284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

cozma vasile

Lista publicaţiilorcozma.vasile.poza

Prof. Dr. Vasile COZMA


LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE ORIGINALE ÎN PUBLICAŢII CONSACRATE, RECUNOSCUTE

 

 • Lucrări ştiinţifice originale publicate în reviste de specialitate din ţară
 1. 1.Şuteu E., Rotaru O., Cozma V. (1986), Investigation on the therapeutical efficiency on the indigenous product Triclorfon in digestive helmintoses and scabies in swine. Bul. Inst. Agron. Cluj-Napoca, seria Zootehnie şi medicină veterinară, nr. 40, 55-58.
 2. 2.Şuteu E., Cozma V., Rotaru O., Bahcivangi S., Mates D., Heius D., Bozdog C. (1988), Sarcocystis in goat in Romania. Bull. Inst. Agro. Cluj-Napoca, ZMV, vol. 42, 99-102.
 3. 3.Şuteu E., Cozma V., Rotaru O., Bota Al., Bahcivangi S., Mates D., Bozdog C., Heius D. (1989), Cercetări epizootologice, anatomoclinice şi terapeutice în ectoparazitoze la caprine, în mari colectivităţi. Bul. I. Agro., Cluj-Napoca, ZMV, vol. 43, 73-80.
 4. 4.Bahcivangi S.T., Şuteu E., Heius D., Mates D., Cozma V., Bozdog C. (1989), Aspecte privind incidenţa nematodozelor gastrointestinale la caprine. Rev. Zoot. şi Med.Vet. nr. 6, 43-47.
 5. 5.Şuteu E., Cozma V., Rotaru O., Bahcivangi S., Mates D., Heius D., Bozdog C. (1989), Observaţii privind diagnosticul şi incidenţa giardiozei, sarcocistozei şi isosporozei la caprine. Rev. Zoot. şi Med.Vet. nr. 5, 57-63.
 6. 6.Şuteu E., Cozma V., Ognean L., Moroianu I., Parparita Rudeanu I., Tirifon E. (1990), Cercetări asupra eficacităţii profilactice terapeutice a produsului Sulfaquinoxalină, sare sodică în eimerioză la puii de găină. Bul. I. Agro. CN-ZMV, vol. 44, 85-92.
 7. 7.Şuteu E., Spînu M., Cozma V., Ognean L., Solyom Sz. (1991), Cercetări privind dinamica lizozimului în eimerioza experimentală la puii de găină. Bul. I. Agro. Cluj-Napoca, Zoo. Med. Vet., vol. 45, 109-113.
 8. 8.Şuteu E., Rotaru O., Cozma V., Ognean L. (1991), Observaţii şi rezultate clinice, terapeutice şi de laborator în endoparazitoze la iezi crescuţi în mari colectivităţi. Clujul Med. Vet. a.1., nr. 1, 14-20.
 9. 9.Cozma V., Spînu M., Ognean L., Kadar L., Negrea O., Chirilă F. (1992), Parametri ai profilului imunologic la miei cu eimerioză subclinică. Bul. USACN-ZMV, 46, 177-184.
 10. 10.Cozma V., Şuteu E., Negrea O., Ognean L., Gherman C., Mudure M. (1992), Valoarea unor asociaţii antihelmintice sub formă de brichete în prevenirea protozoozelor digestive şi strongilatozelor la tineretul ovin. Rev. Rom. Med. Vet. 2(3-4), 267-274.
 11. 11.Şuteu E., Cozma V., Negrea O., Ognean L., Gherman C. (1992), Cercetări privind valoarea unor asociaţii antihelmintice şi oligominerale în prevenţia strongilatozelor şi miodistrofiei la ovine. Rev. Rom. Med. Vet. 2(2), 156-162.
 12. 12.Cozma V. (1992), Iubirea de pământ la Grangeneuve, Friburg, Elveţia. Revista Agricultura, anul I, nr. 4, 46-47.
 13. 13.Cozma V. (1993), Actualităţi în imunoprofilaxia eimeriozelor la animale. Buletin USACN-ZMV, 47, 185-190.
 14. 14.Cozma V., Ghitulescu C., Spînu M., Ciripoi S., Mureşan P. (1993), Dinamica unor parametri imuni la miei cu eimerioză experimentală. Buletin USACN-ZMV, 47, 175-183.
 15. 15.Şuteu E., Cozma V., Gherman C., Negrea O. (1993), Cercetări de laborator privind efectul fecalelor chimioprevenite cu brichete antiparazitare asupra germinaţiei unor plante de cultură şi furajere. Rev. Rom. Med. Vet. 3(1), 54-62.
 16. 16.Cozma V. (1993), Trichineloza – gravă zoonoză parazitară. Rev. Agricultura, Tipo Agronomia Cluj-Napoca, nr. 1-2 (5-6), 64-65.
 17. 17.Cozma V. (1993), Mijloace terapeutice utilizate în eimeriozele mieilor şi iezilor (referat). Documentare în Medicina Veterinară. A.M.V. din România, 63, 6-13.
 18. 18.Cozma V., Şuteu E., Negrea O., Ognean L., Gherman C., Mudure M. (1993), Valoarea unor asociaţii antihelmintice şi antiprotozoariene sub formă de brichete în prevenirea protozoozelor digestive şi strongilatozelor la tineretul ovin (rezumat). Documentare în Med. vet. A.M.V. din România, 61, 24-25.
 19. 19.Şuteu E., Cozma V., Simon A. (1993), Cercetări privind activitatea antihelmintică in vitro şi in vivo a extractelor de pelin (Artemisia spp) şi de frunze de nuc (Juglans regia). Clujul Medical Veterinar, 3, 20-22.
 20. 20.Şuteu E., Cozma V., Ognean L., Negrea O. (1993), Valoarea terapeutică a unor derivaţi benzimidazolici în helmintoze digestive la pisică. Rev. Rom de Parazitologie 3(1), 38-44.
 21. 21.Cozma V., Ghitulescu C., Spînu M., Ciripoi S., Muresan P. (1994), Dynamics of some immunological parameters in lambs with experimental eimeriosis. Buletin Ştiinţific, USACN-ZMV, XLVII, 19-225.
 22. 22.Cozma V., Şuteu E., Rotaru O., Boldiszar E., Negrea O., Gherman C., Mircean V. (1994), Aspecte morfopatologice ale unor glande endocrine şi imunocompetente în eimerioză la rumegătoare. Buletin Ştiinţific, USACN-ZMV, XLVII, 239-246.
 23. 23.Şuteu E., Cozma V., Gligor R., Sardi I. (1994), Observations upon the pollution with parasitic elements of three urban centre microareas. Buletin Ştiinţific USACN-ZMV, XLVII, 227-232.
 24. 24.Şuteu E., Cozma V., Negrea O., Mircean V., Gherman C., Oana L. (1994), Experimental investigations of transmissibility of certain Giardia species to rabbit. Buletin Ştiinţific, USACN-ZMV, XLVII, 233-237.
 25. 25.Ognean L., Statov C., Cozma V., Oana L., Neculoiu D., Miclăuş V. (1994), Aprecierea valorii terapeutice în mastite la vaci a unor substanţe cu acţiune antimicotică. Buletin USACN-ZMV, 48, 403-408.
 26. 26.Cozma V., Şuteu E., Rotaru O., Turcu D. (1995), Observaţii anatomopatologice în eimerioza acută experimentală la miei. Revista Română de Parazitologie, Buc., V., 2:48-49.
 27. 27.Cozma V., Rotaru O., Boldizsar E., Negrea O., Gherman C., Mircean V. (1996), Observaţii epizootologice, anatomo-clinice şi terapeutice în helmintoze asociate la fazan. Clujul Veterinar, 5, 20-22.
 28. 28.Pop Al., Cozma V., Oros L. (1996), Osmolaritatea plasmei la viţei cu afecţiuni digestive şi respiratorii. Clujul Veterinar, 5, 30-32.
 29. 29.Cozma V., Şuteu E., Losson B., Mircean V., Negrea O., Gherman C. (1997), Cercetări epidemiologice şi profilactice în hipodermoză la bovine din NV şi centrul României. Rev. Rom. Med. Vet., 247-255.
 30. 30.Cozma V., Teuşdea V., Negrea O., Gherman C., Mircean V., Chirca D. (1997), Valoarea terapeutică a produsului Romavermectină B1 (ROMVAC Company S.A. Bucureşti) în unele endoparazitoze şi ectoparazitoze la suine. Rev. Rom. Parazit., VII, 1, 54-56.
 31. 31.Gherman C., Şuteu E., Dobrean V., Cozma V., Spînu M. (1998), Cercetări privind apărarea imunologică în trichineloza experimentală la suine. Rev. Rom. Med. Vet., vol. 8, nr. 1, 21-31.
 32. 32.Negrea O., Miclăuş V., Rotaru O., Cozma V. (1998), Aspecte histopatologice în linguatuloza rinosinusală la câini. Rev. Rom. Med. Vet., vol. 8, nr. 1, 51-58.
 33. 33.Cozma V., Militaru D., Negrea O., Cernea C., Şandru D., Mircean V., Gherman C., Peter Şt. (1998), Cercetări privind eficacitatea terapeutică a produsului Pastazol 10% (I.N.M.V. "Pasteur" Bucureşti) în helmintoze la bovine. Rev. Rom. Parazit., VIII, 1, 28-30.
 34. 34.Cozma V., Şuteu E., Militaru D., Şandru D., Negrea O., Gherman C., Mircean V., Cernea C. (1998), Încercări de reproducere a babesiozei la animale. Rev. Rom. Parazit., VIII, 1, 50-52.
 35. 35.Cozma V., Teuşdea V., Diaconescu N., Stănescu V., Voinovschi E., Cernea C., Şandru D., Mircean V., Negrea O., Gherman C. (1998), Cercetări privind stabilirea eficacităţii profilactico-terapeutice a produsului Rometronidazol (ROMVAC Company S.A. Bucureşti) în flagelatoze şi ciliatoze la suine. Rev. Rom. Parazit., VIII, 1, 52-56.
 36. 36.Negrea O., Şuteu E., Cozma V., Gherman C., Mircean V. (1998), Diagnosticul prin intradermoreacţie (IDR) şi tratamentul cu Ivomec F al linguatulozei la taurine tuberculino-reagente. Rev. Rom. Parazit., VIII, 2, 18-21.
 37. 37.Cernea C., Cozma V., Fiţ N., Magdaş C. (2000), Evaluation of Avico Suldrazin (Avico, Grecia) product in experimental eimeriosis in chickens. Rev. Rom. Parazitol. Vol. X, 17-18.
 38. 38.Cozma V., Ţap F. (2000), Fasciolosis in cattle and sheep – therapeutical and diagnosis aspects (ELISA). Rev. Rom. Parazitol., vol. X, 36-38.
 39. 39.Mircean V., Cozma V., Tripon C. (2000), Development of an experimental model in Trichophyton mentagrophytes infection in cats. Rev. Rom. Parazitol. vol. X, 25-26.
 40. 40.Mircean V., Cozma V., Miclăuş V., Mircean M., Nagy T. (2000), Epidemiological and histopathological observations in Demodex infection in dog. Rev. Rom. Parazitol. vol. X, 53-54.
 41. 41.Răpuntean Gh., Cozma V., Răpuntean S., Gherman C., Şandru D., Turcu D., Voinovschi E. (2000), Efficacy of Eweguard vaccine in prevention of anaerobioses and in the therapy of some digestive and lung helmintoses in sheep. Sci. Parasitol. 1, 1, 35-42.
 42. 42.Gherman C., Cozma V., Militaru D., Negrea O., Budugan C. (2000), The comparative value of ELISA: "ELITRICH" (Pasteur) and "Fast ELISA Polivalent Kit" (ARTE S.R.L.) kits in the diagnosis of experimental trichinosis in pig. Sci. Parasitol. 1, 1, 59-69.
 43. 43.Cozma V., Turcu D., Şandru D., Fiţ N., Achelăriţei D. (2000), Results regarding bovine fasciolose diagnosis by using "ELISA Fasciolose Bovine Serum" (I. Pourquier, France). Sci. Parasitol. 1, 1, 71-78.
 44. 44.Şuteu E., Cozma V., Miclăuş V., Mircean V., Gherman C. (2000), New observations regarding etiology and ontogeny in sarcocystosis in horses from Romania. Sci. Parasitol. 1, 1, 79-85.
 45. 45.Cozma V., Şuteu E., Coman I., Gherman C., Mircean V., Cernea C., Şandru D. (2001), Profilul imunologic în hidatidoza experimentală la purcei. Rev. Rom. Parazitol. vol. XI, nr. 1, 35-36.
 46. 46.Cernea C., Miclăuş V., Cozma V., Gânfălean S. (2001), Aspecte histopatologice în râia chorioptică la bovine. Rev. Rom. Parazitol. vol. XI, nr. 2, 66-67.
 47. 47.Cozma V., Rotaru O., Negrea O., Gherman C., Mircean V., Şandru D., Cernea C., Bogdan M., Simion O. (2001), Cercetări terapeutice în infestaţia cu Demodex canis. Sci. Parasitol. 2, 1, 41-46.
 48. 48.Cozma V., Luca D., Fiţ N., Răduţiu C., Damian A., Fritea V., Mihalca A. (2001), Verificarea eficacităţii insecticide in vivo şi in vitro a produsului Nuvan 1000 EC (Novartis Animal Health Inc., Elveţia). Sci. Parasitol. 2, 1, 47-52.
 49. 49.Cozma V., Gherman C., Negrea O., Militaru D., Turcu D., Cernea C., Mircean V., Şandru D., Burz T. (2001), Un produs antiparazitar: Ecvipast-N (I. Pasteur, Bucureşti) – verificarea eficacităţii terapeutice în helmintoze la ecvine. Sci. Parasitol. 2, 1, 59-62.
 50. 50.Tirifon E., Şuteu E., Dulceanu N., Cozma V., Baba A.I., Turcu D., Teuşdea V., Militaru Manuela, Cătoi C., Mircean V., Cernea C., Gherman C., Şandru D., Fiţ N., Bădulescu N. (2001), Studiu comparativ asupra evoluţiei ciclului eimerian în celulele membranei corioalantoidiene şi intestinale. Sci. Parasitol. 2, 1, 67-74.
 51. 51.Cozma V., Suciu V., Negrea O., Gherman C., Mircean V. (2001), Cercetări experimentale privind valoarea terapeutică a coccidiostaticelor Toltrazuril şi Diclazuril în eimerioză la puii de găină. Sci. Parasitol. 2, 1, 75-82.
 52. 52.Coman I., Şuteu E., Cozma V., Mircean V. (2001), Observaţii epizootologice şi morfostructurale în hidatidoză la ovine, Sci. Parasitol. 2, 1, 83-88.
 53. 53.Khelef D., Akam A., Kaidi R., Abdul Hussein M.S., Şuteu E., Cozma V. (2002), Evaluation comparative des méthodes de détection de l’oocyste de Cryptosporidium parvum dans les selles des veaux. Sci. Parasitol. 3, 1, 22-27.
 54. 54.Cozma V. (2002), Vaccinurile anticoccidiene – realităţi şi perspective. Sci. Parasitol. 3, 1, 64-69.
 55. 55.Gherman C., Cozma V., P. Schuller (2002), Aspecte de microecologie în infestaţii endohelmintice naturale la vulpea roşie. Sci. Parasitol. 3, 1, 42-146.
 56. 56.Gherman C., Cozma V., Mircean V., Brudaşcă F., Rus N., Detesan A. (2002), Zoonoze helmintice la specii de carnivore sălbatice din fauna României. Sci. Parasitol. 3, 2, 17-21.
 57. 57.Cozma V. (2002), Imunoprofilaxia antieimeriană la păsări – actualităţi şi perspective. Sci. Parasitol. 2, 33-36.
 58. 58.Akam A., Khelef D., Kaidi R., Abdul-Hussain M.S., Şuteu E., Cozma V. (2002), Epidémiologie de la Cryptosporidiose bovine dans une région de Mitidja de l’Algérie. Sci. Parasitol. 3, 2, 43-51.
 59. 59.Akam A., Kaidi R., Khelef D., Tourekt N., Abdul-Hussein M.S., Bouhadef A., Cozma V. (2002), Cryptosporidiose expérimentale des agneaux par des oocystes de C. parvum d’origine bovine. Sci. Parasitol. 3, 2, 52-59.
 60. 60.Cernea C., Cozma V., Baciu H. (2002), Testarea eficacităţii terapeutice a produsului Coccistop (A&S International 2000, Bucureşti) în eimerioză la puii de găină. Sci. Parasitol. 3, 2, 67-71.
 61. 61.Mitrea I.L., Cozma V., Solcan Gh., Ioniţă M., Şandru D., Alexandru N. (2002), Consecinţele chimioprevenţiei prelungite cu albendazol în hidatidoza experimentală la miei. Sci. Parasitol. 3, 2, 92-98.
 62. 62.Mureşan A., Cozma V., Magdaş C., Gabor I. (2002), Incidenţa endoparazitozelor la câinii comunitari din Cluj-Napoca. Sci. Parasitol. 3, 2, 107-110.
 63. 63.Miclăuş V., Cozma V. (2002), Unele forme parazitare larvare pot participa la etiopatogenia periodontozei umane? Sci. Parasitol. 3, 2, 122-125.
 64. 64.Gherman C., Cozma V., Seres Ş. (2002), Studiul etiologic al populaţiilor strongiliene în dinamică, la ecvine în zona de N-V a României. Sci. Parasitol. 3, 2, 126-130.
 65. 65.Cernea C., Miclăuş V., Fiţ N., Cozma V., Gherman C. (2002), Râia sarcoptică la viţei: studii bacteriologice şi histopatologice. Sci. Parasitol. 3, 2, 137-139.
 66. 66.Magdaş C., Cozma V., Mureşan A., Mitsiadi M. (2002), Reproducerea in vitro a ciclului evolutiv la căpuşa Dermacentor reticulatus (Fabricius 1794). Sci. Parasitol. 3, 2, 140-143.
 67. 67.Cozma V., Şuteu E., Gherman C., Mircean V., Cernea C., Mihalca A. (2002), Utilizarea IDR Casoni în testarea eficacităţii chimioprofilaxiei în hidatidoza experimentală la suine. Rev. Rom. Parazitol., Vol. XII, Nr. 1, 22-24.
 68. 68.Cozma V., Şuteu E., Jarca C. (2002), Triclabendazolul – eficacitatea terapeutică şi chimiopreventivă în fascioloză la ovine. Rev. Rom. Parazitol., Vol. XII, Nr. 2, 65-67.
 69. 69.Cozma V., Cernea C., Miclăuş V., Fiţ N. (2002), Studii anatomo-clinice în râia psoroptică la bivoli. Clujul Med. Vet. 6, 7-8.
 70. 70.Cozma V., Cernea C., Baciu H., Şuteu E. (2003), Eficacitatea imunoprofilactică a vaccinurilor LIVACOX şi LIVACOX Q (Biopharm, Cehia) în eimerioza experimentală la puii de găină. Sci. Parasitol. 4, 1-2, 14-24.
 71. 71.Cernea C., Cozma V., Magdaş C., Cernea M., Cioflanc A. (2003), Cercetări privind eficacitatea produsului Mondolar 10% (monensin) granulat (KRKA, Slovenia) în eimerioza experimentală a puilor de găină. Sci. Parasitol. 4, 1-2, 25-35.
 72. 72.Cozma V., Mureşan A. (2003), Valoarea terapeutică a produsului PRAZICEST (praziquantel, A&S International) în helmintoze la câine şi pisică. Sci. Parasitol. 4, 1-2, 62-67.
 73. 73.Mitrea I.L., loniţă M., Ţeţu Oporanu M., Spînu M., Cozma V. (2003), Determinarea activităţii fagocitare şi a capacităţii de transformare limfoblastică în hidatidoza experimentală la ovine. Sci. Parasitol. 4, 1-2, 68-72.
 74. 74.Cozma V., Şuteu O., Szakacs A. (2003), Studiu privind incidenţa bolilor endoparazitare la struţi din România. Sci. Parasitol. 4, 1-2, 107-111.
 75. 75.Cozma V., Cernea C., Şuteu O., Mathe G. (2003), Controlul atacului cu Pulicidae la câine, prin utilizarea produselor Scalibor (colier) (Intervet), Taktic (Intervet), Neo-Toxan (A&S International 2000). Sci. Parasitol. 4, 1-2, 112-115.
 76. 76.Magdaş C., Cozma V., Mitsiadi M. (2003), Testarea in vitro a efectului acaricid al unor molecule moderne asupra căpuşei Dermanyssus gallinae. Sci. Parasitol. 4, 1-2, 152-161.
 77. 77.Abdul Hussain A.S., Bitam I., Abdul Hussain M.S., Cozma V. (2004), Scurtă privire asupra dinamicii căpuşelor Ixodidae în regiunea Tizi Ouzou, Algeria. Sci. Parasitol. 5, 1-2, 9-12.
 78. 78.Akam A., Khelef D., Kaidi R., Othmani A., Lafri M., Tali-Maamar H., Rahal Kh., Tahrat N., Chirilă F., Cozma V., Abdul-Hussain M.S. (2004), Frequence d'isolement de Cryptosporidium spp., Escherichia coli K99 et Salmonella spp. chez les veaux diarrheiques et non diarrheiques dans six fermes de la Mitidja, Algerie. Sci. Parasitol. 5, 1-2, 13-21.
 79. 79.Baciu H., Cozma V., Titilincu A., Mureşan A., Purgea R. (2004), Testarea eficacităţii produsului Monensin 20% în eimerioza experimentală la puii broiler. Sci. Parasitol. 5, 1-2, 22-27.
 80. 80.Cernea C., Cozma V., Kadar L., Cernea M., Costea R. (2004), Evaluarea efectorilor celulari în râi la şobolanul alb (Rattus rattus) prin intradermoreacţie. Sci. Parasitol. 5, 1-2, 28-32.
 81. 81.Cernea M., Cozma V., De Carvalho L.M.M., Cernea L., Sas C. (2004), Evaluarea testului de eclozionare a larvelor în vederea depistării şi analizei riscului rezistenţei la antihelmintice, în strongilidoză la cabaline. Sci. Parasitol. 5, 1-2, 33-38.
 82. 82.Gherman C., Cozma V., Mihalca A.D., Buraga A. (2004), Eficacitatea comparativă a unor produse antiparazitare în terapia helmintozelor la ovine. Sci. Parasitol. 5, 1-2, 59-62.
 83. 83.Mihalca A.D., Cozma V., Gherman C., Achelăriţei D. (2004), Acţiunea Haemogregarina stepanovi Danilewsky, 1885 (Apicomplexa: Haemogregarinidae) asupra morfologiei eritrocitelor la broasca ţestoasă de iaz, Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Blanford, 1876 (Testudines: Emydidae). Sci. Parasitol. 5, 1-2, 71-74.
 84. 84.Mircean V., Cozma V., Mircean M., Czirjak G.A. (2004), Aspecte clinice în reinfecţia experimentală cu M. canis la pisică. Sci. Parasitol. 5, 1-2, 75-81.
 85. 85.Mureşan A., Cozma V., Cernea C., Magdaş C., Irimie D. (2004), Incidenţa endoparazitozelor diagnosticate în abator, la bubaline din centrul Transilvaniei. Sci. Parasitol. 5, 1-2, 82-86.
 86. 86.Şuteu O., Cozma V. (2004), Un model experimental în neosporoză la şoareci. Sci. Parasitol. 5, 1-2, 87-90.
 87. 87.Titilincu A., Cozma V., Baciu H., Ashash U., Nir A., Ruca M., Jarca C. (2004), Eficacitatea imunoprofilactică a vaccinului CoxAbic (ABIC, Israel) în eimerioza puilor broiler. Sci. Parasitol. 5, 1-2, 91-96.
 88. 88.Baciu H., Ardelean F., Lefkaditis A.M., Cozma V. (2005), Chimioprevenţia şi terapia eimeriozei la puii de găină folosind produsul Amprolium 25%. Sci. Parasitol. 6, 1-2, 61-66.
 89. 89.Titilincu A., Suveg K., Lefkaditis A.M., Cozma V. (2005), Testarea eficacităţii imunoprofilactice a vaccinului Nobillis COX ATM (INTERVET, Olanda) în eimerioza experimentală a puilor broiler. Sci. Parasitol. 6, 1-2, 43-54.
 90. 90.Akam A., Kaidi R., Khelef D., Touaright N., Şuteu E., Cozma V. (2005), Effet des désinfectants sur la viabilité des oocystes de Cryptosporidium parvum d’origine bovine. Sci. Parasitol. 6, 1-2, 35-42.
 91. 91.Fritea V., Şuteu E., Rotaru O., Cozma V. (2005), Cercetări privind sarcocistoza experimentală la suine: aspecte de ontogenie şi histopatologie. Sci. Parasitol. 6, 1-2, 55-60.
 92. 92.Cernea M., Cernea C., Cozma V. (2005), Testarea in vivo a chimiorezistenţei la albendazol şi mebendazol în strongilidoze la cabaline. Sci. Parasitol. 6, 1-2, 89-95.
 93. 93.Abdul Hussain A.S., Cozma V. (2005), Inventaire des différentes espéces des tiques Ixodidae dans la plaine de la Mitidja – Algérie pour la période avril-septembre 2003-2004. Sci. Parasitol. 6, 1-2, 104-110.
 94. 94.Cernea C., Şuteu I., Cozma V., Cernea M., Pall E. (2005), Realizarea unui model experimental de testare in vitro a efectului substanţelor acaricide de sinteză. Sci. Parasitol. 6, 1-2, 126-131.
 95. 95.Cozma V., Lefkaditis M. (2006), Toxoplasmosis: aspects concerning the epidemiology and the paraimmune prophylaxis. Sci. Parasitol. 7, 1-2, 23-28.
 96. 96.Cozma V., Titilincu A. (2007), Imunitatea pasivă în eimerioza puilor. Sci. Parasitol. 8, 2-3, 97-108.
 97. 97.Bejan A., Titilincu A., Sarbu R., Cozma V. (2007), Cercetări privind epidemologia şi diagnosticul criptosporidiozelor la iezi. Sci. Parasitol. 8, 2-3, 31-38.
 98. 98.Cozma V., Şuteu E., Titilincu A., Osztian R.M. (2007), Seroprevalenţa anticorpilor anti- Toxoplasma gondii la câini comunitari din Cluj-Napoca. Revista Romana de Parazitologie, vol. XVII, nr. 1, 23-26.
 99. 99.Cozma V., Titilincu A. (2007), Passive immunity in poultry coccidiosis. Sci. Parasitol. 8, 2-3, 97-108.
 100. 100.Dârzu I., Mureşan A., Onac D., Cozma V., Şuteu E. (2007), Evaluarea profilului parazitar, biochimic şi imunologic la miei cu cisticercoză experimentală. Sci. Parasitol. 8, 2-3, 78-90.
 101. 101.Mureşan A., Mureşan C., Bală C., Cozma V., Lefkaditis M. (2007), Elemente de diagnostic radiografic, ecografic şi laparoscopic în echinococcoza chistică experimentală la miei. Sci. Parasitol. 8, 1, 68-71.
 102. 102.Seres Ş., Haţegan O., Cozma V. (2007), Valoarea comparativă a metodelor de diagnostic coproparazitologic şi copro-ELISA în teniaze la câine. Sci. Parasitol. 8, 2-3, 64-67.
 103. 103.Titilincu A., Mircean V., Blaga R., Chiţimia L., Cernea M., Mirescu F., Cozma V. (2007), Cercetări privind prevalenţa infecţiei cu Toxoplasma gondii la pisici. Sci. Parasitol. 8, 2-3, 68-77.
 104. 104.Titilincu A., Cozma V. (2007), Utilizarea reacţiei imunoenzimatice ELISA în diagnosticul eimeriozei la aviare. Sci. Parasitol. 8, 2-3, 91-96.
 105. 105.Titilincu A., Lefkaditis M., Cozma V. (2007), Passive Immunity in Poultry Eimeriosis, Sci. Parasitol. 8, 1, 80-90.
 106. 106.Siko Barabasi S., Seres Ş., Laszlo B., Bogolin I., Rusu I., Marosfoi L., Biro I., Nagy I., Ceică C., Avram E., Dulgheru P., Balko K., Săvescu A., Ciunt I., Enache D., Cozma V. (2008), Structura enoparazitară a intestinului subţire la vulpea roşie (Vulpes vulpes L.) din estul Transilvaniei. Revista Română de Parazitologie XVIII, Supliment, 208-209.
 107. 107.Băguţ T.E., Mircean V., Niculae M., Cozma V. (2008), Semnalarea unui focartricofiţie la chinchile. Sci. Parasitol. 9, 2, 103-107.
 108. 108.Bejan A., Radu C., Mircean V., Pop R.A., Cozma V. (2008), Epidemiologia criptosporidiozei la viţei în centrul şi nord-vestul României. Sci. Parasitol. 9, 2, 31-35.
 109. 109.Dumitrache M., Gherman C., Cozma V. (2008), Profilul endoparazitar la carnivorele menţinute în captivitate, Sci. Parasitol. 9, 2, 72-80.
 110. 110.Gavrea R., Gherman C., Tititlincu A., Mircean V., Cozma V. (2008), Seroprevalenţa neosporozei la vacile din centrul României. Sci. Parasitol. 9, 2, 26-30.
 111. 111.Iovu A., Titilincu A., Mircean V., Blaga R., Cozma V. (2008), Rezultate preliminarii privind seroprevalenţa infecţiei cu Toxoplasma gondii la suine în sistemul intensiv. Sci. Parasitol. 9, 2, 21-25.
 112. 112.Lefkaditis A.M., Koukeri E.S., Cozma V. (2008), Prevalenţa Dirofilaria immitis la câinii seropositivi din Thessalonic, Greece. Sci. Parasitol. 9, 2, 57-63.
 113. 113.Mihalca A.D., Cojocaru C., Lascu A., Cozma V. (2008), Ihtioparazitofauna la peşti din familia Cyprinidae din ferme piscicole din judeţele Bihor şi Cluj. Sci. Parasitol. 9, 2, 81-84.
 114. 114.Nicola C., Titilincu A., Cernea M.S., Cozma V. (2008), Evaluarea chimiorezistenţei la derivaţii benzimidazolici a strongililor digestivi de la ovine. Sci. Parasitol. 9, 2, 64-71.
 115. 115.Onac D., Zoicaş B., Cozma V. (2008), Evaluarea răspunsului imun, prin testul de transformare blastică, la ovine cu echinococoză chistică experimentală. Sci. Parasitol. 9, 2, 36-41.
 116. 116.Seres Ş., Lefkaditis M., Cozma V. (2008), Eficacitatea produsului Aniprantel (Vimspectrum, Tg. Mureş) în echinococoza intestinală la câine. Sci. Parasitol. 9, 2, 42-47.
 117. 117.Siko Barabasi S., Cozma V. (2008), Echinococoza alveolară. O posibilă zoonoză emergentă în România (Sinteză). Sci. Parasitol. 9, 1, 48-60.
 118. 118.Titilincu A., Blaga R., Halos L., Mircean V., Boireau P., Cozma V. (2008), Diagnosticul serologic al infecţiei cu Toxoplasma gondii la ovine prin utilizarea metodei ELISA şi MAT. Sci. Parasitol. 9, 2, 15-20.
 119. 119.Titilincu A., Mircean V., Blaga R., Bratu C.N., Cozma V. (2008), Epidemiology and etiology in sheep sarcocystosis. Bulletin USAMV Cluj-Napoca, Vol. 65 (1-2), 49-54.
 120. 120.Bejan A., Mircean V., Radu C., Smaro S., Cozma V. (2009), Epidemiology of Cryptosporidium spp. infection in goat kids in the central and the northwest part of Romania. Sci. Parasitol. 10, 1, 32-36.
 121. 121.Gavrea R., Lefkaditis M., Losson B., Cozma V. (2009), Neosporoza şi infecţia cu Neospora caninum la animale în România. Sci. Parasitol. 10(1-2):9-12.
 122. 122.Iovu A., Titilincu A., Mircean V., Menelaos L., Darde M.L., Cozma V. (2009), Review: Epidemiological data regarding animals toxoplasmosis in Romania. Sci. Parasitol. 10(1-2):13-20.
 123. 123.Oltean M., Gherman C., Blaga R., Pozio E., Cozma V. (2009), Trichinella britovi newborn larvae obtain in vitro. Sci. Parasitol. 10(1-2): 94-96.
 124. 124.Oltean M., Titilincu A., Camed D., Fenesan A., Cozma V. (2009), Biochimical, hematological and serological changes in experimental infestation with Trichinella britovi in pig. Sci. Parasitol. 10(1-2): 88-93.
 125. 125.Predescu G., Cozma V. (2009), Blood haematological and biochemical changes before and after treatment with Tolzan in bovine with chronic infestation with Fasciola spp. Sci. Parasitol. 10(1-2):59-62.
 126. 126.Predescu G., Gaina M., Cozma V. (2009), Serological screening profile with ELISA assay in chronic bovine fasciolosis in Bistriţa-Năsăud area. Sci. Parasitol. 10(1-2):56-58.
 127. 127.Seres Ş., Iovu A., Junie M., Cozma V. (2009), Comparative diagnostic value of PCR and ELISA methods in the diagnosis of Echinococcus granulosus infection. Sci. Parasitol. 10(1-2):72-78.
 128. 128.Seres Ş., Iovu A., Junie M., Cozma V. (2009), Prevalence of Echinococcus granulosus in Cluj county, Romania, revealed by PCR. Sci. Parasitol. 10(1-2):68-71.
 129. 129.Titilincu A., Mircean V., Bejan A., Iovu A., Ungurean R., Cozma V. (2009), Prevalence of endoparasites in peacocks (Pavo cristatus). Sci. Parasitol. 10(1-2):101-105.
 130. 130.Cozma V., Cernea C., Achelăriţei D., Losson B. (2010), The pathology of Oestrus ovis and an investigation on the use of skin hypersensitivity test for the diagnosis of sheep oestrosis. Sci. Parasitol. 11(1), 35-37.
 131. 131.Cozma V., Şuteu E., Gherman C., Losson B. (2010), Therapy with avermectines and diazinon of psoroptic mange in sheep from Transylvania, Romania. Sci. Parasitol. 11(2), 105-107.
 132. 132.Gavrea R.R., Cozma V. (2010), Seroprevalence of Neospora caninum in cows with reproductive failure in Center and Northwest of Romania. Sci. Parasitol. 11(2), 67-70.
 133. 133.Iovu A.I., Titilincu A., Voinescu V., Cozma V. (2010), Molecular investigation of sow abortions for the detection of Toxoplasma gondii and Hammondia hammondi. Sci. Parasitol. 11(2), 101-104.
 134. 134.Mihalca A.D., Cozma V., Şuteu E., Marinculic A., Boireau P. (2010), The quest for piroplasms: from Babeş and Smith to molecules. Sci. Parasitol. 11(1), 14-19.
 135. 135.Predescu G., Taulescu M., Cozma V., Baba A.I. (2010), Gross and microscopical lesions of the liver in chronic infestation with Fasciola hepatica in bovines. Sci. Parasitol. 11(4), 203-206.
 136. 136.Seres Ş., Avram E., Cozma V. (2010), Coproantigen prevalence of Echinococcus spp. in rural dogs from Northwertern Romania. Sci. Parasitol. 11(3), 165-169.
 137. 137.Sikó Barabási S., Deplazes P., Cozma V., Pop S., Tivadar C., Bogolin I., Popescu R. (2010), Echinococcus multilocularis confirmed in Romania. Sci. Parasitol. 11(2), 89-96.
 138. 138.Sikó Barabási S., Fok E., Gubányi A., Mészáros F., Cozma V. (2010), Helminth fauna of the small intestine in the European red fox, Vulpes vulpes with notes on the morphological identification of Echinococcus multilocularis. Sci. Parasitol. 11(3), 141-151.
 139. 139.Sikó Barabási S., Marosfői L., Sikó Barabási Z., Cozma V. (2011), Natural alveolar echinococcosis with Echinococcus multilocularis in wild rodents. Sci. Parasitol. 12(1), 11-21.
 140. 140.Sikó Barabási S., Marosfői L., Sikó Barabási Z., Cozma V. (2011), Experimental infection with E. multilocularis in white laboratory mice. Sci. Parasitol. 12(2), 67-75.
 141. 141.Predescu G.L., Chiş A., Pall E., Matei H., Lyons E.T., Predescu G.G., Cozma V. (2011), The concentration determination and the illustration of proteic fractions obtained by electrophoresis from the total triturate of Fasciola hepatica adult parasites. Sci. Parasitol. 12(2), 109-112.

 

 • Lucrări ştiinţifice originale publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale

 

 

 1. 142.Cozma V., Ognean L. (1984), Rezultatele obţinute în prevenirea şi tratarea diareelor neonatale la viţei cu “ERIDIAROM” (extract vegetal medicamentos antidiareic). Seminar “Reproducţie, patologia reproducţiei şi bolile neonatale la animale de fermă”, Tipo. Inst. Agro. Cluj-Napoca, 427-436.
 2. 143.Şuteu E., Chirilă F., Cozma V. (1984), Valoarea comparativă a unor metode coproscopice în diagnosticul infestaţiei cu Cryptosporidium. Seminar “Reproducţie, patologia reproducţiei şi bolile neonatale la animale de fermă”, Tipo. Inst. Agro. Cluj-Napoca, 255-259.
 3. 144.Şuteu E., Cozma V., Chirilă F. (1985), Aspecte anatomoclinice şi terapeutice într-un focar de dermatoză la ovine. Sesiunea “Breeding and diseasees in farm animals”, Vol. X, Tipo. Inst. Agro. Cluj-Napoca, 723-727.
 4. 145.Şuteu E., Chirilă F., Cozma V. (1985), Semnalarea infestaţiei cu Cryptosporidium la ovine în nord-vestul ţării. Seminar “Breeding and diseases in farm animals”, Tipo. Inst. Agro. Cluj-Napoca, vol. X, 728-730.
 5. 146.Şuteu E., Rotaru O., Cozma V., Kadar L. (1986), Observaţii privind valoarea terapeutică a produsului indigen Triclorfon în parazitoze asociate la ovine. În: Amiol. tehnol. şi patol. rumegătoare. Seminar I. Agro. Cluj-Napoca, vol. 11, 262-273.
 6. 147.Şuteu E., Rotaru O., Cozma V. (1986), Rezultatele privind profilul poluării parazitare a unor ecosisteme de păşune din nord-vestul ţării. A-III-a Conferinţă de ecologie “Cunoaşterea şi valorificarea optimă a resurselor naturale”, Arad, 273-275.
 7. 148.Cozma V., Vadan V., Kadar L., Meşter D. (1987), Valoarea terapeutică a produsului Rintal (indigen) în helmintoze asociate la tineretul taurin. Seminar “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, I. Agro. Cluj, 239-245.
 8. 149.Şuteu E., Cozma V. (1987), Date noi asupra biociclului la Hammondia hammondi. Seminar “Progrese în terapia şi combaterea zoonozelor parazitare”, I. Agro. Cluj-Napoca, 83-87.
 9. 150.Şuteu E., Cozma V. (1987), Contribuţii privind cunoaşterea biociclului la Cystoisospora. Seminar “Progrese în terapia şi combaterea zoonozelor parazitare”, I. Agro. Cluj, 95-99.
 10. 151.Şuteu E., Cozma V. (1987), Valoarea comparativă a unor metode de diagnostic în giardioză. Seminar “Progrese în terapia şi combaterea zoonozelor parazitare”, I. Agro. Cluj-Napoca, 109-113.
 11. 152.Şuteu E., Cozma V., Bahcivangi S., Mates D., Bozdog C. (1987), Observaţii privind infestaţia cu Giardia la caprine crescute în mari colectivităţi. Seminar “Progrese în terapia şi combaterea zoonozelor parazitare”, I. Agro. Cluj, 170-174.
 12. 153.Morar R., Cozma V., Kadar L., Turlea D., Morar E., Zaharia R. (1987), Observaţii preliminare privind eficacitatea Eridiaromului comparativ cu Sulfacoccidinul şi Amproliumul în eimerioză la păsări. Seminar “Progrese în terapia şi combaterea zoonozelor parazitare”, I. Agro. Cluj, 181-190.
 13. 154.Şuteu E., Cozma V., Bahcivangi S., Mates D., Bozdog C., Heius D., Kadar L., Bota Al. (1987), Aspecte anatomoclinice şi terapeutice în atacul cu Ixodidae şi Haematopinidae la caprine. Seminar “Progrese în terapia şi combaterea zoonozelor parazitare, vol. 13, I. Agro. Cluj, 215-220.
 14. 155.Şuteu E., Cozma V., Mudure M., Kopandi M. (1987), Valoarea comparativă a unor substanţe acaricide în scabie la suine. Seminar “Progrese în terapia şi combaterea zoonozelor parazitare”, vol. 13, I. Agro. Cluj, 225-230.
 15. 156.Rotaru O., Cozma V., Kadar L. (1987), Toxicoză prin atac cu Dermacentor la berbeci şi reproducători: Date anatomoclinice şi terapeutice. Seminar “Progrese în terapia şi combaterea zoonozelor parazitare”, XIII, Inst. Agro. Cluj, 243-245.
 16. 157.Şuteu E., Onci S., Cozma V., Nagy P., Cret V. (1987), Contribuţii privind utilizarea unor preparate indigene în tratamentul tricofiţiei la viţei. Seminar „Patol. anim. domestice”, Inst. Agro. Cluj-Napoca, vol. 12, 246-251.
 17. 158.Şuteu E., Luputiu G., Cozma V., Vadan V., Nagy P., Cret V. (1987), Valoarea terapeutică a produsului Femicozin în tricofiţiei la taurine dintr-o unitate de creştere intensivă. Seminar “Progrese în terapia şi combaterea zoonozelor parazitare”, I. Agro. Cluj, 45-58.
 18. 159.Şuteu E., Rotaru O., Cozma V. (1987) Semnalarea infestaţiei cu Giardia la caprine în România, Seminar “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Inst. Agro. Cluj, 217-222.
 19. 160.Şuteu E., Bahcivangi S., Cozma V., Rotaru O., Mates D., Bozdog C., Heius D. (1987), Studiu epizootologic, clinic, terapeutic şi de laborator asupra muleriozei la caprine. Seminar “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, I. Agro. Cluj, 223-231.
 20. 161.Şuteu E., Rotaru O., Cozma V., Socaciu C. (1987), Rezultate comparative privind terapia unor endo şi ectoparazitoze asociate la ovine. Seminar “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, I. Agro. Cluj, 232-238.
 21. 162.Cozma V., Rotaru O., Bahcivangi S., Mates D., Bozdog C., Heius D. (1988), Semnalarea linguatulozei la caprine din mari colectivităţi. Simpoz. ”Actualităţi în patologia animalelor domestice”, vol. XIV, 696-700.
 22. 163.Cozma V., Morar R., Luputiu G., Chiran D., Patiris M., Novac R. (1988) Valoarea comparativă a preparatelor Nifuroxazid şi Eridiarom în eimerioză la iepuri. Seminar “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, vol.14, I. Agro. Cluj, 673-640.
 23. 164.Cozma V., Spînu M., Spînu O., Oros L. (1988), Cercetări privind etiopatogenia în sindrom diareic la miei. Seminar “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, I. Agro. Cluj, vol. 14, 548-557.
 24. 165.Şuteu E., Cozma V., Ghitulescu C., Oros L., Pintea V., Campeanu I., Mudure M. (1988), Rezultate privind utilizarea produsului “Vermitan” în strongilatoze la ovine în zona de vest a ţării, Simpozion “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, I. Agro. Cluj, vol. 14, 265-271.
 25. 166.Şuteu E., Cozma V., Dumitru M. (1988), Efectul unor antihelmintice asupra imunizării anticolibacilare la ovine. Simpoz. ”Actualităţi în patologia animalelor domestice”, vol. 14, 273-279.
 26. 167.Şuteu E., Salanţiu V., Cozma V., Kadar L., Keresztes C., Reszegh T. (1988), Prevenirea tulburărilor carenţiale ale tineretului ovin prin utilizarea de brichete cu microelemente (Se, Co, Li) şi Rintal. Simpoz. ”Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, vol. 14, 281-286.
 27. 168.Şuteu E., Cozma V., Chirila I., Buzan V., Pop I., Bucşa I., Retegan V., Chertes M., Kacsur O., Mudure M. (1988), Deparazitarea taurinelor, condiţie premergătoare sine qua non a reactivităţiii fidele la tuberculinare. Simpoz. “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, 535-543.
 28. 169.Spînu O., Baba A.I., Răpuntean Gh., Rotaru O., Chirilă F., Cozma V., Boldiszar E. (1988), Observaţii epizootologice, morfopatologice şi etiologice, într-un episod de diaree neonatală la viţei. Seminar “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, I. Agro. Cluj, vol. 14, 585-589.
 29. 170.Şuteu E., Cozma V., Luputiu G., Chertes M., Pintea V., Chirila I., Puscas M., Sarvari E. (1988), Rezultate obţinute în combaterea dermatomicozelor la animale prin utilizarea de noi antimicotice. Seminar “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, I. Agro. Cluj, vol. 14, 558-564.
 30. 171.Şuteu E., Cozma V., Ghitulescu C., Novac R., Bahcivangi S., Mates D., Bozdog C., Heius D. (1988), Mijloace de chimioprevenţie anticoccidiene şi antihelmintice la caprine. Seminar “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, I. Agro. Cluj, 544-547.
 31. 172.Cozma V., Spînu M., Oros L., Ognean L., Pintea V., Fabian A. (1989), Observaţii diagnostice şi terapeutice într-un focar de scabie la taurine. În: “Progrese în diagnosticul, tratamentul şi combaterea zoonozelor parazitare”, Seminar I. Agro. Cluj-Napoca, vol.1, 323-330.
 32. 173.Ghiran D., Luputiu G., Muresan A., Şuteu I., Cozma V. (1989), Evaluarea acţiunii eimeriostatice a preparatului original Nifuroxazid. În: “Progrese în diagnosticul, tratamentul, combaterea zoonozelor parazitare”, Seminar Inst. Agro. Cluj-Napoca, vol. 16, 62-68.
 33. 174.Şuteu E., Cozma V., Morar R., Ognean L., Goga L. (1989), Cercetări privind eficacitatea Eridiaromului în infestaţia experimentală cu flagelaţi: Giardia, Trichomonas şi Hexamitis, la şoarece de laborator. “Progrese în diagnosticul, tratamentul, combaterea zoonozelor parazitare”, Sem. Inst. Agro. Cluj, vol. 16, 285-291.
 34. 175.Şuteu E., Cozma V., Ognean L., Pavel V. (1989), Contribuţii privind diagnosticul şi tratamentul trichomonozei intestinale la purcei. Seminar I. Agro. Cluj, “Progrese în diagnosticul, tratamentul, combaterea zoonozelor parazitare”, vol. 16, 265-272.
 35. 176.Şuteu E., Cozma V., Ognean L., Mudure M. (1989), Incidenţa şi rezultatele terapeutice în zoohelmintoze la carnivore. Seminar I. Agro. Cluj, “Progrese în diagnosticul, tratamentul, combaterea zoonozelor parazitare”, vol. 16, 301-313.
 36. 177.Şuteu E., Cozma V., Ognean L. (1989), Valoarea comparativă a unor metode şi formule medicamentoase în demodecie la câine. Seminar I. Agro. Cluj, “Progrese în diagnosticul, tratamentul, combaterea zoonozelor parazitare”, vol. 16, 255-264.
 37. 178.Şuteu E., Cozma V., Ognean L., Puscas E., Fabian A. (1989), Valoarea terapeutică a produsului original Nilmiazol în miazele cutanată şi genitală la ovine. Seminar I. Agro. Cluj, “Progrese în diagnosticul, tratamentul şi combaterea zoonozelor parazitare”, vol. 16, 247-254.
 38. 179.Şuteu E., Cozma V., Ognean L. (1989), Rezultate privind diagnosticul şi tratamentul dermatomicozelor la carnivore. Seminar I. Agro. Cluj, “Progrese în diagnosticul, tratamentul şi combaterea zoonozelor parazitare”, vol. 16, 240-246.
 39. 180.Morar R., Răpuntean G., Vasiu C., Cozma V., Mărghitaş L., Zaharia R., Morar E. (1989), Cercetări privind mecanismele de acţiune ale produsului ERIDIAROM. Ses. şt. an. ICVB Pasteur Bucureşti, 53-54.
 40. 181.Şuteu E., Cozma V., Ognean L. (1989), Cercetări experimentale privind influenţa unor stressori asupra populaţiilor endoparazitare la ovine. “Actualităţi în patol.anim.domestice”, Seminar I. Agro. Cluj-Napoca, vol. 15, 491-498.
 41. 182.Şuteu E., Cozma V., Ognean L., Szabo I. (1989), Incidenţa unor parazitoze în canisa “G”, cu risc de contaminare umană. În: “Progrese în diagnosticul, tratamentul, combaterea zoonozelor parazitare”, Seminar Inst. Agro. Cluj-Napoca, vol. 16, 293-300.
 42. 183.Şuteu E., Cozma V., Puscas E., Pintean V., Fonogea I., Mudure M., Şandru C. (1989), Cercetări epizootologice, anatomo-clinice şi terapeutico-profilactice în miazele cutanată şi genitală la ovine din nord-vestul ţării. În: “Actualităţi în patol.anim.domestice”, Seminar Inst. Agro. Cluj-Napoca, vol. 15, 249-261.
 43. 184.Şuteu E., Cozma V., Sabau F., Rad N., Irimie F. (1989), Cercetări de laborator privind testarea chimiorezistenţei la populaţii de strongilide şi trichostrongilide la cabaline şi ovine. În: “Actualităţi în patol. anim. domestice”, Seminar Inst. Agro. Cluj-Napoca, vol. 15, 477-490.
 44. 185.Cozma V., Spînu O., Spînu M., Socaciu C., Kadar L., Ognean L. (1990), Cercetări anatomo-clinice, terapeutice şi de laborator în eimerioza viţeilor. Simpoz. FMV Cluj, “Actualităţi în patol. anim. domestice, vol. 17, 673-680.
 45. 186.Şuteu E., Cozma V., Ognean L., Kadar L., Socaciu C., Seitan G., Tirifon E. (1990), Cercetări privind valoarea terapeutică a produsului Lobendazol (ICCF Bucureşti) în endoparazitoze la ovine şi suine. Simpoz. ”Actualităţi în pat. anim. domestice”, Tipo Cluj-N., vol. 17, 598-610.
 46. 187.Ognean L., Cozma V., Merlescu L., Ulici V. (1990), Investigaţii morfologice, biochimice şi patogenice asupra unor levuri izolate de la vaci cu mastite. Simpoz. ”Actualităţi în patol. anim. domestice”, I. Agro. Cluj-Napoca, vol. 17, 581-591.
 47. 188.Şuteu E., Tirifon E., Rotaru O., Cozma V., Ognean L. (1990), Valoarea terapeutică a unor preparate indigene în flagelatoze digestive la şoarece de laborator. Simpoz. I. Agro. Cluj, “Actualităţi în patol.anim.domestice”, vol. 17, 666-672.
 48. 189.Şuteu E., Cozma V., Ognean L., Kadar L., Negrea O. (1990), Dinamica anticorpilor anti-E.coli la ovine în perioada chimioprevenţiei antiparazitare. Simpoz. ”Actualităţi în patol. anim. domestice”, vol. 17, 592-597.
 49. 190.Ognean L., Merlescu L., Cozma V., Negrea O., Gherman C. (1991), Cercetări privind potenţialul poluant al bovinelor prin microflora laptelui normal şi mastitic. În: “Factorii de mediu, producţie şi sănătatea taurinelor”, Tg. Mureş, 163-174.
 50. 191.Cozma V., Catana Al., Negrea O., Ognean L. (1992), Valoarea terapeutică şi chimioprofilactică a unor medicaţii noi în facioloză la ovine. Simpoz. "Actualităţi în zoonozele parazitare", 1-2 octombrie, Cluj, 87-96.
 51. 192.Cozma V., Turcu D., Rotaru O., Boldiszar E., Negrea O., Gherman C., Mircean V. (1992), Studiul electronomicroscopic şi histopatologic în eimerioza experimentală la miei. Simpoz. "Actualităţi în zoonozele parazitare", 1-2 octombrie, Cluj, 252-259.
 52. 193.Şuteu E., Cozma V., Gherman C., Negrea O. (1992), Cercetări privind efectul fecalelor de ovine chimioprevenite antiparazitar asupra germinaţiei unor plante furajere. Simpoz. "Tg. Mureş", 289-296.
 53. 194.Şuteu E., Cozma V., Negrea O., Mircean V., Gherman C., Oana L. (1992), Cercetări experimentale privind transmisibilitatea diferitelor specii de Giardia la iepure. Simpoz. "Actualităţi în zoonozele parazitare", 1-2 octombrie, Cluj, 61-65.
 54. 195.Şuteu E., Tirifon E., Rotaru O., Cozma V., Ognean L. (1992), Valoarea terapeutică a unor preparate indigene în flagelatoze digestive la şoarece de laborator. Simpoz. "Actualităţi în zoonozele parazitare", 1-2 octombrie, Cluj, 66-70.
 55. 196.Şuteu E., Cozma V., Negrea O., Gherman C. (1992), Contribuţii privind biologia la Hammondia heidorni. Simpoz. "Actualităţi în zoonozele parazitare", 1-2 octombrie, Cluj, 77-79.
 56. 197.Şuteu E., Negrea O., Cozma V., Gherman C. (1992), Valoarea terapeutică a asociaţiei Flubenol-Dimetridazol în parazitoze intestinale la suine. Simpoz. "Actualităţi în zoonozele parazitare", 1-2 octombrie, Cluj, 169-172.
 57. 198.Şuteu E., Cozma V., Lapohos A., Negrea O. (1992), Observaţii epidemiologice, diagnostice şi terapeutice în helmintoze digestive la câine cu risc de contaminare umană. Simpoz. "Actualităţi în zoonozele parazitare", 1-2 octombrie, Cluj, 173-176.
 58. 199.Ognean L., Homorodeanu D., Boldiszar E., Oana L., Cozma V., Aldea M. (1992), Cercetări privind particularităţile fiziopatologice ale unor specii de miceţi izolate din lapte mastitic şi prelevatele unor bolnavi cronici. Simpoz. "Actualităţi în zoonozele parazitare", 1-2 octombrie, Cluj, 200-208.
 59. 200.Turcu D., Şuteu E., Cozma V., Negrea O., Gherman C. (1992), Investigaţii morfopatologice şi electronomicroscopice în sarcocistioză (S. capracanis) la caprine. Simpoz. "Actualităţi în zoonozele parazitare", 1-2 octombrie, Cluj, 240-244.
 60. 201.Şuteu E., Turcu D., Cozma V., Rotaru O. (1992), Studiul electronomicroscopic şi histopatologic în abomasita nodulară globidiană la ovine. Simpoz. "Actualităţi în zoonozele parazitare", Cluj, 1-2 octombrie, 245-251.
 61. 202.Şuteu E., Cozma V., Negrea O., Gherman C., Mircean V., Kadar L., Ghitulescu C. (1993), Mijloace de chimioprevenţie a parazitozelor digestive la ovine. Simpoz. "Agra-Expo" ’93, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca, 194-202.
 62. 203.Şuteu E., Cozma V., Rotaru O. (1994), Results concerning experimental transfer of some coccidia from sheep and goats to dogs and cats. Symposium "30th Aniversary of the Hungarian Society of Parasitologist", Szeged, 16-17 november, 28-30.
 63. 204.Cozma V., Luca D., Oproiu O., Suciu V., Negrea O., Gherman C., Mircean V. (1994), Cercetări experimentale privind valoarea terapeutică a coccidiostaticelor Toltrazuril şi Diclazuril în eimerioză la pui. Simpoz. "125 de ani de învăţământ superior agronomic la Cluj-Napoca", 20-22 octombrie, Tipo Agronomia Cluj, 154-155.
 64. 205.Cozma V., Martin F., Chertes M. (1994), Reactivitatea taurinelor la testul Cassoni în urma unor tratamente antiparazitare. Simpozionul internaţional "Zoonoze şi actualităţi în terapia bolilor infecţioase", Târgu-Mureş, 10-11 iunie, 131-132.
 65. 206.Şuteu E., Cozma V., Mircean V., Negrea O., Gherman C. (1994), Valoarea terapeutică a preparatelor Mebendazol şi Albendazol în flagelatoze la şoareci. Simpozionul internaţional "Zoonoze", Tg. Mureş, 10-11 iunie, 137-138.
 66. 207.Cozma V., Negrea O., Gherman C., Mircean V., Chirca D., Drăgan P. (1996), Chimioprevenţia hipodermozei la bovine, prin utilizarea de microdoze de avermectine. Lucr. st. med. vet. Timişoara, vol. XXIX, 203-207.
 67. 208.Şuteu E., Cozma V., Oros L. (1996), Studiul hidatidozei şi sarcocistozei la suine din nord-vestul ţării. Lucr. st. med. Timişoara, vol. XXIX, 190-193.
 68. 209.Gherman C., Cozma V., Cormoş D. (1996), Cercetări epidemiologice şi experimentale asupra trichinelozei la suine şi vânat în judeţul Maramureş. Lucr. st. med. vet., Timişoara, vol. XXIX, 194-199.
 69. 210.Cozma V., Mitrea L., Moise D., Groza I., Iancu C., Bâlă O., Braşteac M., Mudure M. (1997), Laparoscopia – nouă metodă de diagnostic în cisticercoza hepato-peritoneală la suine. Simp. "Actualităţi în patologia animalelor domestice", Cluj-Napoca, vol. XXIII, 27-28 nov., 363-369.
 70. 211.Cozma V., Teuşdea V., Negrea O., Gherman C., Mircean V., Chirca D. (1997), Valoarea terapeutică a produsului Romavermectină B1 (ROMVAC Company S.A. Bucureşti) în unele endoparazitoze şi ectoparazitoze la bovine şi ovine. Simp. "Actualităţi în patologia animalelor domestice", Cluj-Napoca, vol. XXIII, 27-28 nov., 369-379.
 71. 212.Cozma V., Losson B., Gherman C., Negrea O., Mircean V., Moţoc R. (1997), Observaţii epidemiologice şi profilactice în hipodermoză la bovine din judeţul Bihor. Simp. "Actualităţi în patologia animalelor domestice", Cluj-Napoca, vol. XXIII, 27-28 nov., 395-403.
 72. 213.Cozma V., Militaru D., Popescu Valeria, Gruia Valeria, Negrea O., Cernea C., Mircean V., Gherman C. (1997), Cercetări privind acţiunea terapeutică a produsului ECVIPAST (I.N.M.V. "Pasteur" Bucureşti) în nematodoze la cabaline. Simp. "Actualităţi în patologia animalelor domestice", Cluj-Napoca, vol. XXIII, 27-28 nov., 386-395.
 73. 214.Cozma V., Teuşdea V., Diaconescu N., Voinovschi E., Cernea C., Gherman C., Negrea O., Şandru D. (1997), Cercetări privind eficacitatea produsului Rometronidazol (ROMVAC Company S.A. Bucureşti) în sindromul dizenteriform la purcei. Simp. "Actualităţi în patologia animalelor domestice", Cluj-Napoca, vol. XXIII, 27-28 nov., 379-386.
 74. 215.Şuteu E., Cozma V., Oros L. (1997), Cercetări etiologice, epidemiologice şi diagnostice în sarcocistoză şi hidatidoză la suine în zona de nord-vest a ţării. Simp. "Actualităţi în patologia animalelor domestice", Cluj-Napoca, vol. XXIII, 27-28 nov., 405-409.
 75. 216.Gherman C., Cozma V., Militaru D., Negrea O., Mircean V., Şandru D., Cernea C. (1997), Testarea valorii terapeutice a produsului Flubenol pulbere 50% (Janssen) în trichineloza experimentală la suine. Simp. "Actualităţi în patologia animalelor domestice", Cluj-Napoca, vol. XXIII, 27-28 nov., 501-510.
 76. 217.Negrea O., Cozma V., Gherman C., Mircean V., Fiţ N., Feldrihan R. (1997), Observaţii clinice, de diagnostic şi necropsice în linguatuloza rinosinusală la câine. Simp. "Actualităţi în patologia animalelor domestice", Cluj-Napoca, vol. XXIII, 27-28 nov., 419-427.
 77. 218.Cozma V., Negrea O., Gherman C., Mircean V., Cernea C., Şandru D., Kelemen Z., Simion O. (1998), Valoarea chimiopreventivă comparativă a unor avermectine în hipodermoză la bovine. Simp. "Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea socio-economică a zonei rural-montane", Sibiu, 15-16 mai, 119-130.
 78. 219.Popa D., Mircean V., Cozma V., Ilincescu E. (1998), Incidenţa endoparazitozelor la rumegătoare provenite din zone montane. Simp. "Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea socio-economică a zonei rural-montane", Sibiu, 15-16 mai, 131-138.
 79. 220.Popa D., Mircean V., Cozma V., Negrea O., Gherman C., Şandru D., Cernea C., Ilincescu E., Bozdog C. (1999), Aspecte epidemiologice şi rezultate terapeutice în helmintoze la rumegătoarele mici, provenite din zone montane. Simp. ”Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, vol. XXV, 441-450.
 80. 221.Gherman C., Cozma V., Negrea O., Şandru D., Cernea C. (1999), Studiul valorii terapeutice a doramectinei (Dectomax – Pfizer) în trichineloza experimentală la suine. Simp. ”Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, vol. XXV, 458-463.
 81. 222.Cernea C., Magdaş C., Cozma V. (2000), Cercetări experimentale privind eficacitatea unor eimeriostatice la puii de găină. Simp. ”Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, vol. XXVI, 36-41.
 82. 223.Magdaş C., Şuteu E., Cozma V., Mircean V. (2000), Cercetări epidemiologice în sarcocistoza intestinală la câine. Simp. ”Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, vol. XXVI, 178-183.
 83. 224.Cozma V., Cernea C., Magdaş C. (2000), Therapeutical efficacy of Avico Mensulene (Avico, Grecia) product in experimental eimeriosis in chickens. Lucr. şt. Iaşi, vol. 2(43), 337-343.
 84. 225.Cozma V., Gherman C., Cernea C., Şandru D. (2000), Evaluation of therapeutical action of Pyratel C.D. (A&S International 2000, Bucharest) in natural helmintic infestations in dogs. Lucr. şt. Iaşi, vol. 2(43), 343-348.
 85. 226.Cozma V., Cernea C., Gherman C., Mircean V., Hegeto L. (2000), Study of parasitic diseases of bats from Vadu Crişului cave and from urban environment (Cluj). Lucr. şt. Timişoara, vol. XXXIII, 2000, 189-193.
 86. 227.Cozma V., Keck G., Gherman C., Avrămuţ I. (2000), Some new molecules' efficacy in Pulicidae invasion in dog. Lucr. şt. Timişoara, vol. XXXIII, 195-200.
 87. 228.Cernea C., Cozma V., Gânfălean S., Mircean V. (2001), Researches concerning the in vitro acaricide effect of some watery Chrysanthemum cinerariefolium, Carlina acaulis and Frangula alnus extracts. Bul. U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Vol. 55-56, Seria Med. Vet., 168-170.
 88. 229.Gherman C., Cozma V., Mircean V., Şuteu O. (2002), Studiul valorii chimiopreventive a două molecule antiparazitare: flubendazolul şi doramectina în trichineloza experimentală la porc. Lucr. şt. Iaşi, Vol. 45, Fasc. II, 448-453.
 89. 230.Cozma V., Magdaş C., Gherman C., Mureşan A., Achelăriţei D., Mihalca A.D. (2003), Aspecte privind eficacitatea produsului Ivotan (Intervet), in atacul cu căpuşe Ixodidae la ovine. Lucr. st. med. vet., Vol. XXXVI, Timişoara, 240-244.
 90. 231.Cernea C., Cozma V., Cernea M., Titilincu A. (2003), Psoroptic mange in bubaline – anatomico-clinical and epidemiological aspects. Bul. USAMV, Cluj-Napoca, Vol. 60, seria MV, 191-195.
 91. 232.Cernea M., Cozma V., Cernea C., Gall A. (2003), The strongyloidosis in horses from Mureş district – epidemiology and diagnosis. Bul. USAMV, Cluj-Napoca, Vol. 60, seria MV, 196-200.
 92. 233.Gherman C., Cozma V., Mihalca A.D., Debre M. (2003), Epidemiologie and therapeutic considerations in helminthic diseases of captive bred pheasants (Phasanius colchius). Bul. USAMV, Cluj-Napoca, Vol. 60, seria MV, 214-218.
 93. 234.Mihalca A.D., Cătoi C., Cozma V., Gherman C., Ghira I. (2003), Presence of Caryospora simplex leger, 1904 (Apicomplexa: Eimeriidae) in natural hybrids of Vipera ammodytes and Vipera berus (Serpentes: Viperidae) from Romania. Bul. USAMV, Cluj-Napoca, Vol. 60, seria MV, 264-267.
 94. 235.Mitsiadi Maria, Cozma V., Magdaş C. (2003), Epidemiology of parasitic diseases in turkeys bred in farms from Romania and Greece. Bul. USAMV, Cluj-Napoca, Vol. 60, seria MV, 274-279.
 95. 236.Cozma V., Lefkaditis M., Mihalca A.D. (2005), Pathology of experimental eimeriosis in lambs. Buletin USAMV-CN, 62/2005, 382-384.
 96. 237.Baciu H., Cozma V., Ardelean F. (2005), In vitro experimental tests regarding the effects of some desinfectants over Eimeria spp. oochists sporulation. Buletin USAMV-CN, 62/2005, 330-334.
 97. 238.Titilincu A., Fiţ N., Sălăgean M., Cozma V., Lefkaditis A.M. (2005), Maternal transfer and evolution of humoral immune effectors in chickens from breeders vaccinated with CoxAbic (ABIC, Israel). Buletin USAMV-CN, 62/2005, 593-599.
 98. 239.Şuteu O., Losson B., Oltean M., Cozma V. (2005), First serological survey for canine neosporosis in Romania. Buletin USAMV-CN, 62/2005, 591-592.
 99. 240.Mureşan A., Cozma V., Mihalca G., Cernea C., Baciu H., Magdaş C., Titilincu A. (2005), Experimental hydatosis at lambs: study of hematological, biochemical and immunological parameters. Buletin USAMV-CN, 62/2005, 515-520.
 100. 241.Nagy A., Cozma V. (2005), The efficacy of the EX SPOT product in the flea infestation. Buletin USAMV-CN, 62/2005, 529-533.
 101. 242.Titilincu A., Sălăgean M., Şandru D.C., Fiţ N., Cozma V. (2005), The evolution of humoral immune efectors in young layng hens vaccinated with CoxAbic (Abic, Israel). Scientific Works Vol. II, Veterinary Medicine Bucharest, C Series XLVIII:766-773.
 102. 243.Cozma V., Turcu D., Şuteu E. (2006), Cultivation on embrionated eggs of some eimerial species from sheep. Bul. USAMV Cluj-Napoca, Seria MV, Vol. 63/2006, 234-240.
 103. 244.Magdaş C, Briciu R., Cozma V. (2007), Eficacitatea in vitro a unor acaricide sintetice şi extracte vegetale asupra căpuşei Dermanyssus gallinae. Al X-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, 18-21 septembrie, Poiana Braşov, 201-202.
 104. 245.Mircean V., Mircean M., Gavrea R., Cozma V. (2007), Aspecte epidemiologice în otitele externe la câine. Al X-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, 18-21 septembrie, Poiana Braşov, 204-205.
 105. 246.Onac D., Cernea M., Cernea C., Zagon C., Titilincu A., Cozma V. (2007), Epidemiologia strongilidozelor la ecvinele din grădini zoologice. Al X-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, 18-21 septembrie, Poiana Braşov, 103-104.
 106. 247.Titilincu A., Mircean V., Blaga R., Chiţimia L., Cernea M., Mirescu F., Cozma V. (2007), Cercetări privind prevalenţa infecţiei cu Toxoplasma gondii la pisici. Al X-lea Congres naţional de medicină veterinară, 18-21 septembrie, Poiana Braşov, 100-102.
 107. 248.Cozma V., Titilincu A. (2007), Etio-pathogenetical researches in coccidiosis of the lambs bred in big groups, in an unit from the West of Romania. Buletin USAMV-CN, 64/2007 (1-2), 392-398.
 108. 249.Akam A., Lafri M., Khelef D., Kaidi R., Bouchène Z., Cozma V., Şuteu E. (2007), Cryptosporidiose bovine dans la region de la Mitidja (Algerie). Buletin USAMV-CN, 64/2007 (1-2), 344-350.
 109. 250.Jarca A., Mircean V., Pop R., Titilincu A., Avram A., Cozma V. (2008), Comparative value of some diagnostic methods in giardiosis of dogs. Lucr. şt. med. vet. Timişoara, vol. XLI, 379-384.
 110. 251.Mircean V, Gavrea R., Cozma V. (2008), Epidemiological aspects of otitis externa in dogs. Lucr. şt. med. vet. Timişoara, vol. XLI, 427-436.
 111. 252.Mircean V., Titilincu A., Cozma V. (2008), Prevalenţa infecţiei cu Cryptosporidium spp, la pisici asimptomatice (felis catus) şi evaluarea comparativă a unor metode de diagnostic. Lucr. Şt., Vol. 51(10) Medicină Veterinară, Partea I, USAMV “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 447-451.
 112. 253.Onac D., Titilincu A., Cozma V. (2008), Diagnosticul comparativ al hidatidozei la bovine sacrificate în abator. Lucr. Şt. Vol. 51(10) Medicină Veterinară, Partea I, USAMV “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 861-864.
 113. 254.Seres Ş., Cozma V. (2008), Cercetări privind infestaţia cu cestode la vulpi din Nord-vestul României. Lucr. Şt. Vol. 51(10) Medicină Veterinară, Partea I, USAMV “Ion Ionescu de la Brad”, 520-523.
 114. 255.Seres Ş., Badnarescu R.L., Gherman B.I., Cozma V. (2008), Detection of Echinococcus coproantigens by Enzyme-linked immunosorbent assay in dogs from Cluj county. Scientific works – Lucr. şt., C series, LIII, 460-467.
 115. 256.Seres Ş., Cozma V. (2008), Detection of Echinococcus coproantigens by enzyme-linked immunosorbent assay in foxes from the North-Western of Romania. Lucr. şt., medicină veterinară Timişoara, vol. XLI, 388-393.
 116. 257.Titilincu A., Mircean V., Cozma V. (2008) Seroprevalenţa infecţiei cu Toxoplasma gondii la capre în centrul şi nord-vestul României. Lucr. Şt. Vol. 51(10) Medicină Veterinară, Partea I, USAMV „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 544-547.
 117. 258.Titilincu A., Santha B., Cozma V. (2008), Effects of polioel 3 on sporulation and infectivity ef Eimeria oocysts. Lucr. şt. med. vet., Timişoara, vol. XLI, 372-378.
 118. 259.Bejan A., Păcurar S., Iovu A., Titilincu A., Cozma V. (2008), The frequency of the elimination of Cryptosporidium spp., F5 E. coli, Rotavirus and Coronavirus in calves in central and north west Romania. Bulletin USAMV Cluj-Napoca, Vol. 65 (1-2), 44-48.
 119. 260.Iovu A., Titilincu A., Mircean V., Blaga R., Bejan A., Cozma V. (2008), Serosurvey of Toxoplasma gondii in sheep for human consumption in two slaughter-house. Bulletin Volume 65(2), 40-43.
 120. 261.Seres Ş., Ciciou A., Cozma V. (2008), Evolution of intestinal echinococcosis in wild and captive foxes revealed by copro-ELISA technique. Bulletin USAMV Cluj-Napoca, vol. 65 (1-2), 55-59.
 121. 262.Akam A., Dărăbuş Gh., Cozma V., Şuteu E., Kaidi R., Khelef K., Bachi F., Bouchene Z. (2009), Influence of temperature on the viability of Cryptosporidium parvum oocysts from the faeces isolated from calves. Buletin USAMV, Veterinary Medicine, 66, 2:75-82.
 122. 263.Blaga R., Bratu C., Ilut L., Cozma V. (2009), Use of nuclear microsatellites in genetic variability assessment of Trichinella isolates. Bulletin USAMV, Veterinary Medicine 66(2):89-93.
 123. 264.Gavrea R., Cozma V. (2009), Seroprevalence of neosporosis in cattle raised in extensive system in a village from Cluj county. Buletin USAMV, Veterinary Medicine, 66, 2:99-102.
 124. 265.Iovu A., Titilincu A., Mircean V., Blaga R., Voinescu V., Cozma V. (2009), Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in indoor pigs from center and north-western of Romania. Buletin USAMV, Veterinary Medicine, 66, 2:103-107.
 125. 266.Lefkaditis M.A., Koukeri S.E., Cozma V. (2009), Estimation of gastrointestinal helminth parasites in hunting dogs from the area of foothills of Olympus Mountain, Northern Greece. Buletin USAMV, Veterinary Medicine, 66, 2:108-111.
 126. 267.Onac D., Bodis E., Cozma V. (2009), Some variations of enzyme parameters in experimental hydatidosis of the sheep. Bulletin USAMV, Veterinary Medicine, 66(2):127-132.
 127. 268.Titilincu A., Mircean V., Iovu A., Cozma V. (2009), Development of an indirect ELISA test using tachyzoite crude antigen for sero-diagnosis of sheep Toxoplasma gondii infection. Bulletin USAMV, Veterinary Medicine, 66(2):137-141.
 128. 269.Titilincu A., Mircean V., Achelăriţei D., Cozma V. (2010), Prevalence of Cryptosporidium spp. in asymptomatic dogs by ELISA and risk factors associated with infection. Lucr. Şt. Med. Vet. Timişoara, XLIII (1), 7-12.
 129. 270.Akam A., Dărăbuş Gh., Kaidi R., Khelef D., Nedjimi B., Boutaiba S., Cozma V. (2011), Effect of high dry, wet temperatures and thermophilic, mesophilic methanic fermentation on the viability of Cryptosporidium parvum oocysts isolated from bovine faeces. Simpozionul Internaţional “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, 29 Septembrie – 1 Octombrie 2011, USAMV Cluj-Napoca, Bulletin USAMV, Veterinary Medicine, 68(2):8-15.
 130. 271.Akam A., Khelef D., Kaidi R., Rahal K.H., Tali-Maamar H., Yabrir B., Laoun A., Mostfaoui A., Boutaiba S., Cozma V. (2011), The frequency of the shedding of Cryptosporidium parvum, F5 Escherichia coli, Rotavirus, Coronavirus and Salmonella spp. in young dairy calves in Mitidja area (Algeria). Simpozionul Internaţional “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, 29 Septembrie – 1 Octombrie 2011, USAMV Cluj-Napoca, Bulletin USAMV, Veterinary Medicine, 68(2):16-25.

 

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN PUBLICAŢII COTATE ISI, SAU ÎN LIMBĂ STRĂINĂ, INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE

 

 • Lucrări ştiinţifice în publicaţii cotate ISI

 

 

 1. 272.Lefkaditis A.M., Eleftheriadis G.T., Koukeri E.S., Cozma V. (2005), A survey on the intestinal parasitic nematodes of dogs in Kavala, Greece. Annales de Médecine Vétérinaire 149(4):229-231.
 2. 273.Crivineanu V., Cozma V., Carp-Cărare M., Dărăbuş G., Adam S. (2006), The veterinary programs at the Romanian University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Journal of Veterinary Medical Education 33(2):228-232.
 3. 274.Lefkaditis M.A., Koukeri E.S., Cozma V. (2006), Symptoms associated with intestinal ascaridida and strongylida infections in dogs. Revue de Médecine Vétérinaire 157(5):270-271.
 4. 275.Blaga R., Durand B., Antoniu S., Gherman C., Cretu C.M., Cozma V., Boireau P. (2007), A dramatic increase in the incidence of human trichinellosis in Romania over the past 25 years: Impact of political changes and regional food habits. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 76(5):983-986.
 5. 276.Khelef D., Saïb M.Z., Akam A., Kaidi R., Chirila V., Cozma V., Adjou K.T. (2007), Epidemiology of cryptosporidiosis in cattle in Algeria. Revue de Médecine Vétérinaire 158(5):260-264.
 6. 277.Mihalca A.D., Gherman C., Ghira I., Cozma V. (2007), Helminth parasites of reptiles (Reptilia) in Romania. Parasitology Research 101(2):491-492.
 7. 278.Blaga R., Gherman C., Seucan D., Cozma V., Boireau P. (2008), First identification of Trichinella sp. in golden jackal (Canis aureus) in Romania. Journal of Wildlife Diseases 44(2), 457-459.
 8. 279.Blaga R., Cretu C.M., Gherman C., Draghici A., Pozio E., Noeckler K., Kapel M.O.C., Didă I., Cozma V., Boireau P. (2009), Trichinella spp. infection in horses of Romania: serological and parasitological survey. Veterinary Parasitology 159(3-4):285-289.
 9. 280.Blaga R., Durand B., Stochici A., Gherman C., Stefan N., Cozma V., Boireau P. (2009), Animal Trichinella infection in Romania: geographical heterogeneity for the last 8 years. Veterinary Parasitology 159(3-4):290-294.
 10. 281.Blaga R., Gherman C., Cozma V., Zocevic A., Pozio E., Boireau P. (2009), Trichinella species circulating among wild and domestic animals in Romania. Veterinary Parasitology 159(3-4):218-221.
 11. 282.Seres Ş., Iovu A., Cozma V., Junie M. (2009), Comparative diagnostic value of PCR and ELISA methods in the diagnosis of Echinococcus granulosus infection. International Journal of Molecular Medicine 24357 357.
 12. 283.Seres Ş., Iovu A., Cozma V., Junie M. (2009), Prevalence of Echinococcus granulosus in Cluj county, Romania. International Journal of Molecular Medicine 24358 358.
 13. 284.Lefkaditis M., Koukeri S., Cozma V. (2010), An endemic area of Dirofilaria immitis seropositive dogs at the eastern foothills of Mt Olympus, Northern Greece. Helminthologia 47(1):3-7.
 14. 285.Şuteu O., Titilincu A., Modrý D., Mihalca A., Mircean V., Cozma V. (2010), First identification of Neospora caninum by PCR in aborted bovine foetuses in Romania. Parasitology Research, 106(3):719-722.
 15. 286.Mircean V., Györke A., Cozma V. (2011), Prevalence and risk factors of Giardia duodenalis in dogs from Romania, Veterinary Parasitology, doi:10.1016/j.vetpar.2011.08.022
 16. 287.Györke A., Opsteegh M., Mircean V., Iovu A., Cozma V. (2011), Toxoplasma gondii in Romanian household cats: Evaluation of serological tests, epidemiology and risk factors, Preventive Veterinary Medicine, doi:10.1016/j.prevetmed.2011.07.015
 17. 288.Mihalca A.D., Gherman C.M., Cozma V. (2011), Coendangered hard-ticks: threatened or threatening?, Parasites and Vectors, 9;4:71.
 18. 289.Mircean V., Györke A., Jarca A., Cozma V. (2011), Prevalence of Giardia species in stool samples by ELISA in household cats from Romania and risk factors, Journal of Feline Medicine and Surgery, 13(6):479-482.
 19. 290.Sikó Barabasi S., Deplazes P., Ceica C., Tivadar C.S., Bogolin I., Popescu S., Cozma V. (2011), Echinococcus multilocularis in south-eastern Europe (Romania), Parasitology Research, 108(5):1093-1097.

 

 

 • Lucrări ştiinţifice în publicaţii în limbă străină, indexate în baze de date internaţionale

 

 

 1. 291.Khelef D., Saïb M.Z., Kaidi R., Chirila V., Cozma V., Adjou K.T. (2007), Epidemiologie de la cryptosporidiose chez les bovine en Algerie. Revue Med. Vet. 158, 05, 260-264.
 2. 292.Mihalca A., Gherman C., Chira I., Cozma V. (2007), Helminth parasites of reptiles (Reptilia) in Romania. Parasitol Res, 101:491-492.

 

 • Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale

 

 

 1. 293.Cozma V., Şuteu E. (1995), Epidemiology and aetiology of bovine hypodermosis in northwestern Romania. ECSP-EEC-EAEC, Brussels-Luxembourg, 811:65-68.
 2. 294.Cozma V., Şuteu E., Losson B. (1996), Research on epidemiology and prophylaxis of hypodermosis in bovine from north-western and central Romania. VII European Multicolloquium of Parasitology, Parma, Italia, 2-6 sept., 86-91.
 3. 295.Cozma V., Şuteu E., Cernea C., Negrea O., Gherman C., Mircean V., Şandru D. (2000), Treatment of bovine sarcoptic mange; comparative efficiency of ivermectin and doramectin. COST Action 833 "Mange and Myiasis of Livestock", 51-53.
 4. 296.Cozma V., Losson B., Şuteu E., Turcu D., Şandru D., Negrea O., Bujor C., Gherman C., Mircean V., Cernea C., Fiţ N. (2000), Diagnosis of hypodermosis in cattle employing ELISA Hypodermose Bovine Serum Monocupule, Bicupule and Lait Monocupule kits (Pourquier, France). COST Action 833 "Mange and Myiasis of Livestock", 81-86.
 5. 297.Cozma V., Şuteu E., Fiţ N., Şandru D., Negrea O., Gherman C., Mircean V., Cernea C., Hall M.J.R., Farkas R. (2000), Sheep myiasis in a north-west ecosystem of Romania. COST Action 833 "Mange and Myiasis of Livestock", 117-119.
 6. 298.Gherman C., Cozma V., Losson B., Cernea C., Mircean V., Fiţ N., Şandru Ş. (2001), New products used in bovine scabies therapy in Northwestern and Central Romania. COST Action 833 "Mange and Myiasis of Livestock", Ceske Budejovice (Cehia), 28-30 Sept. 2000, 78-80.
 7. 299.Cozma V., Şuteu E., Gherman C., Dărăbuş Gh., Fiţ N. (2001), Control of psoroptic scabies in ovine in Transilvania by use of Ivermectin, doramectin and Diazinon. COST Action 833 "Mange and Myiasis of Livestock", Ceske Budejovice (Cehia), 28-30 Sept. 2000, 91-94.
 8. 300.Cernea C., Boulard C., Cozma V., Bujor C. (2001), Diagnosis of bovine Hypodermosis in the Cluj region of Romania by ELISA test (INRA France). COST Action 833 "Mange and Myiasis of Livestock", Ceske Budejovice (Cehia), 28-30 Sept. 2000, 112-114.
 9. 301.Fiţ N., Cozma V., Miclăuş V. (2001), Histological changes in sheep strike. COST Action 833 "Mange and Myiasis of Livestock", Ceske Budejovice (Cehia), 28-30 Sept. 2000, 151-154.
 10. 302.Cozma V., Gherman C., Mircean V., Mihalca A. (2002), Chemical prevention of endoparasites in grazing sheep. Innovacio, a tudomany es a gyakorlat egysege az ezredfordulo agrariumaban. Debrecen, Ungaria, 11-12 aprilie 2002, 42-47.
 11. 303.Cernea C., Miclăuş V., Fiţ N., Cozma V., Gherman C. (2003), Sarcoptic mange in calves: bacteriological and histopathological studies. COST Action 833 "Mange and myiasis of livestock", Agriculture and biotechnology, Bruxelles, Belgia, 60-63.
 12. 304.Cozma V., Cernea C., Miclăuş V., Fiţ N. (2003), Morphologic and clinical studies in psoroptic mange in buffalos. COST Action 833 "Mange and myiasis of livestock", Agriculture and biotechnology, Bruxelles, Belgia, 104-105.
 13. 305.Fiţ N., Răpuntean Gh., Cozma V., Boldizsar E., Gherman C. (2003), Dynamics of antilarvar antibodies from the serum of sheep with cutaneous and genital myiasis produced by larvae of Sarcophaga carnaria. COST Action 833 "Mange and myiasis of livestock". Agriculture and biotechnology, Bruxelles, Belgia, 177-180.
 14. 306.Blaga R., Cretu C., Gherman C., Draghici A., Pozio E., Noeckler K., Kapel C.M.O., Dida I., Cozma V., Boireau P. (2007), Trichinella sp. infection in horses of Romania: serological survey and parasitological examination. ITC 12: Plitvice Lakes – Croatia, 68-69.

 

 


CĂRŢI DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL AGRICOL ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

 

MONOGRAFII/TRATATE DE SPECIALITATE PUBLICATE ÎN EDITURI DIN ŢARĂ

 

 

 1. 1.Cozma V. (1996), Eimerioza mieilor. Edit. Sincron, Cluj-Napoca.
 2. 2.Şuteu I., Cozma V., Negrea O., Gherman C., Mircean V. (1996), Protozoozele abortigene şi neonatale la animale. Edit. Ceres, Bucureşti.
 3. 3.Şuteu I., Cozma V. (1998), Bolile parazitare la animalele domestice. Edit. Ceres, Bucureşti.
 4. 4.Şuteu I., Cozma V. (2004; 2007), Parazitologie clinică veterinară. Vol. 1, 2, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.
 5. 5.Mircean V., Cozma V. (2007), Ghid practic de dermatologie canină. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.
 6. 6.Cernea M., Madeira de Carvalho L.M., Cozma V. (2008), Atlas de diagnostic al strongilidozelor la ecvine. Edit. AcademicPres, Cluj-Napoca.
 7. 7.Cernea M., Cernea L.C., Cozma V. (2010), Chimiorezistenţa la antihelmintice. Edit. AcademicPres, Cluj-Napoca.
 8. 8.Şuteu E., Tălămbuţă N., Cozma V., Chihai O. (2011), Ecoparazitologie. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.

 

 

MANUALE DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

 

 

 1. 1.Şuteu I., Vartic N., Cozma V. (1996), Diagnosticul şi tratamentul parazitozelor la animale. Edit. Ceres, Bucureşti.
 2. 2.Cozma V., Negrea O., Gherman C. (2000), Diagnosticul bolilor parazitare la animale. Edit. Genesis, Cluj-Napoca.
 3. 3.Şuteu I., Cozma V. (2004), Practicum parazitologic veterinar. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.
 4. 4.Cozma V., Gherman C., Mircean V., Magdaş C., Mihalca A. (2010), Ghid de diagnostic parazitologic veterinar. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.

 

ALTE LUCRĂRI

 

 1. 1.Cozma V., Şuteu I. (2003), Practicum parazitologic veterinar. ROMVAC, Bucureşti.

 

 


CITĂRI ÎN PUBLICAŢII DIN ŢARĂ/STRĂINĂTATE

 

Citari în reviste cotate ISI, cu factor de impact

 

Nr. crt.

Titlul lucrării, autori

Revista, anul publicării, volum,   pagini

Factor impact

1

MIHALCA   A.D., RACKA K., GHERMAN C., IONESCU D.T., Prevalence and intensity of blood   apicomplexan infections in reptiles from Romania

Parasitology   Research, 2008, vol. 102 (5), 1081-1083

1.5120

2

JANSEN   A., SCHONEBERG I., STARK K., NOCKLER K., Epidemiology of trichinellosis in   Germany, 1996-2006

Vector-Borne   and Zoonotic Diseases. April 1, 2008, 8(2): 189-196.   doi:10.1089/vbz.2007.0183

1.9190

3

SZÉLL   Z, MARUCCI G, BAJMÓCZY E, CSÉPLO A, POZIO E, SRÉTER T., Spatial distribution   of Trichinella britovi, T.   pseudospiralis and T. spiralis   in red foxes (Vulpes vulpes) in   Hungary.

Veterinary   Parasitology Volume 156, Issues 3-4, 1 October 2008, Pages 210-215

2.0160

4

DA   SILVA R.C., SU C., LANGONI H., First identification of Sarcocystis tenella (Railliet, 1886) Moulé, 1886 (Protozoa:   Apicomplexa) by PCR in naturally infected sheep from Brazil

Veterinary   Parasitology, 2009, 165, 332-336

2.0390

5

BLAGA   R., CRETU C.M., GHERMAN C., DRAGHICI A., POZIO E., NOECKLER K., KAPEL C.M.O.,   DIDA I., COZMA V., BOIREAU P., Trichinella   spp. infection in horses of Romania: Serological and parasitological survey

Veterinary   Parasitology Volume: 159 Issue: 3-4 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 285-289   Published: FEB 23 2009

2.0390

6

GAJADHAR A.A., POZIO E., GAMBLE H.R., NÖCKLER K.,   MADDOX-HYTTEL C., FORBES L.B., VALLÉE I., ROSSI P., MARINCULIĆ   A., BOIREAU P.,   Trichinella diagnostics and   control: Mandatory and best practices for ensuring food safety

Veterinary   Parasitology Volume: 159 Issue: 3-4 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 197-205   Published: FEB 23 2009

2.0390

7

BLAGA   R., DURAND B., STOICHICI A., GHERMAN C., STEFAN N., COZMA V., BOIREAU P.,   Animal Trichinella infection in   Romania: Geographical heterogeneity for the last 8 years

Veterinary   Parasitology Volume: 159 Issue: 3-4 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 290-294   Published: FEB 23 2009

2.0390

8

POZIO E., RINALDI L., MARUCCI G. , MUSELLA   V., GALATI F., CRINGOLI G., BOIREAU P., LA ROSA G., Hosts and habitats of Trichinella spiralis and Trichinella   britovi in Europe

International   Journal For Parasitology Volume: 39 Issue: 1 Pages: 71-79 Published: JAN 2009  

3.7380

9

GOTTSTEIN   B., POZIO E., NOCKLER K., Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Control of   Trichinellosis

Clinical   Microbiology Reviews Volume: 22 Issue: 1 Pages: 127-+ Published: JAN 2009,   http://cmr.asm.org/cgi/content/abstract/22/1/127

16.4090

10

TRAVERSA   D., DI CESARE A., CONBOY G., Canine and feline cardiopulmonary parasitic   nematodes in Europe: emerging and underestimated

Parasites   & Vectors, 2010, 3, 62, doi:10.1186/1756-3305-3-62

2.0500


Citări în reviste cuprinse în baze de date internaţionale

 

Nr. crt.

Titlul lucrării, autori

Revista, anul publicării, volum,   pagini

1

NEGREA   O., The therapeutic value of avermectins (Dectomax) in struggle against   linguatulosis in carnivorous

Scientia   Parasitologica, 2008, 1, 115-118

2

NEGREA   O., Contributions regarding the pathogenic role of Linguatula serrata adult forms at rhino-sinus mucosa level in dog

Scientia   Parasitologica, 2008, 1, 112-114

3

MITREA   I.L., NICA V., IONITA M., SOLCAN GH., NICA E., SOLCAN C., BUZATU M.C.,   Evoluţia tricofiţiei într-o fermă de taurine în condiţiile vaccinării   specifice şi/sau nevaccinării

Scientia   Parasitologica, 2008, 1, 101-106

4

CHIHAI   O., ERHAN D., RUSU S., TALAMBUTA N., MELNIC G., ZAMORNEA M., ANGHEL T.,   MUNTEANU M., CHIHAI R., Antiparasite chemotherapy-supressing factor of cell   immunity in bovine

Bulletin   USAMV, Veterinary medicine 65(2), 2008, 37-39

5

IOVU   A., TITILINCU A., MIRCEAN V., BLAGA R., BEJAN A., COZMA V., Serosurvey of Toxoplasma gondii in sheep for human   consumption in two slaughter-house

Bulletin   USAMV Cluj Napoca, Seria Medicina Veterinara, 2008, Volume 65(2). 40-43

6

BEJAN   A., PĂCURAR S., IOVU A., TITILINCU A., COZMA V., The frequency of the   elimination of Cryptosporidium   spp., F5 E. coli, Rotavirus and   Coronavirus in calves in central and north west Romania

Bulletin   USAMV-Cluj - Napoca, Seria Medicina Veterinara, 2008, VOL. 65 (1-2), 44 - 48

7

TITILINCU   A., MIRCEAN V., BLAGA R., BRATU C.N., COZMA V., Epidemology and etiology in   sheep sarcocystosis

Bulletin   USAMV-Cluj - Napoca, Seria medicina Veterinara, 2008, VOL. 65 (1-2).49 - 54

8

MITREA   I.L., IONITA M., BUZATU M.C., CONSTANTINESCU F., DULGHERIU P., BURGHELEA P., The   prevalence of main endoparasitosis by coprological examination in sheep floks   from different areas from south and north-east of Romania

Bulletin   USAMV, Veterinary Medicine, 2008, 65 (2), 66-74

9

OPRESCU   I., DRAGOS D., DARABUS GH., MORARIU S., MEDERLE N., VASILE D.G., The in vitro study of Thuja occidentalis alcoholic extract against larvae of   gastrointestinal nematodes

Lucrari   Stiintifice Medicina Veterinara Vol. XLI, 2008, 411-417

10

SZAKACS   A.R., SZAKACS V.B., SZANTO E., COZMA V., The epidemiology of parasite   infestations of pigs grown in small farms from the north-west of Romania

Lucrari   stiintifice Iasi vol. 51, seria Medicina Veterinara, 2008, 539-543

11

TITILINCU   A., MIRCEAN V., COZMA V., Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in   goats from centre and nord-west of Romania

Lucrari   Stiintifice Iasi, vol. 51 seria Medicina Veterinara, 2008, 544-547

12

SERES   Ş., COZMA V., Cercetări privind infestaţia cu cestode la vulpi din   nord-vestul României

Lucrari   Stiintifice Iasi, vol. 51 seria medicina Veterinara, 2008, 520-523

13

DARABUS   GH., ILIE M., ILIE A., MORARIU S., MORAR D., BRUDIU I., Evoluţia unor   parametri biochimici în eimerioza experimentală la puii broiler

 

Lucrari   Stiintifice iasi, vol. 51 seria Medicina Veterinara, 2008, 305-309

14

TITILINCU   A., BLAGA R., HALOS L., MIRCEAN V., BOIREAU P., COZMA V., Diagnosticul   serologic al infecţiei cu Toxoplasma gondii la ovine prin utilizarea metodei,   ELISA şi MAT.

Revista   Scientia Parasitologica, Vol.9. Nr. 2. 2008, 15/20

15

IOVU   A., TITILINCU A., MIRCEAN V., BLAGA R., COZMA V., Rezultate preliminarii   privind seroprevalenţa infecţiei cu Toxoplasma gondii la suine în sistemul   intensiv

Revista   Scientia Parasitologica, Vol.9. Nr. 2. 2008, 21-25

16

BEJAN   A., RADU C., MIRCEAN V., POP R.A., COZMA V., Epidemiologia criptosporidiozei   la viţei în centrul şi nord-vestul României

Revista   Scientia Parasitologica, Vol.9. Nr. 2. 2008, 90-96

17

NICOLA   C., TITILINCU A., CERNEA M.S., COZMA V., Evaluarea chimiorezistenţei la   derivaţii benzimidazolici a strongililor digestivi de la ovine

Revista   Scientia Parasitologica, Vol.9. Nr. 2. 2008, 64-71

18

MAGDAŞ   C., Studiu epidemiologic în infestaţia cu Dermanyssus gallinae la păsări din   trei localităţi ale judeţului Cluj

Revista   Scientia Parasitologica, Vol.9. Nr. 2. 2008, 97-102

19

BĂGUŢ   E.T., MIRCEAN V., NICULAE M., COZMA V., Semnalarea unui focar de tricofiţie   la chinchile

Revista   Scientia Parasitologica, Vol.9. Nr. 2. 2008, 103-107

20

BEJAN   A., MIRCEAN V., RADU C., COZMA V., Epidemiology of Cryptosporidium spp. infection   in goat kids in the central and northwest part of Romania

Scientia   Parasitologica, Vol. 10. Nr. 1-2, 2009

21

GAVREA   R., COZMA V., Trecere în revistă a neosporozei şi a infecţiei cu Neospora   caninum în România

Scientia   Parasitologica, Vol. 10. Nr. 1-2, 2009

22

IOVU   A., TITILINCU A., MIRCEAN V., COZMA V., Date epidemiologice privind   toxoplasmoza la animale în România

Scientia   Parasitologica, Vol. 10. Nr. 1-2, 2009

23

OLTEAN   M., TITILINCU A., FENEŞAN A., COZMA V., Schimbări biochimice, hematologice şi   serologice la infestaţia experimentală cu Trichinella britovi la porc

Scientia   Parasitologica, Vol. 10. Nr. 1-2, 2009

24

SERES   Ş., IOVU A., COZMA V., JUNIE M., Comparative diagnostic value of PCR and   ELISA methods in the diagnosis of Echinococcus granulosus infection

Scientia   Parasitologica, Vol. 10. Nr. 1-2, 2009

25

TITILINCU   A., MIRCEAN V., BEJAN A., IOVU A., UNGUREANU R., Cercetări privind prevalenţa   endoparazitozelor la păuni (Pavo cristatus)

Scientia   Parasitologica, Vol. 10. Nr. 1-2, 2009

26

AKAM   A., DARABUS GH., COZMA V., SUTEU E., KAIDI R., KHELEF K., BACHI F., BOUCHENE   Z., Influence of temperature on the viability of Cryptosporidium parvum   oocysts from the faeces isolated from calves

Bulletin   USAMV, 66(2) 2009

27

BLAGA   R., BRATU C., ILUT L., COZMA V., Use of nuclear microsatelites in genetic   variability assessments of Trichinella isolates

Bulletin   USAMV, 66(2) 2009

28

CHIHAI   O., ERHAN D., TALAMBUTA N., PAVALIUC P., RUSU S., MELNIC G., TUDOR A.,   Efficiency of umbelicien in prophylaxis of parasite immuno-deficiencies in   bovine

Bulletin   USAMV, 66(2) 2009

29

GAVREA   R., COZMA V., Seroprevalence of neosporosis in cattle raised in extensive   system in a village from Cluj county

Bulletin   USAMV, 66(2) 2009

30

IOVU   A., TITILINCU A., MIRCEAN V., BLAGA R., VOINESCU V., COZMA V., Seroprevalence   of Toxoplasma gondii infection in indoor pigs from center and north-western   of Romania

Bulletin   USAMV, 66(2) 2009, 103-107

31

TITILINCU   A., MIRCEAN V., IOVU A., COZMA V., Development of an indirect ELISA Test using   tachyzoite crude antigen for sero-diagnosis of sheep Toxoplasma gondii   infections

Bulletin   USAMV, 66(2) 2009 137-141

Bottom of Form