284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Conducere Departament I

Conducerea Departamentului I Științe Preclinice


 

Director Department:

Prof. Univ. Dr. Gal Adrian

Consiliul Departamentului:

Director adjunct departament: Prof. Univ. Dr. Ștefănuț Cristina

Responsabil educație: Prof. Univ. Dr. Stan Florin

Responsabil cercetare: Șef lucr. Dr. Pop Viorel

Responsabil activități sociale și cu studenții: Conf. Dr. Rus Vasile

Responsabil asigurarea calității și resurse umane: Asist. Dr. Nan Monica

Administrator departament: Șef lucr. Dr. Chirilean Ioana