284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Anesteziologie

Anesteziologie


 

Componenţa disciplinei

A.Cadre didactice

Nume, prenume

Grad didactic

Funcţia

Telefon

Email

Tema cercetare

Oana Liviu Ioan

Prof.Univ.Dr.

Director departament

Șef disciplină

0264598286/161

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dinamica vindecării plăgilor la animale

Peştean Petru Cosmin

Asistent Dr.

 

0264598286/161

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Analgezia cu opioide la animale

Ober   Ciprian-Andrei

Asistent Dr.

 

0264598286/161

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biomaterialele protetice în chirurgia defectelor peretelui abdominal la animale

B. Doctoranzi

Nume, prenume

Email

Tema tezei de doctorat, titlul tezei

Anul

Conducător doctorat

Oros Daniela

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">daniela.oros@ usamvcluj.ro

Stimularea vindecării osoase utilizând terapii alternative

III

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Crecan Cristian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osteocondrita disecantă la cabaline

II

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Parmen Valentin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Efectul acupuncturii în diferite afecţiuni la animale

II

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Nedelcu Eliza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diagnosticul şi tratamentul durerii la animale

III

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Popovic Cristian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Acţiunea silvastatinei în afecţiuni cardiovasculare

I

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Bel Lucia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anestezia la reptile

II

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Mureşan Cosmin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hemodinamica în sincopa cardiacă resuscitată sub neuroprotecţie prin hipotermie şi memantină la porcine

II

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

Ruxanda Flavia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stimularea vindecării prin utilizarea PRGF (platelet rich growth factor)

I

Prof.Univ.Dr. Oana Liviu

C. Personal auxiliar

Nume, prenume

Funcția

Date de contact

Longodor Livia

Tehnician

0264598286/161

 

Cursuri predate


 

Anesteziologie, terapie intensivă şi noţiuni de propedeutică chirurgicală (anul III, sem 6)

Tehnici chirurgicale pe regiuni corporale (anul IV, sem 7)

Chirurgie plastică şi reconstructivă (anul V, sem 10)

Chirurgia animalelor de rentă (anul VI, sem 11 şi 12)

Anesthesiology, intensive therapy and surgical propedeutics (third year, 6th semester)

Surgical techniques in body regions (fourth year, 7th semester)

Plastic and reconstructive surgery (fifth year, 10th semester)

Farm animal surgery (sixth year, 11th and 12th semester)

Anesthésiologie, thérapie intensif and propedeutique chirurgicale

Technique chirurgicale sur les régions du corps

Chirurgie plastique et reconstructive

Chirurgie des animaux de ferme

Servicii


 

Intervenţii chirurgicale la animale

Anestezii şi terapie intensivă

Proceduri de recuperare postoperatorie

 

Teme de cercetare ale Disciplinei

Tema, titlul proiect

Tipul proiectului

Studiul analgeziei cu opioide la animale

Proiect   POSTDRU

Studiul biocompatibilităţii meşelor din polipropilenă la model leporid

Grant USAMV

 

 

 

 

patologie celulara si oncologie

Patologie celulară şi oncologie comparată


Componența disciplinei

A.Cadre didactice

Nume, prenume

Grad didactic

Funcția

Telefon

Email

Teme de cercetare

Gal Adrian

Șef lucrări Dr.

Decan an V linia   engleză

0264 596384/172

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Studiul tumorilor   mamare la cățea, pisică și la animale de laborator – șobolani, Oncologie   veterinară

Cursuri predate


Patologie celulară şi oncologie comparată (anul III, sem 2)

Cell pathology and comparative oncology

Pathologie cellulaire et oncologie comparée

 

Management veterinar

Management şi economie rurală


 

Componența disciplinei

Cadre didactice

Nume, prenume

Grad didactic

Funcția

Telefon

Email

Tema cercetare

Cernea Mihai

Șef lucrări Dr.

Șef disciplină

0264598286/186

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Management veterinar

Consultanţă managerială

Personal auxiliar

Nume, prenume

Funcția

Date de contact

Bagameri Edith

Ing. Laborant

0264589284/186

 

Cursuri predate


 

Management şi economie rurală (anul VI, sem 12)

Veterinary Management and rural economy

Gestion et économie rurale

Servicii


 

Consultanţă în domeniul managementului veterinar

Anatomie Patologica

Anatomie Patologică


 

 

Componenţa disciplinei

A.Cadre didactice

Nume,   prenume

Grad   didactic

Funcţia

Telefon

Email

Teme de cercetare

Cătoi Cornel

Prof.Univ.Dr.

Decan FMV

Șef disciplină

0264 596384/172

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Patologie comparată (obezitate, fibroză   hepatică, gastrită, oncologie) şi medicină regenerativă (sistem nervos).

Gal Adrian

Șef lucrări Dr.

Decan an V linia engleză

0264 596384/172

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Studiul tumorilor mamare la căţea, pisică şi la animale de laborator – şobolani, Oncologie veterinară

Bolfă Pompei

Asistent Dr.

 

0264 596384/172

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Patologie şi oncologie veterinară comparată şi experimentală, Anemie infecţioasă ecvină, Toxicopatologie

Taulescu Marian

Asistent Dr.

 

0264 596384/172

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Patologie gastrica comparata - cancer gastric, Leucemii, Cancer urovezical la bovine, Medicină Legală

 

B. Doctoranzi

Nume,   prenume

Email

Tema tezei de doctorat, titlul tezei

Anul

Conducător   doctorat

Nagy Andras

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cuantificarea morfologică a fibrozei şi vascularizaţiei în boli hepatice cronice

IV

Prof.Univ.Dr.Cornel Cătoi

Tăbăran Flaviu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Biodistribuţia, toxicitatea şi aplicaţiile nanotuburilor de carbon în terapia cancerului

IV

Prof.Univ.Dr.Cornel Cătoi

Borza Gabriel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Obezitate; Investigaţii privind rolul inflamaţiei şi al celulelor precursoare endoteliale în neovascularizaţia   tesutului adipos în obezitate

III

Prof.Univ.Dr.Cornel Cătoi

Fărcaş Laura

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Neuropatologie. Transplant de nervi

II

Prof.Univ.Dr.Cornel Cătoi

Vidrighinescu Raluca

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

I

Prof.Univ.Dr.Cornel Cătoi

Slivilescu Liviu

 

 

I

Prof.Univ.Dr.Cornel Cătoi

 

C. Personal auxiliar

 

Nume,   prenume

Funcția

Date   de contact

Banyai Rozalia

Tehnician

0264 596 384 / 172

Mihaly Csaba

Tehnician

0264 596 384 / 172

D. Post-doctoranzi

Nume,   prenume

Funcţia

Telefon

Email

Tema   de cercetare

Bouari (Cuc) Cosmina

Post-doctorand /

Asistent Cercetare Dr.

0264 596 384 / 172

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Investigatii privind transmiterea patogenitatea şi fitoterapia infecţiilor prototecale la om şi animale

 

Cursuri predate


 

 

 

 

Anatomia patologică 1. Anatomie patologică generală (anul III, sem 1)

Anatomia patologică 2. Anatomie patologică specială (anul III, sem 2)

Pathological Anatomy 1. General pathology.

Pathological Anatomy 2. Special pathology

Anatomie pathologique 1

Anatomie pathologique 2

Servicii


 

 

 

 

Servicii de diagnostic necropsic

Servicii de diagnostic histopatologic şi imunohistochimic

Servicii de diagnostic citopatologic

Servicii de expertiză medico-legală veterinară

 

Teme de cercetare ale Disciplinei


 

 

 

 

 

Tema,   titlul proiect

Tipul   proiectului

Sistem expert pentru prognoza neinvazivă a evoluţiei afecţiunilor hepatice cronice prin analiza parametrilor biologici şi de hemodinamica portală

Contract   nr. 12-131/01.10.2008,Parteneriate in domeniile prioritare,
Director proiect: Conf. Simona Clichici

Studiul tumorilor mamare: vasculogenic mimicry în tumorile mamare canine, celulele stem tumorale - un nou model ipotetic al tumorigenezei, implicaţia stresului oxidativ în carcinogeneza chimică mamară

PROGRAMUL CERCETARE PN II PD RU
Contract PD nr 185/2010, Director proiect:   Şef lucr. Dr. Gal Adrian

Investigaţii privind transmiterea patogenitatea şi fitoterapia infecţiilor prototecale la om şi animale

PROGRAMUL CERCETARE PN II PD RU
Contract PD nr 175/2010, Director proiect:   Dr. Cosmina Cuc

Investigaţii privind rolul inflamaţiei şi al celulelor precursoare endoteliale în neovascularizaţia tesutului adipos în obezitate

Proiect IDEI nr 1057/2009,
Director proiect:   Prof. Dr. Cornel Cătoi

Terapia tintită molecular a neoplasmului pancreatic prin excitarea optică rezonanta LASER a nanotuburilor de carbon functionalizate chimic şi internalizate celular

NANOPAN (Contract nr. 41-009/2007), Parteneriate in domeniile prioritare Director proiect:   Conf. Dr. Iancu Cornel

Evaluarea şi modularea biodistribuţiei şi citotoxicităţii nanotuburilor de carbon cu aplicaţii biomoleculare

NANOCITOX (Contract nr: 42-112/2008), Parteneriate in domeniile prioritare, Director de proiect: Conf. Simona Clichici

Fotochemoproţectia prin produși naturali în neoplaziile cutanate epiteliale fotoinduse

CHEMPROTECT (Contract nr: 42-104/2008), Parteneriate in domeniile prioritare, Director de proiect: Şef lucr. Dr. Adriana Filip

 

Farmacologie

Farmacologie şi Farmacie


 

Componenţa disciplinei

Cadre didactice 

Nume, prenume

Grad didactic

Funcţia

Telefon

Email

Tema cercetare

Cernea Mihai

Șef lucrări Dr.

Șef disciplină

0264598286/186

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezistenţa paraziţilor la medicaţie

Management veterinar

Determinarea reziduurilor medicamentoase de la animale

Chereji Anca

Șef lucrări Dr.

 

0264598286/186

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Antibiorezistenţa

Determinarea reziduurilor medicamentoase de la animale

 Personal auxiliar

Nume, prenume

Funcția

Date de contact

Bagameri Edith

Ing. Laborant

0264589284/186

Cursuri predate


 

Linia de predare în limba română

 • Farmacologie şi farmacie I (anul III, sem 5)
 • Farmacologie şi farmacie II (anul III, sem 6)

Linia de predare în limba engleză

 • Pharmacology and pharmacy I
 • Pharmacology and pharmacy II

Linia de predare în limba franceză

 • Pharmacologie et Pharmacie I
 • Pharmacologie et Pharmacie II

Servicii


 • Teste de chimiorezistenţă ale paraziţilor
 • Teste de antibiorezistenţă
 • Determinarea reziduurilor medicamentoase de la animale
 • Servicii de consultanţă in domeniul medicaţiei antihelmintice
 • Consultanţă în domeniul managementului veterinar

 

Teme de cercetare ale Disciplinei


Tema, titlul   proiect

Tipul   proiectului

Implementarea modelelor biomatematice de monitorizare   şi predicţie a chimiorezistenţei strongililor digestivi şi alternative   terapeutice fără componentă poluantă

Idei - Proiecte de cercetare exploratorie 2007-2010

 

Studiul preclinic şi clinic de evaluare a dozelor şi   eficacităţii terapeutice a produsului Paracan - comprimate, pentru câine şi pisică

Finanţat de S.C. Romvac S.A.

Studii preclinice şi   clinice privind toleranţa,   rezistenţa, eficacitatea şi siguranţa   produsului Parakill - suspensie antiparazitari la speciile ţintă

Finanţat de S.C. Romvac S.A.

Studii   preclinice şi clinice privind toleranţa, rezistenţa, eficacitatea şi   siguranţa produsului Romoxibendazol   15% - pulbere la specia ţintă.

Finanţat de S.C. Romvac S.A.

Studii preclinice şi clinice privind toleranţa,   rezistenţa, eficacitatea şi siguranţa   produsului Romoxibendazol - comprimate la specia ţintă.

Finanţat de S.C. Romvac S.A.