284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Imunologie,epidemiologie, microbiologie

MICROBIOLOGIE


Componenţa disciplinei

Cadre didactice

 email

 Telefon

 Teme de cercetare

Conf.Dr.Fiţ Nicodim Iosif- Director Departament This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel:0264-596384 int. 166

Aspecte epidemiologice şi de diagnostic în infecţiile cu   stafilococi meticilini-rezistenţi (MRSA)

Conf. Dr. Răpuntean Sorin  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel:0264-596384 int. 166 Implicatiile algelor unicelulare din genul   Prototheca in patologia umana si animala
Şef lucr. Dr. Chirilă Flore

 

fThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel: 0264-596384 int. 166

 

Studiul microorganismelor implicate in   patologia apicola"

Şef lucr. Dr. Nadăş George Cosmin

Responsabil FMV pentru expoziţii şi târguri

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

tel: 0264-596384 int. 166

 

Importanta levurilor din genul Candida in   patogenitate la om si animale


 Personal auxiliar

Nume   şi prenume

Funcţia

Telefon

Roba Dana Adriana

Asistent veterinar cu studii superioare

0264-596384 int. 166

Servicii


  • examenul bacteriologic şi micologic,
  • identificarea microorganismelor prin diverse teste clasice şi moderne,
  • testarea sensibilităţii germenilor la antibiotice şi chimioterapice.

IMUNOLOGIE


 Componenţa disciplinei

Cadre didactice

Nume   şi prenume

Grad   didactic

Funcţia

Telefon

E-mail

Tema   de cercetare

Fiţ Nicodim Iosif

Conf. Dr.

Director department III

Şef disciplină

0264-596384 int. 166

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aspecte epidemiologice şi de diagnostic în infecţiile cu   stafilococi meticilini-rezistenţi (MRSA).

Chirilă Flore

Şef lucr. Dr.

 

0264-596384 int. 166

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studiul microorganismelor implicate in   patologia apicola

Nadăş George Cosmin

Şef lucr. Dr.

Responsabil FMV pentru expoziţii şi târguri

0264-596384 int. 166

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Importanta levurilor din genul Candida in   patogenitate la om si animale

EPIDEMIOLOGIE


Componenţa disciplinei

Cadre didactice

Nume   şi prenume

Grad   didactic

Funcţia

Telefon

E-mail

Tema   de cercetare

Răpuntean Sorin

Conf. Dr.

Responsabil de disciplină

0264-596384 int. 166

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Implicatiile algelor unicelulare din genul   Prototheca in patologia
  umana si animala

Chirilă Flore

Şef lucr. Dr.

 

0264-596384 int. 166

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studiul microorganismelor implicate in   patologia apicola

Nadăş George Cosmin

Şef lucr. Dr.

Responsabil FMV pentru expoziţii şi târguri

0264-596384 int. 166

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Importanta levurilor din genul Candida in   patogenitate la om si animale