284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Biochimie

Biochimie


 

 

Componenţa disciplinei 

Cadre didactice

Nume, prenume

Grad didactic

Funcţia

Telefon

Email

Tema cercetare

Bele Constantin

Prof.Univ.Dr.

Șef disciplină

0264 596384

Int 126

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nanotehnologii

Pintea Adela

Prof.Univ Dr.

 

0264 596384

Int 126

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chimia si biochimia compusilor naturali si sisteme antioxidante

Andrei Sanda

Prof.Univ. Dr.

 

0264 596384

Int 126

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Proteomica   laptelui si sisteme antioxidante

Rugina Dumitrita

Sef lucr..Dr.

 

0264 596384

Int 126

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chimia si   biochimia compusilor naturali si sisteme antioxidante

 Personal auxiliar


Nume, prenume

Funcția

Date de contact

Muresan Luminita

Tehnician

040264 596384/126


Cursuri predate


 • Chimie si Biochimie (An I, Sem I)
 • Biochimie (An I, Sem II)
 • Biochmie si biologie moleculara (An II)
 • Laborator clinic (An V)
 • Chemistry and Biochemistry (Year I, sem I)
 • Biochemistry (Year I, sem II)
 • Biochemistry and molecular biology (Year II)
 • Laboratoire clinique (Year V)
 • Chimie et Biochimie
 • Biochimie
 • Biochimie et biologie moléculaire

Teme de cercetare ale Disciplinei


Tehnici avansate de determinare a reziduurilor din alimente de origine animala

Contract CEEX – Modul I – 62/2006 (AGRAL), 2006-2008, Director Prof.dr. Constantin Bele

Biomedical Methods for Life Sciences

Contract ERASMUS 51388 IC 2007 EUCX 1 (2009   -2010), Responsabil parteneriat USAMV Cluj-Napoca Prof.dr. Constantin Bele

Influenţa microundelor asupra compuşilor bioactivi prezenţi în plantele autohtone, 2008-2011

ICIA Cluj-Napoca, proiect de cercetare: PN II 51-098, Responsabil USAMV Cluj-Napoca Prof.dr. Constantin Bele

Nanoterapia fototermică selectivă a hepatocarcinomului prin internalizarea intracelulară şi mecanism de activare laser a nanotuburilor de carbon   bio-ligand funcţionalizate

UMF Cluj-Napoca, proiect de cercetare PN II 2322 / 2008 responsabil USAMV Cluj-Napoca Prof.dr. Constantin Bele

Dinamica acumulării compuşilor lipofili în Calendula officinalis L. şi preluarea lor în diferite tipuri de extracte

Grant   de cercetare TIP T - A.N.S.T.I ,   2000-2001, program ANSTI de tip T, Director Conf.dr. Adela Pintea

Dinamica acumulării terpenelor în Calendula officinalis L. şi preluarea lor in diferite tipuri de extracte

Grant   de cercetare TIP L - A.N.S.T.I., 2000,   program ANSTI de tip L, Director Conf.dr.   Adela Pintea

Caracterizarea şi testarea uleiului polinesaturat din seminţe de Calendula officinalis L

Grant de cercetare CNCSIS Tip A (Cod 583),   2002-2004, Director Conf.dr. Adela Pintea

Testarea in vitro a ratei de incorporare şi a acţiunii carotenoidelor în culturi de celule epiteliale pigmentate din retină

Grant de cercetare CNCSIS Tip A (Cod 796), 2004-2007 Director Conf.dr. Adela Pintea

Evaluarea potenţialului antioxidant al unor compuşi   naturali (carotenoide şi poli fenoli)   în culturi de celule epiteliale pigmentate din retină

Proiect PNII-Idei, (Cod 854), 2007-2010, Director Conf.dr. Adela Pintea

Efectul esterificării asupra stabilităţii carotenoidelor, de la compuşi   puri la alimente

Proiect PNII-Idei 276/5.10.201, 2011-2014, Director Conf.dr. Adela Pintea

Extraction and Incorporation procedures for   Carotenoid Pigments in Different Food and Drug matrices

Membru în grantul internaţional: NATO Res. Project Ref.LST.CLG. 977807 Conf.dr. Adela Pintea

Innovative Products obtained from   Seabuckthorn

Membru în grantul internaţional: FP5 CRAFT   G5ST-CT Conf.dr. Adela Pintea

Investigations on food pigment actions on eye   cell metabolism

Membru în grantul internaţional: Bilateral Research Collaboration, Germany-Romania (DAAD), 2004 Conf.dr.   Adela Pintea

Evaluarea efectelor ecofiziologice şi cito-genotoxice ale unor   xenobiotice din ecosisteme acvatice poluate (Citogenotox)

ICB Cluj-Napoca, CEEX Modul I 06-11-61/2006   (CERES), 2006-2007; responsabil USAMV Cluj-Napoca Conf.dr. Adela Pintea

Conservarea biodiversitǎţii şi caracterizarea resurselor   genetice la mǎr în contextul stocǎrii acestora în bǎnci de gene (Criogenbanc)

PNCDII Parteneriate 51-067/2007; 2007-2010; responsabil USAMV   Cluj-Napoca Conf.dr. Adela Pintea

Studii privind capacitatea antioxidantă a   ţesuturilor tumorale şi efectul antioxidant / antitumoral al unor carotinoide

Grant de   cercetare CNCSIS, program de tip AT (cod 408), 2002 – 2004,   Director Conf.dr. Sanda Andrei

Influenţa   administrării de antioxidanţi naturali în protecţia lipidelor şi   componentelor de lipide în stresul oxidativ indus prin hiperfuncţia glandei   tiroide

Grant de   cercetare CNCSIS, program de tip AT (cod 99), 2004 - 2005”,   Director Conf.dr. Sanda Andrei

Identificarea   unor noi markeri ai stresului oxidativ utilizati in disgnosticarea mamitelor   subclinice la vaci

Grand de   cercetare, Contract PNII – IDEI (cod: 1482), 2009 – 2011, Director Conf.dr. Sanda Andrei

Evaluarea   activităţii antioxidante şi efectului apoptotic al catechinelor şi testarea   acestora pe culturi celulare tumorale

Grant de cercetare TD 389/2007-2008, Director Asist.dr. Rugină Dumitriţa