284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Educatie pentru cariera

Educatie pentru carieră


 Componența disciplinei

Cadre didactice 

Nume, prenume

Grad didactic

Funcția

Telefon

Email

Tema cercetare

Gudea Nicoleta

Lector.Dr.

Șef disciplină

0264596384/289

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Interculturalismul în educație

Consiliere și orientare în carieră

Psihologia educației

 Cursuri predate


 

Linia de predare în limba română

 • Educație pentru carieră (anul I, sem 2)

Linia de predare în limba engleză

 • Career development (anul I, sem 2)

Linia de predare în limba franceză

 • Education a la carriere (anul I, sem 2)

Servicii


 

Consiliere și orientare în carieră prin Centrul de Educație pentru Carieră USAMV

Comunicare

Comunicare


 

Componența disciplinei

Cadre didactice

Nume,   prenume

Grad   didactic

Funcţia

Telefon

Email

Tema   cercetare

Giurgiuman Tunde

Lector.univ.

dr.

Coordonator Comisia pentru relația cu   absolvenții

0264596384/289

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.Presă românească şi persuasiune. Deconstrucţia obiectivităţii mass-media.

2. Mass-media şi terorismul. Perspective ale construcţiei cadrelor de interpretare.

3. Factori care influenţează reuşita şcolară   a elevului: divorţul și implicaţiile efectelor divorţului asupra reuşitei şcolare.

Cursuri predate


 

Linia de predare în limba română

 • Comunicare (seminarii, anul VI, sem I, sem II)

Linia de predare în limba engleză

 • Communication, (anul VI, sem I, sem II)

sisteme de productie

Creşterea animalelor şi Sisteme de producţii animaliere


Componenta disciplinei

Cadre didactice

Nume, prenume

Grad didactic

Functia

Telefon

Email

Tema cercetare

Pasca Ioan

Prof. Univ. Dr.

sef disciplină

administrator   F.M.V.

0264/596 384   int. 182

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studii privind tehnologiile de crestere la animalele domestice

Creşterea viermilor de mătase în module sericicole în zona Transilvaniei

Conservarea   fondului sericicol autohton

Cimpean Adrian

Sef lucrări Dr.

0264/596 384   int. 216

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studii privind   etologia si etopatologia suinelor

Observatii   asupra influentei asternutului in sporul de crestere si starea de sanatate la   puiul broiler de gaina

Borzan Mihai Sef lucrări Dr.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Personal auxiliar

Nume, prenume

Functia

Date de contact

Bagita Claudia Daniela

Laborant „S”

0264/596   384 int. 216

Cursuri predate


 

Linia de predare în limba română

 • Creşterea animalelor (anul II sem. I)
 • Sisteme de producţii animaliere 1 (anul II sem. II)
 • Sisteme de producţii animaliere 2 (anul III sem. I)
 • Creşterea animalelor şi controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală (anul VI sem. I)
 • Creşterea animalelor şi controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală (anul VI sem. II)

Linia de predare în limba engleză

 • Animal husbandry (year II semester I)
 • Animal production systems 1 (year II semester II)
 • Animal production systems 2 (year III semester I)
 • Animal husbandry and veterinary control of animal products (year VI semester I)
 • Animal husbandry and veterinary control of animal products (year VI semester I)

Linia de predare în limba franceză

 • L'élevage (année II semestre I)
 • Systèmes de production animale 1 (année II semestre II)
 • Systèmes de production animale 1 (année III semestre I)
 • L'élevage et le contrôle vétérinaire des produits animaux (année VI semestre I)
 • L'élevage et le contrôle vétérinaire des produits animaux (année VI semestre II)

Servicii

 • Consultanţă în Creşterea animalelor şi Sisteme de producţii animaliere
 • Aprecierea animalelor de reproducţie: Bonitare, Testare
 • Determinarea vârstei la taurine, ovine, cabaline după dentiţie

Teme de cercetare ale Disciplinei


 

Tema, titlul proiect

Tipul proiectului

„Studiul   parametrilor tehnologici ai gogoşilor crude şi uscate în condiţiile   exploatării viermilor de mătase în module familiale” – nr. 1138, 2006-2007.

Grant   CNCSIS tip A

„Conservarea   potenţialului genetic şi a biodiversităţii resurselor sericicole autohtone”   nr. 51-014/2007, 2007 – 2009, valoare   contract: 2 000 000 ron.

Grant   PNCDI 2

Nutritie

Nutriţie, controlul calitătii furajelor, agronomie, Biologie Vegetală


Componența disciplinei

Cadre didactice 

Nume,   prenume

Grad   didactic

Funcția

Telefon

Email

Tema   cercetare

Macri Adrian Maximilian

Șef lucrări Dr.

Șef disciplină

0264598286/142

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fungi si micotoxine

Digiestibilitate pasari

Szakacs Andrei Radu

Asistent   Dr.

-

0264598286/142

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Digestibilitate si parazitoze digestive   la suine

 Personal auxiliar

Nume,   prenume

Funcția

Date   de contact

Dagău Mariana

Laborant

0264589284/142

 Cursuri predate


Linia de predare în limba română

 • Biologie vegetală (anul I, sem 1)
 • Nutritie animală (anul I, sem 2)
 • Alimentaţie (anul II, sem 1)
 • Agronomie (anul VI, modul)

Linia de predare în limba engleză

 • Plant biology
 • Nutrition
 • Animal feeding
 • Agronomy

Linia de predare în limba franceză

 • Biologie vegetale
 • Nutrition des animaux
 • Alimentation des animaux domestiques
 • Agronomie

Servicii


 • Determinări de compoziţie chimică brută
 • Controlul calităţii nutreţurilor şi alimentelor
 • Determinari mico-toxicologice şi bacteriologice (pentru nutreţuri)
 • Experimente de digestibilitate la diferite specii de animale

Igienă

Igiena animalelor şi protecţia mediului, Bunastarea şi protecţia animalelor, Igiena unităţilor de industrie alimentară


 

Componenţa disciplinei

Cadre didactice

Nume,   prenume

Grad   didactic

Funcția

Telefon

Email

Tema   cercetare

Popescu Silvana

Şef lucrări Dr.

Şef disciplină

0264598286/255

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Igiena şi bunăstarea animalelor

Borda Cristin

Şef lucrări Dr.

 

0264598286/255

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Igiena şi bunăstarea animalelor

 
Personal auxiliar

 

Nume,   prenume

Funcţia

Date   de contact

Clapa Adriana

Laborant Ing.

0264589284/255

Cursuri predate


 

Igiena animalelor şi protecţia mediului (anul II, sem 2)

Bunăstarea şi protecţia animalelor (anul III, sem 1)

Igiena unităţilor de industrie alimentară (CSPA, anul III, sem 1)

Animal hygiene and environmental protection

Animal welfare and protection

Animale et l'hygiène de l'environnement

Bien-être et la protection des animaux

Servicii


 

Monitorizarea nivelului factorilor de microclimat in adăposturile pentru diferite specii şi categorii de animale (temperatură, umiditate, presiune, viteza curentilor de aer, iluminat, zgomote, gaze nocive, pulberi şi microorganisme);

Monitorizarea calitatii aerului din vecinatatea fermelor;

Examen complet al calităţii apei consumate de animale si oameni;

Examenul apelor reziduale de la abatoare şi puncte de sacrificare a animalelor;

Controlul eficientei dezinfectiei aerului, suprafetelor;

Evaluarea bunastarii animalelor adapostite prin cele mai moderne meode.

Teme de cercetare ale Disciplinei


 

Tema,   titlul proiect

Tipul   proiectului

Influenţa sistemelor de adăpostire si a practicilor de management asupra   bunăstării vacilor cu lapte

IDEI, CNCSIS, 2009-2011

 

More Articles...

 1. Discipline Departament II