284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Departamentul I

Departamentul I Științe Preclinice

Conducerea | Discipline

Departamente didactice

Facultatea de Medicina Veterinară Cluj-Napoca este structurată pe 4 departamente, după cum urmează:

Departament I – Științe Preclinice

Fizica

Anatomie

Biochimie

Biologie celulara, histologie, embriologie

Fiziologie

Educaţie fizică

Departament II – Producţii animaliere şi siguranţă alimentară

Competențe transversale

Controlul sanitar veterinar al alimentelor

Economie rurală

Nutriţie

Genetică

Zootehnie

Igiena şi bunăstare

Practică

Departament III – Științe Clinice și Paraclinice

Microbiologie, Imunologie și Epidemiologie

Fiziopatologie

Farmacologie veterinară

Anatomie patologica

Chirurgie și ATI

Toxicologie

Departament IV – Științe Clinice

Medicală

Reproducție

Boli infecțioase

Parazitologie

Departamente

Facultatea de Medicina Veterinară Cluj-Napoca este structurată pe 4 departamente, după cum urmează:

Departament I – Științe Preclinice

Fizica

Anatomie

Biochimie

Biologie celulara, histologie, embriologie

Fiziologie

Educaţie fizică

Departament II – Producţii animaliere şi siguranţă alimentară

Competențe transversale

Controlul sanitar veterinar al alimentelor

Economie rurală

Nutriţie

Genetică

Zootehnie

Igiena şi bunăstare

Practică

Departament III – Științe Clinice și Paraclinice

Microbiologie, Imunologie și Epidemiologie

Fiziopatologie

Farmacologie veterinară

Anatomie patologica

Chirurgie și ATI

Toxicologie

Departament IV – Științe Clinice

Medicală

Reproducție

Boli infecțioase

Parazitologie

Discipline Dep. Producţii animaliere şi siguranţă alimentară

Conducere | Discipline

Disciplinele Departamentului Producţii Animaliere şi Siguranţă Alimentară

  • Nutriţie, alimentaţie, controlul calităţii furajelor, agronomie
  • Biologie vegetală
  • Genetică
  • Creşterea animalelor şi sisteme de producţie animaliere
  • Igiena şi protectia mediului
  • Inspecţia şi controlul produselor şi alimentelor de origine animală
  • Igiena, calitatea şi tehnologia alimentelor
  • Biologie animală şi ecologie
  • Limbi moderne aplicate
  • Pedagogie, Comunicare