284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

gherman calin

GHERMAN CĂLINgherman.calin.poza

Lista lucrărilor publicate


NON-ISI

 • Gherman      C., Răileanu Ş., Mihalca A.D. 2005. Fauna helmintică la cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) şi cormoranul      pitic (Phalacrocorax pygmaeus)      din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Revista Română de Parazitologie 15(1):73-77
 • Gherman      C., Cozma V., Mihalca A.D., Csegezi B. 2004. Helmintofauna cocoşului de      munte (Tetrao urogallus) din      ecosisteme cinegetice situate în centrul României. Lucrări Ştiinţifice Medicină Veterinară Timişoara 37:336-340
 • Gherman      C., Cozma V., Mihalca A.D., Buraga A. 2004. Comparative efficacy of some      antiparasitic products in the therapy of helminthic diseases in sheep. Revista Scientia Parasitologica      5(1-2):59-62
 • Gherman      C., Cozma V., Mihalca A.D, Debre M – 2003, Epidemiologic and therapeutic      considerations in helminthic diseases of captive bred pheasants (Phasianius colchicus), Buletinul Universităţii de Ştiinţe      Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, seria medicină veterinară,      60:214-218
 • Gherman      C., Mihalca A.D., Csegezi B. – 2003, Profilul helmintic la fazani şi      potârnichi din ecosisteme cinegetice situate în centrul României, Revista Română de Parazitologie      13(2):84-86
 • Gherman      C., Cozma V., Schuller P – 2002, Aspecte de microecologie în infestaţii      endohelmintice naturale la vulpea roşie, Revista Scientia Parasitologica 3(1):142-146
 • Gherman      C., Cozma V., Mircean V., Brudaşcă F., Rus N., Deteşan A. – 2002, Zoonoze      helmintice la specii de carnivore sălbatice din fauna României, Revista Scientia Parasitologica      3(2):17-21
 • Gherman      C., Cozma V., Seres Ş. – 2002, Studiul etiologic al populaţiilor      strongiliene în dinamică, la ecvine în zona de N-V a României, Revista Scientia Parasitologica      3(2):126-130
 • Gherman      C., Cozma V., Mircean V., Şuteu O. – 2002, Studiul valorii      chimiopreventive a două molecule antiparazitare: flubendazolul şi      doramectina în trichineloza experimentală la porc. Lucrări ştiinţifice Iaşi 45(2):448-453
 • Gherman      C., Cozma V., Militaru D., Negrea O., Budugan C. – 2000, The comparative      value of ELISA: "ELITRICH" (Pasteur) and "Fast ELISA      Polivalent Kit" (ARTE S.R.L.) kits in the diagnosis of experimental      trichinosis in pig, Revista Scientia      Parasitologica 1(1):59-69
 • Gherman      C., Cozma V., Negrea O., Şandru D., Cernea C. – 1999, Studiul valorii      terapeutice a doramectinei (Dectomax - Pfizer) în trichineloza      experimentală la suine, Simpozinul      ”Actualitati în creşterea şi patologia animalelor domestice”,      Cluj-Napoca, vol. XXV:458-463
 • Gherman      C., Şuteu E., Dobrean V., Cozma V., Spînu M. – 1998, Cercetări privind      apărarea imunologică în trichineloza experimentală la suine, Revista Română de Medicină Veterinară      8(1):21-31
 • Gherman      C., Roşioru C., Borda D., Negrea O., Borda C. – 1997, Dinamica      metabolismului glucidic muscular în trichineloza experimentală la suine, Revista Română de Parazitologie,      7(1):34-35
 • Gherman      C., Cozma V., Militaru D., Negrea O., Mircean V., Şandru D., Cernea C. –      1997, Testarea valorii terapeutice a produsului Flubenol pulbere 50%      (Janssen) în trichineloza experimentală la suine, Simpozionul "Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor      domestice", Cluj-Napoca, vol. XXIII:501-510
 • Gherman      C., Cozma V., Cormoţ D. – 1996, Cercetări epidemiologice şi experimentale      asupra trichinelozei la suine şi vânat în judeţul Maramureş, Lucrări ştiinţifice medicină      veterinară, Timişoara, vol. XXIX:194-199
 • Gherman      C., Şuetu E. – 1994, Date actuale asupra structurii şi particularităţilor      bioecologice ale speciilor genului Trichinella, Revista Română de Parazitologie, 4(1):60
 • Gherman      C., Mihalca A.D., Cozma V., Ionescu D.T., Popescu V., Siko-Barabasi Zs.      2006. Helminths of wild cat (Felis      silvestris) and european lynx (Lynx      lynx) in Romania. 14th Helminthological Days, 8-12 May, Ředkovec,      Czech Republic
 • Gherman      C., Cozma V., Brudaşcă F., Sikó Barabási S., Mihalca A.D., Sikó Barabási      Zs., Ionescu D., Popescu V., Dârzu I., Rus N., Deteşan A., Coman I. 2004.      A vadon élő ragadozók Echinococcus      granulosus – al való fertőzöttségének prevalenciája Romániai vadászati      ökosziszitémákban. Állatorvostudományi Egyetem Budapest, Akadémiai      beszámoló
 • Gherman      C., Cozma V., Brudaşcă F., Siko Barabasi S., Mihalca A.D., Siko Barabasi      Zs., Ionescu D., Popescu V., Dârzu I., Rus N., Deteşan A., Coman I. 2003.      Prevalence of Echinococcus      granulosus in wild carnivorous mammals from hunting areas in Romania.      Veterinary Science and Nature Conservation Conference, 21-23 March,      Budapest Zoological Garden, Hungary
 • Gherman      C., A. Mihalca, S. Raileanu, D. Ionescu , D. Pocora, 2007, Parazitofauna      la raţa mare (Anas plathyrhyncos)      din rezervatia biosferei delta dunarii, vol. X Congres Nat. Med. Vet.,      Brasov, 102 - 103.
 • Gherman      C., Raileanu S., Mihalca A., Helminths of the eurasian coot (Fulica atra) in the Danube Delta      area, X EMOP, Paris, 2008, 196.
 • ISI - CO-AUTOR
 • Mihalca      A.D., Gherman C.M., Cozma V. 2011. Coendangered hard-ticks: threatened or      threatening? Parasites & Vectors 4:71
 • Blaga      R, Cretu CM, Gherman C, Alina Draghici, Edoardo Pozio, Karsten      Nöeckler, Christian M.O. Kapel, Ion Dida, Vasile Cozma, Pascal Boireau,      2009, Trichinella spp. infection in horses of Romania: Serological and      parasitological survey, Veterinary Parasitology, 159(3-4):285-9.
 • Blaga      R, Durand B, Stoichici A, Gherman C., Stefan N, Cozma V, Boireau      P., 2009, Animal Trichinella infection in Romania: geographical      heterogeneity for the last 8 years, Veterinary Parasitol., 159(3-4):290-4.
 • Blaga      R, Gherman C., Cozma V, Zocevic A, Pozio E, Boireau P., 2009,      Trichinella species circulating among wild and domestic animals in      Romania, Veterinary Parasitol., 159(3-4):218-21.
 • Mihalca      A.D., Racka K., Gherman C., Ionescu D.T. 2008. Prevalence and      intensity of blood apicomplexan infections in reptiles from Romania.      Parasitology Research 102(5):1081-1083
 • Blaga      R, Gherman C., Seucom D, Cozma V, Boireau P., 2008, First      identification of Trichinella sp. in golden jackal (Canis aureus) in      Romania., J Wildl Dis., 44(2):457-9.
 • Mihalca      A.D., Gherman C., Ghira I., Cozma V. 2007. Helminth parasites of      reptiles (Reptilia) in Romania. Parasitology Research 101(2):491-492
 • Blaga,      R; Durand, B; Antoniu, S, Gherman, C., Cretu, C. M., Cozma, V., Boireau,      P., 2007, A dramatic increase in the incidence of human trichinellosis in      Romania over the past 25 years: Impact of political changes and regional      food habits., American Journal Of Tropical Medicine And Hygiene, 76, 5,      983-986.
 • Dumitrache      M.O., Gherman C.M., Cozma V., Mircean V., Györke A., Sándor Mihalca      A.D., 2012. Hard ticks (Ixodidae) in Romania: surveillance, host      associations and possible risks for tick-borne diseases. Parasitol      Res.;110(5):2067-70.
 • Mihalca      AD, Gherman CM, Magdaş C, Dumitrache MO, Györke A, Sándor AD, Domşa      C, Oltean M, Mircean V, Mărcuţan DI, D'Amico G, Păduraru AO, Cozma V.,      2012, Ixodes ricinus is the      dominant questing tick in forest habitats in Romania: the results from a      countrywide dragging campaign. Exp Appl Acarol. 2012 May 1. [Epub ahead of      print]
 • Mihalca      AD, Dumitrache MO, Magdaş C, Gherman CM, Domşa C, Mircean V, Ghira      IV, Pocora V, Ionescu DT, Sikó Barabási S, Cozma V, Sándor AD., 2012,      Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on      host associations and geographical distribution. Exp Appl Acarol. 2012 Apr      29. [Epub ahead of print]