284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Discipline Departament I

Disciplinele Departamentului I Științe Preclinice


DEPARTAMENT I – ŞTIINŢE PRECLINICE - Director - Prof. dr. Adrian Florin GAL
DENUMIRE DISCIPLINĂ COORDONATOR DISCIPLINĂ CADRE DIDACTICE Personal Auxiliar
ANATOMIE      Prof.dr. Florin STAN

Prof.dr. Ionel PAPUC lab. Hosu Florin Ioan
Conf.dr. Alexandru-Ion GUDEA tehn. Oprea Vasile Marinel
Prof.dr. Florin-Gheorghe STAN
Șef lucr.dr.Ioana CHIRILEAN
Șef lucr.dr. Cristian MARTONOŞ
Asist.dr. Alexandra IRIMIE
BIOCHIMIE    Prof.dr. Adela PINTEA
  
Prof.dr. Adela PINTEA lab. Luminiţa Mureşan
Prof.dr. Sanda-Maria ANDREI
Conf.dr. Dumitriţa RUGINĂ
Asist. dr. Monica-Irina NAN
BIOLOGIE CELULARĂ, HISTOLOGIE, EMBRIOLOGIE Prof.dr. Adrian GAL   Prof.dr. Adrian-Florin GAL
Conf.dr. Vasile RUS
Asist.dr. Cătălina MATEI-LAȚIU
EDUCAŢIE FIZICĂ Şef lucr.dr. Horea-Dan ROTARU Şef lucr.dr. Horea-Dan ROTARU
FIZICĂ  Prof.dr. Răzvan ŞTEFAN Prof.dr. Răzvan ŞTEFAN
Şef lucr.dr. Viorel-Cornel POP
FIZIOLOGIE    Prof.dr. Laura-Cristina ŞTEFĂNUŢ Prof.dr. Laurenţ OGNEAN lab. Cristina Todoran
Prof.dr. Laura-Cristina ŞTEFĂNUŢ
Sef lucr.dr. Melania-Ioana CRIȘAN
Asist.dr. Octavia-Maria TAMAS-KRUMPE


 

 

 

 

 

 

 

Subcategories

 • Conducere Departament Preclinic

  Nume, prenume

  Funcţia

  Prof.Univ.Dr.Damian Aurel

  Director department

  Prof.Univ.Dr.Bele Constantin

  Director adjunct departament

  Prof.Univ.Dr.Ognean Laurentiu

  Responsabil cu educaţia

  Conf.Univ.Dr.Pintea Adela

  Responsabil cu cercetarea

  Șef.Lucr.Dr.Chirilean Ioana

  Responsabil cu activităţile sociale şi relatiile cu studenţii

  Șef.Lucr.Dr.Stan Florin

  Responsabil cu calitatea

  Conf.Univ.Dr.Razvan Ștefan

  Adjunct responsabil calitate

 • discipline dep I