284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

chirila flore

Chirilă Florechirila.flore

Lucrări ştiinţifice


1. Chirilă Flore (1980) Proiect de diplomă ״Studiul clinic, epizootologic, terapeutic şi de  laborator asupra dermatomicozelor la animale״ Institutul Agronomic Dr. Petru Groza Cluj-Napoca.

2. Pop M., Şuteu E., Fazekaş A., Felicia Pirlea, Chirilă F. (1979) Aspecte clinice şi experimentale in dermatomicoze la viţei. Simpozionul Probleme de ameliorare, tehnologie de creştere şi patologie la taurine şi ovine, 11-12 mai, Cluj-Napoca, 85.

3. Sahleanu Cl., Gorgan L., Chirilă Fl. (1981) Folosirea vaccinului anticolibacilar in prevenirea enteritelor neonatale la viţei, Şedinţa de comunicări ştiinţifice a ICVB Pasteur Bucureşti, 30 iunie.

4. Şuteu E., Chirilă F., Cozma V. (1984) Valoarea comparativă a unor metode coproscopice in diagnosticul infecţiei cu Cryptosporidium – Seminarul Reproducţia, Patologia Reproducţiei şi Bolile Neonatale la Animalele de Fermă, 24-25 mai, Cluj-Napoca, 255.

5. Sahleanu C.M., Gorgan L.A., Vana V., Chirilă F., Groza I. Şt. (1984) Eficienţa vaccinării anticolibacilare a vacilor gestante in prevenirea diareei neonatale a viţeilor – Seminarul Reproducţia, Patologia Reproducţiei şi Bolile Neonatale la Animalele de Fermă, 24-25 mai, Cluj-Napoca, 421-426.

6. Sahleanu C.M., Gorgan L.A., Vana V., Chirilă F., Groza I. Şt. (1984) Sindromul diareic neonatal al viţeilor:  etiopatogenie, diagnostic, prevenire, tratament – Seminarul Reproducţia, Patologia Reproducţiei şi Bolile Neonatale la Animalele de Fermă, 24-25 mai, Cluj-Napoca, 637.

7. Şuteu E., Chirilă F., Rodica Giurgea (1984) Efectul Levamisolului şi a unui produs indigen (MCM) asupra hiperimunizării anticolibacilare la iepuri, Lucrările celui de al III-lea Simpozion Noi Perspective de cercetare şi producţie a medicamentului veterinar Bucureşti.

8. Şuteu E., Cozma V., Chirilă F. (1985) Aspecte anatomo-clinice şi terapeutice intr-un focar de dermatoză la ovine, Sesiunea ״Breeding and diseases in farm animale״, Tipo. Inst. Agro. Cluj-Napoca, 17-18 mai.

9. Şuteu E., Chirilă F., Cozma V. (1985) Semnalarea infestaţiei cu Cryptosporidium la ovine in nord vestul ţării, Seminar ״Breeding and diseases in farm animale״ Tipo. Agro. Cluj-Napoca, 17-18 mai.

10. Vana V., Gorgan L., Sahleanu C.M., Chirilă F., Damian A. (1987) Observaţii privind incidenţa serogrupelor enterotoxigene de Escherichia coli la purcei in câteva complexe de creştere din Transilvania – Şedinţa de comunicări a filialelor Zonale ale ICVB Pasteur, Cluj-Napoca, 13-14 februarie.

11.  Chirilă F., Sahleanu C.M. (1987) Tehnică serologică de evidenţiere rapidă a tulpinilor de E. coli producătoare de antigen F5(K99) – Seminarul Actualităţi in patologia animalelor domestice, Cluj-Napoca, 388.

 12. Sahleanu C.M., Chirilă F., Vana V., Cozma V., Damian A. (1987) Rezultate preliminare obţinute prin folosirea unui vaccin anticolibacilar bovin conţinând antigen F5(K99) – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a ICVB Pasteur Bucureşti, 27-29 aprilie.

13. Sahleanu C.M., Chirilă F., Chiurciu C., Lincan C., Dagău I. (1988) Prepararea şi experimentarea unui vaccin anticolibacilar bovin conţinând antigen F5(K99) – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a ICVB Pasteur Bucureşti, aprilie.

14. Spînu O., Baba A.I., Răpuntean Gh., Rotaru O., Chirilă F., Cozma V., Boldizsar E. (1988) Observaţii epizootologice, morfopatologice şi etiologice intr-un episod de diaree neonatală la viţei – Simpozionul Actualităţi in Patologia animalelor Domestice, Cluj-Napoca, 9-10 iunie,vol. XIV, 585.

15. Boldizsar E., Bărboi Gh., Chirilă F., Spinu O. (1988) Aspecte legate de diagnosticul şi profilaxia specifică a diareei neonatale la viţei – date preliminare – Nota A. Lucrare comunicată la intâlnirea Centrelor Zonale ale ICVB Pasteur, Iaşi, sept., 21.

16. Boldizsar E., Bărboi Gh., Sahleanu C.M., Chirilă F., Miclăuş V. (1988) Aspecte legate de diagnosticul şi profilaxia specifică a diareei neonatale la viţei – date preliminare – Nota B. Lucrare comunicată la intâlnirea Centrelor Zonale a ICVB Pasteur Iaşi, sept., 21.

17. Sahleanu C.M., Miclăuş V., Vior V., Elena Vior, Nicoleta Macovei, Bărboi Gh., Chirilă F., Boldizsar E. (1989) Acţiunea imunomodulatoare a unor preparate experimentale pe taurine – Sesiunea ştiinţifică anuală a ICVB Pasteur Bucureşti, 27-28 aprilie.

18. Sahleanu C.M., Chirilă F., Miclăuş V., Boldizsar E., Damian A. (1989) Cercetări in vederea imbunătăţirii metodologiei de profilaxie specifică a formei enterice de colibaciloză a viţeilor (comunicare in cadrul colectivului filialei, martie).

19. Popa, V., Preda, A., Drăghia, L., Săndulescu, S., Zăvoiu, F., Sahleanu, Cl., Chirilă, F. (1990) Cercetări privind determinarea patogenităţii unor tulpini de enterobacteriacee izolate de la păsări, Simpozionul Diagnosticul de laborator în medicina veterinară, Călimaneşti, 19-20 oct.

20. Miclăuş V., Sahleanu C.M., Chirilă F., Cătălina Ghiţulescu, Elena Vior, Mariana Oporanu, Vior C. (1991) Activitatea unor produse imunomodulatoare experimentale la viţei. Anuarul INMV Pasteur Bucureşti.

21. Cozma V., Marina Spinu, Ognean L., Kadar L., Negrea O., Chirilă F. (1991) Parametri ai profilului immunologic la miei cu eimerioză – Anuarul Inst. Agronomic Cluj-Napoca.

22. Stănescu V., Chirilă F., Sahleanu Cl., Vana V. (1992) The occurrence of Escherichia coli Serogroups in Raw milk and Chicken meat Pathogenic potential for Man and Animal, 3rd World Congress Foodborne Infections and Intoxications, 16-19 June, Berlin.

23. Stănescu V., Chirilă F., Sahleanu Cl., Vana V., Damian A. (1992) The Level of Coliform and Escherichia coli Titre as Hygienic Quality Index of Raw and Pasteurized Milk and of Chicken Meat, 3rd World Congress Foodborne Infections and Intoxications, 16-19 June, Berlin.

24. Marica D., Răpuntean Gh., Pop M., Natalia Rudăreanu, Elena Muntean, Ileana Spinu, Chirilă F., Spinu O. (1992) Aetiopathogenetic significance in enteral and urinary infections of Escherichia coli ״lac״ strains isolated on CMV-agar medium, Simpozionul Actualităţi in Patologia Animală, vol. XVIII, Cluj-Napoca, 27-29 mai, 161.

25. Marica D., Răpuntean Gh., Carmen Toma, Natalia Rudăreanu, Chirilă F. (1992) ״Remember Escherichia coli mutabile״ – Bacteriol. Virusol. Parazitol. Epidemiol., 37, 3-4, 28-32.

26. Chirilă F., Vana V., Sahleanu C.M., Miclăuş V., Conţiu V., Damian A. (1994) Antigenul F5(K99) şi enterotoxina termostabilă (ST) de E. coli in diareile neonatale ale purceilor, Stud. şi Cerc. Med. Vet., 2, 7-10.

27. Chirilă F. (1995) Identificarea tulpinilor de Escherichia coli cu antigen fimbrial F6(987P) la purceii sugari, Bul. USAMV-ZMV, 49, 471-477.

28. Chirilă F., Sahleanu C.M., Ivanof A., Miclăuş V. (1995) Influenţa unor medicamente antibacteriene faţă de tulpinile de Escherichia coli izolate de la viţei cu diaree neonatală, Bul. USAMV-ZMV, 49, 485-490.

29. Chirilă F., Apostu S., Crăciun C., Fărcaş T., Bodog T., Pop A. (1996) Application of electron microscopic examination by negative staining in the diagnosis of colibacilar infections, A XIV-a Sesiune Anuală a Societăţii de Biologie Celulară, 8-10 iunie, Băile Felix.

30. Apostu S., Chirilă, F., Petean I., Mureşanu I. (1996) Metode moderne de identificare a Escherichiei coli din alimente. Al XXII-lea Simpozion ״Actualităţi in Patologia Animalelor Domestice״ USAMV, Cluj-Napoca, 7-8 noiembrie, 78.

31. Muntean M., Chirilă F., Ghiţulescu C., Schlezak D., Mureşan R., Groza I., Moise D., Morar I., Bogdan L. (1996) Importanţa probelor de sanitaţie în etiopatogenia mamitelor subclinice la vacă. Simpozion “Actualităţi în Patologia Animalelor Domestice” Cluj-Napoca, p. 197.

32. Petean I., Chirilă F. (1997) Observaţii privind evoluţia unei enzootii de rujet intr-un efectiv de pui de fazan, crescuţi in sistem gospodăresc, Al XXIII-lea simpozion ״Actualităţi in Patologia Animalelor Domestice״ Ed. Sincron, pag.183.

33. Apostu S., Mureşanu I., Chirilă F., Petean I. (1997) Metode de identificare a Escherichiei coli 0157:H7 din alimente şi importanţa acestui control, Al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, Voineasa, jud. Vilcea, România.

34. Chirilă F., Sahleanu C.M., Apostu S., Mureşanu I., Petean I. (1997) Involvement of Escherichia coli patogenity factors in human and animal colibacilar infections. AL XXX-lea Simpozion ״Actualităţi in Patologia Animalelor Domestice״, USAMV, Cluj-Napoca, 207.

35. Chirilă F., Apostu S., Duma Mihaela. (1997) Sănătatea animalelor, factor esenţial pentru calitatea laptelui materie primă. Al XXIII-lea Simpozion ״Actualităţi in Patologia Animalelor Domestice״, USAMV, Cluj-Napoca.

36. Apostu S., Chirilă F. (1997) Posibilităţi de reducere a contaminrii cu Escherichia coli a carcaselor. Al XXIII-lea Simpozion ״Actualităţi in Patologia Animalelor Domestice״, USAMV, Cluj-Napoca.

37. Mureşanu I., Apostu S., Chirilă F. (1998) Incidenţa in alimente şi caracteristicile epidemiologice ale toxiinfecţiilor cu B. cereus. Al XXIV-lea Simpozion ״Actualităţi in Patologia Animalelor Domestice״, USAMV, Cluj-Napoca, 552.

38. Chirilă F., Apostu S., Duma Mihaela. (1999) Impactul economic asupra calităţii alimentelor şi sănătăţii publice, Simpozionul ״130 de ani de existenţă şi 80 de ani de invăţământ superior agronomic românesc״, 21-23 octombrie.

39. Apostu S., Stănescu V., Chirilă F., Rotar Mihaela Anca (2000) Evidenţierea toxinelor de Escherichia coli prin tehnici ״in vitro״, Al VIII-lea Congres de Medicină Veterinară, Băile Felix, 17-20 octombrie.

40. Mureşanu I., Stănescu V., Chirilă F., Apostu S. (2000) Eficienţa unor factori igienico-tehnologici asupra diminuării nivelului speciei Bacillus cereus in alimente. Al VIII-lea Congres de Medicină Veterinară, Băile Felix, 17-20 0ctombrie.

41. Slavcovici N., Chirilă F., Asănică V.(2000) Sensibilitatea la antibiotice a tulpinilor de E. coli şi Salmonella sp., la pasăre şi porc, Supliment la Revista Română de Medicină Veterinară, vol.10, nr.3, 258.

42. Stănescu V., Mureşanu I., Bărzoi O., Chirilă F., Apostu S. (2000) Studiul patogenităţii tulpinilor de Bacillus cereus izolate din alimente prin teste ״in vivo״ şi prin metoda ״in vivo״ (culturi celulare, ELISA, RPLA). Al VIII-lea Congres de Medicină Veterinară, Băile Felix, 17-20 octombrie.

43. Akam A., Khelef D., Kaidi R., Othmani A., Lafri M., H. Tali-Maamar, Rahal Kh., Tahrat N., Chirilă F., Cozma V., Maria Stela  Abdul-Hussain (2004) Frequences d’isolement de Cryptosporidium parvum, d’Escherichia coli K99 et de Salmonella spp. chez les veaux diarrheiques dans six fermes laitieres de la Mitidja d’Algerie (Resultats preliminaires), Scientia Parazitologica, 5, 1-2, 13-21.

44. Akam A., H. Tali-Mamaar, Kh. Rahal, N. Tahrat, F. Chirilă, D. Khelef, R. Kaidi, A. Lafri Othmani, V. Cozma (2004) Frequence d׳isolement des souches d׳Escherichia coli K99 chez les veaux dans six fermes laitieres de la Mitidja d׳Algerie, Bull. USA-MV Cluj-Napoca, Seria Med. Vet., vol. 61, 10.

45. Akam A., D. Khelef, R. Kaidi, M. Lafri, Kh Rahal, F. Chirilă, V. Cozma (2004) Frequency of Cryptosporidium parvum, Escherichia coli K99 and Salmonella spp. Isolated from calves in six breeding farms from Mitidja, Algeria, Bul. USA-MV Cluj-Napoca, Seria Med. Vet., vol.61, 287.

46. Apostu S., Chirilă F., Bondoc I., Tudor L. (2004) Incidenţa Listeriei monocitogenes în carnea de porc şi în unele sortimente de cărnuri tocate, Lucr. Şt.  Med. Vet., USAMV “Ion Ionescu de la Brad” Vol. 47 (6), 236-239.

47. Boldizsar E., F. Chirilă, N. Fiţ, Florica Chirilă (2004) Serogroups identification of Salmonella strains isolated from sheeps with Salmonelic abortion in Cluj country during 1999-2003, Bul. USA-MV Cluj-Napoca, vol. 61, 262.       

48. Magdaş C., F. Chirilă, N. Fiţ, Adriana Criste, H. Baciu (2006) Epidemiologic study of Dermanissus gallinae (acari: dermanyssidae) infestation in birds, from three localities on Cluj area, Bull. USAMV Cluj-Napoca, vol.63, 309-314.

49. Akam A., Bouyoucef, Kh. Rahal, M. Lafri., R.Kaidi, D. Khelef, F. Chirilă (2007) Frequence d׳isolement et antibioresistance des souches d׳Escherichia coli F5+ isooles chez les veaux de la Mitidja (Algerie), Bull. USAMV Cluj-Napoca, vol. 64 (1-2), 20-25.

50. Khelef D., Saïb M.Z., Akam A., Kaidi R., Chirilă F., Cozma V et Adjou K.T. (2007)  Epidemiologie de la cryptosporidiose chez les bovins en Algérie, Revue de Med. Vet, 158, 5, 260-264.

51. Chirilă F., N. Fiţ, S. Răpuntean, O. Maghiar, Cristina Bojan (2007) Laboratory diagnosis optimizing tests in american fullbroad, Bull. USAMV Cluj-Napoca, vol. 64 (1-2), 102-107.

52. Fiţ N., Gh. Răpuntean, G. Nadăş, Cosmina Cuc, F. Chirilă, Ioana Gegeşi (2007) In vitro antibacterian effect of Satureja hortensis and Mentha piperita oily extracts on Staphylococcus intermedius strains Bull. USAMV Cluj-Napoca, vol. 64 (1-2), 146-150.   

53. Călina Daniela, Răpuntean Gh., Fiţ N., Nadăş G., Chirilă F. (2008) Cercetări privind imunogenitatea dermatofiţilor din genul Trichophyton, Lucr. Şt. Med. Vet. Partea II. USAMV “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, vol. 51 (10), 682-684.

54. Cuc Cosmina, Răpuntean Gh., Fiţ N, Chirilă F., Nadăş G., Călina Daniela (2008) Testarea In vitro a efectului inhibitor a unor produse apicole şi extracte vegetale asupra algelor din genul Prototheca, Lucr. Şt. Med. Vet. Partea II USAMV “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, vol. 51 (10), 711-714.

55. Nadăş G., Răpuntean Gh., Fiţ N., Răpuntean S., Chirilă F., Cuc Cosmina, Călina Daniela (2008) Levurile genului Malassezia: Aspecte privind izolarea şi patogenitatea la câine, Lucr. Şt. Med. Vet. Partea II USAMV “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, vol. 51 (10), 838-841.

56. Răpuntean S., Răpuntean Gh., Chirilă F., Fiţ N., Nadăş G. (2008) Caracterizarea morfologică, culturală şi biochimică a unor tulpini de Neisseria sp., isolate de la animale, Lucr. Şt. Med.Vet. Partea II USAMV “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, vol. 51 (10), 902-907.

57. Chirilă F., Fiţ N., Nadăş G., Negrea O., Ranga R. (2008) Isolation and characterization of an Aeromonas hydrophila strain in a crap (Cyprinus carpio) toxaemia focus, Bull. USAMV Cluj-Napoca, vol. 65 (1), 244-247.

58. Oleleu Ana-Maria, Răpuntean Gh., Oleleu I., Chirilă F., Fiţ N., Stan F. (2008) Correlation study between positive serologic test and bacteriological and morphopathological examination for Brucella ovis infection in the area of Cluj county, Bull. USAMV Cluj-Napoca, vol. 65 (1), 270-274.

59. Răpuntean S., Fiţ N., Chirilă F., Nadăş G., Cuc Cosmina, Daniela Călina, Cristina Drig (2008) Physical factors action on Neisseria spp. strain isolated from animals, Bull. USAMV Cluj-Napoca, vol. 65 (1), 275-280.

60. Fiţ N., Răpuntean Gh., Chirilă F., Nadăş G., Cosmina Cuc, Daniela Călina, Ana-Maria Oleleu, Adriana Criste (2008), Staphylococci isolated from dog dermatitisand their sensibility to antibiotics, Bull. USAMV Cluj-Napoca, vol. 65 (1), 472.

61. Nadăş G.C., Răpuntean Gh., Fiţ N., Chirilă F., Cosmina Cuc, Daniela Călina (2008), Researches regarding anti-Malassezia antibodies production using rabbit hyper-immunization, Bull. USAMV Cluj-Napoca, vol. 65 (1), 482.

62. Akam A., Khelef D., Kaidi R., Tali-Maamar H., Rahal K., & Chirilă F. (2008) Fréquence d’isolement et antibiorésistance des souches d’Escherichia coli F5+ chez les veaux diarrhéiques et non diarrhéiques de huit grandes fermes laitières de la Mitidja (Algerie). Ecole Nationale Veterinaire d’El Harrach-Alger, 6émes Journées des Sciences Vétérinaires, Thème: Le médicament vétérinaire Nouvelles approaches thérapeutiques et impact sur la santé publique. Poster.

63. Cosmina Cuc, Cătoi C., Răpuntean S., Fiţ N., Chirilă F., Călina Daniela. Morphopathological Aspects in Experimental Infection with Prototheca in Mice – prezentată la International Conference of Cellular and Tissue Comparative Pathology 3-5 july 2008, Cluj-Napoca. Publicată  Revista Română de medicină veterinară vol.1, 2009.

64. Flore CHIRILĂ, Nicodim FIŢ, Octavian NEGREA, Sorin RĂPUNTEAN, George NADĂŞ (2009) The Report of a Furunculosis Case at Trout Produced by a Strain of Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes, Bull. UASVM Cluj-Napoca, 66(1), 278.

65. Nicodim Fiţ, Gheorghe Răpuntean, Stanca Lucia Pantrea, George Nadăş, Flore Chirilă, Andrei Ştefan, Adriana Criste (2009) Antibacterial Effect of Honey on Staphylococci Species Isolated from Animals and Humans, Bull. UASVM Cluj-Napoca, 66(1), 302.

66. NADǍŞ George, Nicodim FIŢ, Flore CHIRILǍ, Sorin RĂPUNTEAN, Cosmina CUC, Daniela CǍLINA, Attila DÉNES, Vasile RUS (2009) The Efficiency of Some Antifungal Products on Genus Malassezia Fungi, Bull. UASVM Cluj-Napoca, 66(1), 321.

67. RĂPUNTEAN Gheorghe, Flore CHIRILĂ, Sorin RĂPUNTEAN, Nicodim Fiţ., George Nadăş, Zoltan Fazekas (2009) Considerations Regarding the Antimicrobial Effect of Procid and Procid Forte Biocide Products, Bull. UASVM Cluj-Napoca, 66(1), 334.

68. S.S. Pop, F. Chirilă, N. Fiţ, S. Răpuntean, G. Nadăş (2009) Clinical Mastitis in Cows: The Microorganism Involved and Their Sensitivity To Antibioticsand Antimicotics, Scientific Symposium "Progress and Perspectives in Veterinary Medicine" "I. I. de la Brad" UASVM Iaşi, program rezumate , 63.

69. Octavian Negrea, Camelia Răducu, V. Miclăuş, O. Liviu, F. Chirilă (2009) Rechearches Regarding Auricular Scabies Incidence in Rabbit (Lepus oryctolagus) and Use of some Modern Therapeutics Methods, Bull. UASVM, 66 (1-2), 359.

70. Akam A., D. Khelef, R. Kaidi, Kh. Rahal, H. Tali-Maamar, F. Mouffok, A. Mekroud, F. Chirilă (2009) Frequency of isolation of Cryptosporidium spp. F5 Escherichia coli and Salmonella spp. in eight calves dairy farms Mitidja (Algeria) Bull. UASVM Cluj-Napoca, 66(2), 66.

71. Iosif Nicodim Fiţ, Gheorghe Răpuntean, Sorin Răpuntean, Flore Chirilă, George Cosmin Nădaş, 2009, Antibacterial Effect of Essential Vegetal Extracts on Staphylococcus aureus Compared to Antibiotics, Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37 (2), 117-123. (ISI)

72. Octavian Negrea, Camelia Răducu, L. Oană, Vioara Mireşan, Z. Marchiş, V. Miclăuş, F. Chirilă, Ancuţa Rotar (2010) Aspects regarding epizootic Metalinguatulosa in main domestic ruminant species, Scientific Symposium „Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine” „Ion Ionescu de la Brad” USAMV Iaşi.

73. Octavian Negrea, Camelia Răducu, L. Oană, Vioara Mireşan, Z. Marchiş, Gh. Mihai, F. Chirilă, Ancuţa Rotar (2010) Some investigations in consumption sea fish (herring, mackerel), Scientific Symposium „Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine” „Ion Ionescu de la Brad” USAMV Iaşi.

74. Flore Chirilă, Nicodim Fiţ, Sorin Răpuntean, George Nadăş, Octavian Negrea (2010) Researches regarding the efficiency of plants essential oils extracts on some bacterial strains isolated from mastitis cow milk, Scientific Symposium „Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine” „Ion Ionescu de la Brad” USAMV Iaşi.

75. Nicodim Fiţ, Flore Chirilă, George Nadăş, Adriana Criste (2010) Antibacterial and protective effect of Allium sativum on intestinal flora in rats (Rattus norvegicus), Scientific Symposium „Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine” „Ion Ionescu de la Brad” USAMV Iaşi. 

76. Nicodim Fiţ, Flore Chirilă, Sorin Răpuntean, George Nadăş, Sanda Andrei, Sorana Teodora Matei (2010) Studies about microbial etiology and antibiotic resistance in subclinical mastitis in cows, Scientific Symposium „Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine” „Ion Ionescu de la Brad” USAMV Iaşi. 

77. George Cosmin Nadăş, Nicodim Fiţ, Flore Chirilă, Sorin Răpuntean, Vasile Rus, (2010) Researches regarding the sensitivity to antibiotics of some bacterial strains isolated from mastitis cow milk,  Scientific Symposium „Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine” „Ion Ionescu de la Brad” USAMV Iaşi. 

78. R. Ştefan, M. Spînu, S. Popescu, N. Fiţ, M. Bindea, F. Chirilă (2010)  Antibacterial effect of silver containing B2O3-CAO-P2O5 glas matrix on Gram negative bacteria,  Scientific Symposium „Progresses and Perspectives in Veterinary Medicine” „Ion Ionescu de la Brad” USAMV Iaşi.  

79. Flore Chirilă, N. Fiţ, S. Răpuntean, G. Nadăş, O. Negrea, Ramona Olariu, 2010, Artritis Caused by Staphylococci in Avian Youth, Bulletin UASMV, Veterinary Medicine, 67 (1), 24-27.

80. George Cosmin Nadăş, Gheorghe Răpuntean, Nicodim Fiţ, Flore Chirilă, Sorin Răpuntean, Vasile Rus, 2010, The effect of some physical and chemical factors on Candida spp. strains isolated from animals, Bulletin UASMV, Veterinary Medicine, 67 (1), 148-152.

81. Nicodim Fiţ, Flore Chirilă, Gheorghe Răpuntean, Sorin Răpuntean, George Nadăş, Cosmina Bouari (CUC), Adriana Criste, 2010, Study on the Microflora of Some Types of Yogurt Marketed in North West of Romania, Bulletin UASMV, Veterinary Medicine, 67 (1), 59- 63.

82. Nicodim Fiţ, Flore Chirilă, Gheorghe Răpuntean, George Nadăş, Andrei Ştefan, Florin Beteg, 2010, The inhibitory Effect of Forest Honey on Staphylococci isolated From Wounds In Animal, Bulletin UASMV, Veterinary Medicine, 67 (1), 366.

83. Otilia Bobiş, Liviu Al. Mărghitaş, Daniel Dezmirean, Olimpia Morar, Victoriţa Bonta, Flore Chirilă, 2010, Quality Parameters and Nutritional value of Different Commercial Bee Products, The 9th International Symposium Prospects for the 3rd Millenium Agriculture 30th of September – 2nd of October, Cluj-Napoca, RO. 

*84. Octavian Negrea, Vioara Mireşan, Flore Chirilă, Viorel Miclăuş, Camelia Răducu, Altina Bidian (2010) Some Diagnosis and Therapy Techniques in Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Furunculosis, in Intensive System Bred, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 43 (2), 44-47.

*85. Octavian Negrea, Flore Chirilă, Liviu Oană, Camelia Răducu, Adriana Criste, Zamfir Marchiş (2010) Investigations Concerning Possibilities of Diagnosis and Treatment in One Pesthole of Bacterial Haemorrhagic Septicemia in Carp (Cyprinus Carpio), Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 43 (2), 48-51.

86. Octavian Negrea, Vioara Mireşan, Camelia Răducu, Liviu Oană, Flore Chirilă, Zamfir Marchiş, Daniel Cocan (2011) Incidence of Larval Anisakiosis in Ocean Fish Sold Through Network of Supermarket Stores, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 44 (2), 35.

87 Octavian Negrea, Vioara Mireşan, Camelia Răducu, Flore Chirilă, Liviu Oană (2011) Parasitological Aspects of Pollution Levels in Some Equine Digestive Helmintosis, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 44 (2), 104.

88. Liviu Mărghitaş, Daniel Dezmirean, Flore Chirilă, Nicodim Fiţ, Otilia Bobiş (2011) Antibacterial Activity of Different Plant Extracts and Phenolic Phytochemicals Tested on Paenibacillus Larvae Bacteria, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 44 (1), 94.

89. Otilia Bobiş, Liviu Al. Mărghitaş, Daniel S. Dezmirean, Flore Chirilă, Robin F.A. Moritz (2011) Preliminary Studies Regarding Antioxidant and Antimicrobial Capacity for Different Types of Romanian Honeys, Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies, 68 (1-2), 91-97.

90. Răpuntean S., Răpuntean Gh., Fiţ N., Chirilă F., Nadăş G., Cuc Cosmina (2011) Investigaţii privind dezvoltarea algelor din genul Prototheca pe unele medii de cultură în vederea optimizării posibilităţilor de izolare şi diferenţiere de alte microorganisme, (Poster)

91. Flore Chirilă, Nicodim Fiţ, Sorin Răpuntean, George Nadăş, Octavian Negrea (2011) The Behavior of Candida spp. Strains Isolated from Different Animal species to Antifungal Drugs, Bulletin UASMV, Veterinary Medicine 68(1)/2011, 97-100.

92. Mihaela Niculae, Marina Spînu, Carmen Dana Şandru, F. Chirilă, F. Bolfă (2011) Studii asupra utilizării unor bioproduse în controlul infecţiilor determinate de tulpini rezistente de E. coli, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Cel de-al VI-lea Simpozion aniversar 45 de ani de la înfiinţare 1966 – 2011 Bucureşti 11-12 octombrie 2011, 171-172.

93. Veronica Sanda Chedea, Cornelia Braicu, Flore Chirilă, Ciprian Ober and Carmen Socaciu (2011) Antibacterial action of  an aqueous grape seed polyphenolic extract, African Journal of Biotechnology Vol. 10 (33), pp. 6276-6280. ISI

94. László Csép, Ioan Bud and Flore Chirilă (2010) Disease resistance effect of sea-buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) added in the fish diet, AACL Bioflux, Volume 3, Issue 5, pp. 339-346.

95. Nicodim Fiţ, Flore Chirilă, George Nadăş, Cosmina Cuc (Bouari) (2011) Researches Concerning the Sensibility to Neomycin of Some Bacterial Strains Isolated from Chicken, Bulletin UASMV, Veterinary Medicine 68(1), 146-150.

96. Nicodim Fiţ, Flore Chirilă, Sorin Răpuntean, George Nadăş, Luciana Preoteasa, Florin Cumpănaşu (2011) Haematological and Biochemical Investigations in Rats with Rheumatoid Arthritis Induced by Freund Complete Adjuvant and Treated with Bee Venom,  Bulletin UASMV, Veterinary Medicine 68(1), 151-158.

97. George Cosmin Nadăş, Nicodim Fiţ, Gheorghe Răpuntean, Flore Chirilă, Sorin Răpuntean, Pompei Bolfă, Cosmina Bouari (2011) The Sensibility to Antimycotics of some Candida Spp. Strains Isolated from Humans and Animals, Bulletin UASMV, Veterinary Medicine 68(1), 268-271.

98. S. Răpuntean, Gh. Răpuntean, N. Fiţ, F. Chirilă, G. Nadăş, Cosmina Cuc (2011) Investigaţii privind dezvoltarea algelor din genul Prototheca pe unele medii de cultură, Al XI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară Bucureşti, 8-10 mai, 16-17 (rezumate).

99. Gabriela Birtaş, Liviu Al. Mărghitaş, Daniel Dezmirean, Nicodim Fiţ, Fl. Chirilă, George Nadăş. Test Regarding Antimicrobial Activity of Propolis and Vegetal Extracts Using Diffusimetrical Method. Lucrări Ştiinţifice Vol 54 Medicină Veterinară Nr 4 Editura “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 2011, p. 341-34

100. Flore Chirilă, Nicodim Fiţ, Sorin Răpuntean, George Nadăş, Cristian Magdaş, Florica Dora Chirilă Original method of cultivation and isolation of Clostridium spp. strains from cases of sheep anaerobic clostridial enterotoxaemia, Cluj Veterinary Journal 2011 vol.21, issue 2(20), p. 15-17.

Lucrări cotate ISI cu factor de impact


1. Iosif Nicodim Fiţ, Gh. Răpuntean, Sorin Răpuntean, F.Chirilă, G.C.    Nadăş (2009) Antibacterial Effect of Essential Vegetal Extracts on Staphylococcus aureus Compared to Antibiotics, Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37 (2), 117-123. 

 2. Liviu Al. Mărghitaş, Cristina Mihai, Flore Chirilă, Daniel Dezmirean, Nicodim Fiţ  (2010) The study of the antimicrobial activity of Transylvanian (Romanian) propolis. Notulae Botanicae Agrobotanici Cluj-Napoca 38 (3).

3. N. Fiţ, F. Chirilă, G. Nadăş, C. Bouari, S.L. Pantrea, E. Pall, B. Pompei: Resurches regarding in vitro antimicrobial effect of some types of honey from Transilvania on staphylococi isolated from animals and humans. Planta Medica 2011: 77: 1229-1472, p. 1457.

4. Chedea Veronica Sanda, Braicu Cornelia, Chirilă Flore, Ober Ciprian, Socaciu Carmen (2011) Antibacterial action of an aqueous grape seed polyphenolic extract, African Journal of Biotechnology  vol. 10, Issue 33, p. 6276-6280.

5. Cristina Manuela Mihai, Liviu Al. Mărghitaş, Daniel S. Dezmirean, Flore Chirilă, Robin F.A. Moritz, Helge Schlüns (2012) Interactions among flavonoids of propolis affect antibacterial activity against the honeybee pathogen Paenibacillus larvae, Journal of Intervertebrate Pathology.