284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

semiologie

Semiologie, etologie şi imagistică medicală.Radiologie şi radioprotectie

Psihologie educaţională


 Componenţa disciplinei

Cadre didactice

Nume,   prenume

Grad   didactic

Funcția

Telefon

Email

Tema   cercetare

Papuc Ionel

Prof.Univ.Dr.

Șef disciplină

0264596384 int 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Semiologie, etologie

Lăcătuş Radu

Șef lucrări Dr.

 

0264596384 int 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Radiologie, contrast radiologic

Salanţiu Virgil

Prof.Univ.Dr.

Prof. Consultant

 

 

 

 Doctoranzi

Nume,   prenume

Email

Tema   tezei de doctorat, titlul tezei

Anul

Conducător   doctorat

Purdoiu Robert Cristian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Contribuţii privind diagnosticul clinic,   imagistic şi de laborator în afecţiuni sistemice la câine

IV

Prof.univ.Dr.Papuc Ionel

Păvăloiu Nicoleta Alexandra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Sindromul răspunsul inflamator   sistemic (SRIS) la cal

III

Prof.univ.Dr.Papuc Ionel

Morar Glad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Investigaţii clinice şi paraclinice în   diagnosticul stărilor fiziologice şi patologice ale aparatului genital la   căţea

II

Prof.univ.Dr.Papuc Ionel

Vulpe Cristina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Investigaţii morfoclinice şi   imagistice în diagnosticul tumorilor cavităţii abdominal la câine

I

Prof.univ.Dr.Papuc Ionel

Antal Istvan Zoltan

 

Contribuţii privind examenul imagistic   şi de laborator în fracture remediate prin diferite tipuri de fixator extern   la căine

II FF

Prof.univ.Dr.Papuc Ionel

Asztalos Lucia

 

Metode de diagnostic şi tratament în   anxietatea de separare la câine

V FF

Prof.univ.Dr.Papuc Ionel

Moisă (Colpoş) Corina Monica

 

Hipoterapia, metodă terapeutică   alternativă în disfuncţiile neuropsihice ale copilului

IV FF

Prof.univ.Dr.Papuc Ionel

Aronescu Radu Răzvan Bogdan

 

Incidenţa bolilor de nutriţie la câine corelată cu calitatea   nutreţurilor.

IV FF

Prof.univ.Dr.Salanţiu Virgil

Moţoc Remus Ovidiu

 

Tehnologia creşterii galinaceelor în   sisteme intensive şi în mica proprietate. Modelarea comportamentului adaptativ.

IV FF

Prof.univ.Dr.Salanţiu Virgil

  Personal auxiliar

Nume,   prenume

Funcția

Date   de contact

Rusu Mirela Olimpia

Laborant

0264596384 int 208

Cursuri predate


Linia de predare în limba română

 • Semiologie generală (anul III, sem 1)
 • Semiologie specială şi etologie (anul III, sem 2)
 • Radiologie şi radioprotecţie (anul IV, sem 1)
 • Psihologie educaţională (anul II, sem 1 şi 2)

Linia de predare în limba engleză

 • General Semiology
 • Ethology and Special Semiology
 • Radiology and Radioprotection
 • Psychology

Linia de predare în limba franceză

 • General Semiologie
 • Ethologie et Special Semiologie
 • Radiologie et Radioprotection
 • Psychologie

Servicii


Diagnostic clinic şi paraclinic

Diagnostic radiologic

Radioprotecţie

Diagnostic ecografic

Studiul şi analiza comportamentului animal

Comunicare şi psihologie educaţională

Teme de cercetare ale Disciplinei


Tema,   titlul proiect

Tipul   proiectului

Implant bioresorbabil în prevenirea   complicaţiilor şi ameliorarea rezultatelor reparării tendinoase şi   recuperării postoperatorii, BIOTENDIMPLANT.

Parteneriate UMF Cluj-Napoca   PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0580

Utilizarea substanţelor de contrast   non-ionice în radiodiagnostic la câine

Proiect PN II Idei 2007-2010 nr. 418/2007

Educaţie   Universitară la nivel European în domeniul Medicină Veterinară.

POSDRU/ 86/1.2./S/63654

Şcoala   Postdoctorală în Domeniul Agriculturii şi Medicinei Veterinare.

POSDRU/89/1.5/S/62371

Studii   Experimentale şi clinice asupra Radonului în judeţele din centrul   Transilvaniei şi impactul asupra morfofiziologiei aparatului respirator la om   şi animal SERTIR

Programului 4   parteneriate UBB Cluj-Napoca, nr. 32149

Model experimental de detectare a vaselor   perforante cutanate şi stabilirea unui algoritm de aplicabilitate   clinică în chirurgia lambourilor   cutanate ANGIOCART.

Programului 4   parteneriate UMF Cluj-Napoca nr. 41002

Dezvoltarea   capacităţii de cercetare şi expertiză a laboratorului de medicină legală   veterinară prin modernizare tehnică şi metodologică; acreditarea   laboratorului – MELVET

PNCD II 106   CP-1/14.09.2007

Endocrinologia   şi comportamentul sexual la căţea în estru

Contract CNCSIS   Tip A cod 738

Investigaţii,   cercetări şi observaţii în metode moderne de osteosinteze

Contract CNCSIS   Tip A 7, cod 1131

Responsabilizarea   studentului pentru propria învăţare

Proiect Program   "Comenius 2.1." ca parteneri oficiali Stoas Professional University   for Education and Knoweldge Management – Olanda şi Universitatea de Ştiinţe   Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România prin DPPD

Educaţie şi   managementul cunoaşterii

Proiect Program   "Enter/Comenius" parteneri   oficiali Stoas Professional University for Education and Knoweldge Management   – Olanda şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară   Cluj-Napoca, România prin DPPD

Educaţie şi   managementul cunoaşterii

Proiect program   SOCRATES–erasmus

Contribuţii asupra irigării sangvine a   inimii la animalele domestice Faza: A 45-1 Sistemul arterial şi venos   coronarian la câine

Contract MEC   nr. 3021/1994, Cod 3109-05; A – 45

Contribuţii   asupra irigării sangvine a inimii la animalele domestice cod A 50.1.1. Faza: Cod A 50 Sistemul   arterial şi venos coronarian la rumegătoarele mari (bovine)

Contract MEC   nr. 1099/(Model B),

Contribuţii   asupra irigării sangvine a inimii la animalele domestice, Faza: cod A 50.1.1.   Sistemul arterial şi venos coronarian la rumegătoarele   mici (ovine)

Contract   Ministerul Cercetării şi Tehnologiei nr. 1099/1992 (Model B)