284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Fiziologie

Fiziologia Animalelor Domestice


 

Componenţa disciplinei

A.Cadre didactice

Nume, prenume Grad didactic Funcţia Telefon Email Tema cercetare
Ognean Laurenţiu Prof. univ.dr. Şef disciplină 0264596384/170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1. Investigarea markerilor de antigenitate eritrocitară   şi compatibilităţii sanguine la câine şi pisică. 2. Evaluarea securităţii alimentare pe filiera laptelui prin   teste fizico-chimice şi citologice. 
Ștefănuț Cristina (Cernea) Şef lucrări dr.   0264596384/170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1. Analiza micobiocenozei digestive la   diferite specii de animale. 2.   Studii de fitoterapie experimentala.

 

B. Doctoranzi

Nume, prenume Email Tema tezei de doctorat, titlul   tezei Anul Conducător doctorat
Meda Maria Moldovan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Testarea compatibilitatii sanguine si   transfuzia unor produse de sange la caine si pisica IV Prof. univ.dr. Ognean Laurenţiu
Adrian Ioan- Vlasiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Particularităţile lactaţiei la scroafă şi influienţa   lor asupra digestiei la purceii sugari IV Prof. univ.dr. Ognean Laurenţiu
Sebastian-Florin-Flaviu Trîncă This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Analiza parametrilor hematologici şi biochimici la pui de găină în condiţiile   testării fizio-farmacologice a unor formule medicamenoase III Prof. univ.dr. Ognean Laurenţiu
Daniel Cătălin Gheoca This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Criptosporidioza la canide şi feline în   areale din Transilvania III Prof. univ.dr. Ognean
Silviu-Ioan Rus This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Particularităţi privind tarea fizico-chimică   şi citologică a laptelui sănătos şi mastitic la ovine III Prof. univ.dr. Ognean
Alexandra Arion This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Analiza fizio-farmacologică a bioechivalenţei   şi toleranţei unor produse medical veteriare I Prof. univ.dr. Ognean Laurenţiu

RodicaSomeşan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@usamvcluj.ro

Monitorizarea   unor indici cu semnificaţie funcţională şi igenico-sanitară pentru produsele lactate de bază procesate din   lapte marfă obţinut în condiţii   montane

I Prof. univ.dr. Ognean Laurenţiu

C. Personal auxiliar

Nume, prenume Funcţia Date de contact
Todoran Cristina Inginer Chimist 0264596384/170

 Cursuri predate


 

 

Linia de predare în limba română

 1. Fiziologia animalelor domestice I (an II sem I)
 • Fiziologie generală
 • Fiziologia sistemului nervos
 • Funcţionarea efectorilor musculari
 • Fiziologia sistemului endocrin
 • Mediul intern
 1. Fiziologia animalelor domestice II (an II sem II)
 • Fiziologia cordului
 • Hemodinamica
 • Mecanisme de reglare cardio-circulatorie
 • Fiziologia respiraţiei
 • Fiziologia digestiei
 • Metabolismul hidro-mineral şi al substanţelor organice
 • Metabolismul energetic şi termoreglarea
 • Fiziologia excreţiei
 • Fiziologia reproducerii şi lactaţiei

Linia de predare în limba engleză

 1. Animal physiology I (2nd year 1st semester)
 • General physiology
 • Physiology of nervous system
 • Physiology of muscular effectors
 • General aspects of the endocrine system
 • Body fluids
 1. Animal physiology II (2nd year 2nd semester)
 • Physiology of the heart
 • General principles of haemodynamics
 • Cardio-circulatory regulation mechanisms
 • Physiology of respiration
 • Physiology of digestion
 • Metabolic general aspects metabolism of basic organic and unorganic substances
 • Energy metabolism, thermoregulation
 • Physiology of excretion
 • Physiology of reproduction and lactation

 

Servicii


 

 1. Examene de laborator
 • Hematologice:

-determinarea hemoleucogramei prin metode automate cu Analizorul Abacus junior vet (18 parametri), spectofotometrice şi clasice (parametri de bază);

-examenul morfologic al sângelui pe frotiuri colorate;

-testarea compatibilităţii hemotransfuzionale la câine şi pisică, prin tipizarea grupelor sangvine şi testare încrucişată tip Crossmach;

-testarea şi evaluarea unor produse sanguine destinate terapiei hemotrasfuzionale şi altor proceduri hemoterapeutice;

-evaluarea hemostazei şi coagulabilităţii sanguine prin teste de hemostază primară şi secundară (determinarea fibrinogenului).

 • Citomorfofiziologice:

-examenul citomorfologic al laptelui pe frotiuri colorate sau preparate vitale (lactocitograma);

-investigarea morfofiziologică a endosimbionţilor digestivi;

-evaluarea citologică a LCR, limfei şi lichidelor cavitare (pleural, pericardic, sinovial);

-examenul citomorfologic al prelevatelor urino - genitale.

 1. Alte examene şi evaluări:

-determinarea indicilor de profil metabolic cu Analizorul de biochimie uscată VetScan VS2 – ABAXIS, utilizând kituri de tip:Comprehensive Diagnostic Profile, Prep Profile II, Mammalian Liver Profile, T4/Cholesterol, Critical Care Plus, "The Electrolyte Rotor", Avian/Reptilian Profile Plus, Equine Profile Plus, Large Animal Profile;

-evaluarea bioechivalenţei şi testarea fizio-farmacologică a produselor medical veterinare pe animale din specii ţintă;

-studiul unor influenţe nervoase şi umorale asupra mecanismelor de reglare a marilor funcţii la animale;

-testarea acţiunii unor extracte vegetale pe animale de experienţă;

-evaluarea stării de sănătate la animale, prin analiza corelativă a rezultatelor obţinute la diverse investigaţii paraclinice.

Teme de cercetare ale Disciplinei

 


 

 

Tema, titlul proiect Tipul proiectului
Comparative Bioavailability Study of a Test and a Reference   Formulations Containing Acetylcysteine 2000 mg Each in Healthy Horses.                                                                                                   Contract de cercetare cu mediu privat (ANIMAL-MED Kft, GERMANY, study code PQ-A0107, nr. 11294/26.10.2007), 2007–2008.Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu
Testarea clinică şi   imunologică a vaccinului Agalaxin forte Contract de cercetare cu mediu privat (S.C. Romvac Company S.A., Romănia, nr. 6230/17.06.2009), 2009–2010. Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu
Studii preclinice şi clinice pentru reânregistrarea a 10 produse Romvac Contract de cercetare cu mediu privat (S.C. Romvac Company S.A., Romănia, nr. 2711-2720/01.04.2010), 2010. Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu
Studii preclinice şi clinice pentru reânregistrarea a 14 produse Romvac Contract de cercetare cu mediu privat (S.C. Romvac Company S.A., Romănia, nr. 16.186/16.12.2010), 2011. Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu
Studii preclinice şi clinice privind testarea a 15 produse medicamentoase   veterinare în vederea reînregistrării. Contracte de cercetare cu mediu privat (S.C. Romvac Company S.A., Romănia, nr. 16893-168907/05.12.2011), 2012.Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu
Comparative   Bioavailability Study of a Test and a Reference Formulations Containing   Pyrantel pamoate 230 mg Praziquantel 20 mg Each in Healthy Cats.  Contracte de cercetare cu mediu privat (ANIMAL-MED Kft, GERMANY,   study code VIM–ANIPR–10.11;   nr. 3940/24.04.2012),   2012-2013.Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu