284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Conducerea Dep. Clinic și Paraclinic

Conducere | Discipline

Conducerea Departamentului Clinic și Paraclinic

 


Director Departament: Prof.Univ. Dr. Tăbăran Alexandru Flaviu

Adjunct Director Departament: Prof. Dr. Mihai Cernea

Consiliul Departamentului:

Șef lucr.Dr. Buzura-Matei Ioana - responsabil cu educaţia

Şef lucr. Dr. Sarpataki Orsolya - responsabil pentru asigurarea calităţii şi resursa umană

Conf. Dr. Andras Nagy - administratorul departamentului

Şef lucr. Dr. Raluca Marica - responsabil cu activităţile sociale şi cu studenţii

Prof. Dr.Bogdan Sevastre - responsabil cu cercetarea