284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

ștefănuț (cernea) cristina

Lista lucrărilor publicate

șef.Lucr.Dr. Ștefănuț Cristina (Cernea)


 

 • Morar R., Cernea M., Ghiţulescu C., Cernea C., Morar E., Oprea M. Cercetări      privind acţiunea hipoglicemiantă a Eridiarom-ului. Bul. USA CN-ZMV (1993) 47; pp.151-157
 • Cozma V., Cernea M., Cernea C.,      Negrea O., Gherman C., Şandru D., MirceanV., Rudnyanschi B. Cercetări privind      utilizarea produsului “FLUBENOL” (Janssen) în programe strategice de      dehelmintizare în fermele de suine. Vol.      Al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară - Voineasa 1997, pp.211
 • Cernea C., Cozma V., Cernea M., Jula I., Negrea O., Gherman C.,      Mircean V., Şandru D., Antal L.Cercetări privind eficacitatea produsului FLUBENOL      (Janssen) în nematodoze la suine. Revista Română      de Medicină Veterinară, 1998, vol. 8, no.4; pp.67-74.        
 • Cernea C., Cozma V., Cernea M., Jula I., Negrea O., Gherman C.,      Mircean V., Şandru D., Antal L. The      efficacy of FLUBENDAZOL (Janssen) in swine nematodoses Revista Română de Parazitologie, 1998, vol.VIII, 2;      pp.26-27.          
 • Cernea C., Cozma V., Magdaş C., Cernea M., Cioflanc A. Cercetări privind eficacitatea produsului      Mondolar 10% (monensin) granulat (KRKA, Slovenia) în eimerioza      experimentală a puilor de găină. Revista Scientia Parasitologica, 2003,      Vol. 4, 1-2; pp.25-35, ISSN:1582-1366
 • Cernea C., Cozma V., Magdaş C., Cernea M., Cioflanc A.    Cercetări      privind eficacitatea produsului Mondolar 10% (monensin) granulat (KRKA,      Slovenia) în eimerioza experimentală a puilor de găină     Rezumat      în Revista Româna de Medicină Veterinară,       Congresul de Medicină Veterinară, Iaşi, 2003
 • Cernea C., Cozma V., Cernea M., Titilincu A. Psoroptic      mange in bubalinae – anatomico-clinical and epidemiological aspects . Buletinul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi      Medicină Veterinară Cluj, Vol 60/2003; pp.191-196, ISSN:1454-2382
 • Cernea M., Cozma V., Cernea C., Gall A. The strongilidosis in horses from Mureş      district – epidemiology and diagnosis. Buletinul      Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, Vol      60/2003; pp.196-201, ISSN:1454-2382
 • Cernea M., Cozma V., Cernea C, Sas C., Mărculescu A.      Studiul structurii şi dinamicii populaţiilor de      strongili, la cabaline din zona de nord vest a Romaniei. Lucrări ştiinţifice medicină veterinară, 37;      USAMVBT, Timişoara 2004; pp.352-356.
 • Cernea M., Cozma V., Cernea C., Sas C., Mărculescu A. Testarea “in      vivo” a rezistenţei cyathostomelor la albendazol. Lucrări      ştiinţifice medicină veterinară, 37; USAMVBT, Timişoara 2004; pp.357-360.
 • Cernea C., Cozma V., Cernea M., Szasz A. Studiul endo şi      ectoparazitozelor la bubaline crescute in sistem extensiv în judeţul Cluj.      Lucrări ştiinţifice medicină veterinară, 37; USAMVBT, Timişoara 2004;      pp.347-351.
 • Cernea C., Cozma V.,      Kadar L., Cernea M., Costea R.         Evaluation of cellular effectors in mange in white rat (Rattus      rattus) via intradermoreaction.       Revista Scientia Parasitologica, 2004, 5; 1-2; pp.28-32,      ISSN:1582-1366
 • Cernea M., Cozma V., L.M.M. de Carvalho, Cernea C., Sas C.         Evaluation of egg hatch assay for detection and risk analyses of      antihelmintic resistance in strongylid nematodes of horses. Revista Scientia Parasitologica, 2004, 5;      1-2; pp.33-38, ISSN:1582-1366
 • Cernea M., Cernea C., Cozma V.,       Madeira de Carvalho       Elaborarea unui protocol complex de diagnostic în      strongilidoze la cabaline. Lucr. St. Seria M.V. USAMV Iaşi. Vol 48,      no 9/2007, Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine,      Iasi, 9-10 June 2005, pp.483-489, ISSN:1454-7406.
 • Cernea M., Cozma V., Cernea C., Mǎrculescu A. Researches about      Egg Hatch Assay for the detection      of antihelmintic bezimidazoles resistance, in horse strongyles.       5th      International conference of PhD students, University of Miskolc, Hungary 14-20 August 2005.
 • Cernea M., Cozma V., Cernea C. In vivo testing of horses      strongyles resistance at albendazole and mebendazole.          Scientia Parasitologica, 2005; 6;      1-2; pp.89-95, ISSN:1582-1366
 • Cernea C, şuteu I., Cozma V., Cernea M., Pall E. The conception      of an experimental model for in vitro testing of acaricidal synthesis      substance.      Scientia Parasitologica, 2005; 6; 1-2; pp.126-131.
 • Cernea M., Cozma V., Cernea C. Detection of antihelmintic      benzimidazole resistance in horses strongyles from North-West of Romania. Prospects of      the Agriculture of the 3rd Millennium science, October 6-7,      Buletinul USAMV, vol. 62/2005, pp.56-62, ISSN:1454-2382
 • Cernea M., Cozma V., Cernea C, Bindea V., Oros A., Mărculescu A. Lipovan      R., Onac D. The      epidemiological study of strongylidosis from Beclean stud. Scientifical      Papers - Veterinary Medicine, Vol. XXXIX, USAMV      a Banatului, Timişoara, 2006, Ed. Imprimeria Mirton, pp41-46,      Issn:1221-5295.
 • Cernea M., Cornel C., Cernea C., Titilincu A., Mureşan A., Cozma V.           Aspecte morfopatologice şi histologice în      strongilidoză la cabaline. Rev. Scientia      Parasitologica, 2006, vol . 7, nr.      1-2, pp.41-48, ISSN:1582-1366
 • Cernea M., Madeira de Carvalho L.M., Cozma V, Cernea C. Efectul in vitro      al derivaţilor benzimidazolici asupra morfologiei ouălor şi larvelor      infestante de strongili. Rev. Scientia      Parasitologica, 2006, vol .7, nr. 1-2, pp.49-54, ISSN:1582-1366
 • Cernea C., şuteu E., Cernea M., Pall E.         Analiza in vitro a comportamentului acarienilor      din genurile Sarcoptes, Chorioptes şi Psoroptes. Rev. Scientia Parasitologica, 2006, vol      . 7, nr. 1-2, pp.29-34, ISSN:1582-1366
 • Cernea C.L., Cozma V., şuteu E., Cernea M. Realizarea unui model experimental de testare in vitro a efectului      acaricid al extractelor vegetale. Rev. Scientia Parasitologica, 2006,      vol.7, nr. 1-2, pp.35-40, ISSN 1582-1366
 • Cernea M., Cernea C, Nueleanu V. I. Mărculescu A, Diana O, Cozma V. Effectiveness of benzimidazols in      treating strongiloidis in donkeys. Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol.      63/2006, Symposium “ Prospects for the 3rd Millenium      Agriculture”, pp.49-53, ISSN:1454-2382
 • Ognean L., Cernea C, Cernea M. Evaluation      of primary and secondary hemostasis tests in healthy dogs. Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 63/2006, Symposium “ Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.39-44, ISSN:1454-2382
 • Ognean L., Cernea C., Cernea M., Ognean M.          Pharmacokinetics      and metabolism of fenbendazole in healthy dogs. Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 63/2006, Symposium “ Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp. 120-124, ISSN:1454-2382
 • Cernea M., Cernea C., Cozma V., Madeira de Carvalho L.M. Comparative      studies of the effectiveness of fenbendazole and ivermectine based      treatment in equine strongylidosis. Scientific works, C series XL,      veterinary medicine, simpozionul “Contribuţii ale cercetării ştiinţifice      la progresul medicinii veterinare”, Bucureşti, 16-17 noiembrie 2006,      pp.360-365, ISSN:1222-5304
 • Cernea M, Cernea C., Ognean L., Cozma V., Madeira de Carvalho L.M.      Influence of mebendazole treatment on      epidemiological factors in donkey strongylidosisi. Scientific      works, C series XL, veterinary medicine, simpozionul “Contribuţii ale      cercetării ştiinţifice la progresul medicinii veterinare”, Bucureşti,      16-17 noiembrie 2006, pp.366-370, ISSN:1222-5304
 • Cernea C., Cernea M. Establishinh      the causal factors in the development of psoroptic mange in buffalo from      S.C.D.C.B. - şercaia, Braşov District. Scientific works, C series XL, veterinary medicine, simpozionul “Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la progresul medicinii veterinare”, Bucureşti, 16-17 noiembrie 2006, pp.349-354, ISSN:1222-5304
 • Cernea C., Cernea M. General      epidemiologycal aspects of mange in bovine populations in the center and      North-west of Romania. Scientific works, C series XL, veterinary      medicine, simpozionul “Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la progresul      medicinii veterinare”, Bucureşti, 16-17 noiembrie 2006, pp.355-359,      ISSN:1222-5304
 • Ognean L., Cernea C., Oana L., Cernea M., Ognean M.       Clearance      investigation for the different active substances used as anthelmintic      drugs in the dog therapy. Scientific works, C series XL, veterinary      medicine, simpozionul “Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la progresul      medicinii veterinare”, Bucureşti, 16-17 noiembrie 2006, pp.61-67,      ISSN:1222-5304
 • Cernea C., Titilincu A., Cernea M., Mureşan A. Cozma V. Psoroptic mange in buffaloes:      hematological, serological and immunological study         Rev. Scientia Parasitologica,      2006, vol . 7, nr. 3-4, pp.107-111, ISSN:1582-1366
 • Cernea C., Cernea M. Establishing      the causal factors in the development of Chorioptic mange in cattle.           Scientifical Papers - Veterinary      Medicine, Vol. XL, USAMV a Banatului,      Timişoara, 2007, pp.303-308. Ed. Imprimeria Mirton, Issn:1221-5295
 • Cernea M., Cernea C. Mathematical      methods applicable in pharmacological resistance tests.
 • Scientifical Papers - Veterinary      Medicine, Vol. XL, USAMV a Banatului,      Timişoara, 2007,pp.135-139, Issn Ed. Imprimeria Mirton, Issn:1221-5295.
 • Cernea M., Cernea C., Ognean M., Onac D., Răileanu ş., Cozma V. Eggs      hatching and larval development assay of strongyls resistance at benzimidazoles in zoo equines. Scientifical      Papers - Veterinary Medicine, Vol. XL, USAMV a      Banatului, Timişoara, 2007, pp.140-146, Issn Ed. Imprimeria      Mirton, Issn:1221-5295
 • Cernea M., Cernea C., Mărculescu A. Trîncă S.        The therapeutic effectiveness of      mebendazole in Ancylostomosis and Strongyloidosis in dogs.Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 64/2007, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.91-95, ISSN:1843-5270
 • Onac D., Cernea M., Cernea C., Zagon C., Titilincu A., Cozma V. Epidemiologia strongilidozelor la      ecvinele din grădini zoologice. The xth National Congress      of Veterinary Medicine, 2007, pp.103-104.
 • Ognean L., Cernea C., Cernea M., Miclăuş V. Pârv M. Cuantificarea unor parametrii farmacocinetici      necesari evaluării bioechivalenţei produsului Anipratel. Scientific Works, C series, LI, 2007,      Veterinary Medicine, Bucharest, simpozionul “Contribuţii ale cercetării      ştiinţifice la progresul medicinii veterinare", pp.358-364,      ISSN:1222-5304
 • Cernea M. Cernea C. Răileanu S. Gut A. Silberg R. Mărculescu A.L. Madeira de Carvalho. Testing of      sensibility and specificity of in vivo resistance investigation methods. Scientifical      Papers, Veterinary Medicine, vol XLI, USAMV a Banatului, Timişoara, 2008, pp.550-555, Issn Ed. Imprimeria Mirton, Issn:1221-5295
 • Oncac Diana, Cernea M. Cernea C. Zagon      C. Titilincu A. Cozma V. Strongylidosis epidemiology in horses      from zoo. Revista Română de Medicină Veterinară, vol. 18, nr. 1/2008,      ISSN:12220-3173, pp.181-192
 • Cernea Mihai, Cernea Cristina, S. Răileanu, A.      Gut, R. Silberg,      L. Madeira de Carvalho Establishing      the necessary and functional parameters of the deterministic mathematical      model of in vitro resistance evaluation in equine strongyls resistance. Lucr. St. Seria M.V. no. 51(10)/2008,      USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine,      5-6 Iunie, 2008, pp.257-260, Iaşi, ISSN:1454-7406
 • Cernea Mihai,Cernea Cristina,      S. Răileanu,A. Gut,R. Silberg, L. Madeira de      Carvalho. Calculation of      resistance factor and evaluation of results veridicity from a      biomathematical prospective in equine strongyls resistance. Lucr. St. Seria M.V. no. 51(10)/2008,      USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine,      5-6 Iunie, 2008, pp.261-263, Iaşi, ISSN:1454-7406.
 • Cernea      Laura,M. Cernea , L. Ognean, N. Fiţ , S. Trâncă, S.      Tripon Simona Cucuruzan. The effect of some plant extracts on the      intestinal endo-symbiotic micro-biocenosis in laboratory mice. Lucr.      St. Seria M.V. no. 51(10)/2008, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, 5-6 Iunie, 2008, pp.33-37, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 • Ognean L., Cernea Cristina, Cernea M.         Evolution of cow mammary health and the      hygienic and sanitary parameters of produced and processed milk on the      closed chain productive flow of the Sanlacta Company. Lucr. St. Seria      M.V. no. 51(10)/2008, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in      Veterinary Medicine, 5-6 Iunie, 2008, pp.103-108, Iaşi, ISSN:1454-7406
 • Cernea Mihai, Cernea Cristina, Cozma      Vasile, Răileanu S., Gut      A, Silberg R, Luis      Madeira de Carvalho. Comparative      evaluation of drug resistance tests in equine strongylidosis. Proceeding - Equine Parasite Drug      Resistance - Workshop, Copenhagen, Denmark, on July 31 and August 1, 2008,      pp.18-19
 • Luis Madeira de Carvalho, Cernea Mihai, Sónia Martins, Sérgio Sousa Sofia Gersão, Cernea Laura. L3 subpopulations      of Cyathostomum sensu latum :      Adventures with an alternative approach to study cyathostomin      infection of horses in Portugal and Romania. Proceeding      - Equine Parasite Drug Resistance - Workshop, Copenhagen, Denmark, on July 31 and August 1, 2008, pp.31.
 • Cernea Cristina, Cernea M. Ognean L., Trîncă S. Popa A. Investigation      regarding the influence of some plant extracts on the hematological      parameters in lambs  Bulletin of USAMV Cluj-Napoca,      vol. 65(1-2)/2008, Symposium “Prospects for the 3rd Millenium      Agriculture”, pp.285-290, ISSN:1843-5270
 • Cernea Cristina,Cernea M. Ognean L. Trîncă S. The efect of certain essential      oils on laboratory mice intestinal protozoa. Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 65(1-2)/2008, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.281-284, ISSN:1843-5270
 • Cernea      Mihai, Cernea L. C. Răileanu S. Gut A.       Silberg R. Monitoring of      equine strongyls resistance to anthelmintics. Danube Delta National Institute for Research and Development, Tulcea,      Romania,The XVII Intrnational Symposium      "Deltas and Wetlands 2008" 18-20 September 2008
 • Răileanu      S. Cernea Mihai, Cernea      L. C., Gut A. Silberg R. The identification of feral-wild horse's      strongyles from Danube Delta     Danube Delta National Institute for      Research and Development, Tulcea, Romania. The XVII      Intrnational Symposium "Deltas and Wetlands 2008" 18-20      September 2008
 • Cernea Mihai, Cernea Cristina, Luís Madeira de      Carvalho, Deterministic bio-mathematical model (Anthelmintic Resistance      Program) of resistance evaluation in equine strongyls          IV. Congresso Ciências Veterinárias I Congresso Ibérico de      Epidemiologia INRB, INIA/Fonte Boa, 27-29 Novembro 2008, pp. 121
 • Luís M. Madeira de Carvalho, Mihai      Cernea; Sónia Martins; Sérgio Sousa; Sofia Gersão; Laura Cernea. Comparative      study of cyathostomin horse infection in Portugal and Romania based      in L3 subpopulations of      Cyathostomum sensu latum. Rev. Scientia Parasitologica, 2008, vol      . 2, pp. 48-56 ISSN:1582-1366
 • L. M.      Madeira de Carvalho, L.Gomes, M. Cernea, C. Cernea, C.A. Santo,      N. Bernarde, M.A. Rosário, M. J. Soares, I.      Fazendeiro.      Gastrointestinal parasites and its control in stabled donkeys and      mules. Revista portuguesa      Ciências      Veterinárias, RPCV (2007) 102      (563-564) pp.225-231, trimisa în 2007 publicată în 2009.
 • Ognean      L., Cristina Cernea, M. Cernea, G. Giurgiu, S. Trîncă. The relevance of the blood biochemical      modifications for detection of some vitamino-mineral inbalances      consequential to uncontrolled feed of the ostrich chickens. Lucr.      St. Seria M.V. no. 52(11)/2009, vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.231-235, Iaşi,      ISSN:1454-7406.
 • Laura      Cristina Cernea, Mihai Cernea, Laurenţ Ognean, Valentin Năstasa, Ştefan      Răileanu, Mihai Mareş, Luis M. Madeira De Carvalho, Anca Chereji. The efficacy of hidroalchoolic herbal      extracts on eggs and larvae of equine strongyls           Lucr. St. Seria M.V. no. 52(11)/2009, vol.1, USAMV      Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie,      2009, pp.426-431, Iaşi, ISSN:1454-7406
 • Laura      Cristina Cernea, Mihai Cernea, Laurenţ Ognean, Viorel Miclăuş, Sebastian      Trîncă. The influence of      hydro-alcoholic plant extracts on protein evolution from lambs. Lucr. St. Seria      M.V. no. 52(11)/2009, vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.432-435, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 • Mihai Cernea,      Laura Cristina Cernea, Laurenţ Ognean, Valentin Năstasa, Mihai Mareş,      Ştefan Răileanu, Luis M. Madeira De Carvalho. Phytotherapy      in equine strongylidosis. Lucr. St. Seria M.V. no. 52(11)/2009,      vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary      Medicine, Iunie, 2009, pp.436-441, Iaşi, ISSN:1454-7406.
 • Mihai Cernea,      Laura Cristina Cernea, Laurenţ Ognean, Valentin Năstasa, Mihai Mareş,      Ştefan Răileanu, Sebastian Trîncă. Pharmacodinamic      studies of anthelmintic classes used in equine strongylidosis Lucr. St. Seria      M.V. no. 52(11)/2009, vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.442-446, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 • Cristea      Gheorghe, Mareş Mihai, Cernea Mihai, Cernea Cristina, Grecu Mariana,      Moraru Ramona, Malic Luminiţa, Năstasă Valentin. Pharmacoclinical considerations on the      process of tissue repair using proteolytic enzymes of euphausia superba in      the treatment of accidental tardive wounds in horse         Lucr. St. Seria      M.V. no. 52(11)/2009, vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.493-497, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 • Năstasă      Valentin, Munteanu, Pavli, Mareş, Cernea M, Cernea L. C, Grecu, Moraru,      Malic Luminiţa Pharmacoclinical      considerations on ketamine - diazepam, ketamine - acepromazine and      propofol - butorphanol anaesthesia in dogs. Lucr. St. Seria      M.V. no. 52(11)/2009, vol.2, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.684-690, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 • Ognean      L., Meda Moldovan, Cristina Cernea, L. Oana, A. Gal, C. Ober. Detection of blood incompatibillities in      dogs with major risks in blood transfusion therapy Lucr. St. Seria      M.V. no. 52(11)/2009, vol.2, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.707-711, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 • Mihai Cernea, Cristina L. Cernea,      Stefan Răileanu, L. Madeira De Carvalho. Determination of Resistance Reference      Parameters of Equine Strongyls to Anthelmintic. Bulletin of USAMV      Cluj-Napoca, vol. 66(1)/2009, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.354-358, ISSN:1843-5270
 • Cristina L. Cernea,      Mihai Cernea.      In      Vitro Evaluation of Benzimidazole Resistance of Ancylostomidae şi      Strongylididae in Dogs. Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol.      66(1)/2009, Symposium “Prospects for the 3rd Millenium      Agriculture”, pp.129-134, ISSN:1843-5270
 • Ognean L., Moldovan M., Cernea C. L., Cernea Mihai.          Value of crossmatch tests for verifying the compability in dog blood      transfusion therapy. Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol. 66(1)/2009,      Symposium “Prospects for the 3rd Millenium Agriculture”,      pp.170-175, ISSN:1843-5270
 • Ognean L., Meda Moldovan, Cristina Cernea, Mihai Cernea,      S. Tripon            Testarea      compatibilitatii sanguine hemotranfuzionale la caine si alte animale de      companie. Buletinul societatii romane de biologie celulara nr.      37 - iunie 2009, Bistrita, Universitatea Vasile Goldis, Arad
 • Cristina Cernea, V. Miclaus, C. Ober, L. Ognean, L.      Oana, Mihai Cernea, V. Rus      Observation concerning sexual dimorphism in submandibular gland of the rats          Studia universitatis Vasile      Goldis, seria stiintele vietii, vol. 19/1/2009, pp. 37-39
 • Ognean L., Sarandan H., Cernea Cristina, Mihai Cernea,      Oana l., Meda Moldovan. Ostrich health surveillance in a      semi-intensive little farm based on the evaluation of the main      haematological parameters Lucrari      stiintifice, medicina veterinara, vol XLII (2)/2009, FMV Timisoara
 • Cernea Mihai, Cernea Cristina. Strongyls      benzimidazole resistance in equines from zoo. Clujul Medical veterinar,      nr15/2009, FMV Cluj, pp 35-40
 • Ognean L., Cristina Cernea, Mihai cernea, Tripon S.      Evaluarea biodisponibilitatii comparative a doua antihelmintice pe baza de      fenbendazol, praziquantel si pyrantel pamoat. Clujul Medicla Veterinar, nr      14/2008 (decembrie), pp. 26-32
 • Mihai CERNEA1, Laura      Cristina CERNEA1, Ştefan RĂILEANU3, Valentin NĂSTASA2, Mihai MAREŞ2, Laurenţ OGNEAN1,      Luis M. Madeira de CARVALHO4. Biological control of pastures infested with equine strongyls      larvae. Lucr. St. Seria M.V. no. 53(12)/2010, partea 3, USAMV Iaşi.      Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2010,      pp.571-574, Iaşi, ISSN:1454-7406
 • Mihai CERNEA1,      Laura Cristina CERNEA1, Ştefan RĂILEANU3, Valentin      NĂSTASA2, Mihai MAREŞ2, Laurenţ OGNEAN1,      Luis M. Madeira de CARVALHO4. The efficacy of herbal extract on equine      Strongylidosis. Lucr. St. Seria M.V. no. 53(12)/2010, partea 3,      USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine,      Iunie, 2010, pp.575-581, Iaşi, ISSN:1454-7406.
 • Laura Cristina CERNEA1,      Mihai CERNEA1, Laurenţ OGNEAN1, Valentin NĂSTASA2,      Ştefan RĂILEANU3, Mihai MAREŞ2, Anca CHEREJI1      Luis M. Madeira de CARVALHO4. The efficacy of macrocyclic lactones and benzimidazoles      combination in equine strongylidosis. Lucr. St. Seria M.V. no.      53(12)/2010, partea 3, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in      Veterinary Medicine, Iunie, 2010, pp. 562-565, Iaşi, ISSN:1454-7406.
 • Laura Cristina CERNEA1,      Mihai CERNEA1, Laurenţ OGNEAN1, Valentin NĂSTASA2,      Ştefan RĂILEANU3, Mihai MAREŞ2, Anca CHEREJI1      Luis M. Madeira de CARVALHO4. The efficacy of tetrahydropyrimidines and benzimidazoles      combination in equine strongylidosis. Lucr. St. Seria M.V. no.      53(12)/2010, partea 3, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in      Veterinary Medicine, Iunie, 2010, pp.566-570, Iaşi, ISSN:1454-7406.
 • L. OGNEAN , Ani Alina Rodica,      Cristina CERNEA, M. CERNEA, C. PESTEAN, Meda Maria MOLDOVAN. Use      Of Blood Parameters In Hematology And Cytology Health Creck Carps      (Cyprinus Carpio) Reared In System SemiIntensive. Lucr. St. Seria M.V. no. 53(12)/2010, partea 3,      USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine,      Iunie, 2010, pp.442-447, Iaşi, ISSN:1454-7406.
 • Cernea Mihai, Cernea Cristina, Luis      M. Madeira de CARVALHO4. Bio-mathematical soft applicable in      pharmacological resistance tests. Rev. Scientia Parasitologica, 2010,      vol . 11 (1), pp. 24-28 ISSN:1582-1366
 • Laurent Ognean , Chiurciu C. Zavoiu F., Cristina CERNEA, Mihai, CERNEA,      Cristina TODORAN, Meda MOLDOVAN, Sebastian TRINCA. The Relevance of Some       Physiological Parameters in Evaluating the Safety of Two Vaccine      Formulation Against Contagious Agalaxia in Goats. Buletin USAMV      Cluj-Napoca, vol. 67 (1), 2010, Veterinary Medicine, ISSN 1843-5270,      pp.166-178.
 • Laurent Ognean, Beres M., Geta      Pavel, Vlasiu A., Cristina CERNEA, Mihai, CERNEA, Cristina TODORAN, Meda      MOLDOVAN, Sebastian TRINCA            The Evolution of the Hemogram and      Certain Biochemical Parameters from Blood and Milk of sows During the      first week Post-Part Buletin      USAMV Cluj-Napoca, vol. 67 (1), 2010, Veterinary Medicine, ISSN 1843-5270,      pp.158-165

 

Carţi publicate


 

 • Atlas de diagnostic      al Strongilidozelor la ecvine      [2008]. Mihai Cernea, Luís M.      Madeira de Carvalho, Vasile Cozma, Laura Cernea Cristina, ştefan Răileanu,      Radu Silberg, Adrian Gut, Editura AcademicPres, (118 p) ISBN 978-973-744-127-0

 

 • Chimiorezistența La Antihelmintice De Uz Medical Veterinar      [2010]– Mihai Cernea,      Laura Cristina Cernea, Vasile Cozma, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 276 pagini, ISBN      978-973-744-217-8.