284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

rapuntean sorin

 

 

rapuntean.sorinRăpuntean Sorin

Lista publicațiilor


 

1.         Răpuntean Gh., Marica D., Pop M., Brudaşcă F., Răpuntean S., (1994) – Aspecte epidemiologice rezultate din circulaţia tulpinilor enterotoxigene de Vibrio cholerae non O-1 în mediul natural (Epidemiological aspects of enterotoxigenic strains, Vibrio cholerae non O-1, the natural environment). Vol. Simpozion 125 ani de învăţământ superior agronomic la Cluj-Napoca, 20-21 X, pag. 145 (rezumat engleză); integral volum Simpozion p. 167-171, 1994.

2.         Răpuntean Gh., Baba A.I., Răpuntean S., Szigethy I., (1995) Observaţii asupra unei enzootii de jujet la porc într-o unitate de creştere intensive (Observations on an outbreak of pig erysipelas in an intensive breeding farm) – Buletin USAMV-ZMV, 49, p. 479-484; ISSN 0557-4668.

3.         Răpuntean Gh., Moroianu Iuliana, Răpuntean S. (1995) – Cercetări privind acţiunea antimicrobiană a produsului N-Clorosuccinimidă (Research on antimicrobial action of the product N- Chlorosuccinimide) (ICCF-Bucureşti) – Buletin USAMV-ZMV, 49, p.321-327; ISSN 0557-4668.

4.         Marica D., Răpuntean Gh., Groza I., Răpuntean S. (1997) – Caracterizarea morfologică,   culturală şi biochimică a unor tulpini de Prototheca sp. Izolate de la vaci cu mamită subclinică (Morphological, cultural and biochemical several strains of Prototheca sp. Isolated from cows with subclinical mastitis), Luc. Cong. VII de Med. Vet., 21-24 X, vol. rez. (engleză, română), pag. 298.

5.         Răpuntean Gh., Groza I., Răpuntean S., Păduraru Simona (1997) – Sensibilitatea unor tulpini de Prototheca sp. La antibiotice şi unii factori de mediu (Sensitivity of some Prototheca sp. Strains to antibiotics and certain environmental conditions), Luc. Cong. VII de Med. Vet, 21-24 X, vol. rez. (engleză, română) pag. 299.

6.         Răpuntean Gh., Diaconescu N., Şufaru A., Voinovschi Emilia, Răpuntean S., (1997) – Eficacitatea produselor Lacrispet, Gentavet şi Otisept (Biovet SA Bucureşti) în prevenirea şi tratamentul unor afecţiuni oculare şi otice la câini şi pisici (Efficacy of Lacrispet, Gentavet and Otisept (Biovet SA Bucharest) in the prevention and treatment of eye and ear disorders in dogs and cats) Lucr. Simp. Actual. Patol. Anim. Domest. Cluj-Napoca, 27-28 XI, volum XXIII, pag. 30-34, rezumat engleză.

7.         Răpuntean Gh., Groza I., Răpuntean S., Diaconescu N., Voinovschi Emilia, Guşetoiu C. (1997) – Efectul antibacterian al produselor Duphapen LA şi Duphamox (Solvay Duphar BV Olanda) şi eficienţa lor terapeutică în unele afecţiuni al bovine (The effect of antibacterial products Duphapen LA and Duphamox (Solvay Duphar BV Holland) and their therapeutic effectiveness in some diseases of cattle) Lucr. Simp. Actual. Patol. Anim. Domest., 27-28 XI, volum XXIII, pag. 25-29, rezumat engleză.

8.         Răpuntean Gh., Marica D., Groza I., Răpuntean S., (1998) – Semnalarea unor cazuri de enterită la purceii sugari provocată de V. furnissi (Report cases of enteritis in infants piglets caused by V. furnissi) Luc. Simp. “Contribuţii ale cercetării Ştiinţifice la dezvoltarea socio-economică a zonei rural montane”, Cristian-Sibiu, 15-16 mai, pag. 114-118 (rezumat în engleză şi română).

9.         Răpuntean S., Răpuntean Gh., Boldizsar E. (1998) – Sensibilitatea unor tulpini de Prototheca spp. la unele substanţe antifungice şi chimioterapice (Sensitivity of strains of Prototheca spp some antifungal substances and antifungals), Simp. APAD Cluj-Napoca, 26-27 XI, vol. 24, pag. 525-528.

10.       Răpuntean Gh., Groza I., Răpuntean S., Diaconescu N., Voinovschi Emilia, Guşetoiu C. (1998) – The Antibacterian Effect of Duphapen LA and Duphamox LA (Solvey Duphar BV Olanda) and their Therapeutical Efficiency in Cattle, Buletin USAMV –ZMV, 52, ISSN 0557-4668 (în limba engleză) pag. 101-4.

11.       Răpuntean Gh., Groza I., Răpuntean S., Păduraru Simona (1998) – The Senssitiveness of some Prototheca sp. to some Antibiotics, Antifungals and to some Environmental Factors, Buletin USAMV –ZMV, 52, pag. 95-99, ISSN 0557-4668 (în limba engleză).

12.       Răpuntean Gh., Baba A.I., Cătoi C., Răpuntean S., Fârtan S. (1999) – Un focar de listerioză ovină: aspecte epidemiologice, anatomoclinice, investigaţii de diagnostic şi eficacitatea măsurilor de combatere aplicate (An outbreak of listeriosis in sheep: epidemiological aspects, anatomical and clinical diagnostic investigations and the effectiveness of measures implemented) Simp. Actual. Creşt. Patol. Anim. Domest, Cluj-Napoca, 21-23 X, pag. 356-360, vol XXV.

13.       Răpuntean Gh., Răpuntean S., (1999) – Importanţa algelor unicelulare din genul Prototheca pentru patologia veterinară (The importance of single-cell algae, belonging to the genus Prototheca for veterinary pathology) Rev. Rom. Med. Vet., vol. 9, nr. 3, pag. 233-246.

14.       Răpuntean Gh., Cozma V., Gherman C., Răpuntean S., Şandru Dana, Turca D., Voinovschi Emilia (2000) – Eficacitatea vaccinului Eweguard (American Cyanamid Company) în prevenirea anaerobiozelor şi în terapia unor helmintoze digestive şi pulmonare la ovine (Eweguard vaccine efficacy, (American Cyanamid Company) in clostridial diseases prevention and therapy of gastrointestinal and lung worm diseases in sheep) Scientia Prasitologica, nr. 1, vol.1, pag. 35-42 (rezumat în engleză) ISSN 1582-1366 Academic Press Cluj-Napoca.

15.       Răpuntean Gh., Răpuntean S., (2000) – Observaţii privind etiologia unor mamite la vacă şi oaie (Observations on the etiology of mastitis in cows and sheep) Volum Simp. FMV Iaşi, vol. 2 (43) pag. 160-164, ISSN 1454-7406, rezumat engleză.

16.       Răpuntean Gh., Boldizsar E., Răpuntean S., (2000) – Testarea capacităţii de fagocitoză “in vitro” a polimorfonuclearelor şi macrofagelor circulante asupra algelor unicelulare din genul Prototheca (Phagocytosis capacity testing "in vitro" of circulating polymorphonuclear and macrophages, against the unicellular algae of the genus Prototheca) Al VIII-lea Cong. Naţ. de Med. Vet., Felix, 17-20 oct., vol. rezumate, pag. 248, rezumat engleză, cod 212.

17.       Boldizsar E., Răpuntean Gh., Răpuntean S., (2000) – Influenţa presiunii osmotice şi a radiaţiilor UV asupra dezvoltării culturilor de Prototheca spp. (Influence of osmotic pressure and UV radiation on the development of Prototheca spp) Al VIII-lea Cong. Naţ. de Med. Vet., Felix, 17-20 oct., rezumt engleză, pag. 262 (cod 226).

18.       Răpuntean Gh., Răpuntean S., (2000) – Aprecieri epidemiologice şi de diagnostic asupra infecţiei dizenteriforme la câine produs de Cl. Perfringens (Epidemiological and diagnostic assessments of the dysentery infections in dogs, produced by Cl. perfringens) Volum Simp. 2 (43) pag. 164-170, ISSN 1454-7406, rezumat engleză

19.       Boldizsar E., Răpuntean Gh., Răpuntean S. (2000) – Influenţa presiunii osmotice şi a radiaţiilor ultraviolete asupra dezvoltării culturilor de Prototheca spp. (Influence of osmotic pressure and UV radiation on the development of Prototheca spp) Al VIII-lea Simp. Naţional de Med. Vet., 17-20 oct., Felix, Bihor, volum rezumate, pag. 262 (cod 226) română engleză.

20.       Răpuntean Gh., Boldizsar E., Răpuntean S. (2000) – Testarea capacităţii de fagocitoză “in vitro” a polimorfonuclearelor circulante asupra algelor unicelulare din genul Prototheca (Phagocytosis capacity testing "in vitro" of circulating polymorphonuclear and macrophages, against the unicellular algae of the genus Prototheca) Al VIII-lea Simp. Naţional de Med. Vet., 17-20 oct., Felix, Bihor, volum rezumate, pag. 248 (cod 212), română engleză.

21.       Răpuntean Gh., Marica D., Boldizsar E., Răpuntean S. (2000) – Caracterizarea tulpinii M-951 de E. coli utilizată ca probiotic în prevenirea diareei neonatale a purceilor (Characterization of M-951 strain of E. coli, used as a probiotic to prevent neonatal diarrhea in piglets) Luc. Simp. ACPAD Cluj-Napoca, vol. 24, pag. 455-465, ISBN 973-8266-22-x.

22.       Răpuntean Gh., Boldizsar E., Marica D., Răpuntean S. (2001) – Bacilus anthracis – observaţii referitoare la formarea “in vitro” a protoplaştilor sub acţiunea penicilinei (testul Jensen Kleemeyer), (Bacilus anthracis - observations on the "in vitro" formation of the protoplast, under the action of penicillin (Jensen Kleemeyer test)) Luc. Şt. USAMV –MV, Iaşi,, 44 (3), fasc. 2, pag. 742-747, ISSN 1454-7406.

23.       Răpuntean Gh., Boldizsar E., Răpuntean S., Samarineanu M. (2001) – Aprecieri asupra capacităţii imunogene a unui antigen obţinut din alga unicelulară Prototheca şi producerea unui ser hiperimun prin inoculare la iepure (Assessments on immunogenic capacity of an antigen derived from Prototheca unicellular algae, and hyperimmune serum production by inoculation of a rabbit) Luc. Şt. USAMV-MV, Iaşi, 44 (3), fasc. 2, pag. 736-741, ISSN, 1454-7406.

24.       Răpuntean Gh., Răpuntean S., Boldizsar E. (2001) – Influenţa unor factori fizici şi chimici asupra algelor unicelulare din genul Prototheca, Some physical and chemical factors influence the growth of unicellular algae from genus Prototheca, Simp. IDSA Bucureşti, rezumat română/engleză, pag. 217, cod R/A:197.

25.       Răpuntean Gh., Răpuntean S., Boldizsar E. (2001) – Pathogenicity of Unicellular Algae of Genus Prothoteca in Laboratory Animals, Buletin USAMV, vol. 55-56, seria Med. Vet. ISSN 1454-2382 în limba engleză, pag. 19-21 (lucrare în extenso).

26.       Răpuntean Gh., Boldizsae E., Răpuntean S. (2001) – Behavior of Prototheca spp. under differetiated pH, sodiun chloride and UV radiation treatments, Buletin USAMV, vol. 55-56, seria Med. Vet., ISSN 1454-2382 în limba engleză, pag. 208 (rezumat).

27.       Răpuntean Gh., Boldizsar E., Răpuntean S. (2002) – Resistence of Prototheca unicellular algae isolated from cows with mastitis to some physical and chemical factors, Volum Simp. Debrecen, 11-12. 04, pag. 65-68, ISBN: 963 9274 23 2, limba engleză.

28.       Răpuntean Gh., Avram Eugenia, Răpuntean S., Voinovschi Emilia, Muntean C. (2002) – Aprecieri asupra capacităţii imunogene a vaccinului NOBILIS MG/6-85 în prevenirea infecţiilor cu Mycoplasma gallisepticum (Immunogen Capacity of Intervet Nobilis MG 6/85 vaccine in the Prevention of Mycoplasma Infection), Simp. APCAD, Cluj-Napoca, 17-20 oct. pag. 451-454, vol. 57-58 (în limba engleză) ISSN 1454-2382.

29.       Răpuntean Gh., Răpuntean S. (2003) – Caracterizarea biochimică a unor tulpini de alge unicelulare din genul Prototheca (Biochemical caracterisation of some unicellular algae strains from genus Prototheca), Volum Rezumate Al IX-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, Iaşi, 24-27. 09, engleză şi română, pag. 424, cod 276.

30.       Răpuntean Gh., Rusu D., Boldizsar E., Fiţ N., Răpuntean S., Mărculescu A. (2003) – Evoluţia fenomenului de antibiorezistenţă constatat pe tulpini bacteriene Gram negative şi Gram pozitive izolate de la vaci cu endometrite (Antibiotical resistence phenomen registred in Gram positive and Gram negative strains isolated from cows with endometritis), Volum rezumate, Al IX-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, Iaşi, 24-27.09, pag. 427, cod 278, rezumat în română şi engleză.

31.       Răpuntean Gh., Groza I., Răpuntean S., Boldizsar E., - (2004) The sensitivness of Prototheca zopffi strains isolated from cows mastitis to some antibiotics and antifungals (2004) – The 5th Middle European Buiatrics Congress, 2-5 iunie 2004, Hajduszoboszlo, p. 504-509 (cu rezumat în engleză, germană, maghiară).

32.       Răpuntean Gh., Boldizsar E., Răpuntean S., Fiţ N., (2004) The effect some antiseptic and disinfectant substances against unicellular algae of the genus Prototheca – Buletin USAMV-CN, 61/2004, p. 126-130, ISSN 1454-3282 (în limba engleză).

33.       Răpuntean Gh., Răpuntean S., Boldizsar E., Botuş Daniela, Taban Lollita, Vaipan D., (2004) Immunity value appreciations of poultry vaccines produced by Shafit Company (Israel) - Buletin USAMV-CN, 61/2004, p. 131-134, ISSN 1454-3282 (în limba engleză).

 

34.       Boldizsar E., Nadăş G., Răpuntean S., Fiţ N., (2004) Investigations regarding the improvement of isolation and growth methodology of Mallasezia genus fungi Buletin USAMV-CN, 61/2004, p. 29-32, ISSN 1454-3282 (în limba engleză).

35.       Răpuntean S., Răpuntean Gh., Boldizsar E., (2004) Dezvoltarea prototecilor pe medii de cultură cu valori diferite de pH (Prototheca development on culture media with different pH values) – Lucr.Stiintifice, FMV Iasi, vol. 47, (6), p. 584-588 (cu rezumat în limba engleză), ISSN 1454-7406.

36.       Răpuntean Gh., Răpuntean S., Draşovean M., (2005) Studiu asupra unui focar de actinobaciloză bovina (Study of an outbreak of bovine actinobacillosis) – Luc. St. FMV Iasi, vol. 48, p. 511-519, ISSN 1454-7406 (rezumat engleza).

37.       Rapuntean S., Rapuntean Gh., (2005) Prototecoza la caini si pisici (Protothecosis in dogs and cats) – Clujul Medical Veterinar, nr. 8, p. 29-35.

38.       Răpuntean Gh., Răpuntean S., Fiţ N., - (2006) Importanţa algelor unicelulare din genul Prototheca pentru patologia omului şi animalelor (Unicellular algae of the genus Prototheca importance for human and animal pathology) – Reuniunea Anuală de Microbiologie, Cluj-Napoca, 21-23.09.2006, vol. rezumate, p. 5

39.       Cuc Cosmina, S. Răpuntean, G. Nadăş, N. Fiţ – (2006) The ability of the genus Prototheca zopfii species for “gas oil” and others hidrocarbons - Buletin USAMV Cluj-Napoca, vol. 63, p. 63-66, ISSN 1454-2390 (în limba engleză).

40.       Răpuntean Gh., Răpuntean S., Fiţ N., Cosmina Cuc – (2006) Research regarding the development of unicellular algae for Prototheca genus isolated from mastitic cows - Buletin USAMV Cluj-Napoca, vol. 63, p. 146-151, ISSN 1454-2390 (în limba engleză).

41.       Răpuntean Gh., Muntean C., Răpuntean S., Daniela Călina, Nadăş G., - (2007) Cattle rinworm prevention and therapy using vaccination - Rev.Rom. Med. Vet., vol. 17, nr. 2, p. 218-227 (în limba engleză), ISSN 1220-3173 (recunoscută CNCSIS).

42.       Cuc Cosmina, Răpuntean S., Fiţ N., Daniela Calina, G. Nadas – (2007) Cultural characterisation of some strains isolated from mastitic cows - Rev. Rom. Med. Vet., vol. 17, nr. 2, p. 228-234 (în limba engleză), ISSN 1220-3173 (recunoscută CNCSIS).

43.       Chirilă F., Fiţ N., Răpuntean S., Maghiar O., Bojan Cristina – (2007) Laboratory diagnosis optimizing tests in american fullbroad – Buletin USAMV-CN, 64, (1-2), p. 102-107 (ISSN 18-43-5270 Print; 1843-5378 Electronic).

44.       Răpuntean Gh., Mărghitaş L., Răpuntean S., Dezmirean D., Fiţ N., Cosmina Cuc – (2007) The effect of honey and some plant extract on unicellular algae from Prototheca genus - Buletin USAMV-CN, 64, (1-2), p. 277-282, (ISSN 18-43-5270 Print; 1843-5378 Electronic).

45.       Răpuntean Gh., Fiţ N., Răpuntean S., (2007) ARN interferenţa: principii şi modalităţi de evidenţiere in vitro si in vivo, posibile aplicaţii terapeutice (RNA interference: principles and ways of recognizing, in vitro and in vivo, potential therapeutic applications) – Clujul Medical Veterinar, nr. 11-12, p. 11-20.

46.       Răpuntean S., Răpuntean Gh., Chirilă F., Fiţ N., Nadăş G., (2008), Caracterizarea morfologică, culturală şi biochimică a unor tulpini de Neisseria sp., izolate de la animale (Morphological, cultural and biochemical characterization of Neisseria sp strains., isolated from animals). Simp. „Progrese şi Perspective în Medicina Veterinară”, Iaşi, 5-6 iunie, 2008, vol. rezumate, p. 79. (volum extenso 51/2008, p. 902-908, ISBN 1454-7406)

47.       Nadăş G., Răpuntean Gh., Fiţ N., Răpuntean S., Chirilă F., (2008) Levurile genului Malassezia: Aspecte privind izolarea şi patogenitatea pentru câine (Malassezia yeasts genre: Aspects of isolation and pathogenicity to dogs) - in extenso în: Lucr. Şt. Medicină Veterinară, Iaşi, 51, (10), p. 838-841;

48.       Păvălean D., Răpuntean Gh., Răpuntean S., (2008) Epidemiological Aspects Regarding oedema Disease in pigs in the Area of Bistriţa Năsăud County - Simp. „Progrese şi Perspective în Medicina Veterinară”, Iaşi, 5-6 iunie, 2008, vol. rezumate, p. 78. (volum extenso 51/2008, p. 879--886, ISBN 1454-7406);

49.       Cosmina Cuc, Cătoi C., Răpuntean S., Fiţ N., Chirilă F., Călina Daniela (2008) Morphopathological Aspects in Experimental Infection with Prototheca in Mice – International Conference of Cellular and Tissue Comapartaive Pathology, 3-5 july, 2008, Cluj-Napoca (volum rezumate engleză).

50.       Răpuntean S., N. Fiţ, F. Chirilă, G. Nadăş, Cuc Cosmina, Daniela Călina, Cristina Drig (2008) Physical factors action against Neisseria spp., for strains isolated from animals - Buletin USAMV, Veterinary Medicine, 65, (1), p. 275-280, ISSN 1843-5270; electronic ISSN 1843-5378;

51.       Răpuntean S., N. Fiţ, F. Chirilă, G. Nadăş, Cuc Cosmina, Călina Daniela, (2008), Efectul unor substanţe chimice asupra unor tulpini de Neisseria sp., izolate de la animale (The effect of chemicals on some strains of Neisseria sp, isolated from animals) - Lucrări Şţiinţifice, C series, LIV, p. 267-274, ISSN 1222-5304 (Simpozion Contribuţii ale Cercetării Ştiinţifice la Progresul Medicinei Veterinare, FMV Bucureşti, 20-21. 11. 2008);

52.       Răpuntean, Gh., S. Răpuntean, G. Nadăş, Daniela Călina, (2008) Sensibilitatea la antibiotice şi chimioterapice a unor tulpini de Neisseria sp., izolate de la animale (Antibiotics and antifungal sensitivity of Neisseria sp strains., Isolated from animals) - Lucrări Şţiinţifice, C series, LIV, p. 275-282, ISSN 1222-5304 (Simpozion Contribuţii ale Cercetării Ştiinţifice la Progresul Medicinei Veterinare, FMV Bucureşti, 20-21. 11. 2008);

53.       Cuc Cosmina, Răpuntean Gh., Răpuntean S., Fiţ N., G. Nadas, Vilela Cristina – (2008) Fluorescent in situ hybridization (FISH) method optimization for rapid detection of Prototheca in clinical samples - Buletin USAMV, Veterinary Medicine, 65, (1), p. 248-252, ISSN 1843-5270; electronic ISSN 1843-5378;

54.       Junie Monica, S. Răpuntean, N. Fiţ, Cosmina Cuc, F. Puiu, Gh. Răpuntean, L. Deac Simion, P. T. Ciobanca, (2009) Alternative Therapies for Combating Antimicrobial Resistance and Reduction of Severe Nosocomial Infections – International Meeting on Emerging Disease and Surveillance, Viena, Austria, feb. 13-16, vol. Abstracts nr. 10.152, p. 116) (Poster).

55.       Junie L. M., I. Colosi, C. Costache, F. Pitu, S. Răpuntean, N. Fiţ, Gh. Răpuntean, 2009, The test of some natural products and of ozone as possible new antifungal agents for the antifungal drugs resistance struggle of the Candida species - The 7th International Symosium Antimicrobial Agents and Resistance (ISAAR), March 18-20 2009, Bangkok, Thailand, cod MF 011, p. 168.

56.       Junie L. M., Daniela Homorodean, A. Jodal, L. S. Deac, F. Pitu, S. Răpuntean, N. Fiţ, Gh. Răpuntean, 2009, The need to find alternative modalities in the treatment and prevention of the infections produced by Methicillin-resistant Staphylococcus aureus responsable for hospital associated infections - The 7th International Symosium Antimicrobial Agents and Resistance (ISAAR), March 18-20 2009, Bangkok, Thailand, cod SR 037, p. 190.

57.       Junie L. M., M. Petraşcu, C. Boboş, F. Pitu, S. Răpuntean, N. Fiţ, Gh. Răpuntean, 2009, The implication of multiresistant Pseudomonas aeruginosa strains in nosocomial urinary infections - The 7th International Symosium Antimicrobial Agents and Resistance (ISAAR), March 18-20 2009, Bangkok, Thailand, cod GN 042, p. 214.

58.       Junie L. M., Daniela Homorodean, A. Jodal, L. S. Deac, F. Pitu, S. Răpuntean, N. Fiţ, Gh. Răpuntean, 2009, The effect of some natural products, vegetal extracts and of the ozone on Staphylococcus aureus strains isolated from humans and animals - The 7th International Symosium Antimicrobial Agents and Resistance (ISAAR), March 18-20 2009, Bangkok, Thailand, cod NA 037, p. 265.

59.       Răpuntean S., Răpuntean Gh., Fiţ N., Cuc Cosmina, Nadăş G., (2009), Morphological and Cultural Characterization of Some Strains of Unicellular Algae of the Genus Prototheca Sampled From Mastitic Cow Milk – Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, vol. 37, (1), pag. 31-40; (Revistă cotată ISI); Index Copernicus Jurrnal Abstract.

60.       Cuc Maria Cosmina, C. Cătoi, N. Fiţ, G. Nadăş, S. Răpuntean, M. Taulescu, Daniela Călina, 2009, Anatomical and Histopathological Researches in Experimental Infection with Prototheca Algae in Mice. Buletin USAMV, Veterinary Medicine, 66, (1), p. 282-289, ISSN 1843-5270; Electronic 1843-5378.

61.       Nadǎş George, Nicodim Fiţ, Flore Chirilǎ, Sorin Răpuntean, Cosmina Cuc, Daniela Cǎlina, Attila Dénes, Vasile Rus, 2009, The Efficacy of Some Antifungal Products on Malassezia Genus Fungi. Buletin USAMV, Veterinary Medicine, 66, (1), p. 321-324, ISSN 1843-5270; Electronic 1843-5378.

62.       Flore Chirilă, Nicodim Fiţ, Octavian Negrea, Sorin Răpuntean, George Nadăş, 2009, The Report of a Furunculosis Case at Trout Produced by a Strain of Aeromonas salmonicida subsp. Achromogenes. Buletin USAMV, Veterinary Medicine, 66, (1), p. 321-324, ISSN 1843-5270; Electronic 1843-5378.

63.       Răpuntean Gh., F. Chirilă, S. Răpuntean, N. Fiţ., G. Nadăş, Z. Fazekas, 2009, Considerations regarding the antimicrobial effect of Procid and Procid Forte biocide products. Buletin USAMV, Veterinary Medicine, 66, (1), p. 334-339, ISSN 1843-5270; Electronic 1843-5378.

64.   Pop S., Chirila F., Fit N., Rapuntean S., Nadas G., (2009), Mamitele clinice la vaca: microorganisme implicate si sensibilitatea lor la antibiotice si antimicotice (Clinical mastitis in cows: the microorganisms involved and their sensitivity to antibiotics and antifungals) Scientic Simposium „Progresess and perspectives in veterinary medicine”, Iaşi, junie 4-5th, vol. 52 (11), partea 1, p. 553-557.

65.Biţa Romulus, S. Răpuntean, Gh. Răpuntean, (2010) Effectiveness of treatment formula in contagieus ecthyma in lambs from intensive breeding system. Scientific Symposium „Progresses and perspectives in Veterinary Medicine, june 10-11th, Iaşi, vol. rez. pag. 72. (în limba engleza). Lucrări Ştiinţifice FMV Iaşi, 53 (12), partea a IV, p. 937-942.

66.Biţa Romulus, Gh. Răpuntean, S. Răpuntean, (2010) Treatment efficacy in udder localisation of contagious ecthyma in sheep and goats. Scientific Symposium „Progresses and perspectives in Veterinary Medicine, june 10-11th, Iaşi, vol. rez. pag. 73. (în limba engleza). Lucrări Ştiinţifice FMV Iaşi, 53 (12), partea a IV, p. 931-936.

67.Răpuntean Gh., Dane L., Chirilă F., Răpuntean S., Fiţ N., Denes A., Nadăş G., (2010), Aspecte privind izolarea de becterii din genul Salmonella de la broaştele ţestoase (Aspects of isolation of bacteria of the genus Salmonella from turtles) Simpozion „Animale de companie”, 8-9. 07. 2010, Cluj-Napoca; publicat în Cluj Veterinary Journal, no. 18 (2), p.23-29.

68.Fiţ N., Chirilă F., Răpuntean Gh., Răpuntean S., Nadăş G., Bouari Cosmina, Criste Adriana (2010) Study on the Microflora of Some Types of Yogurt Marketed in North West of Romania. Bulletin USAMV-FMV, vol. 67 (1), p. 59-63; Print ISSN 1843-5270, Electronic ISSN 1843-5378.

69.Nadăş G., Răpuntean Gh., Fiţ N., Chirilă F., Răpuntean S., Rus Vasile (2010) The Effect of Some Physical and Chemical Factors on Candida spp., Strains Isolated from Animals. Bulletin USAMV-FMV, vol. 67 (1), p. 148-152; Print ISSN 1843-5270, Electronic ISSN 1843-

70.Mesteşanu C., Muste A., Răpuntean S., Beteg F., Ilie I., Avram E., Roca R., Ceică C., Elisabeta Mesteşanu, (2011) Studiu asupra incidenţei cazurilor de reticulită traumatică la bovine (Study on the incidence of bovine traumatic reticulitis) Rev. Rom. Med. Vet., 1, p. 89-98.

71.Răpuntean S., Răpuntean Gh., Fiţ N., Chirilă F., Nadăş G., Cuc Cosmina (2011) Investigaţii privind dezvoltarea algelor din genul Prototheca pe unele medii de cultură în vederea optimizării posibilităţilor de izolare şi diferenţiere de alte microorganisme (Investigations on the growth of algae of the genus Prototheca in some culture media to optimize opportunities for isolation and differentiation of other microorganisms) Al XI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, 9-11.05.2011, Bucureşti, vol. rezumate, pag. 16 şi 111 nr. Poster

72.Oleleu I., Vasiu C-tin., Ana-Maria Oleleu, Rapuntean S. (2011) - Post-vaccination study on the laying hens immune status in farms, depending on the administration route of the vaccine, against Newcastle disease - in curs de publicare (IonelPapuc)

73.Oleleu I., Vasiu C-tin., Ana-Maria Oleleu, Rapuntean S. (2011) - Post-vaccination study on the broilers immune status in farms, depending on the age and administration route of the vaccine, against Newcastle disease - in curs de publicare (IonelPapuc) 

  1. PRESENTATIONS:

1. Răpuntean S., Răpuntean Gh., (2008) The importance of genus Prototheca unicellular algae for human and animal pathology – International Conference of Cellular and Tissue Comapartaive Pathology, 3-5 july, 2008, Cluj-Napoca (volum rezumate engleză).

2. Răpuntean S., Cuc Cosmina, Răpuntean Gh., (2008) Aspecte privind biologia algelor unicelulare din genul Prototheca si implicaţiile în producerea de îmbolnăviri la om şi animale (Aspects of the biology of the Prototheca genus algae and implications in producing illness in humans and animals) – Prima Conferinţă Naţională de Micologie Medicală „Actualităţi în diagnosticul şi terapia infecţiilor fungice invazive” Cluj-Napoca, 6-8 nov. 2008.

3. Răpuntean S., (2009) Gripa aviară (Avian Flu). Sinteza prezentată la manifestarea ştiinţifică „Gripa în comunităţile umane” (Influenza in human communities), Cluj-Napoca 25-27.11.2009, în cadrul Zilele UMF (comunicare).

4. Răpuntean S., Rapuntean Gh., (2009) Gripa porcină (Swine Flu). Sinteza prezentată la manifestarea ştiinţifică „Gripa în comunităţile umane” (Influenza in human communities), Cluj-Napoca 25-27.11.2009, în cadrul Zilele UMF (comunicare).

5. Răpuntean Gh., Răpuntean S., (2011) Actualităţi privind taxonomia virusurilor (News on taxonomy of viruses). Lucrarea prezentată la Al XI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, secţiunea IV Sănătatea Animalelor, Bucureşti 11.05.2011 (comunicare).

 

LIST OF TEXTBOOKS:

1. Răpuntean Gh., Răpuntean S., – (1999) Bacteriologie specială veterinară (Special veterinary bacteriology), Editura Baha’i, Cluj-Napoca, 300 p.

2. Boldizsar E., Răpuntean S., Fiţ N., - (2002) Microbiologie generală (Practicum) (General Microbiology (practicum)), Editura Genesis, Tipo Cluj-Napoca, 256 pag., ISBN 973-9387-19-5;

3. Răpuntean Gh., Răpuntean S., – (2005) Bacteriologie veterinară specială (Special veterinary bacteriology). Editura Academic Pres Cluj-Napoca, 365 p., ISBN 973-7950-95-X.

4. Răpuntean Gh. Răpuntean S., – (2007) Epidemiologie veterinară generală (General Veterinary Epidemiology) – Editura Academic Pres, Cluj Napoca, 260 pagini, ISBN 978-973-744-093-8.

5. Răpuntean Gh., Răpuntean S., Fiţ N., (2008) Imunologie veterinară (Veterinary Immunology), – Editura Academic Pres, Cluj-Napoca, 345 pag., ISBN 978-973-744-120-1.

6. Răpuntean S., (2008) Dicţionar de Epidemiologie veterinară (Dictionary of Veterinary Epidemiology) – Editura Academic Pres, Cluj-Napoca,. 115 pag., ISBN 978-973-744-129-4.

7. Răpuntean Gh., Răpuntean S. – (2010) Bacteriologie veterinară specială (Special veterinary bacteriology). Editura Academic Pres Cluj-Napoca, 354 p., ISBN. 973-7950-95-X.

8. Răpuntean Gh. Răpuntean S. – (2010) Epidemiologie veterinară generală (General Veterinary Epidemiology) – Editura Academic Pres, Cluj Napoca, 260 pagini, ISBN 978-973-744-093-8.

9. Collaborator - Tratat de Boli Infecţioase ale Animalelor, vol. I Bacterioze (Treaty of infectious animal diseases, vol I Bacterial diseases), Tudor Perianu şi colectiv, Editura Universitas Iaşi, 2010.

 

RESEARCH CONTRACTS:

I. Membership of the research team:

a)         Contract type: A – CNCSIS (National Council of Scientific Research in Higher Education):

1998: Cercetări privind aplicabilitatea unor medii originale de cultură pentru izolarea şi diagnosticul rapid al bacteriilor Gram negative şi posibilităţi de evidenţiere a unor taxoni mai puţin cunoscuţi (Research on the applicability of the original culture medium for the isolation and rapid diagnosis of Gram negative bacteria, and highlighting opportunities for lesser known taxa) – valoare 30.000.000 lei – (cod CNCSIS 109/1998);

1999: Studiu asupra algelor unicelulare din genul Prototheca – ecologie şi importanţa pentru patologia veterinară (Unicellular algae study, the genus Prototheca - ecology and significance for veterinary pathology) - valoare 23.000.000 lei (cod CNCSIS 103/1999);

2000: Aprofundarea cercetărilor privind morfologia, cultivarea, biochimia şi antigenitatea la algele unicelulare din genul Prototheca (Further research on the morphology, cultivation, chemistry and antigenicity of the genus Prototheca) – valoarea 21.000.000 lei – (cod CNCSIS 562/2000);

2001: Stabilirea patogenităţii algelor unicelulare din genul Prototheca prin efectuarea de infecţii experimentale la animalele de laborator, pe ouă embrionate şi obţinerea unor produse biologice (antigene şi seruri hiperimune), utilizabile pentru diagnostic (Establishing pathogenicity of Prototheca algae, by performing experimental infections in laboratory animals, embryonated eggs and obtaining biological products (antigens and hyperimmune sera) used for diagnostic) – valoare 25.000.000 lei – (cod CNCSIS 53/2001);

2002: Studiu asupra fenomenului de antibiorezistenţă, de sinergism şi potenţare, în vederea obţinerii de produse medicamentoase cu efecacitate antibacteriană sporită (Study on antibiotic resistance phenomenon of synergism and potentiation to obtain medicinal products, with increased antibacterial efficacy) – valoarea 21.000.000 lei – (cod CNCSIS 13/2002);

2003: Antibiorezistenţa: eficacitatea combinaţiilor de antibiotice în baza efectului de sinergism/potenţare şi monitorizarea fenomenului de metabolizare a unor antibiotic (Antibiotic resistance: the effectiveness of combinations of antibiotics, the effect of synergism / potentiation and monitoring of the metabolism of antibiotics) – 18.000.000 lei – (cod CNCSIS 550/2003);

2004-2005: Acţiunea ultrasunetelor asupra unor microorganisme în condiţii normale de cultură şi după sensibilizare cu diferite substanţe, în scopul obţinerii de antigene pentru diagnostic (Action of ultrasound on some microorganisms under normal culture and after sensitization with various substances, in order to obtain antigens for diagnostic) – valoare 100.000 RON (50.000/2004 şi 50.000/2005) – (cod CNCSIS 727/2004);

2006-2007: Studiu asupra unor specii bacteriene din genul Bordetella izolate de la animale şi importanţa lor pentru sănătatea animal (Study of bacterial species of the genus Bordetella isolated from animals and their importance for animal health) – valoare 53.000 RON (24.000/2006 şi 29.000/2007);

 

b) Contract type: CEEX (Research Excellence Program)

2005-2007: Controlul posttranscripţional al expresiei genelor în tumorile maligne. ARN interferenţa în biologia şi tratamentul cancerului (Post-transcriptional control of gene expression in malignant tumors. RNA interference in biology and cancer treatment) – contract tip CEEX nr. 61 cu UMF, IOCN şi UT din Cluj-Napoca, având calitatea de membru în echipa de cercetare; valoarea 143.000 RON (40.000/2005, 70.000/2006, 33.000/2007);

II. Project Manager

Contract type: A – CNCSIS (National Council of Scientific Research in Higher Education), code 871

2007-2008: Studiu asupra speciilor bacteriene din genul Neisseria izolate de la animale şi importanţa lor pentru patologia veterinară şi controlul alimentelor (Study of bacterial species of the genus Neisseria isolated from animals and their importance for veterinary pathology and food control) – contract tip A CNCSIS, calitatea de membru în colectiv, valoare 80.000 RON (40.000/2007 şi 40.000/2008).