284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

documente licenta

Ghidul de Întocmire a Lucrării de Licență

Metodologie finalizare studii 2021


Studenți secția de predare în limba română

Pentru înscrierea la examenul de licență 2021 FMV Cluj Napoca, conform hotărârilor Senatului USAMV sunt necesare următoarele documente:

Fișă înscriere licență 2021

..............................................................................................................................................................................................

Depunerea lucrărilor.

Termen de finalizare a încărcării setului de documente: 2 iulie 2021

 

Documente necesare

 1.Declarație pe proprie răspundere (declarație plagiat) (se completează de către student și se încarcă în formularul de mai jos)

2.Acord coordonator lucrare licență (se solicită coordonatorului de lucrare pentru a fi încărcat de către student prin intermediul formularului de mai jos)

3.Lucrarea de licență (se încarcă în format .pdf de către student în formularul de mai jos)

 

Formular licență 2021

Nota de lichidare, pentru absolvenții promoției 2020-2021, va fi completată de către secretarele facultatii și se vor obține de către acestea și avizele necesare.  

Atenție! Dacă Nota de lichidare conține observații privind unele datorii ale absolventului față de universitate,  la momentul ridicării adeverinței de absolvire și a actelor de studiu din dosar acesta va lua legătura cu compartimentele în cauză și va depune la dosar acte justificative, respectiv Nota de lichidare semnată și ștampilată de compartimentul în cauză.

Studenţii înmatriculaţi în regim de finanţare cu taxă trebuie să achite tranșele restante până la înscrierea la examenul de licență. 

Acestea se vor achita online LA TREZORERIA Municipiului Cluj Napoca in Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. In formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE- se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, anul de studii, tranșa pentru care se face plata.


 Students-English section

For the enrollment to the final exam 2021 FVM Cluj-Napoca, according to the UASVM Senate are necessary the following documents:

Enrollment paper to the final exam

It has to be filled in by each graduate student and upload on the below form until 2-nd of July 2021

Form for enrollment to the final exam

..............................................................................................................

Thesis submission

The deadline for submitting the necessary documents: 

1.Declaration of honour (download)

It is filled in by the student and uploaded in the below form

2. Coordinator’s agreement

It has to be filled in by the coordinator and send to the student in order to upload it on the below form

3. Graduation thesis

to be uploaded by the students on the below form (pdf)

Graduation thesis form


Etudiants-Section francais

Pour l’enregistrement a l’examen de fin d’etudes 2021 FMV Cluj-Napoca, conformement a la decision du Senat de l’USAMV, il sont necessaires les documents suivants:

Enregistrement a l’examen de fin d’études (a telecharger)

Sera rempli et depose en utilisant le formulaire ci-dessous, jusqu’au 2eme juillet 2021

Formulaire d’enregistrement à l’examen de fin d’études

 Soumission des thèses de fin d’études

La date limite pour deposer les documents:

Declaration sur Honneur (a telecharger)

Sera remplie par chaque etudiant et deposee en ligne, en utilisant le formulaire ci-dessous

Accord du coordinateur de la thèses de fin d’études a telecharger

Sera rempli par les coordinateurs et envoye aux etudiants pour le deposer en ligne, en utilisant le formulaire ci-dessous

Thèses de fin d’études

-         Sera deposée en ligne par chaque etudiant, en utilisant le formulaire ci-dessous (pdf)

Formulaire these fin d’études


 

examene-intro


În această pagină se pot vizualiza detalii referitoare la modul de organizare a examenelor pe durata sesiunii


 

How to stay focused while studying for exam - PR for Educators

complementary medicine1

Capture compl med sponsors

 

Picture1aver sigla Picture2

 

VETERINARY COMPLEMENTARY MEDICINE

PROGRAMME:

 

Friday 6.03.2020- WORKSHOPS day:

15:00 - 16:00 Registration

16:00 - 19:00 Workshops:

1.Ozone therapy

2.Homotoxicology

3.Phytotherapy & Homeopathy

 

Saturday 7.03.2020- CONFERENCES day:

10:00 - 11:00 Registration, welcome coffee

11:00 - 11:50 Phytotherapy

11:50 - 12:40 Homeopathy

12:40 - 14:00 Lunch break

14:00 - 14:50 Holistic medicine

14:50 - 15:40 Homotoxicology

15:40 – 16:00 Coffee break

16:00 – 16:50 Ozone therapy part 1

16:50 – 17:40 Ozone therapy part 2

19:30 Closing dinner*

*Contact us for more information

** Changes may still take place.


Participation fees

 

 

Students

DVM practitioner

 

Regular registration

Last minute

registration

Regular registration

Last minute

registration

workshop

50 RON

60 RON

50 RON

60 RON

conferences

100 RON

150 RON

150 RON

200 RON


 

Payment: USAMV Cluj-Napoca, Cod fiscal- 4288381

name: Banca Trezoreria Cluj

IBAN: RO82TRZ21620F365000XXXX

 

Please specify at the payment details VETERINARY COMPLEMENTARY MEDICINE Congress ” and if an invoice is required.

 

For the workshops, there are 10 available places for each workshop.

Before payment, please email us at

 Capture email

 to provide us your full name and status