284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Anesteziologie

Anesteziologie


 

Componenţa disciplinei

A.Cadre didactice

Nume, prenume

Grad didactic

Funcţia

Telefon

Email

Tema cercetare

Oana Liviu Ioan

Prof.Univ.Dr.

Director departament

Șef disciplină

0264598286/161

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dinamica vindecării plăgilor la animale

Peştean Petru Cosmin

Asistent Dr.

 

0264598286/161

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Analgezia cu opioide la animale

Ober   Ciprian-Andrei

Asistent Dr.

 

0264598286/161

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biomaterialele protetice în chirurgia defectelor peretelui abdominal la animale

B. Doctoranzi

Nume, prenume

Email

Tema tezei de doctorat, titlul tezei

Anul

Conducător doctorat

Oros Daniela

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">daniela.oros@ usamvcluj.ro

Stimularea vindecării osoase utilizând terapii alternative

III

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Crecan Cristian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osteocondrita disecantă la cabaline

II

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Parmen Valentin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Efectul acupuncturii în diferite afecţiuni la animale

II

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Nedelcu Eliza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diagnosticul şi tratamentul durerii la animale

III

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Popovic Cristian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Acţiunea silvastatinei în afecţiuni cardiovasculare

I

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Bel Lucia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anestezia la reptile

II

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Mureşan Cosmin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hemodinamica în sincopa cardiacă resuscitată sub neuroprotecţie prin hipotermie şi memantină la porcine

II

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Ruxanda Flavia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stimularea vindecării prin utilizarea PRGF (platelet rich growth factor)

I

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

C. Personal auxiliar

Nume, prenume

Funcția

Date de contact

Longodor Livia

Tehnician

0264598286/161

 

Cursuri predate


 

Anesteziologie, terapie intensivă şi noţiuni de propedeutică chirurgicală (anul III, sem 6)

Tehnici chirurgicale pe regiuni corporale (anul IV, sem 7)

Chirurgie plastică şi reconstructivă (anul V, sem 10)

Chirurgia animalelor de rentă (anul VI, sem 11 şi 12)

Anesthesiology, intensive therapy and surgical propedeutics (third year, 6th semester)

Surgical techniques in body regions (fourth year, 7th semester)

Plastic and reconstructive surgery (fifth year, 10th semester)

Farm animal surgery (sixth year, 11th and 12th semester)

Anesthésiologie, thérapie intensif and propedeutique chirurgicale

Technique chirurgicale sur les régions du corps

Chirurgie plastique et reconstructive

Chirurgie des animaux de ferme

Servicii


 

Intervenţii chirurgicale la animale

Anestezii şi terapie intensivă

Proceduri de recuperare postoperatorie

 

Teme de cercetare ale Disciplinei

Tema, titlul proiect

Tipul proiectului

Studiul analgeziei cu opioide la animale

Proiect   POSTDRU

Studiul biocompatibilităţii meşelor din polipropilenă la model leporid

Grant USAMV