284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Conducerea Departamentului IV

Conducerea Departamentului IV - Științe clinice


Director Department:

Prof. Univ. Dr. Gherman Călin

Consiliul Departamentului:

Director adjunct departament: Prof. Univ. Dr. Scurtu Iuliu

Responsabil educație: Șef lucr. Dr. Tripon Mirela

Responsabil cercetare: Prof. Univ. Dr. Pall Emoke

Responsabil activități sociale și cu studenții: Conf. Dr. Magdaș Cristian

Responsabil asigurarea calității și resurse umane: Șef lucr. Dr. Neagu Daniela

Administrator departament: Șef lucr. Dr. Codea Răzvan