284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

chereji anca

Lista lucrărilor ştiinţificechereji.anca

şef lucrări dr. ANCA MăRCULESCU (Chereji)


 • OROS, N.A., M. MIRCEAN, ANCA TĂTAR (MĂRCULESCU), M. CRISTESCU, M. MUSCĂ, 1995 – Efficiency      of Shotapen and Terralon 20% L.A. in respiratory tract diseases in calves,      Congresul ”Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca,      11-12 octombrie
 • MIRCEAN, M., N.A. OROS, M. CRISTESCU, ANCA TĂTAR (MĂRCULESCU), G.      GIURGIU, 1995 – Eficienţa produsului Arthridine în tratamentul      afecţiunilor respiratorii la cabaline, Congresul ”Actualităţi în patologia      animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 11-12 octombrie
 • MIRCEAN, M., ANCA      TĂTAR (MĂRCULESCU), L. KADAR, S. GHERGARIU, 1997 – Determinarea      mioglobinemiei la caii bolnavi de miopatie mioglobinurică paralitică,      Simpozionul “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca,      27-28 noiembrie
 • OROS, N.A., M. MOLDOVAN, M. CRISTESCU, ANCA TĂTAR (MĂRCULESCU), G.      GIURGIU, M. MIRCEAN, 1998 – Cercetări privind o eventuală corelaţie între      culoarea urinei şi valorile creatininuriei, natriuriei, magneziuriei,      calciuriei şi fosfaturiei la vacile de lapte, al XXIV Simpozion      ”Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 683-689
 • OROS, N.A., N. DANIELESCU, ANCA TĂTAR (MĂRCULESCU), L. GUJAN, 1998 – Aspecte clinice şi paraclinice în intoxicaţia      cu rodenticide anticoagulante la carnasiere, al XXIV Simpozion      ”Actualităţi în patologia animalelor domestice”, Cluj-Napoca, 690-695
 • MIRCEAN, M., G. GIURGIU, ANCA TĂTAR (MĂRCULESCU), S. GHERGARIU, 1998 – Tulburările      echilibrului acidobazic şi hidroelectrolitic în sindroame digestive la      carnasiere, al XXIV Simpozion ”Actualităţi în patologia animalelor      domestice”, Cluj-Napoca, 30-40
 • MARCUS, I., A.I. BABA, RODICA GIURGEA, DANIELA      BORDA, SANDA ANDREI, ADELA PINTEA, C. BELE, A. POP, B. SEVASTRE, ANCA TĂTAR (MĂRCULESCU), 1998 –      Cercetări privind dinamica unor parametri clinici şi paraclinici care      însoţesc evoluţia sarcomului S-180 grefat i.m. şi s.c. la şoareci Swiss,      al XXIV Simpozion ”Actualităţi în patologia animalelor domestice”,      Cluj-Napoca, 553-560
 • OROS, N.A., N. DANIELESCU, ANCA TĂTAR (MĂRCULESCU), B. SEVASTRE, 1999 – Aspecte clinice      şi paraclinice în intoxicaţia experimentală cu rodenticide anticoagulante      la câine, al XXV-lea Simpozion      ”Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor domestice”,      Cluj-Napoca, 245-250
 • MARCUS, I., A.I. BABA, A. POP, B. SEVASTRE, LUCIA      MARCUS, ANCA TĂTAR (MĂRCULESCU),      N.A. OROS, 1999 – Studiul unor particularităţi clinice şi      gravimetrice care însoţesc      dezvoltarea celulelor tumorale metastatice, comparativ cu ţesutul tumoral      Walter 256 de origine subcutanată, al XXV-lea Simpozion ”Actualităţi   în creşterea şi patologia animalelor      domestice”, Cluj-Napoca, 73-80
 • OROS, N.A, I. MARCUS, ANCA MĂRCULESCU, B. SEVASTRE, 2000 – Modificări hematologice      şi biochimice la un câine intoxicat cu acetaminofen (Haematological and      biochemical abnomalities in a dog with acetaminophen poisoning),      Simpozion Timişoara, vol. XXXIII,      367-371
 • TIMEN A., L. OANA, N. MATEŞ, A. MUSTE, F. BETEG, ANCA MĂRCULESCU, 2000 – Observaţii      privind acţiunea terapeutică a produsului Boicil în afecţiuni locomotorii      la câine (Observations concerning therapeutical activity of Boicil in      locomotion affections in the dog) Simpozion Iaşi, vol. 2(43), 302-304
 • OROS, N.A, I. MARCUS, ANCA MĂRCULESCU, 2000 – Haematological and biochemical aspects      in obese dogs, Simpozion Iaşi, vol. 2(43), 266-268
 • OGNEAN, L., DANA PUSTA, ANCA MăRCULESCU,      2000 – Manifestări funcţionale în voma indusă cu apomorfină HCl la câine      şi pisică (Functional manifestation in emesis      induced with apomorphine HCl in dogs and cats), Buletin USAMV-CN, ZMV, 54
 • TIMEN, A., OANA L., N. MATEŞ, ULICI-PETRUŢ I., MUSTE      A., BETEG FL., ANCA MĂRCULESCU,      2001 – Diagnosticul leziunilor ligamentelor încrucişate la câine, prin      artroscopie, Simpozionul jubiliar al USAMV Iaşi, vol. 44, 413-414
 • OGNEAN L., V. MICLĂUŞ, N. DOJANA, DANA PUSTA, ANCA MĂRCULESCU, 2001 –      Compensatory Haematopoesis      Consequent to Experimental Haemolitic Anemia in Mouse, Simpozionul      Internaţional “Prospects for the Agriculture of the 3-rd Millennium,      Cluj-Napoca, oct. 25-27, vol. 55-56, 201, ISSN 1454-2382
 • OGNEAN L., DANA PUSTA, L. OANA, VETURIA NUELEANU, A.      DAMIAN, ANCA MĂRCULESCU, 2002 –      Evoluţia marilor funcţii şi a manifestărilor specifice în voma indusă prin      mecanism central la câine (The evolution of the main functions and of the      specific manifestations in the emesis induced by central mechanism in      dog), Simpoz. Univ.de Ştiinţe Agr.şi Med.Vet. a Banatului, Timişoara,      vol.XXXV, 145-149
 • MIRCEAN M., GIURGIU G., KADAR L., RCULESCU      ANCA, MOLDOVAN I., 2002 – Clinical and paraclinical explorations of      the hepatic failure experimentally induced in sheep, Simpozion Aniversar      “Actualităţi în patologia şi creşterea animalelor domestice”, Cluj-Napoca,      oct.17-20, Buletinul USAMV, 260-266
 • GHERGHICEANU DANIELA-MIHAELA, BETEG F., MăRCULESCU ANCA, POPOVICI C., 2002 –      Biochemical modifications induced by general anaesthesia with medetomidine      in dogs, Simpozion Aniversar “Actualităţi în patologia şi creşterea      animalelor domestice”, Cluj-Napoca, oct.17-20, Buletinul USAMV, 343-347
 • GIURGIU G., MIRCEAN M., PAPUC I., MăRCULESCU      ANCA, 2002 – Intraosseous fluid therapy in dogs and cats, Simpozion      Aniversar “Actualităţi în patologia şi creşterea animalelor domestice”,      Cluj-Napoca, oct.17-20, Buletinul USAMV, 366-372
 • Anca      Mărculescu, Răpuntean Gh., 2003 – Observations concerning the synergism and      potentiation between antibiotics, 4th International Conference      of PhD Students, University of Miskolc, 11 – 17 August, 103-108, ISBN 963      661 586 1
 • Răpuntean Gh., Rusu D,      Boldizsar E., Fiţ N., Răpuntean S., Mărculescu      Anca, 2003 – Evoluţia      fenomenului de antibiorezistenţă constatat la tulpini bacteriene      Gram-negative şi Gram-pozitive, izolate de la vaci cu endometrite      (Antibiotical resistance phenomenon registered in Gram-positive and Gram-negative      strains isolated from cows with endometritis), vol. al IX-lea Congres      Naţional de Medicină Veterinară , Iaşi, 24-27 septembrie, cod 278, 427
 • OROS N.A., ANCA MăRCULESCU,      I. PAPUC, R. LACATUS, 2004, Surveilance of organochlorinated pesticides in      meat and meat products, between 1997 – 2001 in Cluj county, Vol. Simp. Int. Natural Resources and Sustainable      Development, Oradea – Debrecean, 23-24 aprilie, 333-337
 • OROS N.A., ANCA MăRCULESCU,      I. PAPUC, I. B. MARCUS, 2004, Chemical studies on soil composition in an      area from Maramures county where bracken fern poisoning evolves, Vol. Simp Int. Natural Resources and Sustainable      Development, Oradea – Debrecean, 23-24 aprilie, 338-341
 • MăRCULESCU      ANCA, N.A. OROS, V. MICLAUS, M. CERNEA, 2004, Acţiunea comparativă a fluocinolonului şi a betametazonei asupra timusului, în urma administrării topice la      şoareci, Lucr. st. med. vet. Timişoara, vol. XXXVII, 150-152, ISSN      1221-5295
 • MăRCULESCU ANCA, N.A. OROS, M.      CERNEA, VETURIA ILEANA NUELEANU, 2004, Cercetări asupra unor parametrii      hematologici in urma administrării locale a fluocinolonului si      betametazonei la şoareci, Lucr. st. med. vet. Timişoara, vol. XXXVII,      153-156, ISSN 1221-5295
 • OROS N.A., ANCA MăRCULESCU,      I. B. MARCUS, 2004, Modificări ale hemogramei la cabaline, în intoxicaţia      cu feriga de câmp, Lucr. şt. med. vet. Timişoara, vol. XXXVII, 285-290,      ISSN 1221-5295
 • OROS N.A., ANCA MăRCULESCU,      I. B. MARCUS, 2004, Determinări enzimatice in intoxicaţia cu feriga de      câmp a cabaline, Lucr. şt. med. vet. Timişoara, vol. XXXVII, 792-794, ISSN      1221-5295
 • Cernea M.,      V. Cozma, Cristina Cernea, C. Sas, Anca      Mărculescu, 2004, Studiul structurii şi dinamicii populaţiilor de      strongili la cabaline din zona de nord-vest a Romaniei (The structure and dynamism of      strongylis population in horses from the north-west area of Romania), Lucr.      şt. med. vet. Timişoara, vol. XXXVII, 352-356, ISSN 1221-5295
 • Cernea M.,      V. Cozma, Cristina Cernea, C. Sas, Anca      Mărculescu, 2004, Testarea “in vitro” a rezistenţei cyathostomelor      la albendazol (“In vitro” testing of      cyathostominae resistance to albendazole), Lucr. şt. med. vet.      Timişoara, vol. XXXVII, 357-360, ISSN 1221-5295
 • OROS N.A, ANCA MĂRCULESCU, I.B. MARCUS, M. CRISTESCU, R. LĂCĂTUŞ, 2004,      Supravegherea reziduurilor pesticidelor organoclorurate în produse de      origine animală în judeţul Alba în perioada 1995-2003, Lucr. Şt. Univ. de      Ştiinţe Agronomice şi de Med. Vet., Bucureşti, Seria C XLVI-XLVII, vol. I,      356-360
 • OROS N.A, I.B. MARCUS, ANCA MĂRCULESCU, M. CRISTESCU, I.      PAPUC, 2004, Cercetări epidemiologice în intoxicaţia cu feriga de câmp la      cabaline într-o zonă din nord-vestul Transilvaniei, Lucr. Şt. Univ. de      Ştiinţe Agronomice şi Med. Vet. Bucureşti, Seria C XLVI-XLVII, vol. II, 591-595
 • OROS N.A., ANCA MĂRCULESCU, I.B. MARCUS, G.A. BÂLE, S. BĂLĂNESCU,      LUMINIŢA COBÂLAŞ, 2004, Researches on serum ionogramma in bracken fern      poisoning in horses, Cluj-Napoca, Buletin USAMV – CN vol.61, 107-109
 • OROS N.A., ANCA MĂRCULESCU, I.B. MARCUS, G.A. BÂLE, 2004, The Surveilance of organochlorinated pesticides and      heavy metal residues in animal products alond the Mureş county, in      1999-2003 period, Cluj-Napoca, Buletin USAMV – CN vol.61, 104-106
 • OROS N.A., ANCA MĂRCULESCU, I. MARCUS, 2004, Aspecte clinice în      intoxicaţia cu ferigă la cabaline, Simpozion Ştiinţific Internaţional (30 ani de învăţământ superior medical      veterinar din Republica Moldova), Chişinău, 1-2 Octombrie, 206-208,      ISBN 9975-9624-9-1
 • OROS N.A, ANCA MĂRCULESCU, I. MARCUS, 2004, Cercetări privind analiza      botanică şi compoziţia chimică a vegetaţiei într-o zonă în care evoluează      intoxicaţia cu ferigă la animale, Simpozion Ştiinţific Internaţional (30 ani de învăţământ superior medical      veterinar din Republica Moldova), Chişinău, 1-2 Octombrie, 59-61, ISBN      9975-9624-9-1
 • MARCUS I., AL. POP, N.A. OROS, MIHAELA      DUMA, ANCA MĂRCULESCU, B.      SEVASTRE, 2004, Studiul unor componente ale proteinogramei plasmatice      corelate cu evoluţia tumorii ascitice Walker la şobolani Wistar expuşi      stresului de imobilizare şi izolare socială, Simpozion Ştiinţific      Internaţional (30 ani de învăţământ      superior medical veterinar din Republica Moldova), Chişinău, 1-2      Octombrie, 64-66, ISBN 9975-9624-9-1
 • MARCUS I., AL. POP, N.A. OROS,      MIHAELA DUMA, ANCA MĂRCULESCU,      C. MOLNAR, 2004, Investigaţii clinice şi gravimetrice privind      interrelaţiile dintre timus-splină şi glandele suprarenale în modularea      răspunsului imun la animale de laborator expuse stresului de imobilizare      şi izolare socială, Simpozion Ştiinţific Internaţional (30 ani de învăţământ superior medical      veterinar din Republica Moldova), Chişinău, 1-2 Octombrie, 61-64, ISBN      9975-9624-9-1
 • MĂRCULESCU      ANCA, N.A. OROS, I. MARCUS, 2004, Observaţii privind potenţarea, în urma      testării unor antibiotice asupra germenilor Gram-negativi şi      Gram-pozitivi, Simpozion Ştiinţific Internaţional (30 ani de învăţământ superior medical veterinar din Republica      Moldova), Chişinău, 1-2 Octombrie, 277-279, ISBN 9975-9624-9-1
 • MĂRCULESCU      ANCA, N.A. OROS, I. MARCUS, 2004, Observaţii privind sinergismul, în urma      testării unor antibiotice asupra germenilor Gram-negativi şi      Gram-pozitivi, Simpozion Ştiinţific Internaţional (30 ani de învăţământ superior medical veterinar din Republica      Moldova), Chişinău 1-2 Octombrie, 279-281, ISBN 9975-9624-9-1
 • MĂRCULESCU      ANCA. GH. RĂPUNTEAN, N.A. OROS, 2005, The antibioresistance phenomenon on      some Enterobacter genus strains,      International Conference on Agricultural Economics, Rural Development and      Informatics, Debrecen, April 7-8, 102
 • ANCA      MăRCULESCU, GH. răPUNTEAN, N.A. OROS. M. CERNEA, C. CăTOI, 2005, The      antibioresistance phenomenon on Escherichia      coli strains, 5th      International Conference of PhD Students, University of Miskolc, 14 – 20 August,      109-114, ISBN 963 661 674 4
 • Mihai      Cernea, V.Cozma, Laura Cernea, Anca      Mărculescu, 2005, Researches about      egg hatch assay for the detection of antihelmintic benzimidazoles      resistance, in horse strongyles, 5th      International Conference of PhD Students, University of Miskolc, 14 – 20      August, 31-36, ISBN 963 661 674 4
 • OROS A., I. MARCUS, L. FâRCAL, G.A. BâLE, ANCA Mărculescu, 2005, Researches      concerning the serum, urinary and tissue levels of lead and aluminium on      cows with osteomalacia, Buletinul Universităţii de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca,      vol. 62/2005, 233-237
 • OROS A., ANCA Mărculescu,      I. B. MARCUS, L. FâRCAL,      G.A. BâLE, 2005, The surveillance of organochlorinated pesticides      and heavy metals residues in animals products along the Harghita county,      during 1999-2004 period, Buletinul Universităţii de ştiinţe Agricole şi Medicină      Veterinară Cluj-Napoca, vol. 62/2005, pag. 237-240
 • OROS N. A., L. FâRCAL, ANCA Mărculescu, gabriela gârboan, i. b. marcus, 2005, Modificări      hematologice induse de prezenţa tricotecenelor în furaje, la puii broiler      (Haematological modifications induced by trichotecenes into the broiler      chickens fodder), Simpozionul “Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la      progresul medicinii veterinare”, Bucureşti, 10 - 11 noiembrie, Lucrări      Ştiinţifice, VOL I, Seria C, XLVIII, 411-416
 • OROS N. A., L. FâRCAL, ANCA Mărculescu, gabriela gârboan, i.b. marcus, 2005, Supravegherea      reziduurilor de pesticide organoclorurate şi metale grele în produse de      origine animală, în judeţul Sălaj,      în perioada 1999-2004 (Surveillance of organochlorinated pesticides and      heavy metals residue in animal products, between 1999-2004, in Sălaj      county), Simpozionul “Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la progresul      medicinii veterinare”, Bucureşti, 10 - 11 noiembrie, 846 
 • OROS N.A., ANCA MARCULESCU, I. PAPUC, I. B. MARCUS, 2005, Chemical studies on soil      composition in an area from Maramures county where bracken fern poisoning      evolves, Vol. simp int. Natural Resources and Sustainable      Development, Oradea – Debrecen, 23-24 aprilie, 503-507
 • Cernea M., Cozma V., Cernea Cristina, Bindea      V., Oros A., Mărculescu Anca,      Lipovan Roxana, Onac Diana,      2006, The epidemiological study of strongylidosis from Beclean, Stud.      Scientifical Papers - Veterinary Medicine, Vol. XXXIX, USAMV a Banatului,      Timişoara, ISSN:-1221-5295, Ed. Imprimeria Mirton, 41-46
 • Cernea M., Cernea Cristina,      Nueleanu Veturia I., Mărculescu      Anca, Diana Onac, Cozma V., 2006,      Effectiveness of benzimidazols in treating strongiloidis in donkeys.      Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol. 63/2006, Symposium “ Prospects for the      3rd Millenium Agriculture”, ISSN 1454-2382, 49-53
 • Anca      Mărculescu, Gh. Răpuntean, N.A. Oros, M. Cernea, 2007, The antibiotic resistance phenomenon in Salmonella strains isolated from      pig, Lucr. St. M.V., vol. XL, Simpozionul Universităţii de      Ştiinţe Agricole şi Medicină      Veterinară a Banatului, Timişoara, 10-11 mai, 105-109, ISSN 1221-5295
 • Anca      Mărculescu, Gh. Răpuntean, N.A. Oros, M. Cernea,      2007, Investigations of the synergic      effects of aminoglycosides, polymyxins and fluoroquinolones combinations      against Pseudomonas aeruginosa      isolated from dog, Lucr. St. M.V., vol. XL, Simpozionul Universităţii de      Ştiinţe Agricole şi Medicină      Veterinară a Banatului, Timişoara, 10-11 mai, 99-105, ISSN 1221-5295
 • Nueleanu Veturia-Ileana, R.      Lăcătuş, Anca Mărculescu, I. Puşcaş, 2007, The level      of the ascorbic acid from the tablets of different origin, Lucr. St. M.V.,      vol. XL, Simpozionul      Universităţii de Ştiinţe Agricole şi       Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara, 10-11 mai, 293-299,      ISSN 1221-5295
 • Mărculescu Anca, 2007, Studies about the synergic effects of      enrofloxacin-gentamicin, enrofloxacin-amoxicillin, amoxicillin-gentamicin      and sulphamethoxidiazine-tylosin combinations on Listeria strains, Lucr. St. Seria M.V. no. 50(9)/2007, USAMV      Iasi, Simpozion ştiinţific cu participare internaţională “Progrese şi perspective în      medicina veterinară”, Iaşi 7-8 iunie 2007, 414-......, ISSN 1454-7406
 • Mărculescu      Anca, Gh. Răpuntean, N.A. Oros, M. Cernea, 2007, The dynamics of antibiotic resistance in Streptococcus genus, in 2001-2005      period, Lucr. St. Seria M.V. no. 50(9)/2007, USAMV Iasi, Simpozion      ştiinţific cu participare internaţională “Progrese şi perspective în      medicina veterinară”, Iaşi 7-8 iunie 2007, 410-414 ISSN 1454-7406
 • Mărculescu Anca, N.A.      Oros, M. Cernea, R. Chereji, 2007, The      evolution of antibiotic resistance, in a five-year period, in Clostridium strains isolated from      dogs, Lucr. St. Seria M.V. no. 50(9)/2007, USAMV Iasi,      Simpozion ştiinţific cu participare internaţională “Progrese şi perspective în      medicina veterinară”, Iaşi 7-8 iunie 2007, 405-409, ISSN 1454-7406
 • Mărculescu Anca, N.A.      Oros, M. Cernea, R. Chereji, 2007, The      antibiotic resistance phenomenon in some Morganella strains, isolated from animals, Lucr.      St. Seria M.V. no. 50(9)/2007, USAMV Iasi, Simpozion ştiinţific cu      participare internaţională “Progrese      şi perspective în medicina veterinară”, Iaşi 7-8 iunie 2007, 401-404, ISSN      1454-7406
 • Cernea M.,      Cristina Cernea, Anca      Mărculescu, S. Trîncă, 2007, The therapeutic effectiveness of      mebendazole in Ancylostomosis and Strongyloidosis in dogs. Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 64/2007, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, 91-95, ISSN 1843-5270
 • Mărculescu Anca, Gh. Răpuntean, N.A. Oros, M. Cernea, R. Chereji,      2007, The antibiotic resistance phenomenon in Citrobacter strains isolated from animals, Bulletin of USAMV Cluj-Napoca,      vol. 64/2007, Symposium “Prospects for the 3rd Millenium      Agriculture”, 174-177, ISSN 1843-5270
 • Mărculescu Anca, Gh. Răpuntean, N.A. Oros, M. Cernea, R. Chereji,      2007, Studies about the synergic effects of aminoglycosides and      fluoroquinolones combinations on Pseudomonas      aeruginosa strains, Bulletin      of USAMV Cluj-Napoca, vol. 64/2007, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, 169-173, ISSN 1843-5270
 • Oros N.A., R.L. Fârcal, Anca Mărculescu, M. Cernea, G.A. Bâle,      2007, Clinical,      paraclinical and therapeutic evaluations of acetaminophen toxicosis in      dogs, Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol. 64/2007, Symposium “Prospects      for the 3rd Millenium Agriculture”, 514-520, ISSN 1843-5270
 • Oros N.A., R.L. Fârcal, Anca Mărculescu, M. Cernea, 2007, The surveillance of organ      chlorinated pesticides and heavy metals residues in animals’ products,      between 2001 and 2005 in Mures County,      Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol. 64/2007, Symposium “Prospects for      the 3rd Millenium Agriculture”, 599, ISSN 1843-5270
 • M. Cernea, Anca      Mărculescu, Veturia Ileana Nueleanu, 2007, Anthelmintic resistance, Revista      „ Medicamentul Veterinar/Veterinary Drug” a ANFPUVR, vol.1, nr 1/2007, 52-59, ISBN      973-87093-6-9
 • Mărculescu Anca, M. Cernea, Veturia       Nueleanu, N. A. Oros, R. Chereji, 2007, Rezistenţa microbiană faţă de antibiotice (Resistance to         antibiotics), Revista „      Medicamentul Veterinar/Veterinary Drug” a ANFPUVR, vol.1,      nr 1/2007, 44-51, ISBN 973-87093-6-9
 • Mărculescu Anca, 2007, Metodologia instituirii şi conducerii      tratamentelor cu antibiotice în medicina veterinară, Revista „Medicamentul Veterinar/Veterinary Drug” a ANFPUVR, vol.1,      nr 2/2007, 71-76, ISSN 1843-9527
 • Nueleanu Veturia-Ileana, M. Boc, Anca Mărculescu, M. Cernea, 2007, Implicaţiile      economice ale complexului bolilor enterice la porc şi controlul acesotora      prin utilizarea pleuromutilinelor, Revista „Medicamentul      Veterinar/Veterinary Drug” a ANFPUVR, vol.1,      nr 2/2007, 71-76, ISSN 1843-9527
 • Mărculescu Anca, 2008, Mecanisme de      acţiune ale antibioticelor (Antibiotics: Mechanisms of action), Revista „Medicamentul      Veterinar/Veterinary Drug” a ANFPUVR, vol.3,      nr 3/2008, 44-51, ISBN 973-87093-6-9
 • Cernea Mihai, Cernea Cristina, S. răileanu, A. Gut, R. Silberg, Mărculescu Anca, L. Madeira      de Carvalho, 2008, Testing      of sensibility and specificity of in      vivo resistance investigation methods, Lucr. St. Med. Vet. Timişoara,      15-17 aprilie, vol. XLI, 550-555, ISSN 1221-5295
 • Anca      Mărculescu, Gh. Răpuntean, N.A. Oros, M. Cernea, Veturia      Nueleanu, R. Chereji,      2008, Analiza fenomenului de antibiorezistenţă a unor germeni      gram-pozitivi faţă de penicilină, Lucr. St. Seria M.V. no. 51(10)/2008,      USAMV Iaşi, Symposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine, 5-6      iunie, 820-823, ISSN:1454-7406
 • Anca      Mărculescu, Gh. Răpuntean, N. A. Oros, M. Cernea, R.      Chereji, 2008, Studierea sinergismului în cazul asocierii ceftiofur-gentamicină      asupra unor germeni din genul Enterobacter,      Lucr. St. Seria      M.V. no. 51(10)/2008-partea II, USAMV Iaşi, Symposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, 5-6      iunie, 817-820,      ISSN:1454-7406
 • Anca      Mărculescu, Gh. Răpuntean, R. Chereji, N. A. Oros, M.      Cernea, 2008, In vitro synergic effects of      betalactams and aminoglycosides combinations on Staphylococcus genus strains, Bulletin of University of      Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca - Veterinary      Medicine, vol. 65(1), 309-314, print ISSN 1843-5270, electronic ISSN      1843-5378
 • Anca      Mărculescu, Gh. Răpuntean, R. Chereji, N. A. Oros, M.      Cernea, 2008, The      antibiotic resistance phenomenon in Micrococcus      strains isolated from animals, Bulletin of University of Agricultural      Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca - Veterinary Medicine, vol.      65(1), 480, print ISSN 1843-5270, electronic ISSN 1843-5378
 • Anca      Mărculescu, Gh. Răpuntean, R. Chereji, N. A. Oros, M.      Cernea, 2008, The      appreciation of antibacterial activity of enrofloxacin and ceftiofur by      determining the fibrinogen amount for the clinical testing in sheep,      Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine      Cluj-Napoca - Veterinary Medicine, vol. 65(1), 481, print ISSN 1843-5270,      electronic ISSN 1843-5378
 • Anca      Chereji, Gh. Răpuntean, R. Chereji, M. Cernea, N.A.      Oros, Veturia Nueleanu -      Fenomenul de antibiorezistenţă a unor germeni gram-negativi faţă de      colistină; Lucrari Stiintifice vol. 52(11) Partea 1/2 Medicina Veterinara      Iasi 2009, 447-450
 • Anca      Chereji, Gh. Răpuntean, R. Chereji, N.A. Oros, M.      Cernea - Sinergismul      sulfametoxidiazina-tilozina in cazul genului Pasteurella; Lucrari Stiintifice vol. 52(11) Partea 2/2      Medicina Veterinara Iasi 2009, 855-859
 • Anca      Chereji, R. Chereji, N.A. Oros, Veturia-Ileana Nueleanu      - The analysis of      the antibiotic resistance phenomenon of various pathogens to streptomycin;      Lucrări Stiintifice vol. XLII(1) Medicina Veterinara Timisoara 2009,      191-195
 • Anca      Chereji, Gh. Răpuntean, R. Chereji, N.A. Oros - Synergism and potentioation      between florfenicol and aminopenicillins in bacterial strains isolated      from sows with endometritis; Lucrări Stiintifice vol. XLII(1) Medicina Veterinara      Timisoara 2009, 196-199
 • Anca      Chereji, R. Chereji - Determination of pathogen resistance to      streptomycin; Cluj Veterinary Journal nr. 15(1) 2009, 69-72
 • Veturia-Ileana Nueleanu, A.      Chis, Anca Chereji - Researches regarding in vitro      testing of some antibiotics efficacy on E. coli strains; Lucrări      stiintifice vol. XLII(1) Medicina Veterinara Timisoara 2009, 324-328
 • Laura Cristina Cernea, M.      Cernea, L. Ognean, V. Nastasa, S. Raileanu, M. Mares, Luis M. Madeira de      Carvalho, Anca Chereji - Eficacitatea extractelor      hidroalcoolice din plante asupra oulaor si larvelor de strongili de la      ecvine; Lucrari Stiintifice vol. 52(11) Partea 1/2 Medicina Veterinara      Iasi 2009, 426-430
 • Cernea Laura Cristina, M.      Cernea, L. Ognean, V. Nastasa, S. Raileanu, M. Mares, Anca Chereji, L.M. Madeira de Carvalho; The efficacy of macrocyclic      lactones and benzimidazoles combination in equine strongylidosis; Lucrări      stiintifice Vol. 53(12) Medicina Veterinara, Partea 3, Iasi 2010, 562-565
 • Cernea Laura Cristina, M.      Cernea, L. Ognean, V. Nastasa, S. Raileanu, M. Mares, Anca Chereji, L.M. Madeira de Carvalho; The efficacy of      tetrahydropyrimidines and benzimidazoles combination in equine      strongylidosis; Lucrări stiintifice Vol. 53(12) Medicina Veterinara,      Partea 3, Iasi 2010, 566-570
 • RRMV

 Cărţi publicate: 8

 • Farmacologie      Veterinară - lucrări practice [2003]. Veturia Ileana Nueleanu,      Anca Marculescu, Cernea M., Ed.      Risoprint,      Cluj-Napoca, (222 p.), ISBN: 973-656-532-7.
 • Farmacologie      Veterinară - lucrări practice [2004]. Veturia Ileana Nueleanu,      Anca Marculescu, Cernea M., Ed.      Risoprint, Ediţia a II-a revizuită,      Cluj-Napoca, (220 p.), ISBN: 973-656-773-7.
 • Tehnică farmaceutică şi receptură veterinară [2005]. Veturia      Ileana Nueleanu, Anca Marculescu, Cernea      M., Ed. Risoprint,      Cluj-Napoca, (170 p.), ISBN: 973-651-027-5.
 • Lucrări      experimentale de farmacodinamie [2006].      Veturia Ileana Nueleanu, Anca Marculescu, Cernea M., Ed. Risoprint,      Cluj-Napoca, (86 p.), ISBN: 973-751-214-6; 973-751-214-7.
 • Tehnică      farmaceutică şi receptură veterinară [2006] (re-editare).      Veturia Ileana Nueleanu, Anca Mărculescu, Cernea M., Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (170 p.), ISBN:      973-651-027-5.
 • Selecţia      asistată de markeri la crap [2006]. Teofil E. Oroian şi colaboratorii: Anca Mărculescu etc., Risoprint, Cluj-Napoca, (171 p.), ISBN: 973-751-373-8.
 • Practicum      de farmacologie veterinară [2009]. Veturia-Ileana      Nueleanu, Anca Chereji      (Mărculescu), M. Cernea, Ed.      Risoprint, Cluj-Napoca (212 p.),ISBN:978-973-53-0031-9
 • Antibioticele      şi antibiorezistenţa [2010]. Anca Eugenia      Chereji, Ed. Risoprint,      Cluj-Napoca (280 p.), ISBN: 978-973-53-0455-3.