284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Conducerea Departamentului III

Conducerea Departamentului III Științe Clinice și Paraclinice

 


Director Department:

Prof. Univ. Dr. Tăbăran Alexandru Flaviu

Consiliul Departamentului:

Director adjunct departament: Prof. Univ. Dr. Cernea Mihai Sorin

Responsabil educație: Conf. Univ. Dr. Buzura Matei Ioana

Responsabil cercetare: Prof. Univ. Dr. Sevastre Bogdan

Responsabil activități sociale și cu studenții: Șef lucr. Dr. Marica Raluca

Responsabil asigurarea calității și resurse umane: Șef lucr. Dr. Sarpataki Orsolya

Administrator departament: Prof. Univ. Dr. Nadăș George