284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

cernea mihai

Cernea mihaicernea mihai poza

Lista lucrărilor publicate


 

 

 1. Morar R., Cernea M., Ghiţulescu C., Cernea C.,      Morar E., Oprea M. Cercetări      privind acţiunea hipoglicemiantă a Eridiarom-ului. Bul. USA CN-ZMV (1993) 47; pp.151-157
 2. Cozma V., Cernea      M., Cernea C., Negrea O., Gherman C., Şandru D., MirceanV., Rudnyanschi B.      Cercetări privind utilizarea produsului “FLUBENOL” (Janssen) în      programe strategice de dehelmintizare în fermele de suine. Vol. Al VII-lea Congres Naţional de Medicină      Veterinară - Voineasa 1997, pp.211
 3. Cernea C., Cozma V., Cernea M., Jula I., Negrea      O., Gherman C., Mircean V., Şandru D., Antal L.Cercetări privind eficacitatea produsului FLUBENOL      (Janssen) în nematodoze la suine. Revista Română      de Medicină Veterinară, 1998, vol. 8, no.4; pp.67-74.     
 4. Cernea C., Cozma V., Cernea M., Jula I., Negrea      O., Gherman C., Mircean V., Şandru D., Antal L. The efficacy of FLUBENDAZOL (Janssen) in      swine nematodoses Revista Română de Parazitologie, 1998, vol.VIII, 2; pp.26-27.     
 5. Cernea C., Cozma V., Magdaş C., Cernea M.,      Cioflanc A. Cercetări privind eficacitatea produsului      Mondolar 10% (monensin) granulat (KRKA, Slovenia) în eimerioza      experimentală a puilor de găină. Revista Scientia Parasitologica, 2003,      Vol. 4, 1-2; pp.25-35, ISSN:1582-1366
 6. Cernea C., Cozma V., Magdaş C., Cernea M.,      Cioflanc A.          Cercetări      privind eficacitatea produsului Mondolar 10% (monensin) granulat (KRKA,      Slovenia) în eimerioza experimentală a puilor de găină Rezumat în      Revista Româna de Medicină Veterinară,       Congresul de Medicină Veterinară, Iaşi, 2003
 7. Cernea C., Cozma V., Cernea M., Titilincu A.     Psoroptic      mange in bubalinae – anatomico-clinical and epidemiological aspects . Buletinul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi      Medicină Veterinară Cluj, Vol 60/2003; pp.191-196, ISSN:1454-2382
 8. Cernea M., Cozma V., Cernea C., Gall A. The strongilidosis in horses from Mureş      district – epidemiology and diagnosis. Buletinul      Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, Vol      60/2003; pp.196-201, ISSN:1454-2382
 9. Mărculescu A. Oros N.A., Miclăuş V., Cernea M. Acţiunea comparativă a fluocinolnului şi a betametazonei asupra      timusului, în urma administrării topice la şoarece Lucrări      ştiinţifice medicină veterinară, 37; USAMVBT, Timişoara 2004; pp.150-152.
 10. Mărculescu A. Oros N.A., Cernea M., Nueleanu I.V. Cercetări asupra      unor parametrii hematologici în urma administrării locale a fluocinolnului      şi a betametazonei la şoarece            Lucrări      ştiinţifice medicină veterinară, 37; USAMVBT, Timişoara 2004; pp.153-156.
 11. Cernea M., Cozma V., Cernea C, Sas C., Mărculescu      A.            Studiul structurii şi dinamicii populaţiilor de      strongili, la cabaline din zona de nord vest a Romaniei. Lucrări ştiinţifice medicină veterinară, 37;      USAMVBT, Timişoara 2004; pp.352-356.
 12. Cernea M., Cozma V., Cernea C., Sas C.,      Mărculescu A. Testarea “in vivo” a rezistenţei cyathostomelor      la albendazol.      Lucrări ştiinţifice medicină veterinară, 37; USAMVBT, Timişoara 2004;      pp.357-360.
 13. Cernea C., Cozma V., Cernea M., Szasz A. Studiul endo şi ectoparazitozelor la bubaline crescute in sistem      extensiv în judeţul Cluj. Lucrări ştiinţifice medicină veterinară, 37;      USAMVBT, Timişoara 2004; pp.347-351.
 14. Cernea C., Cozma      V., Kadar L., Cernea M., Costea R.   Evaluation      of cellular effectors in mange in white rat (Rattus rattus) via      intradermoreaction. Revista      Scientia Parasitologica, 2004, 5; 1-2; pp.28-32, ISSN:1582-1366
 15. Cernea M., Cozma V., L.M.M. de Carvalho, Cernea      C., Sas C.   Evaluation      of egg hatch assay for detection and risk analyses of antihelmintic      resistance in strongylid nematodes of horses.             Revista Scientia Parasitologica, 2004, 5; 1-2;      pp.33-38, ISSN:1582-1366
 16. Cernea M., Cernea C., Cozma V., Madeira de Carvalho Elaborarea unui protocol complex de diagnostic în      strongilidoze la cabaline. Lucr. St. Seria M.V. USAMV Iaşi. Vol 48,      no 9/2007, Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine,      Iasi, 9-10 June 2005, pp.483-489, ISSN:1454-7406.
 17. Mărculescu      A.Răpuntean Gh., Oros N. A., Cernea M., Cătoi C.  The antibioresistance      phenomenon on Escherichia coli strains. 5th International      conference of PhD students, University of Miskolc, Hungary 14-20 August      2005.
 18. Cernea M., Cozma V., Cernea C., Mǎrculescu A. Researches about      Egg Hatch Assay for the detection      of antihelmintic bezimidazoles resistance, in horse strongyles.       5th      International conference of PhD students, University of Miskolc, Hungary 14-20 August 2005.
 19. Cernea M., Cozma V., Cernea C. In vivo testing      of horses strongyles resistance at albendazole and mebendazole. Scientia Parasitologica, 2005; 6; 1-2;      pp.89-95, ISSN:1582-1366
 20. Cernea C, şuteu      I., Cozma V., Cernea M., Pall E. The conception of an experimental model      for in vitro testing of acaricidal synthesis substance. Scientia      Parasitologica, 2005; 6; 1-2; pp.126-131.
 21. Cernea M., Cozma V., Cernea C. Detection of      antihelmintic benzimidazole resistance in horses strongyles from      North-West of Romania. Prospects of the Agriculture of the 3rd      Millennium science, October 6-7, Buletinul USAMV, vol. 62/2005, pp.56-62,      ISSN:1454-2382
 22. Cernea M. Determinarea      rezistenţei la benzimidazoli a strongililor de la cabaline prin testul de      reducere a ouălor din fecale. Simpozionul „Contribuţia Cerce­tă­rii ştiinţifice la Progresul Me­dicinii      Veterinare”, 2005, Bucureşti 10-11 noiembrie, C series, XLVIII, 2;      pp.564-572.
 23. Cernea M. Stabilirea gradului      de contaminare a păşunilor cu larve de strongili.             Simpozionul      „Contribuţia Cerce­tă­rii ştiinţifice      la Progresul Me­dicinii Veterinare”, 2005, Bucureşti 10-11 noiembrie, C      series, XLVIII, 2; pp.573-580.
 24. Cernea M., Kercso S., Cozma V. A strongylok      rezisztenciálj benzimidazol készírményekkel szemben lovaknál      (Antihelmintic benzimidazole resistance in horse strongyles on Mureş      district from Romania). Tudományos      Diákköri Konferencia Előadásainak összefoglalói,      noiembrie 2005, Budapesta, Ungaria, pp.38.
 25. Cernea M., Cozma V., Cernea C, Bindea V., Oros      A., Mărculescu A. Lipovan R., Onac D. The      epidemiological study of strongylidosis from Beclean stud. Scientifical      Papers - Veterinary Medicine, Vol. XXXIX, USAMV      a Banatului, Timişoara, 2006, Ed. Imprimeria Mirton, pp41-46, Issn:1221-5295.
 26. Cernea M., Cornel C., Cernea C., Titilincu A.,      Mureşan A., Cozma V.     Aspecte morfopatologice şi histologice în      strongilidoză la cabaline. Rev. Scientia      Parasitologica, 2006, vol . 7, nr.      1-2, pp.41-48, ISSN:1582-1366
 27. Cernea M., Madeira de Carvalho L.M., Cozma V, Cernea      C.      Efectul in vitro al derivaţilor benzimidazolici asupra morfologiei      ouălor şi larvelor infestante de strongili. Rev.      Scientia Parasitologica, 2006, vol .7, nr. 1-2, pp.49-54, ISSN:1582-1366
 28. Cernea C., şuteu      E., Cernea M., Pall E. Analiza in vitro      a comportamentului acarienilor din genurile Sarcoptes, Chorioptes şi      Psoroptes. Rev. Scientia      Parasitologica, 2006, vol . 7, nr. 1-2, pp.29-34, ISSN:1582-1366
 29. Cernea C.L., Cozma V., şuteu E., Cernea M. Realizarea      unui model experimental de testare in vitro a efectului acaricid al      extractelor vegetale. Rev. Scientia Parasitologica, 2006, vol.7, nr. 1-2,      pp.35-40, ISSN 1582-1366
 30. Cernea M.,      Tripon S. Criteria for choosing a      veterinary practice in pet owners. Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol.      63/2006, Symposium “Prospects for the 3rd Millenium      Agriculture”, pp.45-48, ISSN:1454-2382
 31. Cernea M., Cernea C, Nueleanu V. I. Mărculescu A,      Diana O, Cozma V. Effectiveness      of benzimidazols in treating strongiloidis in donkeys. Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 63/2006, Symposium “ Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.49-53, ISSN:1454-2382
 32. Ognean L., Cernea C, Cernea M. Evaluation of primary and secondary      hemostasis tests in healthy dogs. Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol.      63/2006, Symposium “ Prospects for the 3rd Millenium      Agriculture”, pp.39-44, ISSN:1454-2382
 33. Ognean L., Cernea C., Cernea M., Ognean M.   Pharmacokinetics      and metabolism of fenbendazole in healthy dogs. Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 63/2006, Symposium “ Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp. 120-124, ISSN:1454-2382
 34. Baciu H., Truta M., Cernea M., Cozma V.Evalution of the antieimerian effect of      some plant extracts in quail eimeriosis. Bulletin of USAMV Cluj-Napoca,      vol. 63/2006, Symposium “ Prospects for the 3rd Millenium      Agriculture”, pp.182-185, ISSN:1454-2382.
 35. Cernea M., Cernea C., Cozma V., Madeira de      Carvalho L.M. Comparative      studies of the effectiveness of fenbendazole and ivermectine based      treatment in equine strongylidosis. Scientific works, C series XL,      veterinary medicine, simpozionul “Contribuţii ale cercetării ştiinţifice      la progresul medicinii veterinare”, Bucureşti, 16-17 noiembrie 2006,      pp.360-365, ISSN:1222-5304
 36. Cernea M, Cernea C., Ognean L., Cozma V., Madeira      de Carvalho L.M. Influence of      mebendazole treatment on epidemiological factors in donkey strongylidosisi. Scientific      works, C series XL, veterinary medicine, simpozionul “Contribuţii ale      cercetării ştiinţifice la progresul medicinii veterinare”, Bucureşti,      16-17 noiembrie 2006, pp.366-370, ISSN:1222-5304
 37. Cernea C., Cernea      M.   Establishinh the causal factors in the development of psoroptic      mange in buffalo from S.C.D.C.B. - şercaia,      Braşov District. Scientific works, C series XL, veterinary medicine,      simpozionul “Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la progresul medicinii      veterinare”, Bucureşti, 16-17 noiembrie 2006, pp.349-354, ISSN:1222-5304
 38. Cernea C., Cernea      M.   General epidemiologycal aspects of mange in bovine populations in      the center and North-west of Romania. Scientific works, C series XL,      veterinary medicine, simpozionul “Contribuţii ale cercetării ştiinţifice      la progresul medicinii veterinare”, Bucureşti, 16-17 noiembrie 2006,      pp.355-359, ISSN:1222-5304
 39. Ognean L., Cernea C., Oana L., Cernea M., Ognean      M. Clearance      investigation for the different active substances used as anthelmintic      drugs in the dog therapy. Scientific works, C series XL, veterinary      medicine, simpozionul “Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la progresul      medicinii veterinare”, Bucureşti, 16-17 noiembrie 2006, pp.61-67,      ISSN:1222-5304
 40. Cernea C., Titilincu A., Cernea M., Mureşan A.      Cozma V. Psoroptic mange      in buffaloes: hematological, serological and immunological study       Rev. Scientia Parasitologica, 2006,      vol . 7, nr. 3-4, pp.107-111, ISSN:1582-1366
 41. Baciu H., Cozma V.,Truţă M.,Cernea M. The antieimerian effects of plant      extracts in quail experimental eimeriosis. Lucr. St. Seria      M.V. USAMV Iaşi, 2006, Simposium Progress and Perspectives in Veterinary      Medicine, vol 49, no.8 /2006, pp.319-324, Iaşi, ISSN:1454-7406
 42. Nueleanu V.I, Mihoc M., Cernea M.The ascorbic acid in watery solution      extracts prepared from dog rose fruits (Rosa canina L.). 42nd      Croatian & 2nd International Symposium on Agriculture,      February 13-16, 2007, Opatija, Croatia, pp.98, ISBN:978-953-6135-56-1. Agriculturae      Conspectus Scientifi cus | Vol. 73 (2008) No. 1 (19-22)
 43. Mărculescu A. Răpuntean Gh. Oros      N.A., Cernea M. Investigations on      the synergic effects of aminoglycosides, polymyxins and fluoroquinolones      combinations against Pseudomonas aeruginosa isolated from dog.      Scientifical Papers - Veterinary Medicine, Vol. XL, USAMV a Banatului, Timişoara, 2007, pp.99-104, Ed. Imprimeria      Mirton, Issn:1221-5295
 44. Mărculescu A. Răpuntean Gh. Oros      N.A., Cernea M. The antibiotic      resistance phenomenon in Salmonella strains isolated from pig.      Scientifical Papers - Veterinary Medicine, Vol. XL, USAMV a Banatului, Timişoara, 2007, pp.105-108, Ed. Imprimeria      Mirton, Issn:1221-5295
 45. Cernea C., Cernea      M.   Establishing the causal factors in the development of Chorioptic      mange in cattle.            Scientifical      Papers - Veterinary Medicine, Vol. XL, USAMV a      Banatului, Timişoara, 2007, pp.303-308. Ed. Imprimeria Mirton, Issn:1221-5295
 46. Cernea M., Cernea      C.   Mathematical methods applicable in pharmacological resistance      tests.

Scientifical Papers - Veterinary Medicine, Vol. XL, USAMV a Banatului, Timişoara, 2007,pp.135-139, Issn Ed. Imprimeria Mirton, Issn:1221-5295.

 1. Cernea M., Cernea C., Ognean M., Onac D.,      Răileanu ş.,      Cozma V. Eggs hatching      and larval development assay of      strongyls resistance at benzimidazoles in zoo equines. Scientifical      Papers - Veterinary Medicine, Vol. XL, USAMV a      Banatului, Timişoara, 2007, pp.140-146, Issn      Ed. Imprimeria      Mirton, Issn:1221-5295
 2. Lascu V., Cernea      M., şuteu I, Cozma V.       In vivo study of horse      stongyls resistance at febendazole and ivermectin. Lucr. St. Seria      M.V. no. 50(9)/2007, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in      Veterinary Medicine, 7-9 June, 2007, pp.307-310, Iaşi, ISSN:1454-7406
 3. Lascu V., Cernea      M.,şuteu I, Cozma V.       The study of horse strongyls      resistance from Bihor county using egg hatch assay and larval development assay. Lucr.      St. Seria M.V. no. 50(9)/2007, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, 7-9 June, 2007, pp.304-306, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 4. Răileanu ş., Matrinov M., Cernea M. Preliminary data concerning the      monitoring of the infections, parasitary diseases and welfare of horses      population from Danube Delta.
 5. Lucr. St. Seria      M.V. no. 50(9)/2007, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in      Veterinary Medicine, 7-9 June, 2007, pp.492, Iaşi, ISSN:1454-7406
 6. Mărculescu A. Răpuntean      Gh. Oros N.A., Cernea M. The dynamics of antibiotic resistance in Streptococcus genus, in      2001-2005 period. Lucr. St. Seria M.V. no. 50(9)/2007, USAMV Iaşi.      Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine, 7-9 June,      2007, pp.410-414, Iaşi, ISSN:1454-7406
 7. Mărculescu A. Oros N.A., Cernea M., Chereji R. The antibiotic      resistance phenomenon in some Morganella strains, isolated from animals. Lucr. St. Seria      M.V. no. 50(9)/2007, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in      Veterinary Medicine, 7-9 June, 2007, pp.401-404, Iaşi, ISSN:1454-7406
 8. Mărculescu A. Oros N.A., Cernea M., Chereji R. The evolution      of antibiotic resistance, in a      five-year period, in Clostridium strains, isolated from dogs. Lucr. St. Seria      M.V. no. 50(9)/2007, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in      Veterinary Medicine, 7-9 June, 2007, pp.405-409, Iaşi, ISSN:1454-7406
 9. Cernea M., Cernea C., Mărculescu A. Trîncă S. The therapeutic effectiveness of      mebendazole in Ancylostomosis and Strongyloidosis in dogs.Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 64/2007, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.91-95, ISSN:1843-5270
 10. Lascu V., şuteu      I. Cernea M., Cozma V.The      epidemiological situation of the digestive helmintosis at the horses from      Bihor county between 2002-2004. Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol.      64/2007, Symposium “Prospects for the 3rd Millenium      Agriculture”, pp.459-463, ISSN:1843-5270
 11. Mărculescu A. Răpuntean Gh., Oros N.A., Cernea M.,      Chereji R. Studies about      the synergic effects of aminoglycosides and fluoroquinolones combinations      on Pseudomonas aeruginosa strains. Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol.      64/2007, Symposium “Prospects for the 3rd MilleniumAgriculture”,      pp.169-173, ISSN:1843-5270
 12. Mărculescu A. Răpuntean Gh., Oros N.A., Cernea M.,      Chereji R. The antibiotic resistance      phenomenon in citrobacter strains isolated from animals. Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 64/2007, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.174-177, ISSN:1843-5270
 13. Oros N.A.,      Fârcal R.L., Mărculescu A. Cernea      M., Bâle G.A.     Clinical, paraclinical and therapeutic      evaluations of acetaminophen toxicosis in dogs. Bulletin of USAMV      Cluj-Napoca, vol. 64/2007, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.514-520, ISSN:1843-5270
 14. Oros N.A., Fârcal R.L., MărculescuA. Cernea M. The surveillance of organochlorinated      pesticides and heavy metals residues in animals’ products, between 2001      and 2005 in Mures County. Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol.      64/2007, Symposium “Prospects for the 3rd Millenium      Agriculture”, pp.599, ISSN:1843-5270
 15. Cernea M., Mărculescu A. Nueleanu V.I.Anthelmintic resistance. Revista      Medicamentul Veterinar, Revista asociaţiei Naţionale a fabricanţilor de      Produse de Uz Veterinar, vol.1, nr      1/2007, pp.52-59, ISBN:973-87093-6-9
 16. Marculescu A. Cernea M., Nueleanu V.I., Oros      N.A., Chereji R. Resistance to      antibiotics. Revista Medicamentul Veterinar, Revista asociaţiei      Naţionale a fabricanţilor de Produse de Uz Veterinar, vol.1, nr 1/2007,      pp.44-51, ISBN:973-87093-6-9
 17. Onac D., Cernea M., Cernea C., Zagon C.,      Titilincu A., Cozma V. Epidemiologia      strongilidozelor la ecvinele din grădini zoologice. The xth National Congress      of Veterinary Medicine, 2007, pp.103-104.
 18. Titilincu A, Mircean V., Blaga R., Chiţimia L., Cernea      M., Mirescu F., Cozma V. Cercetări privind prevalenţa infectiei cu Toxoplasma      gondii la pisici. The xth      National Congress of Veterinary Medicine, 2007, pp.100-103.
 19. Ognean L., Cernea C., Cernea M., Miclăuş V. Pârv      M. Cuantificarea unor parametrii farmacocinetici      necesari evaluării bioechivalenţei produsului Anipratel. Scientific Works, C series, LI, 2007,      Veterinary Medicine, Bucharest, simpozionul “Contribuţii ale cercetării      ştiinţifice la progresul medicinii veterinare", pp.358-364,      ISSN:1222-5304
 20. Nueleanu V.I. Boc M. Cernea M. Mărculescu A. The      swine enteric diseases complex and      their control using Pleuromutilins           Revistă de      Medicină Veterinară Clujul Medical Veterinar, 2007, nr. 11-12, ISSN      1841-5679, pp.21-26
 21. Cernea M. Cernea C. Răileanu S. Gut A. Silberg R. Mărculescu A.L. Madeira de Carvalho. Testing of sensibility and      specificity of in vivo resistance investigation methods. Scientifical      Papers, Veterinary Medicine, vol XLI, USAMV a Banatului, Timişoara, 2008, pp.550-555, Issn Ed. Imprimeria      Mirton, Issn:1221-5295
 22. Oncac Diana, Cernea M. Cernea C. Zagon      C. Titilincu A. Cozma V. Strongylidosis epidemiology in horses      from zoo. Revista Română de Medicină Veterinară, vol. 18, nr. 1/2008,      ISSN:12220-3173, pp.181-192
 23. Nueleanu V. I.      Veturia-Ileana. Mihoc M. Cernea M. Ascorbic      Acid Content in Extractive Aqueous Solutions of Rosa canina L. Fruits. Agriculturae Conspectus Scientificus | Vol. 73 (2008) No. 1 (1-4)      Croaţia
 24. Cernea Mihai, Cernea Cristina, S. Răileanu, A.      Gut, R. Silberg,      L. Madeira de Carvalho Establishing      the necessary and functional parameters of the deterministic mathematical      model of in vitro resistance evaluation in equine strongyls resistance. Lucr. St. Seria M.V. no. 51(10)/2008,      USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine,      5-6 Iunie, 2008, pp.257-260, Iaşi, ISSN:1454-7406
 25. Cernea Mihai,Cernea Cristina,      S. Răileanu,A. Gut,R. Silberg, L. Madeira de      Carvalho. Calculation of      resistance factor and evaluation of results veridicity from a      biomathematical prospective in equine strongyls resistance. Lucr. St. Seria M.V. no. 51(10)/2008,      USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine,      5-6 Iunie, 2008, pp.261-263, Iaşi, ISSN:1454-7406.
 26. Cernea Laura,M. Cernea , L. Ognean, N. Fiţ , S. Trâncă, S. Tripon Simona Cucuruzan. The effect of      some plant extracts on the intestinal endo-symbiotic micro-biocenosis in      laboratory mice. Lucr. St. Seria M.V. no. 51(10)/2008, USAMV Iaşi.      Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine, 5-6 Iunie,      2008, pp.33-37, Iaşi, ISSN:1454-7406
 27. Ognean L., Cernea Cristina, Cernea M. Evolution of cow mammary health and the      hygienic and sanitary parameters of produced and processed milk on the      closed chain productive flow of the Sanlacta Company. Lucr. St. Seria      M.V. no. 51(10)/2008, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in      Veterinary Medicine, 5-6 Iunie, 2008, pp.103-108, Iaşi, ISSN:1454-7406
 28. Mărculescu Anca, Răpuntean Gh., Oros A., Cernea      M., Nueleanu Veturia, Cherejy R.I. Analiza fenomenului de antibiorezistenţa      a unor germeni Gram - pozitivi faţă de penicilină. Lucr. St. Seria      M.V. no. 51(10)/2008, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in      Veterinary Medicine, 5-6 Iunie, 2008, pp.820-823, Iaşi, ISSN:1454-7406
 29. Mărculescu Anca, Răpuntean Gh., Oros A., Cernea      M., Cherejy R.I. Studierea sinergismului în cazul asocierii ceftiofur-gentamicină asupra unor germeni din genul enterobacter. Lucr. St. Seria      M.V. no. 51(10)/2008, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in      Veterinary Medicine, 5-6 Iunie, 2008, pp.817-819, Iaşi, ISSN:1454-7406
 30. Cernea Mihai, Cernea Cristina, Cozma      Vasile, Răileanu S., Gut      A, Silberg R, Luis      Madeira de Carvalho. Comparative      evaluation of drug resistance tests in equine strongylidosis. Proceeding - Equine Parasite Drug      Resistance - Workshop, Copenhagen, Denmark, on July 31 and August 1, 2008,      pp.18-19
 31. Luis Madeira de      Carvalho, Cernea Mihai, Sónia Martins, Sérgio Sousa Sofia Gersão, Cernea Laura. L3 subpopulations      of Cyathostomum sensu latum :      Adventures with an alternative approach to study cyathostomin infection      of horses in Portugal and Romania. Proceeding -      Equine Parasite Drug Resistance - Workshop, Copenhagen, Denmark, on July 31 and August 1, 2008, pp.31.
 32. Mărculescu A., Răpuntea Gh., Chereji R., Oros      N.A., Cernea M. In vitro synergic effects of betalactams      and Aminoglycosides combinations on Staphylococcus genus strains. Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 65(1-2)/2008, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.309-314, ISSN:1843-5270
 33. Mărculescu A., Răpuntea Gh., Chereji R., Cernea      M., Oros N.A. The antibiotic resistance phenomenon in      Micrococcus strains isolated from animals         Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 65(1)/2008, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.480, ISSN:1843-5270
 34. Mărculescu A. Răpuntea Gh. Chereji R. Oros N.A. Cernea M. The appreciation of antibacterial      activity of enrofloxacin and ceftiofur by determining the fibrinogen      amount for the clinical testing in sheep. Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 65(1-2)/2008, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.481, ISSN:1843-5270
 35. Cernea M. Gerendi S.R. Opinion poll relating to      veterinary practice selection by pet owners. Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 65(1-2)/2008, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.291-294, ISSN:1843-5270
 36. Cernea Cristina, Cernea M. Ognean L.,      Trîncă S. Popa A. Investigation      regarding the influence of some plant extracts on the hematological      parameters in lambs         Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 65(1-2)/2008, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.285-290, ISSN:1843-5270
 37. Cernea Cristina,Cernea M. Ognean L. Trîncă S. The      efect of certain essential oils on laboratory mice intestinal protozoa. Bulletin of      USAMV Cluj-Napoca, vol. 65(1-2)/2008, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.281-284, ISSN:1843-5270
 38. Cernea Mihai. Anthelmintic control strategies for      equines strongylidosis. Medicamentul Veterinar Vol II, Nr. 01/2008      ISSN:1843-9527
 39. Cernea      Mihai, Luís Madeira de Carvalho, Nuno      Santos, Cernea Cristina . In vitro effects      of benzimidazole anthelmintics on the morphology of eggs and free-living      larval stages of horse strongyles (nematoda: strongyloidea). Congresso      Nacional de Doencas Infecciosas e Microbiologia Clinica, SIDA e      Parasitologia; XII Congresso Portugues de Parasitologia, 8-11 Octomber      2008, Vilamoura, Portugalia, pp. 94
 40. Cernea Mihai, Cernea L. C. Răileanu S. Gut      A. Silberg R. Monitoring of equine strongyls      resistance to anthelmintics. Danube      Delta National Institute for Research and Development, Tulcea,      Romania,The XVII Intrnational Symposium      "Deltas and Wetlands 2008" 18-20 September 2008
 41. Răileanu S. Cernea Mihai, Cernea L. C., Gut A.       Silberg R. The      identification of feral-wild horse's strongyles from Danube Delta    Danube Delta National Institute for Research and Development, Tulcea,      Romania. The XVII Intrnational Symposium      "Deltas and Wetlands 2008" 18-20 September 2008
 42. Cernea Mihai, Cernea Cristina, Luís Madeira de Carvalho, Deterministic      bio-mathematical model (Anthelmintic Resistance Program) of resistance      evaluation in equine strongyls    IV. Congresso Ciências Veterinárias I Congresso Ibérico de      Epidemiologia INRB, INIA/Fonte Boa, 27-29 Novembro 2008, pp. 121
 43. Luís      M. Madeira de Carvalho, Mihai Cernea; Sónia Martins; Sérgio Sousa; Sofia      Gersão; Laura Cernea. Comparative study of      cyathostomin horse infection in Portugal and Romania based in L3      subpopulations of Cyathostomum      sensu latum. Rev. Scientia Parasitologica, 2008, vol . 2, pp.      48-56 ISSN:1582-1366
 44. Nicola Corina,      Adriana Titilincu, Mihai Sorin Cernea, Vasile Cozma. The evaluation      of chimioresistance to benzimidazole derivatives of digestive strongiles      in sheep.Rev.      Scientia Parasitologica, 2008, vol . 2, pp. 64-71, ISSN:1582-1366
 45. L. M. Madeira de Carvalho, L.Gomes, M. Cernea, C. Cernea, C.A. Santo, N. Bernarde,      M.A. Rosário, M. J. Soares, I. Fazendeiro. Gastrointestinal parasites      and its control in stabled donkeys and mules. Revista      portuguesa Ciências Veterinárias, RPCV (2007) 102 (563-564)      pp.225-231, trimisa în 2007 publicată în 2009.
 46. Ognean L., Cristina Cernea, M. Cernea, G. Giurgiu, S. Trîncă. The relevance of the blood biochemical      modifications for detection of some vitamino-mineral inbalances      consequential to uncontrolled feed of the ostrich chickens. Lucr.      St. Seria M.V. no. 52(11)/2009, vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.231-235, Iaşi,      ISSN:1454-7406.
 47. Laura Cristina Cernea, Mihai Cernea, Laurenţ Ognean, Valentin      Năstasa, Ştefan Răileanu, Mihai Mareş, Luis M. Madeira De Carvalho, Anca      Chereji. The efficacy of      hidroalchoolic herbal extracts on eggs and larvae of equine strongyls   Lucr. St. Seria M.V. no. 52(11)/2009,      vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary      Medicine, Iunie, 2009, pp.426-431, Iaşi, ISSN:1454-7406
 48. Laura Cristina Cernea, Mihai Cernea, Laurenţ Ognean, Viorel Miclăuş,      Sebastian Trîncă. The influence of      hydro-alcoholic plant extracts on protein evolution from lambs. Lucr. St. Seria      M.V. no. 52(11)/2009, vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.432-435, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 49. Mihai Cernea, Laura Cristina Cernea, Laurenţ Ognean, Valentin      Năstasa, Mihai Mareş, Ştefan Răileanu, Luis M. Madeira De Carvalho. Phytotherapy in equine strongylidosis. Lucr. St. Seria      M.V. no. 52(11)/2009, vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.436-441, Iaşi,      ISSN:1454-7406.
 50. Mihai Cernea, Laura Cristina Cernea, Laurenţ Ognean, Valentin      Năstasa, Mihai Mareş, Ştefan Răileanu, Sebastian Trîncă. Pharmacodinamic studies of anthelmintic      classes used in equine strongylidosis Lucr.      St. Seria M.V. no. 52(11)/2009, vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.442-446, Iaşi, ISSN:1454-7406
 51. Anca Chereji, Gh. Răpuntean, R. Chereji, M. Cernea, N.A. Oros,      Veturia Nueleanu. The      antibioresistence fenomen of some gram negative germs to colestin. Lucr.      St. Seria M.V. no. 52(11)/2009, vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.447-450, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 52. Cristea Gheorghe, Mareş Mihai, Cernea Mihai, Cernea Cristina, Grecu      Mariana, Moraru Ramona, Malic Luminiţa, Năstasă Valentin. Pharmacoclinical considerations on the      process of tissue repair using proteolytic enzymes of euphausia superba in      the treatment of accidental tardive wounds in horse        Lucr. St. Seria      M.V. no. 52(11)/2009, vol.1, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.493-497, Iaşi, ISSN:1454-7406
 53. Năstasă Valentin, Munteanu, Pavli, Mareş, Cernea M, Cernea L. C,      Grecu, Moraru, Malic Luminiţa Pharmacoclinical      considerations on ketamine - diazepam, ketamine - acepromazine and      propofol - butorphanol anaesthesia in dogs. Lucr. St. Seria      M.V. no. 52(11)/2009, vol.2, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.684-690, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 54. Ognean L., Meda Moldovan, Cristina Cernea, L. Oana, A. Gal, C. Ober.      Detection of blood incompatibillities in      dogs with major risks in blood transfusion therapy       Lucr. St. Seria      M.V. no. 52(11)/2009, vol.2, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.707-711, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 55. Chereji Anca, Rapuntean Gh., Chereji R., Oros N. A., Cernea M. Synergism of sulfamethoxidiazine and      tylosine against pasteurella pathogens  Lucr.      St. Seria M.V. no. 52(11)/2009, vol.2, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2009, pp.855-859, Iaşi,      ISSN:1454-7406
 56. Mihai Cernea,      Cristina L. Cernea, Stefan Răileanu, L. Madeira De Carvalho. Determination      of Resistance Reference Parameters of Equine Strongyls to Anthelmintic.      Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol. 66(1)/2009, Symposium “Prospects for      the 3rd Millenium Agriculture”, pp.354-358, ISSN:1843-5270
 57. Cristina L. Cernea, Mihai Cernea. In Vitro Evaluation of Benzimidazole Resistance      of Ancylostomidae şi Strongylididae in Dogs. Bulletin of USAMV      Cluj-Napoca, vol. 66(1)/2009, Symposium “Prospects for the 3rd      Millenium Agriculture”, pp.129-134, ISSN:1843-5270
 58. Ognean L., Moldovan M., Cernea C. L., Cernea Mihai.   Value of crossmatch tests for verifying the compability in dog blood      transfusion therapy. Bulletin of USAMV Cluj-Napoca, vol. 66(1)/2009,      Symposium “Prospects for the 3rd Millenium Agriculture”,      pp.170-175, ISSN:1843-5270
 59. Ognean L., Meda      Moldovan, Cristina Cernea, Mihai Cernea, S. Tripon    Testarea      compatibilitatii sanguine hemotranfuzionale la caine si alte animale de      companie. Buletinul societatii romane de biologie      celulara nr. 37 - iunie 2009, Bistrita, Universitatea Vasile Goldis, Arad
 60. Cristina Cernea,      V. Miclaus, C. Ober, L. Ognean, L. Oana, Mihai Cernea, V. Rus Observation concerning sexual      dimorphism in submandibular gland of the rats    Studia universitatis Vasile Goldis, seria stiintele      vietii, vol. 19/1/2009, pp. 37-39
 61. Ognean L.,      Sarandan H., Cernea Cristina, Mihai Cernea, Oana l., Meda Moldovan. Ostrich health surveillance in a      semi-intensive little farm based on the evaluation of the main      haematological parameters           Lucrari      stiintifice, medicina veterinara, vol XLII (2)/2009, FMV Timisoara
 62. Cernea Mihai, Cernea      Cristina. Strongyls benzimidazole resistance in equines from zoo. Clujul Medical veterinar,      nr15/2009, FMV Cluj, pp 35-40
 63. Ognean L.,      Cristina Cernea, Mihai cernea, Tripon S. Evaluarea biodisponibilitatii      comparative a doua antihelmintice pe baza de fenbendazol, praziquantel si      pyrantel pamoat. Clujul Medicla      Veterinar, nr 14/2008 (decembrie), pp. 26-32
 64. Mihai CERNEA1,      Laura Cristina CERNEA1, Ştefan RĂILEANU3, Valentin      NĂSTASA2, Mihai MAREŞ2,      Laurenţ OGNEAN1, Luis M. Madeira de CARVALHO4. Biological control of pastures infested      with equine strongyls larvae. Lucr. St. Seria M.V. no. 53(12)/2010,      partea 3, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary      Medicine, Iunie, 2010, pp.571-574, Iaşi, ISSN:1454-7406
 65. Mihai CERNEA1, Laura Cristina CERNEA1, Ştefan      RĂILEANU3, Valentin NĂSTASA2, Mihai MAREŞ2,      Laurenţ OGNEAN1, Luis M. Madeira de CARVALHO4. The      efficacy of herbal extract on equine Strongylidosis. Lucr. St.      Seria M.V. no. 53(12)/2010, partea 3, USAMV Iaşi. Simposium Progress and      Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie, 2010, pp.575-581, Iaşi,      ISSN:1454-7406.
 66. Laura Cristina CERNEA1,      Mihai CERNEA1, Laurenţ OGNEAN1, Valentin NĂSTASA2,      Ştefan RĂILEANU3, Mihai MAREŞ2, Anca CHEREJI1      Luis M. Madeira de CARVALHO4. The efficacy of macrocyclic lactones and benzimidazoles      combination in equine strongylidosis. Lucr. St. Seria M.V. no.      53(12)/2010, partea 3, USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary      Medicine, Iunie, 2010, pp. 562-565, Iaşi, ISSN:1454-7406.
 67. Laura Cristina CERNEA1, Mihai CERNEA1,      Laurenţ OGNEAN1, Valentin NĂSTASA2, Ştefan RĂILEANU3,      Mihai MAREŞ2, Anca CHEREJI1 Luis M. Madeira de      CARVALHO4. The efficacy      of tetrahydropyrimidines and benzimidazoles combination in equine      strongylidosis. Lucr. St. Seria M.V. no. 53(12)/2010, partea 3, USAMV      Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine, Iunie,      2010, pp.566-570, Iaşi, ISSN:1454-7406.
 68. L. OGNEAN , Ani      Alina Rodica, Cristina CERNEA, M. CERNEA, C. PESTEAN, Meda Maria MOLDOVAN.      Use Of Blood Parameters In Hematology And Cytology Health Creck      Carps (Cyprinus Carpio) Reared In System SemiIntensive. Lucr. St. Seria M.V. no. 53(12)/2010, partea 3,      USAMV Iaşi. Simposium Progress and Perspectives in Veterinary Medicine,      Iunie, 2010, pp.442-447, Iaşi, ISSN:1454-7406.
 69. Cristian Magdaş, Mihai Cernea,      Horea Baciu, Eronim Şuteu. Acaricidal effect of eleven essential      oils against the poultry red mite Dermanyssus      gallinae (Acari: Dermanyssidae). Rev. Scientia      Parasitologica, 2010, vol . 11 (2), pp. 71-75 ISSN:1582-1366.
 70. Cernea Mihai, Cernea      Cristina, Luis M. Madeira de CARVALHO4. Bio-mathematical soft applicable      in pharmacological resistance tests. Rev. Scientia Parasitologica, 2010,      vol . 11 (1), pp. 24-28 ISSN:1582-1366
 71. Laurent Ognean ,      Chiurciu C. Zavoiu F., Cristina CERNEA,      Mihai, CERNEA, Cristina TODORAN, Meda MOLDOVAN, Sebastian TRINCA. The Relevance of Some Physiological Parameters in Evaluating      the Safety of Two Vaccine Formulation Against Contagious Agalaxia in Goats.      Buletin USAMV Cluj-Napoca, vol. 67 (1), 2010, Veterinary Medicine,      ISSN 1843-5270, pp.166-178.
 72. Laurent Ognean, Beres      M., Geta Pavel, Vlasiu A., Cristina CERNEA, Mihai, CERNEA, Cristina      TODORAN, Meda MOLDOVAN, Sebastian TRINCA  The Evolution of the Hemogram and      Certain Biochemical Parameters from Blood and Milk of sows During the      first week Post-Partum  Buletin      USAMV Cluj-Napoca, vol. 67 (1), 2010, Veterinary Medicine, ISSN 1843-5270,      pp.158-165

 

Carţi publicate

1.Farmacologie Veterinară - lucrări practice [2003]. Veturia Ileana Nueleanu, Anca Marculescu, Cernea M., Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (222 p.), ISBN: 973-656-532-7.

2.Farmacologie Veterinară - lucrări practice [2004]. Veturia Ileana Nueleanu, Anca Marculescu, Cernea M., Ed. Risoprint, Ediţia a II-a revizuită, Cluj-Napoca, (220 p.), ISBN: 973-656-773-7.

3.Management şi Marketing Medical Veterinar [2004]. Cernea Mihai, Ed. Accent, Cluj-Napoca, (109 p.), ISBN: 973-8445-44-2.

4.Tehnică farmaceutică şi receptură veterinară [2005]. Veturia Ileana Nueleanu, Anca Marculescu, Cernea M., Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (170 p.), ISBN: 973-651-027-5.

5.Lucrări experimentale de farmacodinamie [2006]. Veturia Ileana Nueleanu, Anca Marculescu, Cernea M., Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (86 p.), ISBN: 973-751-214-6; 973-751-214-7.

6.Tehnică farmaceutică şi receptură veterinară [2006] (re-editare). Veturia Ileana Nueleanu, Anca Marculescu, Cernea M., Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (170 p.), ISBN: 973-651-027-5.

7.Principiile managementului medical veterinar [2006]. Cernea Mihai, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (182 p.), ISBN: 973-751-359-2 / 978-973-751-359-5.

8.Chimiorezistenţa în strongilidoze la ecvine [2007]. Cernea Mihai, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (227 p), ISBN: 978-973-751-497-4.

9.Atlas de diagnostic al Strongilidozelor la ecvine [2008]. Mihai Cernea, Luís M. Madeira de Carvalho, Vasile Cozma, Laura Cernea Cristina, ştefan Răileanu, Radu Silberg, Adrian Gut, Editura AcademicPres, (118 p) ISBN 978-973-744-127-0

10. Practicum de farmacologie veterinară [2009]. Veturia Ileana Nueleanu, Anca Chereji, Mihai Cernea, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (212 p), ISBN 987-973-53-0031-9

11. Bazele Farmacologice ale terapeuticii [2009]. Cernea Mihai, Editura AcademicPres, (390p), ISBN 978-973-744-180-5

12. Chimiorezistența La Antihelmintice De Uz Medical Veterinar [2010]– Mihai Cernea, Laura Cristina Cernea, Vasile Cozma, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 276 pagini, ISBN 978-973-744-217-8.

13. Bazele farmacologice ale terapeuticii medicale veterinare [2010] – Mihai Cernea, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 390 pagini, ISBN 978-973-744-231-4

14. Bazele farmacologice ale terapeuticii medicale veterinare ed a II-a [2011] – Mihai Cernea, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 414 pagini, ISBN 978-973-744-230-7