284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

For events and announcements also check out our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Fiziologie

Fiziologia Animalelor Domestice


 

Componenţa disciplinei

A.Cadre didactice

Nume, prenume Grad didactic Funcţia Telefon Email Tema cercetare
Ognean Laurenţiu Prof. univ.dr. Şef disciplină 0264596384/170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1. Investigarea markerilor de antigenitate eritrocitară   şi compatibilităţii sanguine la câine şi pisică. 2. Evaluarea securităţii alimentare pe filiera laptelui prin   teste fizico-chimice şi citologice. 
Ștefănuț Cristina (Cernea) Şef lucrări dr.   0264596384/170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1. Analiza micobiocenozei digestive la   diferite specii de animale. 2.   Studii de fitoterapie experimentala.

 

B. Doctoranzi

Nume, prenume Email Tema tezei de doctorat, titlul   tezei Anul Conducător doctorat
Meda Maria Moldovan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Testarea compatibilitatii sanguine si   transfuzia unor produse de sange la caine si pisica IV Prof. univ.dr. Ognean Laurenţiu
Adrian Ioan- Vlasiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Particularităţile lactaţiei la scroafă şi influienţa   lor asupra digestiei la purceii sugari IV Prof. univ.dr. Ognean Laurenţiu
Sebastian-Florin-Flaviu Trîncă This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Analiza parametrilor hematologici şi biochimici la pui de găină în condiţiile   testării fizio-farmacologice a unor formule medicamenoase III Prof. univ.dr. Ognean Laurenţiu
Daniel Cătălin Gheoca This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Criptosporidioza la canide şi feline în   areale din Transilvania III Prof. univ.dr. Ognean
Silviu-Ioan Rus This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Particularităţi privind tarea fizico-chimică   şi citologică a laptelui sănătos şi mastitic la ovine III Prof. univ.dr. Ognean
Alexandra Arion This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Analiza fizio-farmacologică a bioechivalenţei   şi toleranţei unor produse medical veteriare I Prof. univ.dr. Ognean Laurenţiu

RodicaSomeşan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@usamvcluj.ro

Monitorizarea   unor indici cu semnificaţie funcţională şi igenico-sanitară pentru produsele lactate de bază procesate din   lapte marfă obţinut în condiţii   montane

I Prof. univ.dr. Ognean Laurenţiu

C. Personal auxiliar

Nume, prenume Funcţia Date de contact
Todoran Cristina Inginer Chimist 0264596384/170

 Cursuri predate


 

 

Linia de predare în limba română

 1. Fiziologia animalelor domestice I (an II sem I)
 • Fiziologie generală
 • Fiziologia sistemului nervos
 • Funcţionarea efectorilor musculari
 • Fiziologia sistemului endocrin
 • Mediul intern
 1. Fiziologia animalelor domestice II (an II sem II)
 • Fiziologia cordului
 • Hemodinamica
 • Mecanisme de reglare cardio-circulatorie
 • Fiziologia respiraţiei
 • Fiziologia digestiei
 • Metabolismul hidro-mineral şi al substanţelor organice
 • Metabolismul energetic şi termoreglarea
 • Fiziologia excreţiei
 • Fiziologia reproducerii şi lactaţiei

Linia de predare în limba engleză

 1. Animal physiology I (2nd year 1st semester)
 • General physiology
 • Physiology of nervous system
 • Physiology of muscular effectors
 • General aspects of the endocrine system
 • Body fluids
 1. Animal physiology II (2nd year 2nd semester)
 • Physiology of the heart
 • General principles of haemodynamics
 • Cardio-circulatory regulation mechanisms
 • Physiology of respiration
 • Physiology of digestion
 • Metabolic general aspects metabolism of basic organic and unorganic substances
 • Energy metabolism, thermoregulation
 • Physiology of excretion
 • Physiology of reproduction and lactation

 

Servicii


 

 1. Examene de laborator
 • Hematologice:

-determinarea hemoleucogramei prin metode automate cu Analizorul Abacus junior vet (18 parametri), spectofotometrice şi clasice (parametri de bază);

-examenul morfologic al sângelui pe frotiuri colorate;

-testarea compatibilităţii hemotransfuzionale la câine şi pisică, prin tipizarea grupelor sangvine şi testare încrucişată tip Crossmach;

-testarea şi evaluarea unor produse sanguine destinate terapiei hemotrasfuzionale şi altor proceduri hemoterapeutice;

-evaluarea hemostazei şi coagulabilităţii sanguine prin teste de hemostază primară şi secundară (determinarea fibrinogenului).

 • Citomorfofiziologice:

-examenul citomorfologic al laptelui pe frotiuri colorate sau preparate vitale (lactocitograma);

-investigarea morfofiziologică a endosimbionţilor digestivi;

-evaluarea citologică a LCR, limfei şi lichidelor cavitare (pleural, pericardic, sinovial);

-examenul citomorfologic al prelevatelor urino - genitale.

 1. Alte examene şi evaluări:

-determinarea indicilor de profil metabolic cu Analizorul de biochimie uscată VetScan VS2 – ABAXIS, utilizând kituri de tip:Comprehensive Diagnostic Profile, Prep Profile II, Mammalian Liver Profile, T4/Cholesterol, Critical Care Plus, "The Electrolyte Rotor", Avian/Reptilian Profile Plus, Equine Profile Plus, Large Animal Profile;

-evaluarea bioechivalenţei şi testarea fizio-farmacologică a produselor medical veterinare pe animale din specii ţintă;

-studiul unor influenţe nervoase şi umorale asupra mecanismelor de reglare a marilor funcţii la animale;

-testarea acţiunii unor extracte vegetale pe animale de experienţă;

-evaluarea stării de sănătate la animale, prin analiza corelativă a rezultatelor obţinute la diverse investigaţii paraclinice.

Teme de cercetare ale Disciplinei

 


 

 

Tema, titlul proiect Tipul proiectului
Comparative Bioavailability Study of a Test and a Reference   Formulations Containing Acetylcysteine 2000 mg Each in Healthy Horses.                                                                                                   Contract de cercetare cu mediu privat (ANIMAL-MED Kft, GERMANY, study code PQ-A0107, nr. 11294/26.10.2007), 2007–2008.Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu
Testarea clinică şi   imunologică a vaccinului Agalaxin forte Contract de cercetare cu mediu privat (S.C. Romvac Company S.A., Romănia, nr. 6230/17.06.2009), 2009–2010. Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu
Studii preclinice şi clinice pentru reânregistrarea a 10 produse Romvac Contract de cercetare cu mediu privat (S.C. Romvac Company S.A., Romănia, nr. 2711-2720/01.04.2010), 2010. Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu
Studii preclinice şi clinice pentru reânregistrarea a 14 produse Romvac Contract de cercetare cu mediu privat (S.C. Romvac Company S.A., Romănia, nr. 16.186/16.12.2010), 2011. Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu
Studii preclinice şi clinice privind testarea a 15 produse medicamentoase   veterinare în vederea reînregistrării. Contracte de cercetare cu mediu privat (S.C. Romvac Company S.A., Romănia, nr. 16893-168907/05.12.2011), 2012.Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu
Comparative   Bioavailability Study of a Test and a Reference Formulations Containing   Pyrantel pamoate 230 mg Praziquantel 20 mg Each in Healthy Cats.  Contracte de cercetare cu mediu privat (ANIMAL-MED Kft, GERMANY,   study code VIM–ANIPR–10.11;   nr. 3940/24.04.2012),   2012-2013.Director Prof. dr.   Ognean Laurenţiu

 

 

 

Histologie

Biologie celulară, Histologie şi Embriologie

Componenţa disciplinei


 

A.Cadre didactice

Nume, prenume

Grad didactic

Funcţia

Telefon

Email

Tema cercetare

Viorel Miclãuş

Prof.Univ.Dr.

şef disciplinã

0264598286/266

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Investigaţii histologice şi histopatologice pe diferite   teme

Rus Vasile

Prep. Univ. Drd.

0264598286/266

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Investigaţii histologice şi histopatologice pe diferite   teme

Cursuri predate


 • Biologie celulară şi Histologie generală (anul I semestrul II)
 • Histologie specială şi Embriologie generală (anul II semestrul I)
 • Cell Biology and general Histology (1st Year, 2nd Semester)
 • Special Histology and general Embriology (2rd Year, 1st Semester)
 • Biologie cellulaireet Histologiegénérale (première année,second semestre)
 • Spécial Histologie et d'Embryologie générale (deuxième année, premier semestre)

 

Servicii


 • Prelucrarea de probe biologice moi sau dure.
 • Efectuarea de preparate microscopice permanente prin includere în parafină, includere în vid, secţiuni la gheaţă.
 • Efectuarea de coloraţii uzuale şi speciale.
 • Efectuarea de reacţii imunohistochimice.
 • Examinarea preparatelor micoscopice în lumină transmisă, contrast de fază, în lumină polarizată, fluorescenţă şi examinarea la stereomicroscop.
 • Captarea şi prelucrarea imaginilor în format digital.
 • Interpretarea imaginilor.

 

Teme de cercetare ale Disciplinei


Tema, titlul proiect

Tipul proiectului

Atrezia foliculară normală şi patologică la animale

Restructurări morfologice ale organelor iminocompetente   la puii broileri consecutiv actiunii virusului bursitei infecţioase aviare

Teză de doctorat

Morfologia sistemului genital la ştiucă

 

Biochimie

Biochimie


 

 

Componenţa disciplinei 

Cadre didactice

Nume, prenume

Grad didactic

Funcţia

Telefon

Email

Tema cercetare

Bele Constantin

Prof.Univ.Dr.

Șef disciplină

0264 596384

Int 126

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nanotehnologii

Pintea Adela

Prof.Univ Dr.

 

0264 596384

Int 126

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chimia si biochimia compusilor naturali si sisteme antioxidante

Andrei Sanda

Prof.Univ. Dr.

 

0264 596384

Int 126

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Proteomica   laptelui si sisteme antioxidante

Rugina Dumitrita

Sef lucr..Dr.

 

0264 596384

Int 126

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chimia si   biochimia compusilor naturali si sisteme antioxidante

 Personal auxiliar


Nume, prenume

Funcția

Date de contact

Muresan Luminita

Tehnician

040264 596384/126


Cursuri predate


 • Chimie si Biochimie (An I, Sem I)
 • Biochimie (An I, Sem II)
 • Biochmie si biologie moleculara (An II)
 • Laborator clinic (An V)
 • Chemistry and Biochemistry (Year I, sem I)
 • Biochemistry (Year I, sem II)
 • Biochemistry and molecular biology (Year II)
 • Laboratoire clinique (Year V)
 • Chimie et Biochimie
 • Biochimie
 • Biochimie et biologie moléculaire

Teme de cercetare ale Disciplinei


Tehnici avansate de determinare a reziduurilor din alimente de origine animala

Contract CEEX – Modul I – 62/2006 (AGRAL), 2006-2008, Director Prof.dr. Constantin Bele

Biomedical Methods for Life Sciences

Contract ERASMUS 51388 IC 2007 EUCX 1 (2009   -2010), Responsabil parteneriat USAMV Cluj-Napoca Prof.dr. Constantin Bele

Influenţa microundelor asupra compuşilor bioactivi prezenţi în plantele autohtone, 2008-2011

ICIA Cluj-Napoca, proiect de cercetare: PN II 51-098, Responsabil USAMV Cluj-Napoca Prof.dr. Constantin Bele

Nanoterapia fototermică selectivă a hepatocarcinomului prin internalizarea intracelulară şi mecanism de activare laser a nanotuburilor de carbon   bio-ligand funcţionalizate

UMF Cluj-Napoca, proiect de cercetare PN II 2322 / 2008 responsabil USAMV Cluj-Napoca Prof.dr. Constantin Bele

Dinamica acumulării compuşilor lipofili în Calendula officinalis L. şi preluarea lor în diferite tipuri de extracte

Grant   de cercetare TIP T - A.N.S.T.I ,   2000-2001, program ANSTI de tip T, Director Conf.dr. Adela Pintea

Dinamica acumulării terpenelor în Calendula officinalis L. şi preluarea lor in diferite tipuri de extracte

Grant   de cercetare TIP L - A.N.S.T.I., 2000,   program ANSTI de tip L, Director Conf.dr.   Adela Pintea

Caracterizarea şi testarea uleiului polinesaturat din seminţe de Calendula officinalis L

Grant de cercetare CNCSIS Tip A (Cod 583),   2002-2004, Director Conf.dr. Adela Pintea

Testarea in vitro a ratei de incorporare şi a acţiunii carotenoidelor în culturi de celule epiteliale pigmentate din retină

Grant de cercetare CNCSIS Tip A (Cod 796), 2004-2007 Director Conf.dr. Adela Pintea

Evaluarea potenţialului antioxidant al unor compuşi   naturali (carotenoide şi poli fenoli)   în culturi de celule epiteliale pigmentate din retină

Proiect PNII-Idei, (Cod 854), 2007-2010, Director Conf.dr. Adela Pintea

Efectul esterificării asupra stabilităţii carotenoidelor, de la compuşi   puri la alimente

Proiect PNII-Idei 276/5.10.201, 2011-2014, Director Conf.dr. Adela Pintea

Extraction and Incorporation procedures for   Carotenoid Pigments in Different Food and Drug matrices

Membru în grantul internaţional: NATO Res. Project Ref.LST.CLG. 977807 Conf.dr. Adela Pintea

Innovative Products obtained from   Seabuckthorn

Membru în grantul internaţional: FP5 CRAFT   G5ST-CT Conf.dr. Adela Pintea

Investigations on food pigment actions on eye   cell metabolism

Membru în grantul internaţional: Bilateral Research Collaboration, Germany-Romania (DAAD), 2004 Conf.dr.   Adela Pintea

Evaluarea efectelor ecofiziologice şi cito-genotoxice ale unor   xenobiotice din ecosisteme acvatice poluate (Citogenotox)

ICB Cluj-Napoca, CEEX Modul I 06-11-61/2006   (CERES), 2006-2007; responsabil USAMV Cluj-Napoca Conf.dr. Adela Pintea

Conservarea biodiversitǎţii şi caracterizarea resurselor   genetice la mǎr în contextul stocǎrii acestora în bǎnci de gene (Criogenbanc)

PNCDII Parteneriate 51-067/2007; 2007-2010; responsabil USAMV   Cluj-Napoca Conf.dr. Adela Pintea

Studii privind capacitatea antioxidantă a   ţesuturilor tumorale şi efectul antioxidant / antitumoral al unor carotinoide

Grant de   cercetare CNCSIS, program de tip AT (cod 408), 2002 – 2004,   Director Conf.dr. Sanda Andrei

Influenţa   administrării de antioxidanţi naturali în protecţia lipidelor şi   componentelor de lipide în stresul oxidativ indus prin hiperfuncţia glandei   tiroide

Grant de   cercetare CNCSIS, program de tip AT (cod 99), 2004 - 2005”,   Director Conf.dr. Sanda Andrei

Identificarea   unor noi markeri ai stresului oxidativ utilizati in disgnosticarea mamitelor   subclinice la vaci

Grand de   cercetare, Contract PNII – IDEI (cod: 1482), 2009 – 2011, Director Conf.dr. Sanda Andrei

Evaluarea   activităţii antioxidante şi efectului apoptotic al catechinelor şi testarea   acestora pe culturi celulare tumorale

Grant de cercetare TD 389/2007-2008, Director Asist.dr. Rugină Dumitriţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatica

Biomatematica şi Informatică

Componenţa disciplinei


 

 

 

A.Cadre didactice

Nume, prenume

Grad didactic

Funcția

Telefon

Email

Tema cercetare

Pârv Maria

Șef lucrãri Dr.

Titular disciplinã

0745 358445

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dezvoltarea programelor pentru prelucrarea statistică a   datelor experimentale

Dezvoltarea aplicaţiilor software pentru probleme   specifice de modelare matematică

Cursuri predate


 • Biomatematica şi Informatică (anul I, sem 1)
 • Biomathematics and Informatics (year I, sem. 1)
 • Biomathematique et Informatique

 

 

Biofizica

Biofizica


 

Componenţa disciplinei

Nume, prenume

Grad didactic

Funcţia

Telefon

Email

Tema cercetare

Stefan Razvan

Conf.Dr.

Șef disciplină

0264 598 286 /207

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Materiale inovative cu aplicatii medicale

 Cursuri predate


 

Linia de predare în limba română, engleza, franceza

Biofizica (anul I, sem 1)

Biophysics

Biophisique

Materiale si tehnici fizice in medicina

More Articles...

 1. Anatomie Comparata