.V.Timişoara, 27-28 mai.

 68. GROZA I., BOGDAN L., CIUPE SIMONA, TRENISAN T., PESTEAN C. (2004) - Concentraţia serică a hormonilor gonadotropi hipofizari în superovulaţie la donatoarele de embrioni bovini.Simpozion organizat de F.M.V.Timişoara, 27-28 mai.

 69. MORAR I., GROZA I., BOGDAN L., CIUPE SIMONA, POP AL. (2004) - Diagnosticul si managementul gestatiei gemelare la cabaline.Simpozion organizat de F.M.V.Timişoara, 27-28 mai.

 70. Bogdan L., Groza I., MORAR I., Simona Ciupe, Pop Al., Peştean C. (2004) - Cercetări privind controlul puerperiumlui la vacă. Lucrarea va fi susţi nută la Simpozionul organizat de Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara.

 71. BOGDAN L., I.GROZA, Simona CIUPE, C. PEŞTEAN, M.JULA (2004)- Experimental ovariectomy in sow using abdominal laparascopy, Buletinul USAMV, pag.161.

 72. Simona CIUPE, I.GROZA, L.BOGDAN, T.TRENIŞAN, M. CENARIU, Brâduşa MARDIROS (2004) – Reserches on poliovulation, recovery, asses and medium term in vitro cultivation of mouse embryos, Buletinul USAMV, pag.129.

 73. GROZA I., BOGDAN L., POP R., CIUPE S., TRENIŞAN T., PEŞTEAN C. (2004) –The serum levels of pituitary gonadotroph hormones in supraovulation at embryo donors. Lucrări ştiinţifice , Iaşi.

 74. BOGDAN L., I.GROZA, C.PEŞTEAN, I.MORAR, Simona CIUPE, R.POP (2005)- The improvement of sow economical parametrers through the application of biotechnics methods, Buletinul USAMV

 75. Simona CIUPE, I.GROZA, L.BOGDAN, I.MORAR, R.POP, M.CENARIU, C. PEŞTEAN, Brânduşa STEGEREAN (2005) – Researches reguarding the variants for the inovulation of bovine embryos, Buletinul USAMV

 76. GROZA I., L.BOGDAN, Simona CIUPE, I.MORAR, R.POP, C.PEŞTEAN, M. CENARIU, Brâduşa STEGEREAN (2005)- Researches reguardind cryopreservation of embryos obtained from beef cattle, Buletinul USAMV

 77. POP R., GROZA I., BOGDAN L., MORAR I., CIUPE S., CĂTANĂ R.(2005) – Researches regarding the levels of gestagenic hormones during the puerperal period in cow. Buletin de analiză USAMV, Cluj- Napoca.

 78. SIMONA CIUPE, GROZA I., BOGDAN L., MORAR I., POP R., PEŞTEAN C., CENARIU M., BRÎNDUŞA STEGERAN (2005) – Application of several cryopreservation methods and morphological evaluation of embryos after de-freezing, Simpozion organizat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi.

 79. BOGDAN L., GROZA I., CIUPE SIMONA, PALL EMOKE, ŞIMONCA Ş. (2006)- Reserches regarding extraseason estrus inducing and szychronisation in sheep. Simpozion organizat de USAMV Cluj-Napoca, Buletin USAMV Cluj-Napoca ,vol.63.

 80. BOGDAN L., Simona CIUPE, M. CENARIU, Brâduşa STEGEREAN (2006)- Methods of diagnossis and treatment of pyometra in cats, Simpozion organizat la Timişoara.

 81. MORAR I., GROZA I., CATANĂR., BOGDAN L., (2006) – Cercetări referitoare la evoluţia mobilităţii şi viabilităţii spermatozoizilor de armăsar după decongelare. Simpozion organizat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi.

 82. BOGDAN L., GROZA I., Simona CIUPE, R. POP, R. CĂTANĂ (2007)- Researches reguarding beef cattle puerperium supervision and guidance in a Satu-Mare county private farm, Lucrare susţinută la simpozionul organizat de FMV Timişoara.

 83. BOGDAN L., I. GROZA, Anamaria PETREAN (2007)- Cercetări comparative privind controlul şi dirijarea puerperiumului la vacile de lapte utilizând produse naturiste, Simpozion organizat de Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Buletinul USAMV, pag. 365 - 369.

 84. GROZA I., BOGDAN L., MORAR I., CIUPE Simona, CENARIU M. POP R., NEAGU R. (2008) – Cryopreservation of buffalo semen, Lucrări Ştiinţifice - Medicină Veterinară, Partea I, Iaşi, volumul 51 (10), 2008, pag. 371.

 85. BOGDAN L., GROZA I., Simona CIUPE, NEAGU R., Sorana MATEI, Anamaria PETREAN, Teodora VLASIU (2008) - Comparative researches regarding the treatment of chronic endometritis in dairy cows using Plantistim natural products Lucrări Ştiinţifice - Medicină Veterinară, Partea I, Iaşi, volumul 51 (10), 2008, pag. 225.

 86. BOGDAN L., I.Groza, Simona Ciupe, R. Neagu, C. Tutuian, Anamaria Petrean, Teodora Vlasiu (2008) - Researchs concerning estrus induction and synchronization in anestrous (out of season) goats, Bulletin of University Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, vol. 65 (2), pag. 91-95.

 87. SANDA ANDREI, ADELA PINTEA, GROZA I., ANDREA BUNEA, SIMONA CIUPE, BOGDAN L. (2009) – Antioxidant factors and their relation with somatic cell counts in cow milk, Romanian Journal of Biochemistry, vol. 46, pag. 70-71.

 88. SIMONA CIUPE, GROZA I., EMOKE PALL, GAL A., CENARIU M., BOGDAN L., SORANA MATEI, BORZAN M., SANDA ANDREI (2009) – Researches regarding mice spermatogenesis after surgical cryptorchidy, Simpozion FMV Cluj-Napoca, Buletinul USAMV, pag. 148-154.

 89. SIMONA CIUPE, GROZA I., BOGDAN L., MORAR I., ANAMARIA PETREAN, POP A., SORANA MATEI (2009) – Researches concerning the stimulation of local and general immune factors in the management and Control of the puerperal period in dairy cows, Simpozion FMV Cluj-Napoca, Buletinul USAMV, pag. 385.

 90. SANDA ANDREI, ADELA PINTEA, GROZA I., BOGDAN L., SIMONA CIUPE, SORANA MATEI (2009) – Milk antioxidant enzymes activity in cows with subclinical mastitis, Simpozion FMV Iaşi, Lucrări Ştiinţifice, vol. 52 (11), pag. 1- 6.

 91. GROZA I., CENARIU M., BOGDAN L., MORAR I., SIMONA CIUPE, BARTOŞ A. (2009) – Researches concerning the induction and synchronization of out of season estrus in goats, Simpozion FMV Iaşi, Lucrări Ştiinţifice, vol. 52 (11), pag. 581-586.

 92. I. GROZA, M. CENARIU, A. BARTOŞ, L. BOGDAN, SIMONA CIUPE, I. MORAR, R. POP (2009) - Application of several cryopreservation methods and morphological evaluation of bovine embryos after thawing - Lucrări Ştiinţifice Timişoara, vol. XLII (2), pag. 164-169.

 93. SANDA ANDREI, ADELA PINTEA, ANDREA BUNEA, GROZA I., BOGDAN L., SIMONA CIUPE, SORANA MATEI, DIANA CRAINIC (2009) - Non enzymatic antioxidants concentration and lipids peroxidation levels in milk from cows with subclinical mastitis - Buletinul USAMV Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, vol. 66 (1), pag. 196 – 201.

 94. MACRI A., V. MICLĂUŞ, ZOE DANCEA, L. BOGDAN, I. PAŞCA, V. RUS, I. SCURTU, A. SZAKACS (2009) – Effect of consuming maize infested with Fusarium Mycetes upon the follicular pool in gilts, Simpozion FMV Cluj-Napoca, Buletinul USAMV, pag. 384-389.

 95. V. MICLAUS, L.OANA, C. OBER, C. RATIU, L. BOGDAN, C. PESTEAN, A. MACRI (2009) - Histological aspects of the wounds healing after surgical procedures on mandibular region, Annals of the Romanian Society for Cell Biology, vol. XIV, Issue 2, pag. 38-41.

 96. BOGDAN, L., I. GROZA, SIMONA CIUPE, M. CENARIU, I. PAŞCA, SANDA ANDREI, ANAMARIA PETREAN, SORANA MATEI, SIDONIA BOGDAN (2010) -Research regarding the incidence, diagnosis and treatment of retained placenta in Austrian Brown cows, Scientific Symposium “Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine”, Iaşi, pag. 535 – 540.

 97. SIMONA CIUPE, I. GROZA, L. BOGDAN, EMOKE PALL, A. POP, ANAMARIA PETREAN, SANDA ANDREI, SORANA MATEI, ANDREEA CRIŞAN (2010) - Biotechnology research on recovery, morphological assessment and viability testing of cat oocytes before and after in vitro maturation, Scientific Symposium “Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine”, Iaşi, pag. 607 – 612.

 98. SORANA TEODORA MATEI, I. GROZA, L. BOGDAN, SIMONA CIUPE, ANAMARIA PETREAN, SANDA ANDREI (2010) - Researches regarding implementation of a computerized surveillance program of mammary gland in a dairy cow farm, Scientific Symposium “Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine”, Iaşi, pag. 1066 – 1072.

 99. ANAMARIA PETREAN, I. GROZA, L. BOGDAN, SIMONA CIUPE, SORANA MATEI, AL. POP (2010) - Morphological quality influence of sheep oocytes on in vitro maturation, Lucrari Stiintifice Medicina Veterinara Iasi, , vol. 53 (12), pag. 1138-143.

 100. SORANA TEODORA MATEI, IOAN GROZA, SANDA ANDREI, LIVIU BOGDAN, SIMONA CIUPE, ANAMARIA PETREAN (2010) - Serum metabolic parameters in healthy and subclinical mastitis cow. Simpozion FMV Cluj-Napoca, Buletinul USAMV, 67(1), pag.110-115.

 101. SANDA ANDREI, L. BOGDAN, V. FOCŞĂNEANU, I. GROZA, DIANA CRAINIC, ANAMARIA PETREAN (2010) - Determination of testosterone plasma levels in rams by gas chromatography, Scientific Symposium “Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine”, Iaşi, pag. 341 – 346.

 102. LIVIU BOGDAN, IOAN GROZA, RAUL POP, ANAMARIA PETREAN, SIDONIA BOGDAN (2011) - Induction and oestrus synchronization in sheep during breeding and non-breeding season, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Veterinary Medicine series, vol. 68(2), pag. 43-48.

 103. LIVIU BOGDAN, SIMONA CIUPE, MIHAI CENARIU, ANAMARIA PETREAN, SIDONIA BOGDAN (2011) - Incidence, diagnosis and treatment of ovarian disorders involved in cows infertility, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Veterinary Medicine series, vol. 68(2), pag. 307-309.

 104. ANAMARIA PETREAN, IOAN GROZA, LIVIU BOGDAN, RAUL POP, SIDONIA BOGDAN (2011) - Morphocytometric assessment of oocytes recovered from superovulated autochthonous breeds of sheep, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Veterinary Medicine series, vol. 68(2), pag. 248-253.

 105. ANAMARIA PETREAN, IOAN GROZA, LIVIU BOGDAN, SIMONA CIUPE, SIDONIA BOGDAN (2011) - Morphological assessment of mature oocytes recovered from Transylvanian Merino sheep during breeding season, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Veterinary Medicine series, vol. 68(2), pag. 314-316.

 106. ANAMARIA PETREAN, IOAN GROZA, LIVIU BOGDAN, SIMONA CIUPE, MIHAI BORZAN (2011) - Superovulation of autochthonous breeds of sheep for oocytes recovery Scientific Symposium “Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine”, Iaşi, Lucrări Ştiinţifice, vol. 54 (13), Medicină Veterinară, Partea IV, pag. 130-135

 107. HUSSAM ARYAN, IOAN GROZA, LIVIU BOGDAN, SIMONA CIUPE, ANAMARIA PETREAN, SIDONIA BOGDAN, IOANA ILEA, ELENA ERCEAN (2011) - Global Gynecological Investigation in a Farm Of Cows In Bistrita-Nasaud County To Identify Ovarian Disorders Involved In Infertility Scientific Symposium “Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine”, Iaşi, Lucrări Ştiinţifice, vol. 54, Medicină Veterinară, Partea IV, pag. 225-260.

 108. SORANA TEODORA MATEI, IOAN GROZA, LIVIU BOGDAN, SIMONA CIUPE, NICODIM FIŢ, SANDA ANDREI (2011) - Correlation Between Mastitis Pathogenic Bacteria and Glutathione Peroxidase Activity in Cows Milk , Bulletin UASVM, Veterinary Medicine 68(1), pag. 221-225.

 109. SORANA MATEI, GROZA I., BOGDAN L., CIUPE S., ILEA C., SANDA ANDREI (2011) - Interdependence between season, stage of lactation, milk production and occurrence of subclinical mastitis in cows, Scientific Symposium “Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine”, Iaşi, Lucrări Ştiinţifice, vol. 54 (13), Medicină Veterinară, Partea IV, pag. 375-380.

 110. ARYAN H., GROZA I., BOGDAN L., MORAR I., EMOKE PALL, M. CENARIU, CRISTINA ILEA, LARA CĂTANA, SIDONIA BOGDAN (2011) - Collecting of mare"s oocytes by using the method of aspiration in season and out of season for in vitro fertilization, Revista Simpozion USAMV Bucuresti, pag.50.

 111. FOCSANEANU V., BOGDAN L., A.M. BLAGA, S. BOGDAN, SIMONA CIUPE, SANDA ANDREI (2013) - Effect of age on the antioxidant enzyme activity in ram seminal plasma, Lucrari Stiintifice, seria Med. Vet., vol. 56 (1-2), pag. 147- 151, ISSN 1454-7406, Ed Ion Ionescu de la Brad, Iasi.

 112. ARYAN H., I. GROZA, L. BOGDAN, I. MORAR, DELIA ORLOVSCHI, ANAMARIA BLAGA PETREAN (2013) - Collection and maturation of mare’s oocytes in follicular fluid, Simpozion FMV Bucuresti, Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine. Vol. LIX (2), pag. 181-182.

 113. VLAD FOCŞĂNEANU, LIVIU BOGDAN, ANAMARIA BLAGA PETREAN, SANDA ANDREI, SIDONIA BOGDAN (2014) - Performance of some variables used as a procedure for estimating sexual capacity (fertility) of the ram, pag. 52-58, Bulletin UASVM Veterinary Medicine 71 (1).

 114. DANA LIANA PUSTA, RODICA SOBOLU, ADELA BODEA, ALEXANDRA TĂBĂRAN, POMPEI BOLFĂ, IOAN PAŞCA, LIVIU BOGDAN (2015) - Cervical Cardiac Ectopia in Cattle – a Case Report, Bulletin UASVM Veterinary Medicine 72(2), Print ISSN 1843-5270. Electronic ISSN 1843-5378, pag. 314-319.

 115. A. BLAGA PETREAN , L. BOGDAN, I. BOGDAN, S. BOGDAN , V. RUS , S. ANDREI (2015) - Observation regarding sheep oocytes selection for in vitro maturation using morphological and morphometric evaluation, Annals of R.S.C.B., Vol. XIX, Issue 2, pp. 1 - 5, ISSN (print): 2067-3019.

 

Lucrări publicate în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi (neindexate)- Reviste

 

 1. BOITOR I.,BOGDAN L. (1994) - Cercetări privind eficacitatea unor produse homeopate în unele tulburări de reproducţie la vacă. Clujul Medical Veterinar,nr.4,Ed.Genesisp.32-38.

 2. BOITOR I.,BOGDAN L. (1994) - Cercetări privind eficacitatea unor produse homeopate în unele tulburări de reproducţie la vacă. Clujul Medical Veterinar,nr.4,Ed.Genesisp.32-38.

 3. Groza I, MORAR I., Bogdan L., Trenişan T., Balint H (2003) – Cercetări privind crioconservarea materialului seminal de armăsar. Clujul Medical Veterinar 7 p.33

 4. Groza I, L. Bogdan, Simona Ciupe, MORAR I., Al. Pop, Anamaria Târgovet (2003) - Diagnosticul precoce al mamitelor clinice şi subclinice la vacă. Clujul Medical Veterinar 7 p.38

 5. Groza I, L. Bogdan, MORAR I., Simona Ciupe, C. Pestean, L. Mihaly (2003) - Cercetări privind nivelul hormonilor gonadotropi în proestru şi estru la vacă. Clujul Medical Veterinar 7 p.42

 6. Groza I, MORAR I., Bogdan L., Trenişan T., Balint H (2003)Cercetări privind crioconservarea materialului seminal de armăsar. Clujul Medical Veterinar 7 p.33

 7. BOGDAN L., GROZA I.,PALL EMOKE, CRIŞAN D. (2006) – Cercetări privind inducerea estrului la ovine în sezon într-o fermă particular din judeţul Satu Mare. Revista Clujul Medical Veterinar., nr.10, ISSN 841-5679, pg.35.

 8. L. BOGDAN, I. GROZA, ANAMARIA PETREAN, SORANA MATEI, V. IUGA, A. DAVID, SIDONIA BOGDAN (2008) - Diagnosticul precoce al gestaţiei la capre din rasa Alpină Franceză, revista Clujul Medical veterinar, nr. 14.

 9. CENARIU M., GROZA I., BOGDAN L., EMOKE PALL, SIMONA CIUPE (2009) – Polymerase chain reaction and fluorescent in situ hybridization used for bovine embryo sexing, Clujul Medical Veterinar, nr. 15 (1), pag. 20-24.

 10. L. BOGDAN, GROZA I., CENARIU M., SIMONA CIUPE, EMOKE PALL, ANAMARIA PETREAN, SORANA MATEI, SIDONIA BOGDAN (2009) – Researches regarding estrus induction and synchronization in sows after weaning, Clujul Medical Veterinar, nr. 15 (1), pag. 25-29.

 11. BOGDAN LIVIU, GROZA I., CENARIU M., SIMONA CIUPE, EMOKE PALL, ANAMARIA PETREAN, SORANA MATEI, SIDONIA BOGDAN (2010)- Researches regarding ram semen collection and refrigeration, Cluj Veterinary Journal, nr. 17(1), pag. 12-18.

 12. LIVIU BOGDAN, IOAN GROZA, MIHAI CENARIU, SIMONA CIUPE, EMOKE PALL, ADELA PINTEA, SANDA ANDREI, IOAN PASCA, SIDONIA BOGDAN, (2010) - Research regarding the therapy of ovarian dystrophies in dairy cows, Cluj Veterinary Journal, 2010, nr. 18 (2), pag. 8-12.

 13. GROZA, I., R.A. POP, L. BOGDAN, I. MORAR, SIMONA CIUPE, EMOKE PALL, ANAMARIA PETREAN, RADU NEAGU (2010)- Comparative evaluation of the main methods of abortion at bitches, Cluj Veterinary Journal, nr.18(2), pag. 4 - 7.

 14. SIMONA CIUPE, I. GROZA, L. BOGDAN, EMOKE PALL, ANAMARIA PETREAN, (2010) - Research regarding morphocytometric assessment of cat oocytes before and after in vitro maturation, Cluj Veterinary Journal, nr.18(2), pag. 13 - 17.

 15. ANAMARIA PETREAN, LIVIU BOGDAN, IOAN STEFAN GROZA, SIMONA CIUPE, EMOKE PALL, SORANA MATEI, SIDONIA BOGDAN (2010) - A comparison of two recovery methods of ovine oocytes for "in vitro" maturation, Cluj Veterinary Journal, nr. 17 (1), pag. 23-27.

 16. LIVIU BOGDAN, IOAN GROZA, MIHAI CENARIU, SIMONA CIUPE, IANCU MORAR, RAUL POP, EMOKE PALL, ANAMARIA PETREAN, SORANA MATEI, ILEANA BOGDAN, SIDONIA BOGDAN, ELENA ERCEAN, ARYAN HUSSAM (2011) - Research regarding the implementation of artificial insemination in cows from a Romanian mountain area, Cluj Veterinary Journal, vol. 21, 1(19), pag. 9 – 12

 17. MIHAI CENARIU, IOAN GROZA, EMOKE PALL, LIVIU BOGDAN, IANCU MORAR, SIMONA CIUPE, RAUL POP, ELENA ERCEAN (2011) - Superovulation, artificial insemination and collection of bovine embryos used for sexing, Cluj Veterinary journal, 1 (19), pag. 18-22.

Lucrări în volume de conferinţe

 1. BOITOR I., GROZA I., GHITULESCU C., MORAR I., BOGDAN L., VUCESCU S., BOITOR M. (1992) - Investigations on the self defence of uterus in cows during puerperium. Simpozion Factorii de mediu, producţia şi sănătatea taurinelor,Tg.Mureş, pag.69.

 2. BOITOR I.,MUNTEAN M.,GROZA I.,MOISE D.,SCHLEZAK D., MORAR I.,BOGDAN L, GHITULESCU C.,VUCESCU S.,BOITOR M.,MURESAN R. (1992) - Investigations some morphological characteristics of oocytes in cow and sow. Simpozion Factorii de mediu, producţia şi sănătatea taurinelor,Tg.Mureş, pag. 81.

 3. BOITOR I., GHITULESCU C., BOGDAN L., MUNTEAN M., GROZA I., MOISE D., SCHLEZAK D., MORAR I.,VUCESCU S., BOITOR M. (1992) – Investigations on the efficiency of certain homeopathic product in some gynaecological disturbances in cow. Simpozion Factorii de mediu,producţia şi sănătatea taurinelor,Tg.Mureş, pag.190.

 4. BOITOR I., BOGDAN L., GHITULESCU C., GROZA I., MORAR I., BOITOR M., (1992) - Efectul unor formule homeopate în chiştii ovarieni şi endometrite la vacă. Simpozion Factorii de mediu, producţia şi sănătatea taurinelor,Tg.Mureş, pag.302-309.

 5. BOITOR I.,MUNTEAN M.,GROZA I.,MOISE D.,BOGDAN L. MORAR I.,CRISAN S., GARCEAG A.,MIHALACHE O. (1993) -Aspecte ecografice în fiziologia şi patologia reproducţiei la vacă şi iapa. Simpozion Factorii de mediu,producţia şi sănătatea taurinelor, Tg.Mureş (II),p.133-136.

 6. GROZA I.,BOITOR I.,MOISE D.,BOGDAN L.,CRISAN S. (1993) - Diagnosticul de gestaţie la ovine prin tehnica ecografică. Simpozion Factorii de mediu, producţia şi sănătatea animalelor Tg.Mureş,pag.141-147.

 7. BOITOR I., BOGDAN L.,GHITULESCU C., MORAR I. (1993) - Cercetări privind efectele terapeutice ale unor produse homeopate în câteva tulburări de reproducţie la bovine. Simpozion Factorii de mediu , protecţia şi sănătatea taurinelor,Tg.Mureş,pag.125-136.

 8. BOITOR I.,BOGDAN L.,şi col.(1993) - Cercetări privind profilaxia retenţiei la vacă prin tratamente homeopate. Simpozion Factorii de mediu, protecţia şi sănătatea taurinelor, Tg.Mureş,vol.V.

 1. BOITOR I.,BOGDAN L.- (1994) - Utilizarea unor formule homeopate în prevenirea retenţiei placentare la vacă. Vol.lucr.”125 de Ani de la înfiinţarea Inst.Agronomic Cluj- Napoca, pag.308-314.

 2. BOITOR I.,BOGDAN L.,GHITULESCU C. (1994) - Cercetări privind efectele terapeutice ale unor produse homeopate în câteva tulburări de reproducţie la bovine. Simpozion Factorii de mediu,protecţia şi sănătatea taurinelor,Tg.Mureş.

 3. BOITOR I.,GROZA I.,BOGDAN L.(1994) - Cercetări privind eficacitatea unor produse homeopate în unele tulburări de reproducţie la vacă. Al VI-lea Congres de Medicină Veterinară , Sinaia.

 4. GROZA I.,MUNTEAN M.,MORAR I.,CIUPE S.,BOGDAN L. (1994) Diagnosticul ecografic în stări de reproducţie normale şi patologice la vacă. Simpozion Jubiliar -“20 de Ani de Invătământ Superior Veterinar în Republica Moldova.

 5. GROZA I.,MUNTEAN M.,MORAR I.,CIUPE S.,BOGDAN L. (1994) Tehnici de diagnostic timpuriu al gestaţiei la oaie prin metoda ecografică. Simpozion Jubiliar -“20 de Ani de Invătământ Superior Veterinar în Republica Moldova.

 6. BOITOR I.,BOGDAN L.,GHITULESCU C.,GROZA I.,MOISE D., MORAR I. (1994) -Cercetări privind profilaxia retenţiei placentare la vacă prin tratamente homeopate.Simpozion Factorii de mediu,producţia şi sănătatea taurinelor Tg.Mureş, pag.308-314.

 7. GROZA I., MUNTEAN M., MOISE D.,BOGDAN L., MORAR I., CIUPE S. (1996) – Cercetări privind aplicarea ecografiei în fiziologia şi patologia aparatului genital la vacă. Al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară,Voineasa,pg.133.

 8. GROZA I., MUNTEAN M., MOISE D., BOGDAN L., MORAR I., CIUPE S. (1997) – Cercetări privind aplicarea ecografiei în fiziologia şi patologia aparatului genital la vacă. Al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară,Voineasa,pg.133.

 9. MOISE D., IANCU C., BALA I., GROZA I., MUNTEAN M., MORAR I., BOGDAN L., CIUPE S. (1997) Cercetări privind ovariectomia şi histerectomia la animale prin chirurgia laparoscopică. Al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară Voineasa,pg.143.

 10. GROZA I.,MUNTEAN M.,MOISE D.,COCU F.,MOROIANU I. BOGDAN L.,MORAR I., CIUPE S. (1997) - Cercetări privind efectele prostaglandinelor în fiziologia şi patologia reproducţiei la vacă. Al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară,Voineasa,p.137-143.

 11. GROZA I., POPA D., MOISE D., MORAR I., CIUPE S.,BOGDAN L. (1998) - Diagnosticul de gestaţie prin ultrasonografie la capră. Simpozion Institutul de Montanologie Cristian , Sibiu,pag.139-148.

 12. GROZA I, MORAR I., BOGDAN L., CIUPE S.,TIT D. (2000) - Implementarea examenului ecografic în stări normale şi patologice ale glandei mamare la vacă. Al VIII-lea Congres de Medicină Veterinară Oradea, vol.X, p.236.

 13. GROZA, BOGDAN L., MORAR I.,CIUPE S.,LEPADAT C. (2000) - Cercetări privind nivelul steroidemiei peripartale la vacă. Al VIII-lea Congres de Medicină Veterinară Oradea, vol.X, p.98.

 14. Groza I, MORAR I., Bogdan L., Trenişan T., Balint H (2003) – Cercetări privind crioconservarea materialului seminal de armăsar, Congresul Medicilor Veterinari, Iaşi, 2003.

 15. GROZA I., BOGDAN L., MORAR I., CIUPE SIMONA, PESTEAN C., MIHALY L. (2004)- Researches concerning the gonadotrophin levels during proestrus and oestrus in cows. Simopozion organizat in Hungary.

 16. GROZA I., RAPUNTEAN GH.,MORAR I., CIUPE SIMONA, BOGDAN L., POP AL., TARGOVET ANAMARIA (2004) - Early diagnostic of clinical and subclinical mastitis in cows.Simopozion organizat in Hungary.

 17. GROZA I., CENARIU M., BOGDAN L.M., MORAR I., PEŞTEAN C. (2006) - Cercetări privind identificarea sexului la fetusul bovin prin metoda ecografică, Simpozion Buiatrie - Bucuresti.

 18. GROZA I., SIMONA CIUPE, L. BOGDAN, R.POP, BRÂDUŞA STEGEREAN (2007)- Biotehnici în reproducţie la bovinele pentru lapte, factor de ameliorare şi consecinţele asupra reproducţiei, Simpozion de Buiatrie organizat la Câmpulung Moldovenesc.

 19. L. BOGDAN, I. GROZA, ANAMARIA PETREAN, SORANA MATEI, V. IUGA, A. DAVID, SIDONIA BOGDAN (2008) - Cercetări privind implementarea unor metode biotehnologice în reproducţie la capre din rasa Alpină Franceză, Contribuţii ale Cercetării Ştiinţifice la Dezvoltarea Zonei Rural-Montane, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu, 14 noiembrie 2008, Cristian-Sibiu, România

 20. I GROZA, BOGDAN L., MORAR I., SIMONA CIUPE (2009) – Cercetări privind fecundaţia in vitro a a ovocitelor de oaie, Buletinul Societăţii Române de Biologie Celulară, nr. 37, Sesiunea Ştiinţifică anuală a Societăţii Române de Biologie Celulară, Bistriţa.

 21. ANAMARIA LUCIANA PETREAN, GROZA I., BOGDAN L., SIMONA CIUPE, BORZAN M. (2009) -Morphometric evaluation of mature sheep oocytes collected by median laparatomy, International Journal of Euro-Mediterranean Studies, vol. 1, 1st Emuni research Souk, The Euro-Mediterranean Student Research Multi-conference, Emuni University, Portoroz – Slovenia.

 22. SORANA TEODORA MATEI, GROZA I., BOGDAN L., SIMONA CIUPE, BORZAN M. (2009) - Comparative studies on the subclinical mastitis diagnosis and physico-chemical changes in mastitis cow milk, 1st Emuni research Souk, The Euro-Mediterranean Student Research Multi-conference, 9 iunie 2009, Emuni University, Portoroz – Slovenia.

 23. SANDA ANDREI, ADELA PINTEA, GROZA I., ANDREA BUNEA, SIMONA CIUPE, BOGDAN L. (2009) - Antioxidant factors and their relation with somatic cell counts in cow milk, RSBMB International Conference, Organizator: Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology, 30.IX.2009 - 3.X.2009, Cluj-Napoca, Romania.

 24. POP AL.R., GROZA I., BOGDAN L.M., MORAR I., CIUPE SIMONA , BORZAN M., PETREAN ANAMARIA,NEAGU R. (2010) - Evaluarea comparativa a metodelor de inducere a avortului la catea si pisica, Simpozion Animale de Companie, Organizatori: USAMV Cluj-Napoca, AMVAC, FMV Cluj-Napoca.

 25. MARIA SIMONA CIUPE, IOAN STEFAN GROZA, LIVIU BOGDAN, EMOKE PALL, ANAMARIA PETREAN (2010) -Cercetari privind aprecierea morfocitometrica a ovocitelor de pisica inainte si dupa maturarea "in vitro", Simpozion Animale de Companie, Organizatori: USAMV Cluj-Napoca, AMVAC, FMV Cluj-Napoca.

 26. LIVIU BOGDAN, IOAN GROZA, CIUPE, SIMONA DOINA POPA, MIHAI CENARIU, EMOKE PALL, ANAMARIA PETREAN, SORANA MATEI, CRISTINA ILEA, SIDONIA BOGDAN, ADELA PINTEA (2010) - Cercetări bibliografice privind metode de sincronizare a estrului la ovine, Simpozion ”Valorificarea resurselor naturale și antropice ale satelor pastorale din zona montană”, UNIVERSITATEA ”LUCIAN BLAGA”, Sibiu, Romania.

 27. LIVIU BOGDAN, IOAN GROZA, SIMONA CIUPE, DOINA POPA, MIHAI CENARIU, EMOKE PALL, ANAMARIA PETREAN, SORANA MATEI, CRISTINA ILEA, SIDONIA BOGDAN, SANDA ANDREI (2010) - Cercetări bibliografice privind modalităţile de inducere si sincronizare a estrului la vaci, Simpozion ”Valorificarea resurselor naturale și antropice ale satelor pastorale din zona montană”, Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu, Romania.

 28. A. MACRI, V. MICLAUS, Z. DANCEA, L. BOGDAN, M.V. MORAR, N.PASCA, I. SCURTU, V. SIMION (2010) - Effect of zearalenone-on ovarian activity in the gilt, 32 nd Mycotoxin Workshop, organizator: Society for Mycotoxin Research, Lyngby, Danemarca.

 29. I. GROZA, M. BORZAN, I. MORAR, L. BOGDAN, M. CENARIU, ANAMARIA PETREAN, SORANA MATEI, LAURA PARLAPAN (2011) - Research concerning the cryopreservation of mouflon semen, Al XI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, AGMVR, Bucureşti, Romania

 30. HUSSAM A., BOGDAN L., MORAR I., CIUPE S., CATANA L ,PETREAN A., GROZA I. (2011) - Recoltarea si evaluarea ovocitelor de iapa prin metoda de aspirare in sezon si extrasezon, Sesiunea de Comunicari Stiintifice a doctoranzilor. Organizator UMF Cluj Napoca.

 31. SORANA MATEI, SANDA ANDREI, I.S. GROZA, L. BOGDAN, SIMONA CIUPE (2011) - Fatty acids composition, malonylaldehide level and their relation with somatic cell counts in cow milk, Al XI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, AGMVR, Bucureşti, Romania

 32. LIVIU BOGDAN, ANAMARIA BLAGA PETREAN, IANCU MORAR, SIMONA CIUPE, IULIA BALACI, IOAN PAŞCA, AUREL VASIU, SIDONIA BOGDAN (2014) - Researches regarding the therapeutic effects of romoxitocin product in uterine atony and retained placenta in cows, Book of Abstracts The 13th International Symp., USAMV Cluj-Napoca.

 33. ANAMARIA BLAGA PETREAN, LIVIU BOGDAN, HUSSAM ARYAN, SANDA ANDREI, IOAN PAŞCA, ILEANA BOGDAN, SIDONIA BOGDAN, AUREL VASIU (2014) - Study regarding quality of sheep oocytes before and after in vitro maturation, Book of Abstracts The 13th International Symp., USAMV Cluj-Napoca.

 34. VASILE MUNTEAN, LIVIU BOGDAN, IOAN MARCUS (2014) - The economical impact of reproduction pathology, in a diary cattle farm from transilvania, Book of Abstracts The 13th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, ROMANIA.

 35. HUSSAM ARYAN, IOAN GROZA, IANCU MORAR, LIVIU BOGDAN, ANAMARIA PETREAN, OMAR MARDENLI (2015) - Effect of culture media on mare oocytes maturation, 14th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”,Book of Abstracts The 14th International Symp., USAMV Cluj-Napoca.